Õpetaja abi on juba ammu enamat kui koristaja ja söögitädi

15. veebr. 2019 Tiina Vapper toimetaja - 2 kommentaari

Õpetaja abid on enamasti inimesed, kellele töö lastega meeldib ja sobib. On palju häid näiteid, et pühendunud õpetaja abist saab suurepärane õpetaja. Fotod: Piia Aasmäe

 

Aastaid oli lasteaiaõpetajate palk ebaõiglaselt väike, kuni riik tuli appi ja pakkus omavalitsustele nende palga tõstmiseks toetust. 2019. aastal ongi magistriharidusega lasteaiaõpetaja töötasu võrdne kooliõpetaja miinimumpalgaga ehk 1250 eurot. Kõigil teistel lasteaiaõpetajatel on see 1125 eurot ehk 90% õpetaja alampalgast. Paraku on nüüd lootusetult maha jäänud õpetaja abi palk, mis on osas omavalitsustes kõigest pool õpetaja palgast. Kui varem olid suured palgakäärid õpetajate palkade vahel, siis nüüd erinevad piirkonniti abide palgad, ehkki tehakse sarnast tööd.

Märkimisväärselt on õpetaja abi palk tõusnud Saue vallas, kus see on 830 eurot, assistentidel veel kõrgem. Saue Midrimaa lasteaia direktor Diana Kuntor räägib, et pärast seda, kui Saue vallast sai haldusreformi järel suurim vald Harjumaal, ühtlustati ühinedes ka palgad. „Võib küll olla, et meil on praegu üks parimaid õpetaja abi palku Eestis. Saue vallas on kümme lasteaeda ja kõigis majades on töötasu selline. Mul on ülihea meel, et vallajuhid selle otsuse tegid, sest õpetaja abi roll on aastate taguse ajaga võrreldes tohutult muutunud. Ta on üha rohkem kaasatud õppetegevusse ja täieõiguslik meekonnaliige.“

Inimesi ei ole olnud Diana Kuntori sõnul sellesse ametisse keeruline leida. „Me ei ole pidanud isegi kuulutama, vaid on tuldud ise küsima, kas meil on tööd pakkuda. Eelmisel aastal saime niimoodi endale kolm tublit noort, kellega meil on väga vedanud. Leian, et õpetaja abil peaks olema vähemalt keskharidus, aga eelkõige soov ja huvi töötada lastega.“

Väga püsiv kaader

Võrus on õpetaja abi brutopalk sellest aastast 670 eurot. Võru Punamütsikese lasteaia direktor Ave Kalk räägib, et eelmisel aastal neil küll palk ei tõusnud, aga linn kehtestas puhkuse pikkuseks varasema 28 päeva asemel 35. „Raha ei ole ainus viis inimesi motiveerida, aga see on väärikuse küsimus ja lugupidamise väljendus. On tõsi, et õpetaja töötasu peabki olema abi omast kõrgem, sest õpetaja vastutus on suurem ja pedagoogiline töö rühmas käib tema kui professionaali suunamisel, kuid praegune palgavahe on liiga suur. Leian, et õpetaja abide palk peab tõusma ja neile tuleb kehtestada ka kvalifikatsiooninõue. Mida rohkem töötab lasteaias haritud inimesi, seda parem, sest iga lapsega tegelev täiskasvanu jätab teadlikult või enese teadmata temasse jälje. Oleme parematesse töövahenditesse panustades üritanud koristamise ja nõudepesemise aega vähemaks võtta, et tal jääks rohkem aega lastega tegelda.“

