Põnevamad ametid on võetud

23. aug. 2019 Annika Poldre toimetaja - Kommenteeri artiklit
IT-erialad on jätkuvalt populaarsed. Pildil on selle ala kutsekoolide parimad võistlemas kevadel „Noore meistri“ konkursil. Foto: Annika Poldre

Kutsekoolide suvine vastuvõtt kestab, kuid selgunud on õpihimuliste eelistused ning paljudel erialadel on kohad täis.

Tartu KHK-s kestab vastuvõtt 23. augustini. Turundusjuht Kaire Mets mainis, et tavaliselt laekub lisavastuvõtuga sadakond avaldust. Põhivastuvõtu ajal, 2. augustiks tuli 1928 avaldust, 9% rohkem kui mullu. Kõige enam kasvas avalduste arv põhiharidust nõudvatel erialadel. Populaarseimad olid IT- ja IO-alad. Suurim oli konkurss keskharidusega noorema tarkvaraarendajaerialale – 4,7 avaldust kohale. Järgnesid keskhariduse nõudega e-kaubanduse spetsialist ja raamatupidaja. Põhiharidusega õppijail oli suur huvi tarkvara arendaja ameti vastu, mis on uus, nelja-aastase õppekavaga eriala. Järgnes IT-süsteemide nooremspetsialisti oma. Põhiharidusega noorte silmis olid populaarsed ka ehitusviimistluse, mootorsõidukitehniku ja koka eriala.

Augustis oli veel õppekohti tööstustehnoloogia, majutuse, turismi ja toiduvaldkonnas, üksikuid vabu kohti mujalgi. Vastuvõtt jätkub ka töökohapõhisesse õppesse, mis algab oktoobris. 

Arvestades ettevõtjate huve

Viljandi kutseõppekeskuses plaaniti vastu võtta 350 uut õppijat, võeti poolsada rohkem. Põhiharidusega õppureid võeti vastu ca 220, keskharidusega 175 ja haridusnõudeta aladele 40. Õppima asub 48 erivajadusega inimest. Mittestatsionaarses õppes alustab ca 200 inimest. Avamata jääb autodiagnostiku õppegrupp kutsekeskharidusega õppureile. Viljandis osutusid populaarseks mööblirestauraatori, autotehniku, IT-spetsialisti, tarkvaraarendaja, koka ja sisetööde elektriku erialad.

„Eestis pole praegu populaarsed metalliga seotud erialad,“ nentis direktor Tarmo Loodus. Seetõttu kestab vastuvõtt keevitaja, autoplekksepa ja hoonete tehnosüsteemide ehitaja erialadel. Mõned vabad kohad on ehituse alade ja pehme mööbli valmistaja töökohapõhises õppes.

Osa õppegruppe alustab novembris ja oktoobriski saab end kirja panna veoauto või bussijuhi, plaatija, MIG/MAG-keevitaja või pehme mööbli valmistaja õppegruppi. Uusi erialasid sel aastal ei avatud. „Pigem on vaja täita kohalikele ettevõtjatele vajalike erialade õppegrupid,“ lausus Loodus.

VIKK hakkab pakkuma kutseõpet ka Viljandi riigigümnaasiumis, avades IT-tugiisiku ja kelneri õpperühma. „Paljud noored töötavad kooliajal toitlustusettevõtetes, pakume neile võimalust ennast selleks paremini ette valmistada,“ ütles Loodus. Arvestades veoauto- ja bussijuhtide suurt põuda, avatakse jaanuaris gümnaasiumiõpilastele ka nende erialade õppegrupp.

Tallinna ehituskoolis osutusid kõige populaarsemaks ehitusviimistleja, tisleri ja elektriku eriala, teatas kooli kommunikatsioonijuht Liisi Tomingas. Täiendav vastuvõtt vabadele kohtadele algas 12. augustil. Oodatud on huvilised eeskätt puusepa, ehitaja ning pehme mööbli valmistaja erialadele. Uus on maastikuehitaja õpe.

