Tarvastu mõõgavennad lõimivad Eestit

1. nov. 2019 Aive Kaldra Tarvastu gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja - Kommenteeri artiklit
Pimesikumäng projektis „Keskaegne karneval“ Mustlas 2018. aasta jaanuaris. Fotod: Aive Kaldra
Aive Kaldra: “Mis need rollimängud muud on kui integratsioon oma kõige meeldivamal kujul, kus kõik toimub mänguliselt, pealetükkimatult ja loovalt.”

Tarvastu gümnaasiumi MTÜ Mõõgavennad on teinud ühiseid ajaloo- ja rollimänguprojekte nii Narva kui ka Ahtme vene noortega.

Kesk-Eesti maagümnaasiumis ajalugu õpetades ei olnud ma kunagi mõelnud, et mul oleks mingit võimalust tegelda integratsiooni puudutavate teemadega, kuni sattusin oma rollimänguhuviliste lastega tehtava ringitöö käigus suurtele üle-eestilistele rollimängudele ja nägin, kui palju oli mängijaid kohale tulnud Kohtla-Järvelt, Jõhvist ja Narvast.

Narva Karu Klubi kutsus Mõõgavennad osalema

Pärast paariaastasi kokkusaamisi rollimängudel kutsus Narvas tegutsev MTÜ Karu Klubi meie rollmänguringi noori osalema SA Archimedese noorteagentuuri (SANA) noortekohtumiste projektis. Meie õpilased tundsid ennast Narvas pärast esialgset kohmetust suurepäraselt. Nad õppisid põnevates töötubades uusi oskusi ja osalesid lustiga projekti lõpetavas rollimängus.

Pärast teist Narvast tulnud osalemiskutset tekkis meie noortel huvi ka ise proovida, kas nad suudavad oma partneritele huvitavaid tegevusi pakkuda. Praeguseks on Tarvastu gümnaasiumi rollimänguringist välja kasvanud MTÜ Mõõgavennad, mis valmistab ette ja viib läbi ajalooteemalisi rollimängude projekte. Mõõgavendades genereerivad ideid, kirjutavad projekti ning viivad selle ellu peamiselt asjast huvitatud õpilased ise, õpetaja vaid jälgib ja vajadusel juhendab neid. Eriti meeldib mulle see, et Tarvastu gümnaasiumi gümnasistid otsustasid teha oma kogukonnapraktika meie Mõõgavendade MTÜ-s. Nad aitasid meil mänguvahendid õigeks ajaks valmis teha ja enamik neist osaleb senini meie rollimänguprojektides.

Keskaegne karneval Mustlas

Meie esimene iseseisev SANA noortekohtumiste projekt oli „Keskaegne karneval“. Partneriks kutsusime Ahtme gümnaasiumi õpilased koos nende ajalooõpetaja Olga Mesilasega. Projekti käigus tutvusid meie ja Ahtme noored keskaegse eluolu, riietuse, toidulaua, sõdalaskultuuri ja mõtteviisiga ning valmistasid endale ajastukohaseid riideid. Õpilased õppisid suurepäraste juhendajate käe all tegema luu- ja tekstiilitöid, kasutama mõõka ja laskma vibu, valmistama toitu ja tõrvikuid. Ära ei unustatud ka rollimänguelemente, mis aitasid ajalooteadmisi süvendada. Eesti ja vene noored suhtlesid selle projekti käigus omavahel hea meelega ja mõned neist said isegi sõpradeks.

Nii saadi möödunud aasta jaanuariks ühiste pingutuste jõul valmis 12 keskaegset jõukatsumise ning mänguvahendit ning korraldati kohalikule Mustla rahvale keskaegne karneval. Tore on, et see karneval ei jäänud ühekordseks sündmuseks. Juba juunis aitasime Viljandi Kesklinna koolil korraldada nende keskaja päeva ja juulis sisustasime oma keskaegsete mängudega kaks päeva Viljandi keskaja päevade lastealal. Kõik huvilised saavad meie keskaja karnevali endale külla kutsuda. Meil lisandub pidevalt uusi keskaja mänge, neid on kokku juba 15.

Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi noored kirjutasid projektitaotluse Eesti avatud noortekeskuste ühenduse (ANK) projektifondile „Nopi üles“ ja korraldasid meile detsembris toreda kohtumise Saulas Viikingite külas. Seal said õpilased veeta ühe päeva viikingina, osaledes mitmesugustes jõukatsumistes ning töötubades. Kõigis tegevustes, linnuse vallutamisest viikingikäevõru punumiseni, olid eesti ja vene õpilased ühtmoodi huvilised ja osalesid väga aktiivselt.

Veel koostööd Karu Klubiga

Järgmisena osalesid Tarvastu noored ANK-i projektifondi „Nopi üles“ konkursil. Eesmärk oli korraldada Suislepa mõisas rollimängulaager, kus osaleksid Tarvastu gümnaasiumi rollimänguringi noored ja Narva Karu Klubi vene emakeelega noored. Kuna narvalased olid meid oma projektidesse juba kaasanud, tahtsime neid nüüd endale külla kutsuda. Nii saime Narva külalistele oma kodukohta ja selle ajalugu tutvustada. Enamik projekti tegevustest toimus Suislepa mõisas kohalikku ajalugu kandvas hoones. Õpilased suhtlesid omavahel nii eesti kui vene keeles, mängisid suure füüsilise koormusega rollimängu, õppisid rollimängu loomist, õmblemist, eelarve koostamist ja hilisemat aruandlust, leidsid uusi sõpru ja veetsid ühiselt põneva nädalavahetuse.

Järgnes uus SANA noortekohtumiste projekt, jälle koostöös Narva Karu Klubi noortega. Seekord oli tegemist projektiga „Õpime läbi ühiste tegevuste“, mille sisu oli rollimängu korraldamine Mõõgavendade ja Karu Klubi noortele. Tarvastu gümnaasiumis mängu korraldades tahtsime proovile panna oma oskused nii mängijate kui ka mängu loojatena.

Projekti käigus toimus kaks noortekohtumist, mõlemad Tarvastu gümnaasiumis. Ja jälle võib projekti tulemusi hinnata positiivseks – kasvõi sellepärast, et meie projektis osalenud Narva noored Anastassia Belaja ja Pjotr Lebedev otsustasid tulla VeniVidiVici programmi kaudu kuuks ajaks Tarvastu kooli vahetusõpilaseks.

Teine maailmasõda eesti ja vene lapse pilguga

2018. aasta kevadel korraldas HTM integratsiooniprojektide konkursi, kuhu julgesin esimest korda ka omaenda projekti esitada. Seni olid kõik meie projektid kirjutanud õpilased ühistööna, õpetajana ma ainult juhendasin ja jälgisin. Võtsin ette Teise maailmasõja teema, mille olid ühe võimaliku koostööprojektina välja pakkunud Kohtla-Järve Ahtme gümnaasiumi noored. Omamoodi julgustükk, aga tahtsin väga näha, kuidas õpilased sellise vastuolulise sündmuse tegevuskavaga üheskoos hakkama saavad.

Ajaloo- ja rollimängudes meisterdavad eesti ja vene õpilased endale üheskoos töö- ja sõjariistu, õmblevad ise ajastutruud riided, küpsetavad keskaja toitu jne.

Septembris olid Ahtme gümnaasiumi õpilased meil Lõuna-Eestis külas. Korraldasime Valga militaarteemapargis ühise laagri, kus ööbisime sõjaväelisel viisil naridel. Suurepärane toit kohvikus Sinel, huvitava ekspositsiooniga muuseum, asjalikud muuseumitunnid ja orienteerumismängud, palju võimalusi kehaliseks tegevuseks. Enim jäi meelde laserrelvadega lahingu pidamine Teise maailmasõja taastatud kaevikutes Soorus. Kõige tähtsam oli aga suhtlemine inimestega, kes seda kõike käigus hoiavad. Soojad, sõbralikud, entusiastlikud ja suurte kogemustega just integratsioonilaagrite läbiviimisel, suutsid nad nii eesti kui vene noorte päevad tõeliselt põnevaks muuta.

