2020. aasta olulisemad haridussündmused

10. jaan. 2020 Sirje Pärismaa toimetaja - 1 Kommentaar
Kooli- ja klassiruumis hõljub pingsamatelgi hetkedel loovust ja vaimukust. Õpilased on juba 1992. aastast saanud oma vaimu teritada Eesti koolinoorte karikatuurivõistlusel „Mida naerad, koolijüts?“. Valik 2019. aasta võistlustöid teemal „Remont“.


MUUDATUSED JA UUENDUSED

Strateegiline planeerimine aastateks 2021–2035. Valmimas on mitmed arengukavad: haridusvaldkonna arengukava, noortevaldkonna arengukava, keelevaldkonna arengukava ning HTM–i ja MKM–i (majandus– ja kommunikatsiooniministeeriumi) koostöös ühine teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava. HTM esitab arengukavade eelnõud valitsusele aprillis ning sellele järgneb riigikogus arutelu. Arengukavad peaks valitsuses kinnitatama hiljemalt oktoobris. Arengukavade rakendamiseks vajalikud programmid ja meetmed valmistatakse ette 2020. aasta jooksul. Arengukavad jõustuvad jaanuaris 2021.

Alushariduse õppekava ja seadus. Koostamisel on alushariduse uus õppekava. Töötatakse läbi kogu senine tagasiside ning koostatakse õppekava eelnõu. Enne otsuste langetamist on kaasamis- ja tutvustusring. Jätkub ka töö alushariduse seaduse väljatöötamiseks – eesmärk on 2020. aastal mõlemad õigusaktid valmis saada.

Õpetajate palgatõus. 2020. aastal on riigieelarves planeeritud üldhariduskooli õpetaja arvestusliku kuupalga kasv 1500 eurolt 1540-ni, sh tõuseb õpetaja töötasu alammäär 1250 eurolt 1315-ni (kasv 5,2%).

Ühendamet. HTM loob seniste hallatavate asutuste baasil haridus- ja noortevaldkonna ühendameti, mis peaks alustama tööd septembris. Ühendametisse koonduvad SA Innove, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, SA Archimedes ja Eesti noorsootöö keskus. Eraldiseisvalt jäävad tegutsema Eesti teadusagentuur, sihtasutus Kutsekoda, spordikoolituse ja -teabe sihtasutus, Eesti Keele Instituut ja keeleinspektsioon.

Teadus– ja arendustegevuse korraldamise seadus. Aasta teises pooles alustatakse seaduse nüüdisajastamisega, mille käigus vaadatakse üle Eesti teadus- ja arendustegevuse korralduse toimimine, valmistatakse ette üleminekut baasfinantseerimiselt tegevustoetustele ning luuakse alus teaduseetika ja avatud teaduse toimimiseks.

Lähtetoetus. Alates 2020. aasta septembrist hakatakse lähtetoetust maksma ühekordse summana. Lähtetoetust, mille suurus on 12 783 eurot, saavad taotleda üldhariduskooli või kutseõppeasutusse esimest korda tööle asuvad õpetajad ja tugispetsialistid.

Tallinna muusika- ja balletikool. Hakatakse ehitama koolimaja aadressil Pärnu maantee 59. Kutseõppeasutuse ja gümnaasiumina tegutsev Tallinna muusika- ja balletikool luuakse Tallinna muusikakeskkooli, Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli ja Tallinna balletikooli ühendamisel. Kool alustab uues hoones tegevust 1. septembril 2022.

TÜ Delta hoone. Aasta alguses valmib Tartu ülikooli Delta keskus, mis koosneb ülikooli IT-valdkonna õppe- ja teadushoonest ning ettevõtlusmajast.

TALIS-e uuring. Kevadel avaldatakse rahvusvahelise õppimise ja õpetamise uuringu TALIS teise osa „Õpetajad ja koolijuhid kui väärtustatud professionaalid“ rahvusvaheline ja siseriiklik raport.

PISA uuring. Kevadel avaldatakse OECD rahvusvahelise õpioskuste uuringu PISA finantskirjaoskuse alauuringu tulemused ning katsetatakse ka PISA 2021.

PIAAC-i prooviuuring. Kevadel toimub Eestis rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC prooviuuring. Põhiuuringu andmekogumine on planeeritud aastateks 2021–2022.

EKSAMID

KOOLIVAHEAJAD

 • 24. veebruarist 1. märtsini;
 • 20.–26. aprillini (v.a 12. klass);
 • 10. juunist 31. augustini (v.a lõpuklassid);
 • 19.–25. oktoobrini;
 • 23. detsembrist 10. jaanuarini.

