Suvekoolide välimääraja 2019

31. mai 2019 Sirje Pärismaa toimetaja - Kommenteeri artiklit
Kehalise kasvatuse õpetajate suvekoolides on alati oluline koht liikumisel. Foto: Eesti kehalise kasvatuse liit

Peaaegu kõik aineseltsid pakuvad ka tänavu oma liikmetele suvekoole. Õpetajad saavad täiustada finantskirjaoskuse õpetamise meetodeid, robootikateadmisi, lõiminguoskusi, aga õppida ka uut, näiteks punahirve sarvest meeneid valmistama.


JUUNI


Eesti majandus- ja ettevõtlusõpetajate seltsi ja JA Eesti  rahvusvaheline suvekoolitus „Majanduse, ettevõtluse ja finantskirjaoskuse õpetamise meetodid“ toimub 6. ja 7. juunil Tallinnas SEB innovatsioonikeskuses.

Elbe Metsatalu, majandus- ja ettevõtlusõpetajate seltsi esimees:

„Kuna on laulupeo aasta, siis tavapärast suvekooli juuni lõpus ei tule. Kompenseerime selle lühemate koolitustega. 5.–11. juunini võõrustame USA majandusõpetajaid, kes külastavad koole ja Eesti majandusega seotud asutusi.  Selle käigus toimub ka meie rahvusvaheline suvekoolitus, mida viib läbi USA Eastern Kentucky ülikooli professor Cynthia Harter. Aset leiab Eesti ja USA majandusõpetajate ühine töötuba. Koolitusel osaleb 30 majandus- ja ettevõtlusõpetajat, rahastab Balti-Ameerika vabaduse fond.“ 


Eesti tehnoloogiakasvatuse liidu rahvusvaheline suvekonverents „Robootikast kosmosetehnoloogiani“ toimub 10.–12. juunini Räpina aianduskoolis koos Soome kolleegidega.

Mart Soobik, tehnoloogiakasvatuse liidu juhatuse esimees:

„Eesmärk on õpetajate robootikateadmiste tõhustamine ja kosmosetehnoloogia edusammude teadvustamine. Toimuvad esitlused ja töötoad päevakajalistel teemadel: VEX IQ robootika algajatele; tegevus mobiilsetes õppetöökodades.

Oodatud on kõikide ainete õpetajad ja huvialaringide juhendajad, registreerimine www.tehnoloogia.ee. Osalustasu 189 eurot,  ca 50 osalejat.“


Tallinna tehnikaülikooli küberkonverents „Küberkaitse ja tehisreaalsus“ toimub 12. juunil Mektorys. Konverents ja töötoad on tasuta, aga vaja on end registreerida, kohti on ainult 150-le.


Eesti tööõpetajate selts ja käsitööõpetajate selts Aita on juba mitmel aastal teinud ühiseid suvekursusi. Kahe aasta eest kohtuti Tartus, külastati ka Ülenurmes asuvat Eesti põllumajandusmuuseumi.

Eesti käsitööõpetajate seltsi Aita ja Eesti tööõpetajate seltsi suvekursus „Rabavalt Raplamaal“ Kehtnas 25.–27. juunini.

Töötubades saab valmistada punahirve sarvest meeneid, teha võrktikandit, käsitöömaiustusi, keraamikat, toote- ja toidufotograafiat, dekoratiivviimistlust, tapeetimist, Rootsi rahvusliku vaka valmistamist jm. Käiakse öisel jalgsi- või räätsamatkal ja piknikul rabas.

Osalustasu ööbimisega 195, ööbimiseta 170 eurot, auliige ja mittetöötav pensionär ööbimisega 100, ööbimiseta 75 eurot.


JUULI


Eesti lasteaednike liidu suveseminar „Julgus väljendada oma arvamust on avatud suhtlemise aluseks!“  toimub 10. ja 11. juulil Harjumaal Kehra Lepatriinu lasteaias.

Liili Pille, lasteaednike liidu juhatuse liige:

„Arutleme Erki Kaikkoneni juhtimisel teemal „Laste maailmatunnetus ja arengut toetava keskkonna ning õpetaja roll“. Toimub miniarvamusfestival järgmistel teemadel: töökorralduse variandid; kaasav haridus ja HEV-laps lasteaias; lasteaed tulevikus, milliseid muutusi on vaja; lõimumine ja keeleõpe lasteaias; koostöö ELAL-i ja EHL-iga – ühine eesmärk on muutuste alus; ELAL aastal 2025 – kuhu ja kuidas edasi?“.

