Konverents annab ideid ettevõtlikuks, ettevõtlus- ja karjääriõppeks

23. okt. 2020 Sirje Pärismaa toimetaja - Kommenteeri artiklit
Haridusfestivalil 2018. aastal. Foto: „Edu ja tegu“

4. ja 5. novembril toimuv virtuaalkonverents „Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom“ võtab luubi alla ennastjuhtiva ja väärtust loova noore kujunemisteekonna ning koolipere ja kogukonna võimalused teda sel teekonnal teadlikult mõjutada.

Esmakordne ettevõtlus-, ettevõtliku ja karjääriõppe konverents on mõeldud kõigile, kes soovivad õppida headest kogemustest: õpetajatele, koolijuhtidele, haridusametnikele, karjäärispetsialistidele, noorsootöötajatele ja haridusse panustavatele koolivälistele partneritele.

Kahe päeva jooksul jagavad oma õpetamise ja koostöö kogemusi nii laval kui 13 töötoas üle 30 esineja ja saab häid ideid noppida üleriigilise edulugude konkursi finaali pääsenud koolide õppeprojektidest.

Eksklusiivne võimalus on kuulata Iisraeli hariduse eduloo tagamaid. Sealse ettevõtliku hariduse inkubaatori MTÜ Mifras esindajad toovad osalejateni Iisraeli hariduse praktika, mis on viinud riigi maailma parimate start-up-riikide edetabeli tippu ning teinud sealsetest noortest loovad ja ettevõtlikud innovaatorid.

Võimalus on teha ka virtuaalseid külaskäike ettevõtlikesse koolidesse ning õppida keskkonna kujundamise parimaid praktikaid, uurida, mis kasu saavad ühtse ja järjepideva ettevõtliku hariduse põhimõtete järgimisest noored, koolimeeskonnad ja kogukond laiemalt.

Lisaks koolide ja lasteaedade edulugude tunnustamisele kuulutatakse välja aasta parimad ettevõtlusõppe arendajad (ettevõtlik õpetaja ja õppur, ettevõtlusõppe edendaja ja mentor) ja koolid, kes on sihikindla tegutsemisega saavutanud „Ettevõtliku kooli“ kuld-, hõbe- või baastaseme.

Konverents on haridusvaldkonna esindajatele tasuta, kuid virtuaalse ligipääsu saamiseks ja töötubades osalemiseks on vaja eelnevalt registreeruda.

4. november

Kell 10–12

 • Konverentsi avab haridus- ja teadusminister Mailis Reps.
 • Minna Melleri, EE-HUB direktor. „Kuidas paistab Eesti ettevõtlusharidus silma Euroopa tasandil? Kas oleme eestvedajad või sabassörkijad?“.
 • Ott Pärna, TÜ Delta keskuse turundusjuht, majandusekspert, ettevõtja ja spordiaktivist. „Uued töötamise mudelid ja tulevikutöö oskused“.
 • Mari-Liis Sults, Tallinna kunstigümnaasiumi direktor, ja Alvar Lumberg, Transferwise’i arendusjuht. „Mida on koolidel ettevõtetelt õppida?“. Haridusjuhtide praktikaprogrammi raames edukates ettevõtetes õpitud juhtimiskogemuste rakendamisest koolis.
 • Karmo Kurvits, Võru gümnaasiumi direktor, majandusõpetaja, õpilasfirmade juhendaja, ja Kristiina Kõrbe, Võru gümnaasiumi vilistlane, õpilasfirma Cheeset liige. Koolijuhi ja vilistlase kahekõne: „Kuidas õpetada noori nii, et ei oleks üldse soovi ega põhjust neid kiruda?“

Kell 13–13.45

 • Grete Arro, Tallinna ülikooli hariduspsühholoog viib läbi arutelu „Mõtestatud ettevõtlusõpe ja motivatsioon“. Kust motivatsioon üldse tuleb? Kuidas saavutada olukord, et õppija iseenda arengu huvides teeks järjekindlalt talle osaliselt ebahuvitavaid ja keerulisi asju?

