Toimus rahvusvaheline alushariduse konverents „Tarkus tuleb tasapisi VI. Alusharidus – alus haridusele“ 

21. nov. 2019 Evelin Sarapuu Eesti lasteaednike liidu juhatuse liige - Toimus rahvusvaheline alushariduse konverents „Tarkus tuleb tasapisi VI. Alusharidus – alus haridusele“  kommenteerimine on välja lülitatud
Konverentsil esinesid ettekannetega ka Soome kasvatusteaduste doktorid Piia Roos ja Kati Rintakorpi, kes on tuntud koolitajad ja raamatute autorid.

15. oktoobril kogunesid Tallinna ülikoolis meie lasteaiaõpetajad ja klassiõpetajad, et arutleda Eesti alushariduse arengu üle. Konverentsi fookuses olid alushariduse arengusuunad ning KELA õppekavasse planeeritud muudatused, millest kõneles Maire Tuul.

Ettekannetega astusid üles Soome kasvatusteaduste doktorid Piia Roos ja Kati Rintakorpi, kes on tuntud koolitajad ja mitmete raamatute autorid ning toetavad Eesti alusharidusmaastikul toimuva suhtes.

Piia Roos tutvustas konverentsil osalejatele võimalusi, kuidas arvestada õppeprotsessis iga õppija individuaalsusega ning arendada lapse õpioskusi ja loovust, toetudes lapse arengu igapäevasele jälgimisele ja hindamisele pedagoogilise dokumenteerimise abil. Jaana Koger andis ülevaate projektipõhise õppe eripärast lasteaias ning nüüdisaegse õpikäsituse rakendumisest lapse huvi, omaalgatust ja osalemist toetaval viisil. Kati Rintakorpi rääkis osaluspedagoogika eripärast ja võimalustest. Konverentsi lõpuosas tutvustasid klassiõpetajad Piret Jõul ja Tiie Jaaniste, kuidas põhikooli esimeses astmes on võimalik toetada nüüdisaegse õpikäsituse rakendumist ning kooliõpetajate ootusi kooliuusikule nüüdisaegse õpikäsituse valguses.

Projekte „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ ja „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ toetasid Euroopa sotsiaalfond ja Eesti riik kokku 8500 euroga.


Comments are closed.