Käime matkal Kakerdaja rabas, külastame Alavere ja Aegviidu lasteaeda ja loomateraapia keskust. Osalejate arvuks on planeeritud 100. Osalustasu liikmetele 30, mitteliikmetele 50 eurot.“


Eesti emakeeleõpetajate selts korraldab 10.–13. juulini koolitusreisi sugulasrahva juurde Budapesti.

Kaja Sarapuu, emakeeleõpetajate seltsi juhatuse esimees:

„Reisi giid ja tõlk on Lea Kreinin (Eesti Instituut), seltsist on eestvedajad Piret Järvela ja Epp Priimägi. Reisi eesmärk on tutvuda eesti keele aastal sugulasrahva kultuuriga, rikastada teadmisi eesti keele alasest tegevusest Ungaris ja seltsi põhikirja kohaselt pakkuda liikmetele suhtlemisrõõmu. Programmis on kohtumised Lorandi teadusülikooli soome-ugri keelte õppetoolis ja rahvusraamatukogus, laevasõit Doonaul, ekskursioonid tutvumaks Buda ja Pesti vaatamisväärsuste ning väikelinnade Szentendre ja Vusegardiga. Suvekool toimub jälle järgmisel aastal.“


AUGUST


Eesti eripedagoogide liidu suvekool toimub 6. ja 7. augustil Paekalda puhkekeskuses.

Erle Kuusik, eripedagoogide liidu juhatuse liige:

„Seekordne temaatika on laste baasvajadustest. Räägime toitumise ja une mõjust laste käitumisele, sh erivajadusega lapsi silmas pidades, ning piisava une olulisusest. Osalejaid ootame kuni 30, osalustasu on orienteeruvalt 120 eurot (liidu liikmetele 60 eurot).“


Eesti kehalise kasvatuse liit korraldab rahvusvahelise XII suvekursuse Paides 5.–9. augustini.

Raina Luhakooder, Eesti kehalise kasvatuse liidu juhatuse esinaine:

„Kursus on mõeldud kehalise kasvatuse õpetajatele, liikumisõpetajatele, treeneritele. Kursuse tunniplaan toetub uuele liikumisõpetuse õppekavale. Prognoositav osalejate arv on 170. Kursuse hind sõltub ööbimise valikust, täpsemat infot leiab liidu kodulehelt www.ekkl.edu.ee.  Seal on avatud ka kursustele registreerumise vorm.“


Eesti saksa keele õpetajate seltsi suveseminar toimub 12.–14. augustini Mokkos Jõgevamaal.

Kalle Lina, saksa keele õpetajate seltsi juhatuse esimees:

„Seminaril tutvustavad väliskirjastused uusi õpikuid ja kolleegid jagavad oma kogemusi. Lisaks tutvume Jõgevamaa vaatamisväärsustega. Programm ja registreerumine seltsi kodulehel www.edlv.ee.“


Matemaatikaõpetajate suvised täiendkoolituspäevad toimuvad Harjumaal Pedase puhkekeskuses 14.–16. augustini.

Hele Kiisel, Eesti matemaatika seltsi juhatuse liige:

„Koolitus on sel korral mõeldud vaid EMS-i liikmetele. Räägime matemaatika rakendamisest, sõna saavad meie head vilistlased. Tutvume Paldiski linna ja Pärdi keskusega. Arutame ainekava arendamisega  seotud küsimusi, kiikame e-koolikotti  ja vahetame kogemusi. Arvestame 50–70 osalejaga, osalustasu on 100 eurot.“


Ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi suvekool toimub 14.–16. augustini Läänemaal.

Tutvutakse Haapsalu piiskopilinnuse renoveeritud külastuskeskusega, eestirootsi kultuuripärandi objektidega, Ants Laikmaa muuseumiga. Käsitletakse ka suurt põgenemist Ilon Wiklandi näitel ja armeenia rahvuskangelase Anna Hedwig Bülli tegevust genotsiidiohvrite päästmisel. Saab nautida Valge Daami vabaõhuetenduse peaproovi. Väliskülaliste ettekanded. Suvekooli osavõtutasu on 115 eurot.