ÕPETAJAAMETIGA SEOTUD TÄHTAJAD

 • 5. veebruar ja 5. oktoober – kutse taotlemise tähtajad (loodetavasti lisandumas ka üks kevadine tähtaeg).
 • 29. mai – seminar „Õpetaja karjääriredel – vajadused ja võimalused“.
 • 18. jaanuar – „Noored kooli“ 14. lennu talvine kandideerimistähtaeg.
 • 14. märts – „Noored kooli“ 14. lennu viimane kandideerimistähtaeg, et alustada tööd koolis 2020. a septembris.
 • 7.–16. juulini – „Noored kooli“ 14. lennu linnalaager Narvas.
 • 14. september – algab kandideerimine „Noored kooli“ 15. lendu, mis alustab tööd koolides 2021. aasta septembris.
 • 24. oktoober – „Noored kooli“ 15. lennu sügisene kandideerimistähtaeg.

ERASMUS+ programmi taotlemise tähtajad

Üldharidus

 • 5. veebruar – haridustöötajate õpiränne.
 • 24. märts – strateegiline koostöö üldhariduse valdkonnas.

Kutseharidus 

 • 5. veebruar – kutsehariduse õpilaste ja töötajate õpiränne.
 • 24. märts – strateegiline koostöö kutsehariduse valdkonnas.

Kõrgharidus

 • 5. veebruar – Euroopa–sisene üliõpilaste ja õppejõudude/töötajate õpiränne.
 • 5. veebruar – üleilmne õpiränne.
 • 24. märts – strateegiline koostöö kõrghariduse valdkonnas.

Täiskasvanuharidus

 • 5. veebruar – haridustöötajate õpiränne.
 • 24. märts – strateegiline koostöö täiskasvanuhariduse valdkonnas.

Noortevaldkond

 • 5. veebruar– Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse I taotlusvooru tähtaeg.
 • 1. aprill – noortekohtumiste programmi I taotlusvooru tähtaeg.
 • 30. aprill – Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse II taotlusvooru tähtaeg.
 • 1. oktoober – Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse III taotlusvooru tähtaeg.
 • 2. november – noortekohtumiste programmi II taotlusvooru tähtaeg.

SÜNDMUSED, KONKURSID, VÕISTLUSED

JAANUAR

 • 4. jaanuar – alustas ETV–s teadustelesaate „Rakett69“ 10. hooaeg.
 • 8. jaanuar – võrgustikukonverents „Julge hüpe tundmatusse“.
 • 15. jaanuar – haridusteaduslike tööde riikliku konkursi tähtaeg.
 • 15. ja 16. jaanuar – algatust Huvitav Kool kokku võttev konverents „Õppimise aeg“.
 • 20. jaanuar – riigieksamitele registreerimise tähtaeg.
 • 23. ja 24. jaanuar – Pärnu linna tehnoloogiapäev koos Pärnumaa kutsehariduskeskuse ja arenduskeskusega.
 • 29. jaanuar – noortevaldkonna tunnustussündmus.
 • Jaanuaris holokausti mälestuspäev.

VEEBRUAR

 • 6. ja 7. veebruar – Euroopa nüüdiskeelte keskuse koolitus „PluriMobil“.
 • 6. ja 7. veebruar – haridusjuhtide konverents Pärnus.
 • 8. veebruar – Eesti õpilasfirmade laat Kristiine keskuses.
  8.–9. veebruar –  Eesti õpilasfirmade laat Rocca al Mare kaubanduskeskuses.
 • 8.–9. veebruarini – Eesti esimene ettevõtlusalane kutsemeistrivõistlus Rocca al Mare Kaubanduskeskuses (ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu“, SA Innove ning JA Eesti koostöös).
 • 9. veebruar – „Rakett69“ teadusteatri saate avalik salvestus Tartus.
 • 13.–15. veebruarini – õpetajate koostööprogrammi eTwinning rahvusvaheline seminar „Uued tehnoloogiatrendid hariduses“.
 • 20. veebruar – õpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg.
 • 20. veebruar – õpilaste teadusfestivali algkooliõpilaste teadusprojektide konkursi tähtaeg.
 • 21. veebruar – „Hariduse tehnoloogiakompass“ esitleb raporti uusi teemasid: mängustamine ja mängupõhine õpe ning personaliseeritud õpe.
 • 26.–28. veebruarini – keevitajate kutsevõistlus Viru Welder Ida–Virumaa kutsehariduskeskuses.
 • Veebruar – tunnustusprogrammide “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed” ja “Hea kool kui väärtuspõhine kool” 2020. aasta vooru väljakuulutamine.
 • Veebruaris antakse üle riigi kultuuri– ja teaduspreemiad ning Wiedemanni keeleauhind.
 • Veebruarist märtsini ProgeTiigri seadmete taotlusvoor koolidele ja lasteaedadele.
 • Veebruarist oktoobrini – rahvusarhiivi loovkonkurss teemal „Mina ja arhiiv“.