Palju panustab lasteaed ka õpetaja abide koolitamisse, räägib direktor. „Võru Sõlekese lasteaia direktori Tiina Kala eestvedamisel sai euroraha toel teoks aasta aega kestnud töökohapõhine õpe, mis just lõppes. Seal osalesid kolme Võru lasteaia õpetaja abid, kes käisid koos kaks korda nädalas Sõlekese lasteaias. Neid koolitasid Valga kutsehariduskeskuse õppejõud. Inimesed said suhelda, silmaringi avardada, õppida, meie juhtidega leidsime neile selleks ajaks tööl asenduse. Koolitus lõppes kutseeksamiga ja lapsehoidja kutsetunnistuse saamisega.“

Tallinnas on õpetaja abi töötasu 610 eurot ja puhkus 28 päeva. „Arvestades, kui palju nad õpetajat õppetegevustes aitavad, lisaks käivad lastega õues, on kaasas ekskursioonidel ja õppekäikudel, ei vasta palk nende tööpanusele,“ leiab Tallinna Mahtra lasteaia direktor Pille Kibur. Sellest hoolimata on õpetaja abid tema sõnul väga püsiv kaader. „Meil just lõppes konkurss, otsisime uut töötajat 35 aastat töötanud inimese asemele. Avaldusi tuli kümme, millest sain arvestada ainult kahte, sest ülejäänud kandidaadid ei osanud sõnagi eesti keelt. Meie 12 rühmaga lasteaias on eesti ja vene õppekeelega ning keelekümblusrühmad, mistõttu keeleoskus peab olema C1-tasemel. Kõige rohkem vaatangi inimest tööle võttes, milline on tema haridus, keeleoskus ja võimekus seda tööd teha. Paljud mõtlevad, et mis see õpetaja abi töö ära ei ole, aga ta ju päev otsa tegeleb ja suhtleb lastega, lisaks aitab neid riidesse ja riidest lahti, teeb voodeid, viib väiksemaid tualetti, hoolitseb toidukordade eest ja koristab. Eelmine kord kandideeris meie lasteaeda üks raamatukogust pensionile läinud inimene, kes pidas siin vastu ühe päeva.“

Päev otsa käed tööd täis

Hiiu valla lasteaedade Vigri maja direktori asetäitja Sirje Garamaga tõdeb samuti, et õpetaja abi tööpäev kestab kaheksa tundi ja kogu aeg on tal käed tööd täis. „Kes on lasteaias töötanud, teab, mida õpetaja abi rühmas teeb. Lisaks on ta rühmaõpetajal tegevustes abiks. Meil siin maal on liitrühmad, kus on eri vanuses lapsed. Kui õpetaja teeb näiteks koolieelikutega tööd, tegutseb õpetaja abi samal ajal teistega, ta ei ole enam ammu ainult söögitädi ja koristaja. Olen tähele pannud, et meie majas võtavad sõimerühma tulijad kõigepealt omaks just õpetaja abi ja otsivad tema lähedust, sest õpetaja vahetub poole päeva pealt, tema aga on hommikul kella kaheksast õhtul kella viieni majas.“

Hiiumaal on õpetaja abi töötasu selle aasta algusest 650 eurot. Kõigi kuue lasteaia juhid taotlesid vallalt küll neile 700 eurot, aga nii palju eelarve ei võimaldanud. Eelmise aastaga võrreldes tõusis õpetaja abi palk 70, õpetajal 155 eurot. Sirje Garamaga sõnul on Hiiumaal töökohti vähe, mistõttu saar jookseb noorematest inimestest tühjaks. „Tuleb õnnelik olla, kui üldse leiame inimese, kes lasteaeda tulla tahab ja lastega sobib. Mul on tööl ka kõrgharidusega õpetaja abi. Nüüd, kui kogu Hiiumaast sai üks vald, on esimest aastat kõigil õpetaja abidel ka 35 päeva puhkust. Oleme juhtidega teinud vallale ettepaneku kehtestada sama pikk puhkus kokkadele ja majahoidjatelegi. Eks selline suur palgalõhe hakkab viimaks ka inimeste suhteid mõjutama, isegi kui seda otse välja ei öelda,“ usub direktor.

