Jagatud juhtimine polegi enam utoopia

Praegu on Eesti koolijuhil Euroopa kolleegidega võrreldes suurim otsustusõigus. PGS ütleb, et direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning raha õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Seega vastutab direktor kõige eest, mis kooli õuel ja uste vahel toimub või toimumata jääb. Sama … Jätka Jagatud juhtimine polegi enam utoopia lugemist