Meie teekond aasta kooli tiitlini

29. jaan. 2021 Annely Hindrikson Võru gümnaasiumi õppejuht - Kommenteeri artiklit
Koolipere viienda õppeaasta esimesel septembril. Fotod: Võru gümnaasium

Et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada sellest, et mitme maa(-konna), jõe ja järve taga Eesti kagunurgas tegutseb alles kuuendat aastat väike 228 õpilasega nn puhas gümnaasium. Mitte igaühele ei anta võimalust alustada päris algusest ja võimalusega kaasneb suur vastutus.

Kooli luues küsisime endalt, millest unistame, millist kooli tahame, millised on meie võimalused ja pädevus, kuidas oma unistusi ellu viima hakkame, millised on koostöökohad. Väärtustest ei tahtnud me lihtsalt sümboolselt rääkida, vaid neid ka igapäevaelus silmas pidada, sest kasvamine ja kasvatamine toimub suuresti eeskuju abil. Seadsime eesmärgi pakkuda üsnagi akadeemilises õhkkonnas mõtestatud õpivalikuid, suunata pingutama, ärgitada loovust, loomingulisust ning ettevõtlikkust üles leidma, aidata kaasa terviklikuks inimeseks kujunemisele.

Suuri ülikoolilinnakuid, teadusasutusi, uhkeid tehnovõrgustikke ja innovatsioonilaboreid meie ümber ei ole, ent soov pakkuda oma õpilastele põnevaid ja mitmekesiseid õpivalikuid on. Arutelude käigus jõudsime tervikliku õppesüsteemi ülesehitamiseni, mille kohaselt jaguneb meie aasta kolmeks 11-nädalaseks õppeperioodiks, igaühes 9–10 põhiõppeainete nädalat, arvestuste nädal ja valikainete nädal, st osa perioodi kursusi hinnatakse jooksvalt, viis lõpeb arvestusega.

Valikkursuste nädalal keskendutakse ühele konkreetsele valikule, muud õppetööd samal ajal ei toimu. Asudes sedavõrd kaugel suurtest keskustest, aga siiski tahtes kaasata nende võimekust ja võimalusi, on oluliselt lihtsam saavutada kokkuleppeid nädalaseks õppeperioodiks kui läbi aasta/poolaasta kestvaks kursuseks kord või kaks nädalas. Õpilane saab oma eelistustest lähtuvalt valida õpingute jooksul minimaalselt kaheksa valikkursust. Grupid moodustatakse üldjuhul lennuüleselt ehk kursusel töötavad koos nii 10.–12. klassi õpilased, mis loob eelduse teistlaadse kogemuse, kommunikatsiooni ja sünergia tekkeks. Erandiks on A1–A2 keeleoskustasemel võõrkeel (prantsuse, hispaania), mis on paigutatud põhitunniplaani ja mille valimisel peab õpilane osalema ka valikainete nädalatel.

Poolsada valikkursust

Valikkursusi viivad läbi nii meie oma töötajad kui koostööpartnerid, kelle hulka on selle aja jooksul kuulunud Tartu tervishoiu kõrgkool, Tartu ülikooli turundusklubi ja väitlusklubi, Psühhobuss, Changemakers Academy, TÜ arheoloogia instituut, Võru Kuperjanovi jalaväepataljon, Võru instituut, Võrumaa kutsehariduskeskus, ettevõtjad, vilistlased, lapsevanemad. Igal aastal on õpilastel valida ligi 50 valikkursuse vahel.

Oleme püüdnud valikainete kaudu toetada nii põhiainete omandamist kui tutvustada põnevaid (uusi) valdkondi, vabastada loovust ja ennast paremini tundma õppida, pakkuda huvilistele võimalust tegeleda nädala jooksul oma meelisvaldkonnaga. Võimalus on end kurssi viia tervisliku toitumise põhimõtetega ja neid praktiseerida, õppida hindama inimese tervise seisundit ning andma esmaabi, panna end proovile erandlikes tingimustes riigikaitse välilaagris, ellujäämismatkadel metsas ning maastikul. Ikka ja jälle tõdeme, kui palju andekaid noori meil õpib ja milline sünergia võib nende koostoimetamisest tekkida. Ka toetab saadud positiivne laeng uue õppeperioodi algust.

Kel aega ja tahtmist, võtab TÜ teaduskoolist lisakursusi juurde ning osaleb maaülikooli looduskooli töös. Võimalik on end proovile panna ka olümpiaadidel, õpilas- ja spordivõistlustel, õpilasomavalitsuse töös, ürituste korraldamisel. Andekate toetamiseks teeme koostööd oma sõsarkoolidega (Põlva, Valga, Tartu Tamme, Jõgevamaa gümnaasium), korraldame teaduspäevi (Quantum) ja -laagreid.

Igapäevast õppetööd rikastavad sügisene õppekäikude päev, kus kõik õpilased lähevad ühel päeval vastavalt õppesuunale eri paikadesse üle Eesti; teaduste akadeemia loengusari; külalised lähemalt ja kaugemalt; loodus-, reaal- ja humanitaarainete nädalad. Traditsiooniks saanud omaloomingukohvik Pegasus jaanuarikuu viimasel nädalal avab õpilaste ja koolitöötajate loovust väga mitmest küljest: esitatakse omaloomingulisi muusika- ja tantsunumbreid, loetakse luule- ja proosatekste, tutvustatakse kujutava kunsti töid, kaetakse kohvikulaud omavalmistatud küpsetistega jne. Kooli kaubamärk on muusikalised etendused, valikainete nädalate kontserdid, ansamblid ning rahvatantsurühm Hopser.

