TEADUSSÕNUMID ⟩ John Hattie ja nähtav õppimine

8. veebr. 2019 Margus Pedaste Tartu ülikooli haridustehnoloogia professor, Teadussõnumite konkursi ellukutsuja ja tööde toimetaja - Kommenteeri artiklit

Margus Pedaste.

Eelmise aasta oktoobrist detsembrini ootasin Stanfordi ülikooli teadlasi ja nende teadustöid tutvustavate lugude jätkuna Eesti teadlaste lugusid nende arvates laiemale lugejaskonnale tutvustamist väärivatest teadlastest ja nende töödest. Olen väga tänulik arvukate kaastööde eest, mis Teadussõnumite konkursile esitati.

Tööde esitajate seas oli nii noorteadlasi kui ka väga kogenuid, nii doktorante kui ka professoreid nii Tartu kui ka Tallinna ülikoolist. Järgneva poolaasta jooksul avaldame järgemööda nende artikleid.

Alustuseks valisin Tartu ülikooli doktorandi ja nooremteaduri Pihel Hundi artikli John Hattiest. Uus-Meremaalt pärit ja praegu Austraalias töötava John Hattie nime on ilmselt kuulnud kõik. Kas aga teame ka tema põhilisi sõnumeid ja oskame võtta neid teatud reservatsioonidega? Pihel Hundi artikkel aitab siin konkreetsemaks minna. Head lugemist!

 

Pihel Hunt, Tartu ülikooli doktorant ja nooremteadur:

Austraalias Melbourne’i ülikoolis töötavat John Hattiet on peetud „võimalik et maailma kõige mõjukamaks haridusteadlaseks“. Ligi 25 aastat tagasi, lugedes uurimusi eri sekkumisviiside kohta, mille eesmärk oli parandada õpilaste tulemusi, esitas Hattie küsimuse: „Mis hariduses päriselt töötab?“

Ka praegusel ajal aktuaalsele küsimusele vastust otsides tekkis Hattiel mõte reastada uurimustes välja toodud mõjutegurid edetabelisse nende mõju suuruse järgi. Sellest sai alguse tema elutöö, mida peetakse ka õpetamise pühaks Graaliks või õpetamise piibliks.

John Hattie esimene murranguline metaanalüüs „Nähtav õppimine“ („Visible Learning“) ilmus 2009. aastal. Ta uuris üle 800 õpetamise ja õppimisega seotud metaanalüüsi, mille käigus reastas õpilaste õpitulemustega seotud 138 mõjutegurit (õpitulemustena arvestati „Nähtavas õppimises“ õpilaste täidetud standardiseeritud, riiklike, uurijate või õpetaja koostatud testide tulemusi). Hattie leidis, et 90% kõikidest mõjuteguritest on positiivse suunaga, mis tähendab, et enamik käsitletud õpetaja sekkumistest hariduses toimib hästi. Samas selgitas Hattie, et mitte kõik, mida õpetajad teevad, ei oma võrdset mõju – ühed tegurid on õpilaste paremate tulemuste saavutamisel tõhusamad kui teised.

Kõige suurema positiivse mõjuga teguriks Hattie loodud edetabelis osutusid õppija ootused iseendale, mida kirjeldab näiteks olukord, kus õpetaja palub enne eksamit õpilastel kirjutada, mis hinnet nad saada tahavad, motiveerides neid sellega paremate tulemuste poole püüdlema. Kui õpilane saavutab oodatust veel parema tulemuse, lisab see talle enesekindlust ja usku oma võimetesse. Teisele kohale asetas Hattie nn Piaget’ programmid, mis on Jean Piaget’ kognitiivse arengu teoorial põhinevad õpimeetodid. Näitena sellest tegurist soovitab Hattie mitte suruda lastele peale täiskasvanute mõtlemisprotsesse ning keskenduda pigem mõtlemisprotsessidele kui lõpptulemusele. Kolmanda koha hõivas kujundava hindamise lõimimine õppetöösse: Hattie soovitab kulutada kujundavale hindamisele kokkuvõtva hindamisega võrreldes sama palju või isegi rohkem aega ning anda kirjeldavat tagasisidet selle kohta, milline on õppija hetkeseis, mis on õppe eesmärk ning mida teha, et seda saavutada.

