Digiriigi jätkuv edu sõltub digiärksusest

13. nov. 2020 Riin Seema TLÜ, HTI pedagoogilise nõustamise dotsent - 6 kommentaari
Riin Seema.

Meie tehnoloogiainimesed on suutnud luua muinasjutulise digiriigi. Igal Eesti inimesel on igal hetkel võimalus valida, kas kasutada teenuseid virtuaalselt või elada oma elu pärismaailmas. Oleme sattunud justkui muinasjutumaailma, kus teate küll – üha enam ja enam soovides võime kaotada kõik.

Digiriigi kestvaks õitsenguks ja suurimaks väljakutseks on muutunud kodanike digiärksuse arendamise küsimus. Digiärksus tähendab teadlikkust digikeskkonna mõjust ja ohtudest ning suutlikkust tahtlikult säilitada ärgas tähelepanu oma digikäitumise üle.

Sõna „digiärksus“ on tuletatud ingliskeelsest väljendist digital mindfulness. Digiärksus tähendab digirikkas keskkonnas oma alateadlike impulsside ja mõtete teadvustamist, tähelepanu juhtimist ning käitumise viimist kooskõlla oma väärtuste ja eesmärkidega (Seema, R. & Vinter-Nemvalts, K. (2020). „Digisõltuvus ja digiärksus.“ (Koost.) M. Heidmets. (lk 392–416))

Eesti on ka haridusriik

Siinkohal on oluline rõhutada, et 2018. a maailmakuulsaks saanud PISA laste varane arengukeskkond oli suhteliselt digivaene, samuti oli digivaene nende tehnoloogiageeniuste arengukeskkond, kes on meie digimaailma loonud. Kui PISA lapsed lasteaias käisid, polnud seal veel sülearvuteid ja küllap sai enamik neist oma esimese nutitelefonigi alles kooli minnes.

Nüüd ümbritsevad lapsi mitmesugused digivahendid ja -keskkonnad. Seega on tõesti vaja mõelda, kuidas kasvatada üles terve psüühikaga lapsed, kes saaksid ka pärismaailmas mängimise ja õppimisega hakkama.

Kannustatuna pideva tehnoloogilise progressi vaimustusest soovib haridus- ja noorteamet lähiaastail panna püsti uuendusliku personaliseeritud õpet toetava taristu, n-ö hariduse digiloo. Ulla Illisson on öelnud artiklis „Valmistudes kohtumiseks tundmatuga“: „Just kool peab olema eriti ärgas ning käima ajast ees. Õnneks on meil üks maailma parimaid haridussüsteeme omast käest võtta“. (www.err.ee, 27.10.2020)

Kas oleme tõesti valmis katsetama Eestis lastega kõige uuemaid tehnoloogiaid, et püüda luua Eesti hariduse digilugu? Mis siis, kui rohke ekraaniaeg muudab laste psüühika baasstruktuure? Kes vastutab, kui digitaalse personaliseeritud õppe (digimängud, virtuaal- ja liitreaalsus) toega koolitatud laps ei käitu enam täiesti terve lapse moodi? Kas oleme ikkagi valmis katsetama, kui ei tea, mida üha tehnoloogiarikkam keskkond võib laste ajudega teha?

Punase lipuna tasub käsitleda seda, et Silicon Valley tehnoloogialoojad on juba aru saanud, et just vanamoodne lasteaed ja kool on lapsele parimad seni, kuni lapsest on saanud inimene. (Weller, K. (2018). Silicon Valley parents are raising their kids tech-free – and it should be a red flag. www.businessinsider.com) Lapsed pole seadmed, mida võiks programmeerida digitaalsete personaliseeritud õpiteede abil.

Ekraanist sõltuvuse nõiaring

Iga laps teeb oma aju arengus läbi justkui evolutsiooni – nimelt on iga inimese ajus ka eellastele omased piirkonnad („roomaja aju“, „imetaja aju“). Selleks peabki iga väikelaps kasvama loomulikus ja looduslikus keskkonnas, sest aju kujunemine, mis justkui kordab evolutsiooni, toimub vanamoodsalt.

