Veebiküsitluse kommentaar

29. nov. 2019 Anneli Sihvart lapsevanem - Veebiküsitluse kommentaar kommenteerimine on välja lülitatud
Anneli Sihvart.

Õpetajate Lehe küsitlusele vastanutest leidis 53%, et koduõpet peaks võimaldama kõigile, kes tahavad. Vastanuid oli kokku kõigest 226, seega ei saa siit liiga tõsiseid järeldusi teha. Kõige enam võib järeldada ehk seda, et koduõppe pooldajadki loevad innukalt Õpetajate Lehte – mis on ju hea.

Lapsevanemana, kelle tütar oli vanema soovil koduõppel teisest klassist põhikooli lõpuni, olen ma koduõppe pooldaja. Tookord, aastal 2005, oli alustada keerulisem. Nüüd saab nõu küsida kas või Facebooki koduõppe grupist (https://www.facebook.com/groups/393567910736818/).

Kasvatusteadlase Tiiu Kuurme sõnadest Õpetajate Lehes jäi mulje, otsekui peaks lapse koduõppele jätmiseks olema rikas, elama oma majas ja keegi peaks peres olema kodune. Meie pere ei täitnud tookord ühtegi neist kriteeriumidest. Oli aga tahe õppida ja teadmine, et õppida on tore.

Tulemused? Iseseisvus ja otsustusvõime, oskus õppida ja õppimiseks pakutavat analüüsida. Julgus hakkama saada. Praegu õpib toonane koduõppija Kanada tantsukoolis.Comments are closed.