Kuidas õpetajad koostööoskusi õpetavad?

18. apr. 2019 Kristina Niglas, Riin Roost, Gerli Paavel, Mari-Ann Raud, Elis Lemberg TLÜ üliõpilased - Kommenteeri artiklit
Põhikooliõpilase joonistus koostöise õppe teemal.

Koostööoskuste põhjal asuvad Eesti õpilased PISA 2015 edetabelis koos Kanadaga 5.–6. kohal. Kuidas nii hea tulemus saavutati?

PISA uuringus tuuakse välja, kuidas teevad koostööd Eesti poisid ja tüdrukud, kuidas valdavad koostööd meie vene ja eesti õppekeelega koolide lapsed, kuidas rikaste ja vaeste perede ning maal ja linnas elavad õpilased. Aga missugune on otseselt õpetajate panus, sellest ei kirjutata.

HTM-i kodulehel selgitatakse meie õpilaste head koostööoskust kolme asjaga. Esiteks on Eestis ühtluskool. Teiseks on Eesti õpetajad kõrge kvalifikatsiooniga. Kolmandaks on meie õpetajal suur autonoomia. Aga kuidas meie õpetaja koostööoskusi õpetab, seda ikkagi ei selgitata.

Karin Tähe ja Gerli Silm märgivad oma analüüsis „Eesti õpilaste meeskondlik ehk koostöine probleemilahendusoskus PISA 2015 näitel“, et Eesti koolis õpilastele koostööoskusi eraldi üldse ei õpetatagi, küll aga antakse õpilastele ainetundides rühmatööd jms. Siingi õpetaja otsesest panusest rohkem ei räägita.

Suurema selguse saamiseks võtsime ise mõningate koolidega kontakti ja palusime lühidalt rääkida, kuidas nende koolis õpilaste koostööd õpetatakse.

Koostöö maagümnaasiumis

Väikelinnas asuvas gümnaasiumis vastati, et terves koolis neil laialdast koostööpõhist õpet pole, sellega tegeldakse klassides, kus õpetaja on ise asjast huvitatud. Üks õpetaja, kes oma klassis meeskondlikku õppimist rakendab, ütles esimese asjana, et koostööd ei saa teha, kui klassi ei tunne. Teiseks märkis ta, et meeskondliku õppimise puhul on tähtsal kohal ettevalmistus, mille teeb aga raskeks selleks vajalike õppematerjalide puudus, mistõttu kulub koosõppe ettevalmistusele palju aega. Koosõpet kasutab see õpetaja uute teemade sissejuhatuseks või läbitud teema kinnistamiseks. Kõige paremini on tema klassis toiminud kaptenite süsteem. See annab kogemuse töötada grupis ühise eesmärgi nimel ning arendab õpilaste sotsiaalseid oskusi, tööülesannete jaotamist ja aja planeerimist. Õpetaja nendib, et algul oli talle üllatuseks, et õpilased ei oska koostööd teha, nüüd üllatab teda aga see, kui kergelt on õpilased nõus seda tegema.

Koostöö kutsekoolis

Kutsekoolis, mille poole pöördusime, on rõhk pandud eelkõige õpetajate koostööle. Näiteks on seal lõimitud kokanduse ja hügieeni eriala nii, et kutse- ja bioloogiaõpetaja koostavad üheskoos rakenduskava. Kutseõpetaja õpetab hügieeni teemat oma erialaga seotult, bioloogiaõpetaja annab hügieeni teema all mikroorganismide ehitust ja talitust. Hindavad õpetajad koos. Sarnaselt on lõimitud autoerialadel mootorsõidukite alusõpingud ja keskkonnakaitse. Sealgi töötavad õpetajad välja ühise rakenduskava, õpitakse eraldi, kuid hinnatakse koos. Eri kursuste õpilased õpivad koos erialade teemapäevadel, kus kogenumad jagavad teadmisi ja kogemusi ning algajad saavad enesekindlust juurde. Kutsekool nendib, et praeguseks on kõik nende õpetajad koostöö põhimõttega kaasa tulnud.

Koostöö maapõhikoolis

Intervjueeritud põhikool mainis, et nende koostöine õpe käib põhiliselt klassisiseselt, kuid see annab pagasi edaspidi suuremates kooliprojektides kaasa lüüa. Koosõppimine toimub näiteks kodunduse tunnis süüa tehes, matemaatikatunnis meeskondlikke matemaatilisi mänge mängides, aga ka rühmadena töölehti lahendades. Ainetundides on neil üldse palju rühmatööd, mis võimaldab õpilastel üheskoos sihte seada ja mõista eakaaslaste ideid ning avaldada ka oma arvamust. Õpetajal on aga koostöise õppe ja projektide loomisel märkimisväärne roll. Ülimalt oluline on koostöiseks õppeks sobivate õppevahendite olemasolu.

Koostöö linnagümnaasiumis

Küsitletud linnagümnaasium defineeris koostöist õppimist kui positiivset vastastikust sõltumist, kus mõistetakse oma seotust ja seda, et eesmärke saavutatakse vaid koostööd tehes. Selles koolis öeldi, et seal hinnatakse koostöö puhul iga grupiliikme panust, et näha, keda on tarvis toetada ja julgustada. Nende jaoks on oluline, et iga grupp analüüsiks, kui efektiivselt nad ülesannet täites töötasid. Selles koolis õpitakse koostöiselt nii ainetundides, projektipõhiselt kui ka huvitegevuses. Näiteks on neil mitmed õpilasfirma projektid nii gümnaasiumis kui ka põhikooliosas, on koostööprojektid firmadega jne. Ülekoolilist koostööd teevad õpilased iga-aastase kunsti- ja kultuurinädala korraldamisel ja võimlemispeo läbiviimisel, kus õpilased koostavad ja kannavad ette tantsukava. Kool leiab, et õpilastele annab see lisaks koostööoskusele ka analüüsi-, refleksiooni-, planeerimis-, juhtimis- ja teostamisoskuse. Koostöine õpe on võimaldanud koolil oma väärtusi ellu rakendada ning koolikultuuri ja traditsioone toetada. Koostöist õppimist iseloomustavad nad sõnadega „huvitav“, „mitmekesine“, „raske“, „väga õpetlik“, „suur kogemus“ ja „ühtsus“.

Mõningaid järeldusi

Terviklikku pilti sellest, kuidas Eesti koolides koostöist õppimist õpetatakse, nelja kooli küsitlus ei andnud. Üks põhjus on ilmselt see, et õppekava ei näe koostöist õpetamist eraldi õppeainena ette. Teiseks me teame, et Eesti õpetaja on üks autonoomsemaid maailmas. Tulemuseks ongi väga kirju pilt. Mõnes koolis on rõhk esialgu õpetajate enda koostööl, mõnes teises rühmatöödel ainetundides, kolmandas koolis õpivad õpilased koostööd ka ülekoolilisi üritusi korraldades jne. Üks õpetaja ütles, et tegelikult on hea, et koostöisest õppimisest ühtset pilt ei teki, sest erinevatest lähenemistest on palju rohkem õppida.

Miks siis on Eesti õpilased oma koostööoskusega PISA tipus? Ilmselt on meil piisavalt palju õpetajaid, kes koostöist õpet rakendavad. Täpsema ülevaate saamiseks tuleks aga teha põhjalikum uuring, mis tooks õpetajate panuse selgemalt välja.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!