Ettevõtete spetsialistid ootavad koolide pakkumisi

12. juuni 2020 Maria Rahamägi MTÜ Edumus asutaja ja tegevjuht - Kommenteeri artiklit
Telia Eesti personalispetsialistid Liina Jutt ja Moonika Org õpetasid sel õppeaastal igal teisipäeval Tallinna humanitaargümnaasiumis informaatikat. Foto: Raivo Juurak

Maria Rahamägi.

150 ettevõtete spetsialisti on valmis sügisest alates õpetama koolis paar tundi nädalas endale põnevat õppeainet. Loodetavasti oskavad koolid seda võimalust kasutada.

Spetsialistid on valmis õpetama ühele klassile õppeaasta jooksul ühte õppeainet. Seda pole palju, kuid ometi saavad nad kergendada nii mõnegi ülekoormatud õpetaja elu. Teiseks toovad nad kooli värsket verd ja õpetamisindu ning rikastavad oma kogemuste ja teadmistega noorte õpinguid, saades selle kaudu ka ise paremateks juhtideks ja koolitajateks.

Idee tuli omast kogemusest

Edumuse idee tuua ettevõtete spetsialiste koolidesse õpetama tekkis kaks aastat tagasi. Olin siis juba neli aastat vabatahtlikuna ettevõtlust õpetanud ja nägin, et muu valdkonna spetsialistidel on õpilastele palju põnevat pakkuda. Nii hakkasingi uurima, kes neist oleksid valmis oma põhitöö kõrvalt koolis tunde andma, ja 2019. aasta septembris siirdus 13 spetsialisti Edumuse vahendusel koolidesse oma lemmikainet õpetama.

Alates idee tekkimisest olen ise samuti koolis ainult üht ainet, inglise keelt õpetanud. See on andnud mulle ettevõtete spetsialistide kooli saatmiseks julgust juurde. Eriti põnevaks läks õpetamine distantsõppe perioodil, mil pidi kiiresti uusi oskusi omandama. Hakkasin õppimist hoopis teise nurga alt mõistma. Põnev oli näha, kui tublilt õpilased iseseisvalt hakkama said ning kuidas distantsõppe perioodil muutus minu roll klassikalisest õpetajast õpilaste õpiprotsessi juhiks.

Tänavu võttis MTÜ Edumus eesmärgi saata 2020/2021. õppeaastaks Eesti koolidesse ühte ainet õpetama sada spetsialisti. Mai alguses alanud kampaaniaga liitus kiiresti isegi 150 õpetamishuvilist, kes on valmis sügisel algaval õppeaastal õpetama kaks tundi nädalas endale põnevat ainet.

Et Edumuse kaudu koolidesse tulnud spetsialistid klassis võimalikult hästi hakkama saaksid, on koostöös Avatud Meele Instituudiga neile ette nähtud seitsmepäevane koolitusprogramm: eelkoolitus ja jätkukoolitused kogu õppeaasta vältel. Lisaks on igal spetsialistil Edumuse poolt oma mentor.

Koolidel ei ole põhjust karta, et ettevõtte spetsialistil jäävad haigestumise, komandeeringusse suunamise jms ajal tunnid ära. Edumus leiab talle äraoleku ajaks asendaja. Koolijuhil lisatööd ei teki.

Reaalainete õpetajaid otsime koostöös tööandjatega

Praegu on enamik ehk 78 õpetamishuvilist spetsialisti 150-st valmis tunde andma Tallinnas. Palju huvilisi on end kirja pannud ka Tartus ja Harjumaal. Kuigi plaan on spetsialiste koolidesse saada üle Eesti, oleme eraldi fookusesse võtnud Ida-Virumaa, kus loodame klassi ette saada vähemalt kümme ägedat inimest.

Praegu on ettevõtete spetsialistidele enim huvi pakkunud humanitaarainete tunnid. Koolide seas kõrgema nõudlusega ainete vastu, nagu inglise keel, tunneb huvi 18 spetsialisti, matemaatika vastu 20 ning füüsika vastu neli inimest.

Lisaks sotsiaalmeedia kampaaniale plaanib Edumus õpetamishuvilisi spetsialiste kaasata tööandjate kaudu. Üsna algusest peale oleme teinud koostööd näiteks Eesti Energiaga, kuid sel aastal loodame partnerite ringi oluliselt laiendada. Koostöö tööandjatega ongi oluline just selleks, et leida juurde reaalainete õpetamise vastu huvi tundvaid spetsialiste.