Palju tööd, kuid palk väike

Jõhvi lasteaedade direktor Raili Oks leiab, et õpetaja abi töötasu peaks nende tööpanust arvestades olema praeguse 600 euro asemel vähemalt 700 eurot kuus. „Mina juhin kolme asutust, kokku on neis 29 rühma ja 29 õpetaja abi, sügisest tuleb üks rühm veel juurde. Inimesi leida on Ida-Virumaal lihtne ja tööjõu voolavust pole, pigem tullakse end ise pakkuma. Et palk on nii väike, on mitu õpetaja abi läinud töö kõrvalt õpetajaks õppima. Suurt rõhku paneme koolitustele. Näiteks korraldasin ma eelmisel aastal Ida-Virumaa lasteaedade ühise mentorluskoolituse „Õpetaja abilt õpetaja abile“. Inimesed said omavahel tuttavaks, jagasid kogemusi ja nippe ning tundsid, et neid tunnustatakse ja märgatakse.“

Sillamäe eesti õppekeelega Pääsupesa lasteaias on õpetaja abi töötasu 605 eurot, millesse on arvestatud juba 10% palgalisa ehk keelekümblustasu, räägib direktor Maarika Priske.

„Oleme taotlusi kirjutanud ja vestlusringe korraldanud, aga kahjuks on olukord selline, et rohkemaks ei ole linnal raha. Just hiljuti oli meil õpetaja abi kohale konkurss, kuhu tuli 20 sooviavaldust, aga kuna meil on eesti keele nõue, on Ida-Virumaal sobivat inimest keeruline leida. Isegi õpetajat, kelle töötasu on 1125 eurot, kuhu lisandub keeleprotsent, on raske leida.

Väike palgatõus abidel ju siiski oli ja see rõõmustas inimesi. Kõige tähtsam, et kedagi ei koondata.“

Sillamäe vene õppekeelega lasteaedades on õpetaja abi töötasu 580 eurot ja keelekümblusrühmades koos 10% palgalisaga 638 eurot. Direktorite sõnul on inimesed rahul.

Kohtla-Järve Kirju-Mirju lasteaia direktor Ingrid Ustav tõdeb, et õpetaja abide väike palk on suur murekoht – nende 570-eurone töötasu on pisut vähem kui pool õpetaja 1150-eurosest palgast. „Ida-Virumaal on õpetaja abide palk ilmselt üks madalamaid Eestis, seetõttu noort inimest sellele ametipostile ei leia. Sellise palgaga on väga keeruline ära elada. Meie linnas on 14 suurt lasteaeda ja personali palgakulu suur. Lasteaial on kindel palgafond, mis oleneb omavalitsuse rahakoti suurusest, ja sellega peab toime tulema. Miinimumpalgaga töötajaid on lasteaias teisigi, näiteks kokad ja majandusjuhataja. Oleme arutanud ja mõelnud eri variante, mida saaks ette võtta, aga pole lahendust leidnud. Oleks hea, kui riik leiaks võimaluse toetada ka õpetaja abide palgatõusu, nii nagu ta õpetajate puhul toetas. Praegu ei ole nende töökoormus ja töötasu omavahel vastavuses.“

 


Kui suur on teie linnas õpetaja abi töötasu?

 

Leini Jürisaar, Tallinna haridusameti kommunikatsiooni peaspetsialist:

Tallinn on juba enam kui kümme aastat hoidnud lasteaiaõpetajate palgad võrdsena kooliõpetajate palkadega ning koos lasteaiaõpetajate palgaga on tõusnud ka õpetaja abide oma. Tallinnas on olnud tavaks korrigeerida kooliõpetajate palka jaanuaris ning lasteaiaõpetajate ja nende abide palka sama aasta septembris. Ka tänavu on osapooled kokku leppinud, et kevadel algavad läbirääkimised lasteaiaõpetajate ja nende abide palgatõusu osas. Viimati tõsteti lasteaiaõpetaja abide palka septembris 2018, siis tõusis see 9%, 610 eurole. Jaanuaris 2019 lasteaiaõpetajate abide palk ei tõusnud, kuna eelmine palgatõus oli olnud alles nelja kuu eest ning mitu korda aastas tavaliselt palka ei korrigeerita. Erandiks olid tänavu magistrihariduse või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooniga lasteaiaõpetajad, kuna nende palgatõusu raha (alates 1. jaanuarist) tulid riigieelarvest.

