Eesti aasta haridusvõrgustiku CIDREE liikmena – mida see on meile andnud?

6. veebr. 2020 Mari Annus SA Innove kommunikatsioonispetsialist - Kommenteeri artiklit

Haridusvaldkonna robootika eksperdid Lyonis. Eesti esindaja Janika Leoste vasakult teises reas esimene.

Olles nii riiklike õppekavade arendaja kui ka õppimist ja õpetamist toetavate digilahenduste ning -teenuste väljatöötaja, on Innove saanud ja saab edaspidi personaalse hariduse arendamist puudutavat koostööd teha üle Euroopa, vahetades kogemusi kõigi 18 riigiga, kes konsortsiumi kuuluvad.

Esimese aasta jooksul on kümmekond Eesti hariduseksperti osalenud seitsmes CIDREE projektis, lisaks on osa võetud konverentsidest, toimunud on töökohtumised ja õppevisiidid. Käesoleva aasta alguses võõrustas Eesti ka ise rahvusvahelist õppekavade teemalist võrgustiku ekspertide kohtumist.

Alljärgnevalt mõningaid näiteid aasta jooksul võrgustiku raames toimunust, kus Eesti hariduseksperdid oma panuse andsid.


Õpilases matemaatilise ja komputatiivse mõtlemise arendamise toetamisest matemaatika ainekava kaudu

Ekspertide kohtumine teemal Computational Thinking and mathematical thinking: digital literacy in mathematics curricula toimus Utrechtis 11. ja 12. aprillil. Kokkusaamisel osalesid esindajad üheksast Euroopa riigist: Eestist, Sloveeniast, Ungarist, Suurbritanniast, Iirimaalt, Norrast, Rootsist, Belgiast ja Hollandist. Jagati omavahel kogemusi ja püüti leida vastuseid küsimusele, kuidas matemaatika ainekava kaudu toetada õpilases matemaatilise ja komputatiivse mõtlemise arendamist.

Komputatiivne mõtlemine tähendab teisisõnu matemaatiliste vahendite ja meetodite kaudu mitmesuguste probleemülesannete lahendamist, nagu näiteks programmeerimine ja koodi kirjutamine. Kohtumisel arutati, kuidas peaks neid kahte pädevust kajastama ainekavades, kuidas neid hinnata ning milliseid poliitilisi otsuseid peaks selles osas vastu võtma. Eestis on õppekavas antud teemasid käsitletud, aga siinkohal on meil hea võimalus õppida, kuidas vastavat pädevust hinnata ning kuidas õpetajaid suunata teadlikumalt sellele tähelepanu pöörama. „Teemaga tegelemine jätkub ja käega katsutav väärtus Eestile on see, et saame koos teiste riikidega ühiselt välja töötada materjalid, mis aitaksid nii õpetajat õpetamisel kui õpilast õppimisel,“ tõi välja Kädi Alanurm, kes kohtumisel Eesti esindajana osales.

Lisaks plaanib Innove osaleda samateemalises pikemas projektis, mille osas on koostöös Hollandi peapartneriga esitatud toetustaotlus ka Erasmus+ fondile.

Eri riikide praktikatest kaasavas hariduses

Aprilli lõpul toimus Sarajevos ekspertide kohtumine kaasava hariduse teemal „Developing Guidelines for Implementation of Learning Outcomes in Inclusive Education“. Kohtumisel osalesid spetsialistid kuuest riigist: Eestist, Iirimaalt, Šotimaalt, Sloveeniast, Prantsusmaalt ning Bosnia ja Hertsegoviinast. Eestit esindas Innovest eripedagoogika peaspetsialist Meelike Terasmaa. Kohtumise käigus jagati häid näiteid eri riikide praktikatest kaasavas hariduses ja koondati ideid, mida arvestada juhiste koostamisel õpitulemuste rakendamisel kaasavas hariduses. Olulist lisaväärtust loob kohtumise tulemusena tekkinud valdkondlike ekspertide võrgustik.

Samuti on oodatud kohtumisel osalenud eksperdid panustama kaasava hariduse rakendamise toetamisse Bosnia ja Hertsegoviinas. Bosnia ja Hertsegoviinas soovitakse CIDREE ekspertkohtumiselt saadud teabe ja kogemuste vahetuse kaasabil tuua kaasav haridus senisest enam fookusesse ning viia hariduse prioriteetide hulka. Meelike Terasmaa toob välja, et CIDREE ekspertkohtumine andis võimaluse edendada rahvusvahelist koostööd ning suurendada koostöövõrgustikku ning oli hea võimalus viia rahvusvaheliste partneriteni sõnumeid Eesti kohta. Projektis osalenud osapooled olid väga avatud teadmisi vahetama ning koostööd tegema. Kogemuste ja teadmiste vahetamine aitab mõista edulugusid ning kohandada neid vastavalt kohalikele oludele ning ennetada võimalikke kitsaskohti haridussüsteemis.


