Õpetajat väärtustav koolikultuur

1. nov. 2019 Triin Noorkõiv Alutavat Õpetajat Toetava Kooli meeskonna liige - Õpetajat väärtustav koolikultuur kommenteerimine on välja lülitatud
Õpetajat väärtustava koolikultuuri programmi tuli osalejaid üle Eesti.
Fotod: Alustavat õpetajat toetav kool
Programmis osalevad koolijuhid selgitavad välja alustava õpetaja
väärtustamisega seotud probleeme.

29. oktoobril alustas 21 Eesti koolijuhti pooleaastast arenguprogrammi, millega uuritakse võimalusi toetada alustavaid õpetajaid ning tagada õpetajate järelkasv kooli tasandil.

Programmi käigus töötab iga koolijuht teisi kaasates oma kooli strateegia kallal ning ühiselt luuakse mudeleid õpetajate koolis hoidmiseks ja pedagoogide järelkasvu tagamiseks. Inspiratsiooni saadakse koolide jt organisatsioonide kogemustest.

Eesmärk on, et koolijuhid õpiksid teadlikult kujundama alustavaid õpetajaid toetavat ja õpetajate järelkasvu väärtustavat koolikultuuri.

Programmi on koostanud MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool, MTÜ Sõber Koolijuht ja alustavate koolijuhtide mentorite võrgustik. Programmi toimumist toetavad SA Innove vahendusel Euroopa sotsiaalfond ja Eesti riik.