Kell 13.45–14.45

Töötoad

 • Ettevõtluspädevuste arendamine aineüleselt (Erika Veide, HARNO ettevõtlusõppe koordinaator). Kuidas arendada ettevõtluspädevusi ainetes ja lõimida selliselt, et noor teaks, kuhu ta tahab jõuda ja mida selleks tegema peab?
 • Karjääriõpe – palju enamat kui töökuulutuste rubriik (Ülle Närska, Puhja kooli loovjuht ja õpetaja, Kersti Kivirüüt, HARNO).
 • Mida prooviksite, kui teaksite, et ei saa läbi kukkuda? (Iisraeli haridusinnovatsiooni eestvedaja MTÜ Mifrase esindajad Bat Chen Weinheber ja Lilac Wasserman). Töötuba on eelkõige juhtidele, kohaliku omavalitsuse ametnikele, jagatakse teadmisi meeskonna ettevõtlikkuse ja ühtsuse suurendamiseks ja enese arendamiseks.
 • Kuidas ehitada kutsekoolis üles ettevõtluspädevust arendav ettevõtlus- ja karjääriõppe süsteem? (Katrin Kivisild, „Edu ja tegu“ kutsehariduse ettevõtlusõppe suunajuht, ja Jane Mägi, Kuressaare ametikooli õpetaja). Tulevikupädevuste kujundaja ja muutuste käivitaja – kas ei võiks olla iga kutsekool ja õpetajad just sellise rolli kandjad ja väärtuste edendajad?
 • Tulevikupädevuste kujundamine õpilasfirmas (Epp Vodja, staažikas majandus- ja ettevõtlusõpetaja ning 2020. aasta Eesti parim õpilasfirma EHA). Õpilasfirma EHA lugu räägib, kuidas noored arenesid mitte vaid oma edusammude, aga ka raskuste ja möödapanekute kaudu. Me kõik areneme õpilasfirma programmis, kuna ükski aasta ei sarnane teisega.
 • Ennastjuhtivaks õppijaks lõimitud ja elulise geokonna kaudu (Andres Käosaar, teadusainete õpetaja ja psühholoog ning Jüri Käosaar, Tabasalu gümnaasiumi õppejuht). Töötoas viiakse läbi geokonna minipäev. Geokond on 9. klassi ühiskonna ja geograafia lõiminguaine. Saab osa lõimingu heast kogemusest ning näeb ühte võimalust ainetevaheliseks lõiminguks

Kell 15–16.15

TedTalks – „Koostöös loome väärtust!“

 • Karjääriteenuste ja ettevõtlusõppe koostoimimine Pärnu omavalitsuse näitel (Virve Laube, Pärnu linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialist).
 • Kuidas distantsõppel regiooniti koostööd teha? (Reelika Lepik, Järvamaa arenduskeskus; Anu Oja, Lääne-Viru arenduskeskus; Viivika Vilja, Pärnumaa arenduskeskus).
 • Mis saab ettevõttest siis, kui töötajad kooli õpetama lähevad – Rakke kooli näitel (Svetlana Moks, Nordkalk korporatsiooni Kirde-Euroopa personalidirektor).
 • Kuidas õpetaja ja õpilase aega kokku hoida ehk aineid lõimides õpilastele uusi oskusi anda? (Põltsamaa ühisgümnaasiumi KESA kursuse õpetajad).
 • Kuidas kutsekool, gümnaasium, kõrgkool ja ettevõtjad ühte paati saada? (Karmen Selter, Viljandi kutseõppekeskuse arendusjuht).
 • Noored kui ettevõtlikkuse eestvedajad ja tuleviku kujundajad (Eerik annus, Pärnu Huubi juhataja).

Kell 16.15

 • „Edu ja tegu“ tunnustamine – kuulutatakse välja aasta ettevõtlik õppur, õpetaja, ettevõtlusõppe edendaja, mentor ning „Edu ja tegu“ aasta tegija.