Kunstide õpetamise olukorrast Euroopas

Võrgustikus algatatud projekti „Arts in Primary Education“ eesmärk on 1.–6. klassis kunstide õpetamisega seotud olukorra ja võimaluste väljaselgitamine Euroopas ning tulemustest lähtuvalt soovitusliku materjali koostamine. Eestis on uuringu läbiviimiseks moodustatud töörühm, mida Innovest veab Inge Raudsepp.

Õpetajate seas on praeguseks läbi viidud intervjuud ning veebipõhine uuring väljenduskunstide valdkonnas (kunst ja disain, muusika, tants, draama). Kogutud tulemused on aluseks vajalike materjalide kindlaks tegemiseks väljenduskunstide õpetamisel ja ka selleks, et mõista, kuidas õpetajad materjale kasutavad. Septembri lõpus toimus Sarajevos uuringus osalevate riikide (Eesti, Šotimaa, Iirimaa, Prantsusmaa, Holland, Bosnia ja Hertsegoviina) töörühma seminar, kus osalesid Innovest Inge Raudsepp ning õpetaja Liia Jung Tallinna ühisgümnaasiumist. Sarajevos tehti uuringust esmased kokkuvõtted ja kavandati edasised tegevused. 

Eesti koolide rahuloluküsitluste tutvustus CIDREE aastaraamatus

Sel aastal oli Eestil võimalik esmakordselt anda ka oma panus CIDREE aastaraamatusse. Novembris valminud aastaraamat kandis sel aastal pealkirja „Student Voice in Education“ ning kogumikust leiab artikleid 12 riigi esindajatelt. Eestit esindasid oma kirjutisega Innove analüüsi ja andmetöötluse valdkonnajuht Merit Kangro ja analüütik Paula-Karoliina Põld. Neilt ilmus aastaraamatus ülevaade teemal „Õpilaste kaasamine õpikeskkonna arendamisse läbi riiklike rahulolu- ja koolikeskkonna küsituluste“. Oma artiklis tutvustasid nad Eestis viimastel aastatel regulaarselt korraldatud küsitlusi, kus õpilased, õpetajad ja lapsevanemad saavad oma arvamust avaldada ning tulemuste põhjalt kavandatakse vajalikke muudatusi.

Huvilised saavad CIDREE aastaraamatut lugeda www.cidree.org.

Mida toob 2020. aasta?

Käesolev aasta on CIDREE võrgustikus tegusalt alanud. Lyonis toimus rahvusvaheline kogemuste vahetamine hariduslike robotite teemal, kus Eestit esindas TLÜ haridusuuenduse tippkeskuse analüütik Janika Leoste. 14. ja 15. jaanuaril võõrustas aga Eesti Innove eestvedamisel üheksa riigi ekspertide kohtumist õppekavade valdkonnas. Arutati riiklike õppekavade ja nende rakendamise tööpõllult väga olulist teemat – kuidas kirjeldada haridusdokumentides 21. sajandi pädevusi ning kuidas toetada õpetajaid, et dokumentides kirjeldatu ka realiseeruks.

Teada on, et aasta jooksul ootab võrgustiku raames ees mitmeid rahvusvahelisi ekspertide kohtumisi, õppevisiite, konverentse, kus meie eksperdid Eesti hariduskogemust jagada saavad ning samuti panustab Eesti CIDREE uue aastaraamatu valmimisse.


CIDREE (Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe) on Euroopa hariduse arendamise ja uurimise asutuste konsortsium, mis loodi 1990. a eesmärgiga arendada Euroopa haridussüsteemide vahel tihedamaid koostöösuhteid ja vahetada haridusteadmust uurimis- ja arendustöö edendamiseks üle Euroopa. CIDREE liikmed kannavad oma riikides võtmerolli üldhariduse riiklike õppekavade reformimisel ja arendamisel, uuendavad riiklikke kvalifikatsiooni-, hindamis- ja/või eksamiprogramme, annavad ministeeriumitele ekspertnõu hariduspoliitikate rakendamiseks koolides, tegelevad õpetajakoolituse ja õpetajate täiendõppega ning viivad läbi haridusuuringuid. Eestit esindab võrgustikus SA Innove.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!