Õpetada võib ka distantsilt

Edumuse töö on korraldatud nii, et ettevõtete spetsialistidel oleks võimalikult mugav käia oma töökoha lähedal asuvas koolis tunde andmas. Saanud distantsõppest vägagi positiivse kogemuse, on nii mõnigi kool valmis järgmiseks õppeaastaks kaasama ettevõtete spetsialiste kontakttundide kõrval ka osaliselt distantsilt õpetama. Nii tekib enam võimalusi ka väiksematel ja kaugemal asuvatel koolidel, kuhu spetsialistidel ei ole võimalik iga tunni jaoks kohale tulla.

Minule endale on eriolukorra ajal distantsilt õpetamine väga meeldinud, sest olen saanud oma aega paindlikumalt planeerida ja nägin, et ka õpilased naudivad seda võimalust. Kohe eriolukorra alguses jõudis ühe õpilase kodutöö minuni juba päev enne seda, kui tund toimuma pidi. Nägin, et kõigi õpilaste ühel ja samal ajal füüsiliselt klassiruumi toomine ei olegi alati kõigi jaoks kõige parem lahendus, sest enamik gümnasiste soovib õppida suuresti iseseisvalt. Õpetaja roll on olla õpiprotsessi juht ning tagada, et õppimine küll toimub, aga lühikeses perspektiivis ei ole oluline, kus või millal. Näen, et tulevikus võikski üks osa õppimisest toimuda iseseisvalt ning klass võiks kokku saada näiteks ainult pooltes tundides – kui planeeritud tund eeldab vahetut suhtlemist.

Nüüd ootame Edumuses, et koolid annaksid meile teada, missuguseid õppeaineid võiksid ettevõtete spetsialistid nende koolis õpetada. Pärast seda saaksid nad sobivate kandidaatidega lähemalt tutvuda. Registreerimine ei ole kooli jaoks siduv kohustus. Alles siis, kui on konkreetses spetsialistis, õppeaines, klassis ja tundide arvus on kokku lepitud, saame lepingutest rääkida.

Kogemus on näidanud, et eriti hea meelega lähevad ettevõtete spetsialistid õpilasi inspireerima nendesse koolidesse, kus nad on ise omal ajal õppinud. Ka koolidel on meeldiv oma endisi õpilasi näha – seekord õpetamas.


Kaks kõrvalpilku

Kuidas suhtub ettevõtte spetsialistist õpetajasse koolijuht? Kuidas suhtub tööandja, kelle juures teeb spetsialist oma põhitööd? Neid küsimusi valgustab kaks alljärgnevat lühiintervjuud.

Kuidas näeb spetsialistist õpetajat koolijuht?

Kaarel Rundu.

Tallinna saksa gümnaasiumisse tuli Edumuse kaudu 2019/2020. õppeaastaks kaks oma valdkonna spetsialisti, kes soovisid panustada haridusse ja õpilaste arengusse. Nad on esitanud endale väljakutse teha seda just koolis. Tallinna saksa gümnaasiumi direktor Kaarel Rundu vastab seoses sellega mõningatele küsimustele.

Mis aineid ettevõtete spetsialistid on teie koolis sel õppeaastal õpetanud?

Üks neist on õpetanud füüsikat ja juhtinud teadusringi, teine andnud gümnaasiumis majandusõpetust. Meil on hea meel, et majandusõpetaja jätkab ka järgmisel õppeaastal. Füüsikaõpetajagi jätkaks, kui ei koliks teise linna.

Kuidas on spetsialistidest õpetajad teie kooli rikastanud?

Üldhariduskoolina oleme õnnelikud, et Edumus tegeleb õpetajate puuduse olukorraga konstruktiivselt ning aitab kaasa, et innustunud ja särasilmsed spetsialistid saaksid end ka haridusvaldkonnas teostada. Seega rikastab see kogu Eesti haridussüsteemi, mitte ainult meie kooli.

Milliseid väljakutseid on ettevõtete spetsialistid teile õpetajatena esitanud?

Olen tundnud siirast rõõmu, et eksisteerib inimesi, kes teistest valdkondadest leiavad tee kooli ja iseendale väljakutseid esitavad.

Millised ootused teil Edumusele tulevikuks on?

Soovin, et ettevõtetes töötavad spetsialistid leiaksid Edumuse kaudu püsiva tee kooliellu ja kogeksid koolis palju vahvaid hetki.

Kuidas näeb spetsialistist õpetajat tema tööandja?

