Teadusest, vabalt ja põnevalt

13. sept. 2019 Kristi Kivilo teadushuvihariduse liidu juhatuse liige - 1 Kommentaar
Kristi Kivilo.

Sageli kuuleme lapsevanematelt, et nad on olnud üllatunud, mida kõike võib kooliväliselt süvendatult õppida ning kui erinevad võimalused on tänapäeva lastel huvitegevuses. Koolitundidest saadud teadmised on aga algpunkt ning huviringis saab minna sügavamale, praktilisemaks ja personaalsemaks.

Robootika, IT, loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogiavaldkonna (LTT) huviringid on suhteliselt uued ning suuremas osas tekkinud õpetajate enda huvidest ning soovist anda valdkonna teadmisi edasi ka koolivälisel ajal ning vabas vormis.

Suur tänu kõikidele õpetajatele, kes teaduse valdkonna ja huvitegevusega särasilmselt tegelevad! Me kõik soovime, et Eestimaal oleks jätkuvalt palju nutikaid lapsi ja noori, kellest võivad saada teadlased, leiutajad või maailma elu paremaks muutvate ettevõtete juhid. Huviringist võib noor saada just selle pisiku, mis tekitab hilisema sügavama huvi teadusliku mõtlemise vastu. 

Huviring.ee

Eesti teadushuvihariduse liit haldab kodulehte www.huviring.ee, kuhu kõik LTT-huviringid, sh koolis toimuvad, saavad nende korraldajad ja juhendajad täiesti tasuta lisada. Sealt leiab noor või lapsevanem sobiva ringi kas teema, vanusegrupi või toimumiskoha järgi.

Teaduse populariseerimine on olnud Eesti teadushuvihariduse liidu südameasi selle loomisest 2016. aastast.

Katusorganisatsioonina koondame LTT/STEM-valdkonna huvitegevuse ja huvihariduse läbiviijaid, valdkonna spetsialiste ning huvilisi. Soovime kaasata Eesti teadushuvihariduse liidu tegevusse ka LTT-valdkonna õpetajad, kes ei pruugi jõuda iga päev huvitegevuse pakkumisega tegeleda.

Kogemuste ja info vahetamine aitab õppe- ja huvitegevuses pakutavat omavahel siduda ning tagada, et need täiendaksid teineteist. Selleks on kõik oodatud liiduga liituma ning jälgima infot meie kodulehel www.teadushuvi.ee.


Hetkel ainult üks arvamus teemale “Teadusest, vabalt ja põnevalt”

 1. MTÜ Ökokratt ütleb:

  Eellugu
  MTÜ Ökokratt esitas taotluse 20.02.2018 kaubamärgi registreerimiseks Eesti Patendiametile.
  Eesti Patendiamet on NutiAkadeemia kaubamärgi registreeritud MTÜ-le Ökokratt otsusega 12.02.2019 nr 7/ M201800157, märkusega: kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime.
  Eesti Teadushuvihariduse Liit MTÜ (ETHL), Vaata Maailma SA ja MTÜ Targa Töö Ühing on teadlikud Patendiameti otsusest.

  Vaata Maailma SA Kristi
  • MTÜ Ökokratt tegi ettepaneku e- kirjaga 19.02.2018 Vaata Maailma SA, alustada läbirääkimist, et lahendada kaubamärgi NutiAkadeemia kasutamine.
  • Eesti Patendiameti kirjale 26.06.2018 vastab Vaata Maailma SA, et võtab tagasi “NutiAkadeemia” kaubamärgi taotlusest M201701191 klassi 41 registreerimise soovi, sest EPA eksperdi otsuse kohaselt pole kaubamärk eristusvõimeline.
  • Vaata Maailma SA teeb 19.12.2018 taotluse Kauba- ja teenindusmärkide registris kaubamärgi võõrandamise kohta kandeks MTÜ Targa Töö Ühing.
  • 14.05.2019 allkirjastab Kristi Kivilo Vaata Maailma SA esindajana Justiitsministeeriumi Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaide.