Maailmakuulus Eesti juurtega USA neuropsühholoog J. Panksepp on oma raamatus „Meele arheoloogia: inimemotsioonide neuroevolutsiooniline päritolu“ (The Archaeology of Mind: Neuroevolutionary Origins of Human Emotions) öelnud, et iga aju sees on ürgsed neuroloogilised piirkonnad ehk arheoloogilised juveelid. Vaid inimsuhetes tervelt arenenud ürgsele emotsionaalsele ajule ehitatakse üles „inimese aju“ ja kõrgemad kognitiivsed funktsioonid.

Lapse psüühika areng on väga keeruline ja mitmeetapiline ehk „moondega“ protsess, kuid see moondumine pole silmale nähtav. Näiteks konna puhul on moondega areng silmaga näha. Konna puhul on ilmne, et kulleseid ei ole kasulik maismaale tõsta ja sel moel nende arengut kiirendada. Inimlaps paistab aga suure inimese sarnane ja nii võibki tekkida mõte, et laps vajab sama mis täiskasvanu – et ekraanide ees veedetud aeg on lapsele kasulik.

Uuringud on näidanud, et väikelastel, kes kasvavad üles helendavate ekraanide ees, tekivad aktiivsus- ja tähelepanuhäired, nende kõne areng pidurdub, tekivad suhtlemis- ja õpiraskused. Lastel, kes on esimestel eluaastatel regulaarselt üle paari tunni digitaalset ekraanimeediat tarbinud (nutitelefonid, tahvlid jne), kujunevad uutmoodi haigused – „virtuaalne autism“ ja elektroonilise ekraani sündroom. Need lapsed kaotavad huvi inimsuhtluse ja tavalise mängu vastu. Nad vajavad ühe rohkem ja rohkem ekraaniaega, sest satuvad ekraanist sõltuvuse nõiaringi.

Palun pange tähele, et ainuüksi paar tundi digimänge päevas võib väikelapse psüühika täielikult ära rikkuda! Lapse arengule on halb ka see, kui vanemate pilgud on pööratud pigem nutivahendi kui lapse poole.

Niisiis on Eesti laste jätkuva õpiedu küsimus number üks, kuidas tagada see, et digivahendite lummuses lapsevanemad oma lastega tegeleks ega jätaks väikelapsi digivahendite hoolde. Samuti on oluline küsimus, kuidas luua ühiskonnas sotsiaalseid norme, mis kujundaks täiskasvanute ja laste tervislikku digikäitumist.

Kui senist aega võib pidada tehnoloogiaajastuks, sest fookus on olnud digitehnoloogial, siis ennustan, et järgnev periood on digiärksuse ja kasvatusteaduste ajastu, sest meil tuleb digirikkas keskkonnas ellujäämiseks kõik koos taasavastada, kuidas end reguleerida ja kasvatada üles terve psüühikaga lapsed.


Laste vanusest sõltuva ekraaniaja kasutamise põhimõtted

(Ameerika pediaatrite assotsiatsiooni ja WHO järgi)

 • 0–2 aastat – üldse mitte ekraanimeediat. Sellel perioodil arendatakse pärismaailmaga suheldes välja psüühika baasfunktsioonid.
 • 3–5 aastat – lubatud kuni üks tund päevas sisukat meediat koos vanemaga. See on kiire kõne arengu periood, kui tekib sümbolilise mõtlemise võime. Lapse terviklikku arengut mõjutavad eelkõige liikumine, puudutus, vahetu inimsuhtlus ja looduses viibimine.
 • 6–10 aastat – ohutu on vaid 1–1,5 tundi päevas. Oluline, et laps teeks enne ära oma kodutööd, kui kasutab ekraani. Täiskasvanud peavad laste meediakasutuse aega ja eri meediatüüpe piirama ning jälgima, et laps magaks ja liiguks piisavalt.
 • 11–13 aastat – ohutu on kuni kaks tundi päevas. Uuringute põhjal on leitud, et liigne digivahendite kasutamine kahjustab teismeliste aju arengut.