MÄRTS

 • 5.–7. märtsini – Euroopa nüüdiskeelte keskuse ja Euroopa Komisjoni koostöös pakutav koolitus RELANG.
 • 11. märts – keeleteokonkursi võitjate väljakuulutamine Põlva gümnaasiumis.
 • 11.–13. märtsini – rahvusvaheline 5. taseme kutseõppe konverents Tallinna majanduskoolis.
 • 12. ja 13. märts – Eesti kutsehariduse edendamise ühingu kevadseminar Tallinnas.
 • 12. ja 13. märts – kutsevõistlus „Kokakunst Kuressaares“ Kuressaare ametikoolis.
 • 14. märts – tähistatakse üle Eesti emakeelepäeva, etteütlus Vikerraadios.
 • 20.–22. märtsini – ülemaailmsed eesti keele õpetajate päevad Oslos.
 • 23.–27. märtsini – üleeuroopaline meediapädevuse nädal.
 • Märtsis „Aasta kool 2020“ konkurss.
 • Märtsis teaduse populariseerimise projektikonkursi tähtaeg.

APRILL

 • 6. aprillist – „Ettevõtliku kooli“ edulugude konkurss.
 • 7. ja 8. aprill – juuksurite rahvusvaheline kutsevõistlus Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses.
 • 8. aprill – lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) päev.
 • 14. ja 15. aprill – õpilaste teadusfestival Tartus ERM-is. Õpilaste teadustööde riikliku konkursi avalik 2. voor ja autasustamine. Õpilasleiutajate 2019. aasta konkursi autasustamine. Koolide uurimis- ja loovtööde koordinaatorite 4. kohtumine.
 • 16.–20. aprillini – IX Eesti noorte pianistide konkurss.
 • 21. ja 22. aprill – metsanduse kutsevõistlused Luua metsanduskoolis.
 • 22. ja 23. aprill – karjäärispetsialistide kevadkool.
 • 23. ja 24. aprill – rakenduslingvistika kevadkonverents.
 • 27. ja 28. aprill – rahvuskaaslaste programmi konverents.
 • 28.–29. aprillini – võistlus “Eesti parim õpilasfirma 2020” Tallinnas Kultuurikatlas.
 • 29. aprill – OSKA konverents Tallinnas Proto avastustehases.
 • 29.–30. aprill – kutsemeistrivõistlused „Noor meister“.
 • Aprillis haridusteaduste konverents Tartus koos haridusteaduslike tööde riikliku konkursi autasustamisega.
 • Aprillis või mais täiskasvanuhariduse foorum.

MAI

 • 6. mai – Wiedemanni keeleauhinna konverents.
 • 8.–10. maini – Balti metsanduskoolide kutsevõistlused Luua metsanduskoolis.
 • 9. mai – lihaküpsetuse kutsevõistlus Valgamaa kutseõppekeskuses.
 • 15. mai – kutsevõistlus „Noor talunik“ Järvamaa kutsehariduskeskuses Säreveres.
 • 15. mai – võistlus “Eesti parim minifirma 2020” Tallinnas SEB Innovatsioonikeskuses.
 • Mais Euroopa päev.
 • Mais Euroopa keeleõppe tunnuskirja konkurss.

JUUNI

 • 15.–19. juunini – HITSA IT Akadeemia küberkaitse suvekool.
 • 20. juuni – 100 aastat kutseharidust Võrumaal.
 • 29.–30. juunini – konverents „Eesti keel ja kultuur maailmas“ Tartus.

JUULI

 • Juulis presidendi ja ministri vastuvõtt koolilõpetajatele.
 • 1. juuli – noore õpetlase stipendiumi tähtaeg (Eesti ettevõtjate, HTM-i ning Archimedese koostöös loodud stipendiumiprogramm, mille eesmärk on toetada Eestist pärit andekate keskharidusega noorte kõrghariduse tasemel õpinguid tunnustatud väliskõrgkoolide juures).