Pärast esimese raamatu edu ei jäänud John Hattie loorberitele puhkama, vaid arendas edetabelit edasi, lisades senisele analüüsile uusi metaanalüüse. Nii ilmus kolme aasta pärast raamat pealkirjaga „Nähtav õppimine õpetajatele“ („Visible Learning for Teachers“), mis sisaldades juba 150 efekti ehk õpetamise mõjutegurit. Võrreldes 2009. aasta nimekirjaga oli Hattie esikolmikust välja jäänud kujundav hindamine, mis nüüd jäi pingereas jagama õpetaja usaldusväärsuse toimega neljandat-viiendat kohta. Esikolmikusse tõstis Hattie Piaget’ programmide kõrvale sekkumisvastuse (response to intervention). See on hariduslik lähenemine, mis pakub varast ja süsteemset tuge lastele, kel on raskusi ühes või mitmes õpivaldkonnas.

Hattie täiendas enda loodud metaanalüüsidel põhinevat õpetamise mõjutegurite edetabelit järjepidevalt. Aastaks 2018 on selle tabeli aluseks üle 1200 metaanalüüsi ja Hattie on leidnud nüüdseks 252 mõjutegurit. Edetabeli tipus troonivad käesoleval aastal õpetajate kollektiivne tõhusus, õppijate ootused iseendale ning õpetajate hinnangud tulemustele. Huvi korral saab mõjutegurite edetabelit jälgida aadressil https://visible-learning.org/.

John Hattie suurimaks panuseks haridusteadusse peetaksegi õppimise nähtavaks muutmist. Ta on töötanud välja meetodi, mille abil saab võrrelda õpetamise ja õppimise mõjusid. Lisaks pakub Hattie kuus n-ö teeviita, mis näitavad kõrget kvaliteeti õpetamisel ja õppimisel.

1. Õpetajatel on õppimisel kõige suurem mõju. Kõik taandub õpetaja asjatundlikkusele – polegi nii oluline, mida ta teeb või kes on, vaid kuidas ta mõtleb ning mil moel teeb igapäevaseid otsuseid.

2. Õpetajad peaksid olema õpetamise ja õppimise protsessi juhatavad, mõjuvad, hoolivad, aktiivsed ja kirglikud osalised.

3. Õpetajad peaksid mõistma, mida iga õpilane nende klassis mõtleb, ning omama piisavalt teadmisi ainesisust, et nad saaksid anda õpilastele tähenduslikku ja sobivat tagasisidet.

4. Õpetajad ja õpilased peaksid teadma õppimise eesmärke ja nende saavutamise kriteeriume. Nad peaksid ka teadma, kuidas õpilasi nende eesmärkideni jõudmisel toetada.

5. Õpetajad peaksid liikuma ühelt ideelt mitmele ideele ning laiendama neid, et õpilased saaksid ise teadmist konstrueerida ja tähendust luua.

6. Õpetajad ja koolijuhid peaksid looma õpikeskkonna, kus vigade tegemist nähakse õppimisvõimalusena.

John Hattie teadustöö pakub suurimat tõendusbaasi selle kohta, mis on koolides õppimise parandamiseks kõige tõhusam. Siiski on Hattiele ette heidetud, et ta pole analüüsinud metaanalüüsidesse kaasatud originaaluurimuste kvaliteeti, on tõlgendanud suhteliselt vabalt mõju suurust või jätnud analüüsi alt välja aspektid, mis võisid tegurite mõju vahendada.

Samuti tuleb Hattie töö puhul meeles pidada, et metaanalüüsi on võetud ka mõned üsna vanad, eelkõige inglise keelt rääkivates maades korraldatud uurimused. Lisaks vaatab Hattie õppimise mõjutegurite seost üksnes õpilaste testide tulemustega, jättes kõrvale mõned muud tulemused, näiteks õpilaste huvi õppida.

Hattie teadustöö pakub alust õpetaja refleksioonile oma tegevuse üle, kasutades teaduspõhiseid tõendeid. John Hattie põhisõnum on: tea oma mõju (know the impact). Hattie kutsub õpetajaid üles olema teadlikud nii oma mõjust õpilaste tulemustele kui ka analüüsima neid tulemusi tema teadustöö valguses ning vastavalt sellele oma õpimeetodeid kohandama.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!