Laagrite vahel jäi õpilastele aega valmistuda ettekandeks „Minu pere Teise maailmasõja ajal“. Paljudel oli esitluse jaoks võimalik kaasa võtta dokumente, fotosid või esemeid. Samas leidus ka neid, kelle vanemad ja tädid-onud perekonna vanemast ajaloost eriti rääkida ei osanud, vanavanemad olid kahjuks juba siit ilmast lahkunud ja nii mõnigi otsis oma juuri arhiivi kaudu. Õpetajad püüdsid lapsi igati aidata ja julgustada leitud materjali jäädvustama ning otsinguid jätkama.

Teise laagri saime teha oktoobri lõpus. Seekord sõitsid Tarvastu noored Ahtme gümnaasiumi. Laager toimus koolimajas, kust tegime mitmel päeval väljasõite. Huvitav oli retk mööda Teise maailmasõja lahingupaiku Kohtla-Järvest Narvani. Suurepärane vastuvõtt koos huvitavate tegevustega ootas meid Vaivara Sinimägede muuseumis. Meie giid suutis hinnanguid andmata kõigi tekkinud küsimuste kohta selgitusi jagada. Muuseumiga teeb koostööd OÜ Prümmel, kelle juures saab pärast tõeliste lahingupaikade külastamist paintball’ilahinguid pidada ja meie noored jäid sellega väga rahule. Tegevuste sekka mahtus veel filmi „1944“ ühine vaatamine, ülesandeid ja arutelusid Teise maailmasõjaga seotud teemadel.

Minikonverentsil tutvustasid kõik osalised oma pere ajalugu. Kuulati huviga ja neis lugudes leiti rahvuslikust kuuluvusest hoolimata kokkupuutepunkte rohkem, kui enne projekti algust oodata oskasime.

Kõige rohkem rõõmustas kõigi nende tegevuste juures see, et õpilased tõepoolest suhtlesid kogu aeg omavahel. Nad said nii hästi läbi, et isegi siis, kui oli näha, et mõni ajalooline seik põhjustab eriarvamusi, hoidsid noored ennast tagasi, et mitte kogemata konflikti põhjustada. Ja kui oli aeg lahkuda, oli kahjutunne selle üle nii suur, et võis näha päris tõelisi pisaraid.

Kolme kooli lauamängude projekt

Praegu valmistume täie hooga SANA noortekohtumiste uue projekti järeltegevusteks. Koos Ahtme gümnaasiumi ja Keeni põhikooli noortega proovisime projekti „Mängiks ennast õige targaks“ käigus luua ajalooteemalisi lauamänge, mis annaksid mängijatele uusi teadmisi, oleksid abiks kordamisel või kinnistamisel. Projekti käigus valmis neli lauamängu. Nende mängimine võimaldab koolis õpitud teadmisi kasutada, aga annab ka uusi teadmisi, mida õpikus ei ole. Mängud toovad õppimisse võistluselemendi. Mängude väljamõtlemisel kasutati mitmesuguseid materjale ja IT-vahendeid. Loome praegu oma koolis minifirmat, mis toodab teatud mänge, et tutvustada neid õpilasfirmade laadal ning levitada teistegi kanalite kaudu.

Oleme iga projekti lõpus arutanud, mis teemadel on meil tahtmist ennast veel harida, millised ajalooperioodid tunduvad veel nii atraktiivsed, et nende kohta projekte kirjutada. Nii on meil kogunenud juba korralik ideepank, kus on väga erinevaid mõtteid Kalevipojast põgenemistoani ja viikingitest Vabadussõjani. Loodan, et meil ja partnerkoolides jätkub aktiivseid õpilasi, kes need ideed ellu rakendavad. Nende ühiste projektide üks suur võit on aga see, et noored on saanud juurde suure hulga uusi sõpru, kellega räägitakse julgelt nii eesti, vene kui inglise keeles ja kellega ei suhelda ainult projektitegevuste ajal, vaid ka pärast seda. Mis need rollimängud muud on kui integratsioon oma kõige meeldivamal kujul, kus kõik toimub mänguliselt, pealetükkimatult ja loovalt.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!