AUGUST

 • 5. ja 6. august – haridusühenduste suveseminar.
 • 7. ja 8. august – arvamusfestival Paides.
 • 9.–11. augustini – õpilaste teadusliku ühingu suveseminar Viitnal.
 • 17. ja 18. august – teaduse populariseerijate suveseminar.
 • 18. ja 19. august – eTwinningu suvekool Pärnus.
 • Augustis noore õpetlase stipendiumi üleandmine.
 • Augustis rahvusvaheline noortepäev.
 • Augustis väliseesti õpetajate ja lektorite suvekool, väliseesti noorte keele ja meele laagrid.
 • Augusti lõpp kooliaasta alguse vastuvõtt haridusrahvale.

26. septembril saab Õpetajate Leht 90.

SEPTEMBER

 • Septembris koolirahu väljakuulutamine
 • 15. september – üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg.
 • 15. september – Eesti teaduse populariseerimise auhinna konkursi tähtaeg.
 • 15.–19. septembrini – HITSA IT Akadeemia küberkaitse suvekool.
 • 16.–20. septembrini – EuroSkills Austrias Grazis.
 • 17.–20. septembrini – Agrolympics 2020 (18. septembril 1. võistluspäev Järvamaa kutsehariduskeskuses Säreveres, 19. septembril 2. võistluspäev Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis).
 • 17.–20. septembrini noorte künnivõistlus Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis.
 • 26. september – Õpetajate Leht saab 90.
 • 26. september – Euroopa keeltepäev.

OKTOOBER

 • 3. oktoober – aasta õpetaja gala.
 • 5.–11. oktoobrini – ettevõtlusnädal.
 • 7. oktoober – täiskasvanu õppija nädala (TÕN) avamine õpitunniga.
 • 9. oktoober – täiskasvanuhariduse tunnustussündmus, parimate õppijate ja õpitegude väljakuulutamine ning auhindade üleandmine.
 • 7.–16. oktoobrini – täiskasvanud õppija nädala riiklikud ja maakondlikud üritused.
 • 8.–9. oktoobrini – haridusmentorite minikonverents II.
 • 14.–15. oktoobrini – ettevõtliku ja ettevõtlusõppe konverents ERMis. Haridusfestival ja edulugude konkursi finaal ERMis.
 • 29. oktoober – koolitajate konverents.
 • Oktoobris Eesti koolijuhtide ühenduse 30 aasta juubel.
 • Oktoobris lasteaedadele suunatud väärtuskasvatuse konverents.

NOVEMBER

 • 5. ja 6. november – õppijakeskse õppe projekti FIERST konverents.
 • 13. november – eesti keele ja kirjanduse õpetajate sügiskonverents.
 • 18. november – teaduskommunikatsiooni konverents ja Eesti teaduse populariseerimise auhindade üleandmine.
 • 18.–20. novembrini – kutsevõistlus Prin(t)ouch Tallinna polütehnikumis.
 • Novembris – PÖFF-i Just filmi raames toimub teadusfilmide eriprogramm „Teadus 360“.
 • Novembris riigieksamite tulemuste tutvustamine.
 • Novembris üleeuroopaline kutseoskuste nädal.
 • Novembris noorsootöö nädal.
 • Novembris ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu“ tunnustussündmus.
 • Novembris Eesti kutseõppe edendamise ühingu sügisseminar.
 • Novembris koolidele suunatud väärtuskasvatuse konverents.
 • Novembris või detsembris kutse andjate tunnustamissündmus.

DETSEMBER

 • 1. detsember – õpilasleiutajate riikliku konkursi tähtaeg.
 • 15.–17. detsembrini – müürseppade kutsevõistlus Jõulukellu Viljandi kutsehariduskeskuses.


Allikad: HTM, ETAg, Innove, Archimedes, EHL, EÕL, EKJÜ, HITSA, Noored Kooli


Hetkel ainult üks arvamus teemale “2020. aasta olulisemad haridussündmused”

 1. õpetaja ütleb:

  Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad eesti keel 1.06.2020 ja
  matemaatika 4.06.2020. Nende kahe eksami vahele jääb ainult kaks tööpäeva.Valikeksam on 10.juunil, eksamieelseid tööpäevad on kolm .(5.06, 8.06, 9.06). Kas seda seadust, et eksamieelseid tööpäevi (mitte päevi)
  peab vähemalt kolm olema, on muudetud? Kahe päevaga on natuke raske kogu materjali läbi korrata, mõnele isegi õpetada (teab iga tavakoolis õpetav õpetaja). Samas kolme eksamieelse tööpäeva nõue kehtib LÕK-de eksamite ehk koolieksamite kohta. Gümnaasiumi inglise keele ja matemaatika vahel on lausa 8 tööpäeva. Kes selgitaks?

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!