Avalik pöördumine

30. aug. 2019 Eesti Matemaatika Selts ja Koolimatemaatika Ühendus - Avalik pöördumine kommenteerimine on välja lülitatud

Eesti matemaatikaõpetajad ei kiida heaks valitsuse otsust põhikooli lõpueksamite kaotamise kohta. Meie hinnangul mõjub plaanitav muutus Eesti arengule halvasti, kahjustab Eesti inimeste konkurentsivõimet tulevikus ning viib ühiskonna kihistumise ja mandumiseni.

Eestis on ühtluskool. Kõik põhikoolid peaksid andma ühesuguse hariduse ja tagama kõigile koolilõpetajatele ühtse standardi. Koolisüsteemi väga suurele muutusele peab eelnema praeguse olukorra analüüs ja selge arusaam, kuhu, kuidas ja mis ajaks tahame jõuda. Ainevaldkonda peavad arendama oma ala spetsialistid.

Ei meid ega teisi õpetajate aineliite ole selle muutuse kavandamisse kaasatud. Seni ei ole meil (piisavalt) informatsiooni kavandatava muutuse vajalikkuse ja põhjendatuse kohta. Milline on valitsuse analüüs selle muutuse mõju kohta Eestile?

Toetame teaduspõhist Eestit!


Comments are closed.