Eesti klassiõpetajate liidu suveseminar „Kogemus kui väärtus“ toimub 21. ja 22. augustil Narvas Soldino gümnaasiumis.

Piret Jõul, klassiõpetajate liidu esimees:

„Seminari esimesel päeval jagavad klassiõpetajad oma kogemusi. Jagama on kutsutud teistegi ainete õpetajaid ja Liikumislabor. Teisel päeval keskendume keelekümblusele Narva näitel. Aineüleseks lõiminguks tutvume lähemalt Narva linna ja linnusega. Suveseminarile ootame kuni 50 klassiõpetajat. Osalustasu on liidu liikmele 66, teistele 72 eurot.“


Eesti bioloogiaõpetajate ühingu suvekool toimub 21.–23. augustini Võrtsjärve ääres. 

Aiki Jõgeva, bioloogiaõpetajate ühingu president:

„Eesmärk on õppida tundma Võrtsjärve ja selle elustikku ning arutada kolleegidega bioloogia õpetamise temaatikat. Osalustasu ühingu liikmele 48 ja mitteliikmele 75 eurot. Ühing sai oma liikmete jaoks tegevustoetust HTM-ist. Planeerime 50 osalejat.“


21. ja 22. augustil toimub Pärnu Strandi konverentsikeskuses eTwinningu suvekool, mille fookuses on tehnoloogiasuundumused hariduses – millised on tähtsamad haridust mõjutavad uued tehnoloogiad, kuidas neid hariduses kasutada ja mil moel eTwinningu projektidesse kaasata.

Samuti uuritakse lähemalt, kuidas eTwinningu aasta teemat – demokraatlikku osalust – õpiprojektidesse põimida. Koolitus on õpetajatele tasuta, sh majutus. Suvekooli saab registreerida eTwinningu õpetaja, kes on osalenud projektitöös 2018/2019. õppeaastal.


Eesti inglise keele õpetajate seltsi suveseminar „Inglise keel kui eluliselt oluline oskus“ toimub Tartu ülikooli Pärnu kolledžis 22. ja 23. augustil.

Erika Puusemp, inglise keele õpetajate seltsi juhatuse liige:

„Nagu igal suvel, ootame rohkem kui 200 osavõtjat. Osalustasud varajastele registreerujatele (enne 20. juunit): EATE liikmetele 40, mitteliikmetele 50 eurot. Hilistele registreerujatele (20. juunist 11. augustini): liikmetele 50, mitteliikmetele 60 eurot. Registreerumine toimub EATE kodulehel (eate.ee) asuva veebilingi kaudu.“


22. ja 23. augustil korraldab Eesti haridustöötajate liit värsketele õpetajatele (äsja lõpetanud ja kuni kaks aastat töötanud) motivatsiooniseminari „Värske õpetaja vaimulaager 2019“.

Osalejad saavad vabas õhkkonnas vahetada kogemusi, toimuvad mitmesuguste spetsialistide (sh EHL-i jurist) kasulikud loengud. Täpsem info ehl.org.ee.


Vene keele õpetajate seltsi suvekool toimub 26. ja 27. augustil Mäetaguse mõisas.

Aleksandra Kadinets, vene keele õpetajate seltsi juhatuse esimees:

„Plaanis on ümarlaud, Moskva lektori Jelena Tantseva töötoad, Pühtitsa kloostri ekskursioon. Osavõtt liikmetele 35 eurot. Täpsem info www.rki.ee.“ 


Geograafiõpetajatel on kevadpäevad ja sügiskool, suvel teevad nad koos praktilisi õppereise.


KÜSIMUS JA VASTUS

Kas teile meeldib suvekoolitustel osaleda?
Kas lähete ka tänavu?

Maila Jürgenson.

Maila Jürgenson, Tartu Raatuse kooli õpetaja:

Kuna lapsed on suured, siis osalen suvekoolitustel meelsasti, kui teema ja aeg sobivad. Olen osalenud mitmes draamaõpetajate treeninglaagris. Eriti on meelde jäänud laager Pikakannul ja ka Viljandis. Kuna juhendan näiteringi, aga vastav eriala puudub, siis on kõik nendes suvistes laagrites omandatu oluline. Saan kasutada neid elemente ka keele ja kirjanduse tundides. Eriti meeldisid mulle liikumistunnid, sest tööd sõnaga olen õppinud, aga just lavaline liikumine vajab täiendamist. Kaja Lindali liikumise, tantsimise tunnid on väga hästi meeles. Viljandis sain ka esimese häälekooli. Olen laulnud aastaid, aga alles seal selgus, kuidas oma häälega mõistlikult ümber käia. Olen Leelo Talvikule väga tänulik.

