SA Innove on kuulutanud välja üldpädevuste ideekorje

12. juuni 2020 Einar Värä Innove nõunik - Kommenteeri artiklit

SA Innove on kuulutanud välja ideekorje, mille raames palume saata meile umbes 1,5-minutise videoklipi stsenaariume selle kohta, kuidas üldpädevused tavapärase õppetöö käigus kujunevad.

Ideede esitamise uus tähtaeg on 28. juuni 2020. Stsenaarium tuleb saata aadressil ideekorje@innove.ee. Stsenaariumi(d) võib esitada vabas vormis, kuid nii, et nende alusel oleks võimalik luua õppevideo tavalise amatöörtehnikaga.

Milliseid videoklippide ideid me ootame? Selliseid, kus

  • peategelasteks on koolieelikud või esimese kooliastme õpilased;
  • eluks vajalikud pädevused (teadmised, oskused, hoiakud) kujunevad koolis, kodus, huviringis jne elulähedastes õppesituatsioonides.

Eriolukorra ja kodusõppe tingimustes omandasid üldpädevused (nt digipädevus) erilise tähtsuse. Igaühe teadmised ning oskus tegutseda ja hoolida on aidanud meil ühiselt toime tulla. Kuidas aga aidata üldpädevuste kujunemisele kaasa nii, et need oleksid õpetuse ja kasvatuse loomulik osa?

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava defineerib pädevust kui teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumit, mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või -valdkonnas loovalt, ettevõtlikult ja paindlikult toimida.

Mida see tähendab? Edukaks tegutsemiseks vajab inimene nii vastavaid teadmisi ja oskusi kui ka soovi ja valmisolekut neid rakendada. Näitena võib tuua olukorra, kus inimene teab, et prügi ei tohi metsa viia, ning tal on ka jäätmete sorteerimise ja töötlemise (nt komposteerimise) oskused, kuid ta ei hooli loodusest ega rakenda oma teadmisi ja oskusi. Sellisel juhul pole tema oskustest erilist kasu. Me ei saa öelda, et sel inimesel oleks välja kujunenud kodaniku- ja loodusteaduslik pädevus.

Riiklik õppekava eristab üldpädevusi, valdkonnapädevusi ja kooliastmetes taotletavaid pädevusi. Üldpädevused on vajalikud eri eluvaldkondades. Riiklikus õppekavas on esile toodud kaheksa üldpädevust: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne- ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogialane pädevus, ettevõtlikkuspädevus ja digipädevus. Üldpädevused kujunevad kõigis õppeainete, aga ka tunni- ja koolivälise tegevuse kaudu. See aga eeldab õpetajatevahelist ning kooli ja kodu tihedat koostööd. Pädevused on riikliku õppekava üldosas lahti kirjutatud ka kooliastmeti.

Mõnikord võib kuulda väiteid, et üldpädevuste kujundamine on keeruline ning nõuab palju lisatööd ja -aega. Õpetajate ja lastevanemate toetamiseks otsustas SA Innove välja kuulutada ideekorje, mille raames palume saata meile umbes 1,5-minutise videoklipi stsenaariumi selle kohta, kuidas üldpädevused tavapärase õppetöö käigus kujunevad. Enne seda palusime koolilastel vastata, kuidas nemad mõistavad riiklikus õppekavas sõnastatud pädevusi, ning saime nimekirja, mille avaldasime Innove kodulehel. Imeline oli see, et noortele on tõepoolest tähtsad nii teadmised ja oskused kui ka soov neid rakendada, aga ka hoolivus ja vastutus.

Videoklipi stsenaariumi väljatöötamist võiks alustada põhikooli riikliku õppekava üldosa lugemisest. Sealt leiab teid huvitava pädevuse või pädevuste kirjeldused. Sealt saab ka teada, et pädevused kujunevadki tavaliselt koosmõjus. Pädevusi tuleb esitleda võimalikult näitlikult. Nt kodus või koolis kodunduse tunnis mingit rooga valmistades kujunevad suhtluspädevus (tuleb ju omavahel arutada ja tegevusi koordineerida, tehnoloogiapädevus (köögiriistade kasutamine), loodusteaduslik pädevus (enamik toiduaineid on ju looduslikku päritolu), digipädevus (nt retsepti leidmine internetis), matemaatikapädevus (koostisosade kogused), enesemääratluspädevus (ohutusnõuded) jne.

Videoklipi stsenaariumi jaoks ideede leidmises  võib kasutada erinevaid allikaid: multifilme (nt lasteekraan.ee), ilukirjandust, muusikat, kujutavat kunsti jne, unustamata ka korrektselt viidata. Stsenaariumis võib näidata ka seda, mis juhtub, kui mõni pädevus puudub. Lisaks eesti keelele võib kindlasti kasutada ka muid keeli. Teretulnud on ka huumor.

Peamine idee on, et pädevused ei ole mingi eraldi seisev asi, vaid need kujunevad tavapäraste tegevuste kaudu. Tuleb lihtsalt seda märgata ja tegutseda sihipäraselt.

Parimatest videomaterjalidest koostame õppematerjali, mis oleks abiks kõigile esimese kooliastme õpetajatele üldpädevuste kujundamisel. Parimate ideede esitajatele pakume võimalust võtta osa videoklipi loomisest. Õppematerjal on kättesaadav e-koolikotis ning kõik kasutusse läinud ideede saatjad märgitakse ära õppematerjali autorina. Kui asi õnnestub, teeme sarnaseid materjale ka teise ja kolmanda kooliastme ning gümnaasiumi jaoks.

Niisiis tuleb pädevuste stsenaarium saata 28. juuniks aadressil ideekorje@innove.ee.

Mõistame, et aeg on liiga lühike, kuid selle tingivad SA Innovest mitte sõltuvad välistegurid.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!