Allikas: https://www.eyepromise.com/wp-content/uploads/2019/05/Screentime-Recommendation-Chart-Final_AAP-WHO.pdf.


6 kommentaari teemale “Digiriigi jätkuv edu sõltub digiärksusest”

 1. Peep Leppik ütleb:

  KOLLEEGID!

  Leidsin artiklist ÜHE aruka (hariva) lause, mis seekord (ime küll!) on pärit USA-st (K.Weller, 2018), aga leidke see ise KINDLASTI üles… Ja muidugi võiks publitsistikus artiklis kirjutada tavainimesele mitte midagi ütlevast “aju kahjutamisest” vaid MÕTLEMISE mitte arendamisest. Kindlasti on vaja teada, et mõtlemise VUNDAMENT luuakse ikkagi ENNE KOOLI (kuid see oleks pikem jutt – vt ka minu loeng Youtube´is)!

  P.S. Aga millest räägib see, et meie õpetajad ei kommenteeri Õp.Lehe lugusid?

 2. teaduspõhine ütleb:

  Värske uuring teadlastelt: videomängude mängimine mõjub vaimsele tervisele positiivselt ja toetavalt.

  https://arileht.delfi.ee/news/uudised/videomangude-ari-saab-toetust-varske-uuring-kinnitab-et-mangimine-toetab-vaimset-tervist?id=91684801

 3. Peep Leppik ütleb:

  Kommentaar “teaduspõhisele”,
  kes leidis midagi Ärilehest (!), mis reklaamib just/ka videomänge…Hm!

  Tõsisem asi on see, et LAPS ja täiskasvanu (keda uuriti) on psüühiliste olenditena ikka väga erinevad. Siin ongi meie traagika, sest oleme KUULUTANUD lapse isiksuseks – täiskasvanuga võrdseks. Ka lapse enda arengus on väga erinevad etapid, eriti suur on PSÜÜHIKA erinevus enne ja pärast MURDEIGA.

  Samas, kõrval küsitakse, kas alaealine võib ise psühhiaatri juurde minna. Milline ALAEALINE? – kas lasteaia, algklasside, kesk- või vanema astme alaealine? Arengupsühholoogia vaatevinklist võiks see olla vaid 16-18-aastane… Aga vaadake vastuseid – kus on meie psühholoogiline haridus?

 4. Vale Nimi ütleb:

  kas on võimalik, et digimängud muudavad aju süldiks?

 5. Riin Seema ütleb:

  Peep Leppik, aitäh tagasiside eest!
  Ajust rääkisin seepärast, et aju-uuringuid millegipärast peetakse usaldusväärseteks. Kui ikka ajus on muutus näha, tundub see olevat teaduses kindlam tõend, kui märgid inimeste käitumise või mõtlemise muutumisest. Ehk on selle taga seesama usk tehnoloogiasse
  Riin Seema

 6. Peep Leppik ütleb:

  Suurepärane!
  Mulle meeldib, kui inimesed hakkavad (või on sunnitud) MÕTLEMA…
  Nn aju-uuringud on viimaste aastate MOESÕNA, sest sellega “näidatakse” jõudmist teaduse tippu. Aga… kuulan aeg-ajalt üht välismaal õppivat aju-uurijat, kes ise (hm!) ei tea psühholoogiast suurt midagi. Kuid MULJE loomiseks on see sõna suurepärane. Ükski õpetaja, kasvataja ega lapsevanem ei tea ju ka aju-uuringutest midagi!

  Kui ütlen, et eesti inimeste MÕTLEMISVÕIME käib alla, siis on asi selgem – sageli jääbki taoline artikkel avaldamata, sest oleme “maailma kõige targem rahvas”, ja sel on jälle kõla… Kui lisan, et viimasel kahel (!) aastal kohtan oma loengutel just MÕTLEVAID noori eesti venelasi (mis on tõsi, olen sellest pikemalt kirjutanud), siis artikkel jälle EI SOBI … Kuhu kaob mõtlemine (psüühika aluseks pole ju usk)?

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!