Haridusteaduslike tööde riiklikule konkursile saab töid esitada 15. jaanuarini

16. okt. 2019 ETAG - Haridusteaduslike tööde riiklikule konkursile saab töid esitada 15. jaanuarini kommenteerimine on välja lülitatud

Ootame osalema haridusteaduslike tööde riiklikul konkursil. Tööde esitamise tähtaeg on  15. jaanuar 2020 ja konkursi preemiafond on 8100 eurot.

Konkursi eesmärk on väärtustada haridus- ja kasvatusteaduste valdkonna teadustööd, innustada tulemuste publitseerimist ning avaldada tunnustust teadustöö tegijatele. Konkurss jätkab kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi traditsioone, aidates kaasa teadustulemuste jõudmisele praktikuteni. Konkursi uue nime alla mahuvad nii otseselt kasvatus- ja haridusvaldkonnas tehtud tööd kui ka paljude sellega seotud valdkondade tulemused – näiteks logopeedia, psühholoogia, pedagoogiline psühholoogia, haridussotsioloogia, hariduse juhtimine jne.

Ootame üliõpilasi ning haridus- ja kasvatusteadlasi oma töid esitama järgnevates kategooriates:

  1. eesti keeles publitseeritud teadustööd/artiklid;
  2. võõrkeeles publitseeritud teadustööd/artiklid;
  3. publitseeritud ja/või kaitsmisele lubatud doktoritööd ning monograafiad;
  4. magistritööd.

Auhinnad parimatele antakse üle ülikoolide ja teadusagentuuri korraldataval haridusteaduste konverentsil järgmise aasta kevadel.

Esimene kasvatusteaduslike tööde konkurss toimus 1990. aastal. Konkurssi korraldab Eesti teadusagentuur ning rahastab haridus- ja teadusministeerium.

Konkursi veebileht ja elektrooniline osalusvorm