Võime rahul olla nii õpilast kui õpetajat toetava mitmest tagasisideetapist koosneva uurimis- ja praktiliste tööde valmimise protsessiga. Meie teiseks kaubamärgiks on kujunenud praktiliste töödena loodavad õpilasfirmad. Võimalust kasutavad igal aastal umbes pooled 11. klassi õpilased, asutatakse 15 firmat ligi 45 õpilasega, igal aastal võib õpilasfirmade võistluse lõppvoorus leida 2–3 meie kooli esindust. Õppeaasta jooksul toimuvatel minikoolitustel õpitakse raamatupidamist, turundust ja esinemist. Õpilasfirmade hooaja lõpuks koostatakse tegevusaruanded, kus majandustegevuse analüüsi kõrval antakse ülevaade igaühe isiklikust ning kogu meeskonna arengust, õnnestumistest ja raskuste ületamisest.

Vana kooli viisakus

Enamasti tunneme juba koolihoonesse või klassi sisenedes, kas kooli/klassi atmosfäär on õppijat toetav või mitte, millised on inimeste hoiakud, uskumused ja väärtused. Nii noored ise kui meie külalised on öelnud, et meil on soe, sõbralik, puhas ja kodune õhkkond, suhted on avatud ja toetavad. Siit ei raatsi ära minna.

Nii kummaline kui see ka pole, ehitanud üles uudse õppesüsteemi, rääkinud läbi ja pannud kokku kooli alusdokumendid, alustasime igapäevast koolielu gümnasistidega hoopis vana kooli viisakusest: hommikune „tere!“ ja õhtune „head aega!“, käed püksitaskust välja, müts ja kapuuts majja sisenedes peast. Õpetame noortele kirjalikku suhtlemist ja netiketti, suuname aega väärtustama ja planeerima, kokkulepetest kinni pidama. Kehalise kasvatuse tundides alustavad tüdrukud senini uut kursust kõrgetel kontsadel kõndimise harjutamisega ja poisid õpivad lipsusõlme sidumist. Populaarsed kevadtalvised tantsutunnid kuuluvad meie meelest inimeseks olemise juurde. Tuletame järjekindlalt meelde, et korrektne riietus toetab sisemist korrastatust ja vahetusjalatsite kandmine on iseenesestmõistetav. Mobiiltelefonide tarvis tellisime nutihotellid, sest usume, et tunnis tuleb kohal olla mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt. Kahanenud kuulamis- ja keskendumisoskuse parandamiseks harjutame õpilasi mõtestatult pikemaid loenguid kuulama, kontsertidel ja kunstinäitustel käima, seejärel neist ka arvustusi kirjutama.

Vanematele on meie põhisõnum: „Hästi õppimine ja õpetamine on kooli, õpilase ning vanema ühine looming“ ehk siis püüame nii palju kui võimalik hoida vanemaid kooli tegemiste vastu huvi tundmas ning oma lapsi toetamas. Seda seetõttu, et oleme nii mõnigi kord leidnud end olukorras, kus vanemad või meie ise oleme arvanud, et gümnaasiumiastmes õpivad enesest teadlikud noored, kes oskavad asjalikke valikuid teha, ennastjuhtivalt õppida, karjääri planeerida, ja jäävad toetuseta. Kogemus näitab, et parimad tulemused saavutatakse siiski järjekindlas koostöös.

Meie kõik tegemised on suunatud tervikliku kooli kujunemise poole. Et maailm on infost üleküllastunud, suhtumised toetavad pinnalisust ja vähest seotust, oleme püüdnud kooliperet suunata oma kogemusi enda jaoks mõtestama, taotlenud süsteemsust ja süvenemist. Näiteks oleme igal õppeaastal võtnud eesmärgi tegelda süvitsi ühe meie jaoks aktuaalse teemaga – kuidas tõhusalt õppida/õpetada, suhtlemis- ja koostööoskused, konflikti juhtimine, tuge vajavad, sh autismispektrihäirega õpilased – ning saadud teadmisi-oskusi praktikas rakendada. Juba teist aastat on õpetajatele toeks supervisioonirühm.

Meie kõige suurem väärtus on meie inimesed: õpilased, õpetajad, koolitöötajad. Püüame märgata head, mõista, huvituda oma inimestest, tunnustada iga päev kas või heakskiitva pilguga, samas olla olemas keerulisetel hetkedel. Kokkulepped ühistes väärtustes, kooli toimimise ja koolis toimetamise põhimõtetes on loonud turvalise töökeskkonna.

See on vaid väike läbilõige teekonnast, mis on toonud meile palju sõpru, toetajaid ja kaasaelajaid, kelle toel aasta kooli tiitlist rõõmu võime tunda. Loodame, et õppimise ja enese arendamise vaim hõljub jätkuvalt meie kohal, toetades ja ühendades.

Koolikass Johannese mõtteid vahendas Annely Hindrikson, Võru gümnaasiumi õppejuht


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!