IT on popp

„Nagu varemgi, on populaarseim IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala, kuhu laekus kaks avaldust ühele kohale,“ teatas Haapsalu KHK direktor Ingrid Danilov. Kõikidel teistel kutsekeskhariduse erialadel, nagu bürootöö, koka, turismiteenindaja, tisleri, ehitusviimistleja ja ehitaja oma, vastuvõtt kestab. Avaldusi võetakse ka abikoka ja puidutöötleja erialale neilt, kes on õppinud põhikoolis lihtsustatud õppekava alusel või kel põhiharidus lõpetamata.

Täiskasvanutele on Haapsalus jätkuvalt huvi pakkunud raamatupidamine, mööblirestaureerimine ja pehme mööbli valmistamine, kus avaldusi laekus rohkem, kui on õppekohti. Direktori hinnangul täituvad hästi ka koka, loodusgiidi ja IT-süsteemide spetsialisti erialad. Ehituse aladel on aga õppekohti rohkem kui õppida soovijaid. Uued erialad on puidutöötleja 3. ning jätkuõppena ehitusplekksepa 4. tase.

Tallinna majanduskoolis saab õppida 17 eriala. „Soovijaid oli rohkem, kui ootasime,“ teatas õppetöö koordinaator Laura Lempu. Kandideerijaid oli enam kui kaks tuhat, vastu võeti 858 uut õppijat. Populaarseimad olid sotsiaalmeedia spetsialist 5,33 kandidaadiga kohale, personalispetsialist, kus neli inimest kohale, ning turundusspetsialist ja raamatupidaja. Nendel erialadel jäid kümned tugevad kandidaadid ukse taha. Uue, ettevõtte õigustoimingute spetsialisti eriala vastu oli Lempu sõnul huvi küll, ent paljude soovijate haridus- või töökogemus ei vastanud jätkuõppe nõuetele. Avamata jäi kindlustusspetsialisti eriala.

„Keskmine kandideerija on aasta-aastalt elukogenum ja haritum,“ rääkis Lempu. Aina enam tuleb kutsekooli täiskasvanuid, kes otsivad uusi karjääriteid või soovivad end oma ametis täiendada. Majanduskooli eeliseks peetakse sessioonõpet.

Tallinna Lasnamäe mehaanikakoolis laekus enim avaldusi mootorsõidukitehniku, kinnisvarahooldaja ja keevituse erialale. „Lisavastuvõtu avame metallitööde erialadele ning keevitaja eestikeelsesse rühma,“ teatas õppeinfosüsteemi spetsialist Anna Reren. Autoaladel oodatakse soovijaid autoplekksepa-komplekteerija ja eestikeelsesse rühma automaalri ning mootorsõidukitehniku erialale. Kuna vestlused ja testid alles toimuvad ja dokumentide esitamiseks on veel aega, oli Rereni sõnul raske arvata, millised õpperühmad jäävad avamata.

Võrumaa kutsehariduskeskuses vastuvõtt kestab ning töökohapõhised õppegrupid komplekteeritakse septembris. Suurem huvi oli ehituse, andmebaaside ja võrgu disaini ning halduse õppekava vastu. „Suureneb huvi mehhatroonika, kahaneb metallitöö vastu,“ sõnas õppekorralduse spetsialist Ülle Muru. Langenud on ka huvi teeninduse vastu. Uued on projekti „Uute ametioskustega tööle“ raames abikoka ning koostelukksepa-keevitaja õpperühmad.

Vestlused, motivatsioonikiri ja katsed

Kuressaare ametikoolis laekus enim avaldusi küünetehniku erialale. Tsükliõppes olid populaarsed ärikorralduse spetsialisti ja lapsehoidja ametid. „Tervikuna läks sellesuvine vastuvõtt korda, avaldusi esitati oluliselt rohkem kui mullu,“ tõdes direktor Neeme Rand.

Kutsekeskharidusõppes soovitakse enim õppida kujundusgraafikuks ja nooremaks tarkvaraarendajaks.