Kaspar Kreegimäe, Tartu linna alushariduse peaspetsialist:

Tartus lepitakse kooli/lasteaiaõpetajate (sh õpetaja abide) töötasu alammäärad ühiselt kokku kollektiivlepinguga. 2019. aastal on lasteaia õpetaja abi töötasu alammäär 730 eurot, 2018. aastal 660 eurot. Pädevate, motiveeritud ja pühendunud töötajate leidmine on Tartu lasteaedade juhtidelegi paras väljakutse. Samas on töötasu puudutav vaid üks osa sellest paketist, mis töötajale töötamise meeldivaks ja vastuvõetavaks muudab. Tuleb arvestada ka seda, et õpetaja abidele ei ole kehtestatud riigi tasandil kvalifikatsiooninõudeid.

Marga Napp, Pärnu linna alushariduse peaspetsialist:

Pärnus on õpetaja abi töötasu 630–650 eurot, nii nagu asutuse eelarve võimaldab. Lõpliku palga otsustabki asutuse juht. Pärnu linnas on töötasud proportsioonis tõusnud nii õpetaja abil kui ka õpetajal. Aga tõepoolest, kui räägime kõrgharidusega lasteaiaõpetajast, on palgavahe kahekordne. Ühest küljest on täiesti normaalne, et õpetaja palk on kõrgem, sest magistrikraadi saamiseks tuleb pingutada ja õpetaja vastutus on teistsugune, sest tema juhib õppeprotsessi. Teisalt sõltub palk omavalitsuse võimalustest. Linnal on üks rahakott ja sealt peavad saama tasu kõik, sealhulgas sotsiaalvaldkond, mille töötajad on veel kehvemini tasustatud. Kahtlemata on töö lasteaias meeskonnatöö ja me nõuame oma õpetaja abidelt palju. Püüame neid ka jõudumööda koolitada ja panustada mitterahalisi väärtusi. Olen päri, et õpetaja abid väärivad senisest kõrgemat töötasu, kuid ei näe praegu ühtki võluvitsa, kuidas see võimalik oleks. Võib-olla saabub lahendus uue alushariduse seadusega, mis peaks hakkama kehtima 1. septembril 2020.


2 kommentaari teemale “Õpetaja abi on juba ammu enamat kui koristaja ja söögitädi”

  1. Anneli ütleb:

    Mailis Reps on vist kahjuks oma ettepaneku unustanud. Peaks talle seda meelde tuletama! Ta on kirjutanud 2015. aasta Õhtulehes: “Õpetaja abide palgaküsimus vajab suuremat konkreetsust. Meie ettepanek on, et kui suudame pedagoogi palga alammäära fikseerida, siis peaks õpetaja abide palk moodustama vähemalt 75% antud määrast.” Ootame siis Mailis Repsilt suuremat konkreetsust! Loodame, et ta suudab oma sõnad ka teoks teha ja oma ettepaneku ellu viia.

  2. Õpetaja abi ütleb:

    Minu palk on 520 eurot. Ja tööd on kohati isegi rohkem kui õpetajal, aitan õppe töös, aitan lapsi riidesse, tegelen toiduga, koristusega,käin lastega õues, paarkorda isegi ette tulnud, et suhtlen lapsevanemaga. Olen küll oma tööga rahul aga no palk võiks ikka tsipa suurem olla 🙂

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!