  Eesti Teadushuvihariduse Liidu Kristi
  • ETHL täidab avalikke ülesandeid. Eesti Noorsootöö Keskus ja Eesti Teadushuvihariduse Liidu vahel on 9.04.2018 sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise leping. Lepingu alusel eraldas Eesti Teadushuvihariduse Liidule 100 000 eurot loodus – ja täppisteaduse kvaliteedi arendamiseks.
  • 27.11.2018 soovib MTÜ Ökokratt registreerida veebis http://www.huviring.ee NutiAkadeemia (veebi haldab avaliku raha eest ETHL) saame vastuse, et huviring NutiAkadeemia on administraatori poolt üle vaadatud ja kinnitatud.
  • 28.11.2018 huviring.ee administraator eemaldab huviring NutiAkadeemia avalikust vaatest, sest seda kasutab Vaata Maailma SA. Huviringi NutiAkadeemia ei ole avaldatud tänaseni huviringide nimistus ETHL poolt avaldatud.
  • 28.11.2018 informeerib MTÜ Ökokratt ETHL Kristi Kivilo huvide konfliktist.
  • MTÜ Ökokratt informeerib 07.12.2018 HTM kantsler Tea Varrak Kristi Kivilo huvide konfliktist ja palub algatada järelevalvemenetlus ETHL tegevuse üle.
  • MTÜ Ökokratt sisestas veebi http://www.huviring.ee 03.01.2019 järgmised huviringid: NutiAkadeemia huviring Kuusalus, NutiAkadeemia huviring Jädedal, NutiAkadeemia huviring Lehtsel, NutiAkadeemia huviring Tamsalul, mille kohta saime automaatsed teavitused.
  • 04.01.2019 vastab HTM MTÜ Ökokratt pöördumisele, et ETHL osas järelevalvet ei algatata, kuna ei ole piisavalt põhjendatud ning otstarbekas arvestades tekkinud kahju väikest ulatust.
  • MTÜ Ökokratt pöördus 08.01.2019 Kristi Kivilo poole, küsimusega, miks 03.01.2019 ei ole 4 NutiAkadeemia huviringi avaldatud veebis http://www.huviring.ee, kuid 07.01.2019 4
  Loodustarga huviringi on avaldatud.
  • ETHL edastas 11.01.2019 HTM-i sellekohasele järelepäringule teadlikult valeandmeid eksitades HTM.

  Suhtlus HTM ja ETHL, Vaata Maailma SA ning Targa Töö Ühing MTÜ vahel.
  • 05.02. 2019 MTÜ Ökokratt esitab teabenõude HTM kirjavahetuse kohta ETHL ja HTM vahel.
  • 05.02. 2019 MTÜ Ökokratt esitab teabenõude ETHL kirjavahetuse kohta Vaata Maailma SA ja Targa Töö Ühing MTÜ vahel.
  • 08.02.2019 MTÜ Ökokratt sai teabenõudest teada, et HTM esitas järele päringu ETHL 2.01.2019 nr 8 5/19/4.
  • Vastusest selgus, et ETHL edastas 11.01.2019 HTM-i sellekohasele järelepäringule teadlikult valeandmeid eksitades HTM.
  • 13.02.2019 pöördume Andmekaitseinspektsiooni (AKI) poole vaidega seoses ETHL avaliku teabe seaduse mitte täitmisega.
  • 25.03.2019 teeb AKI vaideotsuse kohustusega ETHL vastata teabenõudele hiljemalt 04.04.2019
  • 03.04.2019 ETHL keeldub kirjalikult teabenõuet täitmast
  • 16.05.2019 teeb AKI otsuse ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/19/1371kohustusega ETHL vastata teabenõudele hiljemalt 23.05.2019
  • 27.05.2019 ETHL ei täida teabenõuet AKI poolt määratud tähtajaks
  • 27.05.2019 MTÜ Ökokratt esitab taotluse ETHL tegevusele teenistuslik järelevalve algatamiseks

  Epiloog
  Sotsiaalse ettevõtte, MTÜ Ökokratt, majandustegevus on pärsitud ETHL MTÜ tegevusest.
  Avaliku registri kaudu pakutavate hariduslike teenuste pakkumine koolinoortele on olnud alates 01.12.2018 tahtlikult takistatud 5 huviringil tekitades MTÜ Ökokratt majanduslikku kahju.

  Väljavõte Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas 16.05.2019 nr 2.1.-3/19/1371.

  AKI on rõhutanud, et ETHL, olles osaliselt teabevaldaja, rikkus AvTS-i nõuet sellega, et ei ole piisavalt selgelt põhjendanud teabenõude täitmisest keeldumist ehk üldsõnalist vastust (ei puuduta avalike ülesannete täitmist või eelarveliste vahendite kasutamist) ei saa lugeda nõuetekohaselt põhjendatuks, kuna sellest pole arusaadav, kas kirjavahetus puudutab avalike ülesannete täitmist. Juhul, kui ETHL-l pole arusaadav, milliseid avalikke ülesandeid ta täidab, tuleks selles osas konsulteerida Eesti Noorsootöö Keskusega, kellega ETHL-l on leping riigieelarvelise toetuse kasutamiseks.

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!