Muutuste elluviimisel tuleb paratamatult ette ka arusaamatusi ja konflikte

3. dets. 2020 Riho Raave Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja - 1 Kommentaar

Tartu linnavalitsuse haridusosakonnal tuli terve 2019/2020. õppeaasta tegeleda Raatuse kooli osa lapsevanemate jõulise sekkumisega kooli juhtimisse ja igapäevaellu. Arvukates pöördumistes nägid nad kooli juhtimises ainult negatiivset ning rõhutasid korduvalt ka oma eesmärki, milleks oli koolijuhi väljavahetamine.

Kooli igapäevane tegevus ja tööõhkkond oli selle konflikti tõttu kogu õppeaasta jooksul väga tõsiselt häiritud. Koolijuhi vallandamisega me ei nõustunud, sest ülevõimendatud probleemide kõrval on Raatuse koolis ka väga palju positiivset. Meie jaoks oli esmatähtis taastada koolis töörahu, milleks saatsime kooli appi nõustaja, suhtlesime tihedalt nii kooli juhtkonna kui probleemidele tähelepanu juhtinud lapsevanematega. Kooli juhtkond ei eitanud probleemide olemasolu (nt vajadust rohkem kaasata, paremini otsuseid selgitada), tehes koostööd nõustajaga ja hoolekoguga olukorra lahendamise nimel. 

Keerulistes olukordades, eriti aga muutuste elluviimisel tuleb paratamatult ette ka arusaamatusi ning konflikte. Nii juhtus see ka Raatuse koolis grupi lapsevanemate ja mõne õpetajaga. Enamikul juhtudel õnnestub taolised konfliktid lahendada ja osapooled lepitada, kuid paraku mitte alati. Sellest on tagantjärele muidugi kahju.

Käesoleva aasta kevadel viisime sõltumatu uuringufirma abil läbi Raatuse kooli õpetajate rahulolu-uuringu, et selgitada välja, kas olukord on tõesti nii hull, nagu meile püüti serveerida. Õpetajatel paluti hinnata seitsme teemaploki raames nende töö, suhete ja koostöö, arendamise ning juhtimisega seotud väiteid viiepallisel skaalal. Lisaks esitati küsimusi, millele vastajad said kirjutada omapoolseid mõtteid ja kommentaare. Uuringus kutsuti osalema 63 Raatuse kooli õpetajat, neist küsimustiku täitis 45, mis tegi uuringus osalemise määraks 71%.

Lühike refereering uuringu kokkuvõttest:

Üldiselt on Raatuse kooli õpetajad rahulolevad – neile meeldib nende töö ja töö tegemiseks loodud võimalused, suhted ja koostöö kolleegidega on head. Rohkem tuge oodatakse koolilt töötamisel HEV lastega.

Õpetajad valdavalt mõistavad, miks muudatusi tehakse, neid nähakse vajalikuna, kuid alati ei tunta, et muudatused parendavad nende töötingimusi. Kriitilised ollakse muudatuste läbiviimise korralduse osas – vaja on rahulikumat üleminekut ning töötajaskonna kaasamist planeerimisse.

Valdav osa vastanutest tunneb, et neil on pigem võimalus kaasa rääkida oluliste otsuste tegemisel ja nad on kaasatud kooli arengusse. Samas avaldatakse arvamust, et võiks rohkemgi olla õpetajate kaasamist ja nende arvamustega arvestamist.

Õpetajad pigem tunnevad, et kool on juhtkonna poolt hästi juhitud (keskmine 4,0) ning ollakse rahul direktori tegevusega (keskmine 4,1). Direktori suhtlusstiil on paranenud, kuid temalt oodatakse rohkem suhtlemist, rohkem kaasamist, rohkem arvamuste kuulamist.

Kooliperele raske aasta on tunda andnud hinnangutes töörahu olemasolule – keskmine hinnang on 3,4. Töörahu rikkumise põhjust nähakse majavälisena ja konkreetselt nimetatakse lapsevanemaid, kes sekkuvad kooli töösse. Konflikti lahendamiseks tehtavat lepitustööd peetakse üldiselt oluliseks (keskmine 4,4).

Rahulolu-uuringu tulemused näitasid ka, et Raatuse kooli õpetajad hindavad väga üks ühele vestlusi direktoriga ning neid võiks rohkemgi olla. Koolis alla kolme aastat töötanud õpetajad tajuvad rohkem tunnustamist, üle üheksa aastat töötanud õpetajad aga tagasisidet. Sellest võib järeldada, et tähelepanu tuleks osutada kauem töötanud õpetajate tunnustamisele ning vähem töötanud õpetajatele anda rohkem tagasisidet selle kohta, kuidas neil on läinud.

Julgen väita, et ei ole olemas kooli, kus üldse mingeid probleeme ei ole, ja Raatuse kool ei ole siin mingi erand. Ka direktorite juhtimisstiilid ja meetodid on erinevad ‒ kes korraldab koolielu ja viib muutusi ellu jõulisemalt, kes tagasihoidlikumalt. Toomas Kink esindab uuendusmeelsete koolijuhtide jõulisemat poolt. Suhtlusstiili ja karuse oleku poolest võrdleksin teda veidi omaaegse legendaarse teatrijuhi Kaarel Irdiga, kelle reljeefsed väljaütlemised ja otsekohesus põhjustasid omal ajal palju poleemikat.

Loomulikult ei eelda keegi, et tänapäeva kooli juhitakse autokraatlike meetoditega ilma õpetajaskonda olulistesse otsustesse kaasamata, see pole lihtsalt võimalik. Nagu õpetajate tagasiside näitab, on Tartu Raatuse kool siiski hästi juhitud ja koolipere on direktoriga rahul.


Hetkel ainult üks arvamus teemale “Muutuste elluviimisel tuleb paratamatult ette ka arusaamatusi ja konflikte”

  1. Aivar Kala ütleb:

    Absurdne ja erialast saamatust peegeldav ja kaitsev seisukoht, seda veel ühe haridusjuhi sulest. Loomulikult on ühe haridusosakonna põhiline kohustus tagada, et ühe üldhariduskooli igapäevane tegevus ja tööõhkkond oleks vaimselt terve ning et lapsevanemad ei peaks käima päevast-päeva nõudmas, et üks üldharidus koolijuht tagaks nende lastele ning pedagoogidele ometi turvalise ning intriigide vaba tööõhkonna, see on ju tema esimene seaduslik kohus. Pugemine oma arvamusloos mingi “uuringu” taha on osav demagoogia kasutamine, samas käesolevas arvamusloost ei selgu lugeja jaoks olulised faktid; kes teostas konkreetse uuringu?, millisel teaduslikul alusel?, miks ei tehtud süvaintervjuusid?,miks ei ole kaasatud sõltumatud tööpsühholoogid koolitöö probleeme analüüsima ning millisel usaldusväärsel andmestikul põhinevad ainult positiivsed hinnangud koolijuhile?
    Kes aga vastutab ning heastab juba tehtud kahju, mida autoritaarne koolijuhtimine on toonud kaasa õpilastele või ära mõnitatud, hirmutatud õpetajatele?
    Taas kehtib tõde, et meie logiseva haridusseaduste valguses peabki kaitsetum osapool kas ise ära minema aktiivse tööterrori puhul, või lihtsalt välja kannatama seadustatud vägivallal põhineva töösuhte. See on sügavalt sovetlik, hirmutamisel põhinev arusaam töökultuuris, milles enamasti kannataja või ohver jäetakse ilma õigustatud sotsiaalsest ning õiguslikust toest.

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!