Natalja Horohordina.

Vastutustundlik ettevõtlus on meie organisatsioonikultuuri osa, ütleb Eesti Energia välise järelkasvuprogrammi juht Natalja Horohordina. „Me usume, et kogenud spetsialistide kaasamine õpiprotsessi aitab noorel omandada meie ühiskonnast tervikpilti ja annab kindlama tunde haridustee valikul hilisemaks edukaks karjääriks. Usume, et nüüdisaegses õppes tasub võimalikult vara näidata noortele õpitu seost reaalse töömaailmaga. Edumuse programmis osalemisega panustame kvaliteetsesse õppesse, aitame kaasa tulevikutalentide sünnile,“ selgitab Natalja Horohordina.


Missuguseid õppeaineid eelistavad ettevõtete spetsialistid

 • Inimeseõpetus 38
 • Muu valikaine 32
 • Ühiskonnaõpetus 29
 • Karjääriõpetus 26
 • Kunstiõpetus 23
 • Majandus ja ettevõtlus 21
 • Matemaatika 20
 • Inglise keel 18
 • Ajalugu 18
 • Eesti keel 17
 • Kirjandus 16
 • Psühholoogia 16
 • Kodanikuharidus 14
 • Bioloogia 13
 • Kehaline kasvatus 11
 • Tehnoloogiaõpetus 7
 • Informaatika 6
 • Keemia 6
 • Küberturvalisus 5
 • Füüsika 4
 • Vene keel 4
 • Prantsuse keel 3
 • Geograafia 3
 • Saksa keel 2
 • 3D modelleerimine 2
 • Muusika 2
 • Soome keel 1
 • Loodusõpetus 1


Missuguste piirkondade spetsialistid on Edumuse programmiga liitunud

 • Tallinn 66
 • Tartu 32
 • Saue 20
 • Keila 14
 • Harku 10
 • Saku 10
 • Ülenurme 9
 • Rae 9
 • Viimsi 9
 • Tähtvere 7
 • Võru 7
 • Jõhvi 6
 • Kambja 6
 • Kohtla-Järve 5
 • Nõo 5
 • Maidla 4
 • Raasiku 4
 • Kiili 4
 • Kiviõli 4
 • Luunja 4
 • Padise 4
 • Mäetaguse 3
 • Aegviidu 3
 • Lüganuse 3
 • Vasalemma 3
 • Rakvere 3
 • Pärnu 3
 • Toila 3
 • Valga 3
 • Põlva 3
 • Püssi 3
 • Kuusalu 3
 • Kohtla-Nõmme 3
 • Elva 3
 • Anija 3
 • Vastseliina 2
 • Räpina 2
 • Lasva 2
 • Vinni 2
 • Paldiski 2
 • Sillamäe 2
 • Haanja 2
 • Rõngu 2
 • Urvaste 2
 • Kernu 2
 • Jõelähtme 2
 • Nissi 2
 • Viljandi 2
 • Audru 2
 • Antsla 2
 • Kõlleste 1
 • Narva 1
 • Jõgeva 1
 • Otepää 1
 • Muhu 1
 • Illuka 1
 • Palamuse 1
 • Haljala 1
 • Kõue 1
 • Aseri 1
 • Palupera 1
 • Ridala 1
 • Pala 1
 • Halliste 1
 • Värska 1
 • Paistu 1
 • Torma 1
 • Viiratsi 1
 • Kuressaare 1
 • Paikuse 1
 • Taebla 1
 • Sindi 1
 • Kohtla 1
 • Kehtna 1
 • Raikküla 1
 • Maardu 1
 • Pöide 1
 • Käina 1
 • Mikitamäe 1
 • Kõrgessaare 1
 • Laeva 1
 • Pühalepa 1
 • Veri 1
 • Kunda 1
 • Puurmani 1
 • Martna 1
 • Pajusi 1
 • Rapla 1
 • Puhja 1
 • Meremäe 1
 • Kohila 1
 • Sõmerpalu 1
 • Kullamaa 1
 • Tamsalu 1
 • Rõuge 1
 • Varstu 1
 • Narva-Jõesuu 1
 • Haapsalu 1
 • Vaivara 1
 • Vändra 1
 • Konguta 1
 • Ahja 1
 • Sauga 1
 • Kanepi 1
 • Orissaare 1
 • Laheda 1
 • Sonda 1
 • Mooste 1
 • Orava 1
 • Sõmeru 1

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!