5. november

Kell 10–11.10

 • Avasõnad, õpime välispraktikast. „Julge unistada, julge unistused täide viia!“ – ettevõtliku hariduse inkubaatori MTÜ Mifrase esindajad Iisraelist Lilac Wassermann ja Bat Chen Weinheber. Kas ja kuidas saab õpetaja ettevõtlikkuse kaudu olla haridussüsteemi disainer? Kuuleme Iisraeli kogemust, kuidas igaüks haridussüsteemis saab muuta enda reaalsust ning mida teevad koolid noorte ettevõtlikkuse arendamiseks.

Kell 11.10-12.30

 • „Ettevõtliku kooli“ edulugude finaal. „Ettevõtliku kooli“ standardi pälvinud koolide väljakuulutamine ja tutvustamine. Otselülituste ja intervjuude kaudu saab ülevaate, millega tegelevad ettevõtlikud koolid ning mis kasu saavad sellest noored ja koolimeeskonnad.

Kell 13–14

Töötoad

 • Programmide kompass – kuidas õppeprogrammide ja algatuste paljususes orienteeruda ja neid kasulikul moel kombineerida? (Kersti Kivirüüt, HARNO). Töötoas tuleb juttu headest kogemustest, kuidas lahendada õppeprogrammide abil kitsaskohti ja probleeme ning mitte leiutada jalgratast.
 • Igaüks on disainer – kuidas ergutada loovust ja kriitilist mõtlemist juba algklassides? (Janno Siimar, Velveti agentuuri disainijuht ja üks asutajatest; Silja Enok, Vändra gümnaasiumi õpetaja; Margit Luts, Tallinna reaalkooli klassiõpetaja ja 1.–4. klassi huvijuht) JA Eesti I–II kooliastmele suunatud ettevõtlikkuse ja rahatarkuse programm „7 sammu“ saab aasta jooksul uue hingamise ja välimuse. Märksõna on disainmõtlemise printsiipide kasutamine, mis tehakse töötoas puust ja punaseks.
 • Koostöö kunst (Mats Soomre, Belbini koostöökunstikooli asutaja ja koolitaja). Läbiv teema on meeskonnatöö ja selle juhtimine – kuidas inimesi maksimaalselt kaasata, leida üles inimeste tugevused ja seda teadlikult meeskonnatöös rakendada.

Kell 14–15

 • „Disainmõtlemine ehk Kuidas noori toote/teenuse arendamisel aidata?“ (Taavi Tamm, „Edu ja tegu“ STARTER Pärnumaa eestvedaja ja mentor). Kuidas luua midagi, mis inimestele päriselt korda läheb? Proovime omal käel läbi, kuidas disainmõtlemise protsess käib.
 • „Kuidas toetada noore kujunemist ettevõtlikuks, loovaks ja ennastjuhtivaks õppijaks“ (Marjeta Venno, Tartu erakooli ProTERA juht). Info teismeliste koolist, kus on loodud eakohast arengut ning kuuluvustunnet toetav õpikeskkond. Huvide äratamise ning valikute tegemise kaudu toetatakse õpimotivatsiooni ja iseseisvust.
 • „Rahvusvaheline õpi- ja tööränne – kuidas saavad õpetajad õpilasi toetada?“ (Kersti Kivirüüt, HARNO). Töötoas tutvustatakse koostöös Kutsekojaga tehtud õppematerjali.
 • „Kas mul jagub aega kõigeks või jääb seda pidevalt puudu?“ (Signe Reppo, Tartu ülikooli psühholoogia instituudi täiendkoolituse programmijuht ja magistriõppe karjäärinõustaja, täiskasvanute koolitaja, ülikooli sise-coach). Ajaplaneerimise võtted.

Ligipääsu konverentsi keskkonnale saadame registreerunutele meili teel.

Registreeru siin: www.ettevõtlusõpe.ee/konverents/.

 • Konverentsi juhib Urmas Vaino.
 • Korraldajad: ettevõtlusõppe programm „Edu ja tegu“, haridus- ja noorteamet, „Ettevõtlik kool“, haridus- ja teadusministeerium, Junior Achievement Eesti, Tartu ülikool.
 • Toetab Euroopa sotsiaalfond.


Ettevõtlusõppe programmi „Edu ja tegu“ toetab Euroopa Liidu Euroopa sotsiaalfond.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!