Eesti emakeeleõpetajate selts on korraldanud suviseid koolitusreise aastaid. Mina olen osalenud laevareisil Soome ja Rootsi, reisid on olnud ikka kirjanduse ja keelega seotud. Üle-eelmisel suvel oli reis „Kirjanduslik Põhja-Poola“. Giidiks Olev Remsu. Meeldis väga tema oskus rääkida nii ajaloost kui ka kirjandusest. Jäädvustasin meie reisi ka fotodele. Sel suvel teeme neljapäevase lennureisi Budapesti, et tutvuda sealse kirjanduseluga. Suvised koolitused annavad teadmisi ja oskusi ka  omavahelise suhtlemise kaudu.

Ootan väga loovkirjutamise koolitust, sest eelmisel suvel ma sinna minna ei saanud.

Karmen Lauk.

Karmen Lauk, Otepää gümnaasiumi õpetaja:

Olen suvekoolides osalenud vähe, vaid ühel koolitusel, kui teema tundus väga huvitav. Sain sealt mitmeid praktilisi teadmisi.

Olen käinud kahel korral inglise keele õpetajate suveseminaril. Mõlemal korral oli väga tore. Samuti olen sealt alati häid mõtteid ja kogemusi saanud.

Suvel on koolitustel osaleda veidi kehvem kui kooli ajal, sest selleks ajaks peab katkestama puhkuse, kui soovid, et kool koolituse eest tasuks. Seega on rohkem bürokraatiat. Aga kui midagi väga põnevat pakutakse, siis pole probleem end ka suvel koolitada. Enne uut õppeaastat on päris hea saada uusi mõtteid ja ehk ka motivatsiooni.

Sel aastal ei ole mul plaanis suvel ühelgi koolitusel osaleda.

Ell Vahtramäe.

Ell Vahtramäe, Vaimastvere kooli õpetaja:

Sel suvel ei osale üheski suvekoolis. Varem olen osalenud. Kaalusin kooliteatrite suvelaagrit (koos õpilastega), aga kroonilise otsustavate sammude edasilükkajana (aega ju on!) lasin registreerimistähtaja üle. Võimalik, et leian veel midagi (ähmaselt meenub, et oli midagi just kooliteatrite vallas). Augustis tuleb meie kooli töötajatel Studiumi koolitus, aga see jääb juba aega, kui puhkus on läbi.

Eelmisel ja üle-eelmisel aastal osalesin Innove LAK-õppe koolitusel. See toimus looduskaunis kohas, kasutati aktiivõppe meetodeid (ei mingeid lõputuid loenguid) ja oli igati huvitav. Aktiivõpe tagas ka selle, et saime kõik omavahel tuttavaks, tegime koostööd ja jäime edaspidigi suhtlema. See koolitus küll vastumeelse ega ajaraiskamisena ei tundunud, hoolimata sellest, et ei saanud näputäitki kaasavõetud näputööd teha! Registreerusin selle koolituse kolmandasse osasse ka, aga see jääb juba uude õppeaastasse. Natuke on isegi kahju, et see suvel ei toimu, just looduskauni koha pärast.

Mina olen algaja õpetaja ja mul on kasulik olla kogenud pedagoogide seltskonnas, kas või suvel. LAK-õppe koolitus oli ideaalne (juhendajad Anu Parts ja Anne Klooren), kuna oli hoolikalt läbi mõeldud ja valitud just selline vorm, mis suvesse sobis (aga ka sügisesse ja akadeemilisemasse keskkonda, nagu näitasid sügissessioonid), oma osa oli ka kohal.

Muidugi on õpetajad oma puhkust väärt ja neile on seda väga vaja. Mida vähem sel ajal töömõtteid, seda parem. 

Meie koolis koolituse päevi puhkuse hulka ei arvestata – need päevad saab tagasi. 

Siiski-siiski, päriselt ei pääse koolitamisest ka sel suvel: magistritöö on vaja valmis kirjutada (tähtaeg on „suvetöölistele“ 12. august) ja ära ka kaitsta.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!