Teadusest, vabalt ja põnevalt

13. sept. 2019 Kristi Kivilo teadushuvihariduse liidu juhatuse liige - 1 Kommentaar
Kristi Kivilo.

Sageli kuuleme lapsevanematelt, et nad on olnud üllatunud, mida kõike võib kooliväliselt süvendatult õppida ning kui erinevad võimalused on tänapäeva lastel huvitegevuses. Koolitundidest saadud teadmised on aga algpunkt ning huviringis saab minna sügavamale, praktilisemaks ja personaalsemaks.

Robootika, IT, loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogiavaldkonna (LTT) huviringid on suhteliselt uued ning suuremas osas tekkinud õpetajate enda huvidest ning soovist anda valdkonna teadmisi edasi ka koolivälisel ajal ning vabas vormis.

Suur tänu kõikidele õpetajatele, kes teaduse valdkonna ja huvitegevusega särasilmselt tegelevad! Me kõik soovime, et Eestimaal oleks jätkuvalt palju nutikaid lapsi ja noori, kellest võivad saada teadlased, leiutajad või maailma elu paremaks muutvate ettevõtete juhid. Huviringist võib noor saada just selle pisiku, mis tekitab hilisema sügavama huvi teadusliku mõtlemise vastu. 

Huviring.ee

Eesti teadushuvihariduse liit haldab kodulehte www.huviring.ee, kuhu kõik LTT-huviringid, sh koolis toimuvad, saavad nende korraldajad ja juhendajad täiesti tasuta lisada. Sealt leiab noor või lapsevanem sobiva ringi kas teema, vanusegrupi või toimumiskoha järgi.

Teaduse populariseerimine on olnud Eesti teadushuvihariduse liidu südameasi selle loomisest 2016. aastast.

Katusorganisatsioonina koondame LTT/STEM-valdkonna huvitegevuse ja huvihariduse läbiviijaid, valdkonna spetsialiste ning huvilisi. Soovime kaasata Eesti teadushuvihariduse liidu tegevusse ka LTT-valdkonna õpetajad, kes ei pruugi jõuda iga päev huvitegevuse pakkumisega tegeleda.

Kogemuste ja info vahetamine aitab õppe- ja huvitegevuses pakutavat omavahel siduda ning tagada, et need täiendaksid teineteist. Selleks on kõik oodatud liiduga liituma ning jälgima infot meie kodulehel www.teadushuvi.ee.