Põhiharidusega õppureile on vabu kohti ehitusviimistluse, koka, majutusteenindaja ja sõiduautotehniku erialal. Tsükli- ja õhtuõppeski on vabu kohti viiel erialal. Töökohapõhises õppes saab õppida spaateenindajaks, hooldustöötajaks või klienditeenindajaks kaubanduses. Huvi vähesuse tõttu ei avata tänavu kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse eriala. Kokku esitati Kuressaare ametikoolis 437 sisseastumisavaldust. Vabadele kohtadele võetakse avaldusi vastu 8. septembrini.

Õpilaskandidaatidele korraldatakse nii sisseastumisvestlusi kui ka -katseid. Kooli teabejuht Taavi Tuisk rääkis, et paljudel aladel on viimastel aastatel lisandunud motivatsioonikirja nõue. Tulevased sõiduautotehnikud teevad testi, kujundajatele on joonistamise ja kompositsiooni kompleksülesanded. „Milliseid katseid-vestlusi konkreetsel erialal tehakse, see otsustatakse eesotsas juhtõpetajaga,“ selgitas Tuisk. Järjest enam vesteldakse ja katsete hulk on vähenenud.

Luua metsanduskoolile laekus 360 sooviavaldust. Õpinguid alustab üle 270 uue õpilase. Kommunikatsioonispetsialist Toomas Kelk ütles, et see on viimaste aastate rekordvastuvõtt. Populaarseimad alad on matkajuht 3,4, forvarderioperaator veidi üle kahe, harvesterioperaator kahe ning arborist ligi kahe kandidaadiga kohale. Esmakordselt avati metsatehniku eriala, kandidaate oli 43.

Luua metsanduskooli direktori Haana Zuba-Reinsalu sõnutsi näitab tihe konkursisõel nii päevaõppes kui täiskasvanute seas, et metsandus- ja aianduserialad on populaarsed. Lisaks metsandusele on täiskasvanutel suurenev huvi matkajuhi, maastikuehitaja ning puukooliaedniku töö vastu.

Järvamaa KHK-le laekus üle 600 avalduse enam kui 30 erialale, mis on õppe- ja arendustöö üksuse juhataja Külli Marrandi teatel üle aastate kõrgeim seis. Väga populaarseks osutus jätkuvalt loomaarsti abilise amet, kus taas on konkurss ja kõik soovijad õppima ei pääsegi. Tänavu avatakse uus eriala soomustehnika tehnik-mehaanik, mida õpetatakse koostöös Tapa Scoutspataljoniga. Uus on ka kaldkatuseehitaja töökohapõhine õpe. Kooli eesmärk on alustada igal aastal vähemalt ühe uue erialaga.

Valgamaa kutseõppekeskuses olid leheloo valmimise ajal vastuvõtunumbrid täpsustamisel, peeti vestlusi ja tehti vastuvõtukatseid. Kõige populaarsem on hooldustöötaja amet, kutsekeskharidusõppes aga mootorsõidukitehniku oma. Uus on korstnapühkija õpe. Kool plaanis avada toitlustusteenindaja eriala, kuid vähese huvi tõttu jääb see tänavu avamata. See-eest alustab Urvastes köögiabilise 2. taseme õpperühm.

„Suvine vastuvõtt teeb rõõmu,“ lausus Ida-Virumaa KHK õppedirektor Riina Veidenbaum. Sooviavaldusi laekus ca 1400 ja 90% õppekohtadest oli augusti keskpaigaks täidetud. Kõige populaarsemad alad on koka ja abikoka, pagari ja kondiitri, juuksuri, veokorraldaja omad. Uus nelja-aastane noorema tarkvaraarendaja õppekava osutus samuti populaarseks.

Õppida soovijatega on vestlused alanud ja vabadele õppekohtadele võetakse vastu augusti lõpuni. Sooviavalduse esitanud teevad kirjaliku testi, millele järgneb vestlus. Õppeaasta alguses teevad kõik kutsekeskharidusõppe esmakursuslased eesti keele testi.

2019/2020. õa saab valida 36 kutseõppeasutuse seast.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!