Naeratage, teid jälgib kaamera!

5. veebr. 2021 Raili Allas, TÜ haridusteaduste instituudi õpetajahariduse teadur; Anni Küüsvek, TÜ haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia spetsialist, IRIS Connecti koordinaator; Liina Lepp, TÜ haridusteaduste instituudi didaktika lektor; Kristi Mumm, Tartu Forseliuse kooli õppejuht - Kommenteeri artiklit
Koolitund salvestatakse otse praktikandi IRIS Connecti kontole. Fotod: Siim Parisoo

Õpetamine on keeruline tegevus ning õpetajatöö nõuab oma tegevuse järjepidevat jälgimist ja mõtestamist. Õpetajal, eriti algajal, on raske korraga märgata kõike, mis õpetamise ja õppimise käigus toimub ning kuidas mitmesugused asjaolud üksteist mõjutavad. Tunni või tegevuse videosalvestis on hea abimees, mis võimaldab oma kogemusele tagasi vaadata, märgata, mis toimus, ning mõelda, kuidas edasi.

Videosalvestis võimaldab keskenduda väga konkreetsetele hetkedele tunnist või tegevusest. Vajadusel saab olukordi mitu korda läbi vaadata, et märgata detaile. Samuti annab videosalvestis unikaalse võimaluse vaadata ühte ja sama olukorda õpetaja, erievate õppijate või õppijarühma vaatenurgast. See võib aidata olukordi sügavamalt mõista. Teiselt poolt aitab videosalvestis säilitada õpetamistegevuse terviklikkust – vaadelda, mis olukorrale eelnes või järgnes, kuidas olukorrad üksteist mõjutasid ja mis on nende tähendus tunni või tegevuse kui terviku kontekstis.

Videod on kaitstud kasutajatunnuse ja salasõnaga.

Oma tunni või tegevuse filmimise teine suur eelis on üheskoos õppimine. Videosalvestis loob võimaluse jagada õpetamisolukordi kolleegidega, et nende üle arutleda, kusjuures ei pea tuginema vaid sellele, mida olukorrast mäletatakse või kuuldust arvatakse. Kolleegid saavad välja tuua, mida nemad selles olukorras märkavad, ning üheskoos arutada, kuidas tulevikus sarnases olukorras toimida.

Kolmandaks loob videosalvestis hea võimaluse enda või õppijate arengut ja edusamme jälgida. Iga päev harjumuspärases keskkonnas toimetades võivad pisikesed edusammud märkamata jääda. Eri ajahetkedel tehtud videote võrdlemine annab aga muutustest hea ülevaate.

Mis on IRIS Connect?

Haridusteadlased on videote kasutamist uurinud. Selgub, et tunni või tegevuse videosalvestis iseenesest ei ole efektiivne tööriist. Et videosalvestatud tunnist või tegevusest oleks õpetaja professionaalse arengu toetamisel tõesti kasu, tuleb seda protsessi juhendada ja video analüüsimist harjutada.

Selle õppeaasta kevadsemestrist ongi nii Tartu kui Tallinna ülikooli õpetajakoolituse õppekavadel kasutusel videotoetatud refleksiooni ja koostöö keskkond IRIS Connect. See on loodud toetama nii õpetajakoolituse üliõpilaste kui ka tegevõpetajate professionaalset arengut. Õppetegevust (klassi- ja rühmaruumis, e-keskkonnas) saab salvestada isiklikku veebikeskkonda, mis on kaitstud kasutajatunnuse ja salasõnaga. Õppe eesmärgil saab iga kasutaja oma videoid või teatud videolõike jagada tema valitud keskkonna teiste kasutajatega, näiteks kaastudengi või ülikooli õppejõuga.

IRIS Connecti on lihtne kasutada: õpetaja või praktikant salvestab tundi/tegevust oma telefoni või tahvelarvutiga ning mobiilirakendus laeb video automaatselt kasutaja kontole vastavas veebikeskkonnas. Videole saab lisada konspekte ja töölehti, kirjutada kommentaare ja tagasisidet kindla ajahetke kohta. Põnev lisavõimalus on see, et juhendaja või mentor saab tunni/tegevuse otseülekannet veebis jälgida ning vajadusel kõrvamonitori kaudu õpetajale juhtnööre jagada.

Bedfordshire’i ülikooli teadlaste uuring IRIS Connecti kasutavate õpetajate hulgas näitas häid tulemusi: 94% vastanute hinnangul oli enda või kolleegide tunnisalvestuste analüüsimisel positiivne mõju nende õpetamisele. Üheksa õpetajat kümnest tõid välja, et IRIS Connecti kasutamine muutis nad õpetajana enesekindlamaks. Uuringu kohaselt suurenes ka õpetajate koostöö ning arutelud õpetamise teemadel.

Tartu ülikooli õpetajakoolituse üliõpilased on kasutanud IRIS Connecti väikestes rühmades kahel viimasel aastal. Üliõpilaste tagasiside kohaselt on videoanalüüs neile väga oluline. Kui esmane lühiajaline kaamerahirm ületatud ning enda videost vaatamise-kuulamise ärevus möödas, nähakse eri fookusega videoanalüüsi hea õppimisvõimalusena.

Üliõpilase arvamus: „Ega ma muidu ju ennast kõrvalt ei näe. Ma võin ju arvata, et ma teen õigesti või arusaadavalt, aga see ei pruugi ju nii üldse olla. Nüüd ma sain üksipulgi oma tunni lahti võtta koos teistega ja sellest oli mulle suur abi.“

Videosalvestusega seoses tekivad loomulikult kohe eetika ja andmekaitsega seotud küsimused. Kindlasti tuleb lapsi filmides silmas pidada, et videosalvestised peavad olema turvaliselt kaitstud. IRIS Connecti keskkonnas videote edastamine ja säilitamine vastab Euroopa Liidu andmekaitseseaduse (GDPR) nõudmistele. Ülikool omalt poolt on ette valmistanud nõusolekuvormid õpetajatele, õpilastele ja lapsevanematele, tagamaks nende õiguste kaitse videote salvestamisel, säilitamisel ja õppe-eesmärgil jagamisel.

Miks me sellest kirjutame? Ülikoolid on õpetajakoolituse üliõpilaste erialase arengu toetamiseks soetanud PRÕM-i programmi toel IRIS Connecti kasutamise litsentsid. Nüüd paluvad õppejõud ja juhendajad praktika kaasasutuste – kooli-/lasteaiajuhtide, õpetajate ja lapsevanemate – tuge ja mõistvat suhtumist videote salvestamisse.


Kaks aastat kaamerapilgu all

Kristi Mumm, Tartu Forseliuse kooli õppejuht:

Tartu Forseliuse koolis oleme kasutanud IRIS Connecti tunnivaatlussüsteemi kaks aastat. Alustasime vabatahtlike õpetajate kümneliikmelise grupiga. Tunnivaatlused on olnud ka varasemalt meie kooli õpetajate koostöö osa, kuid varem olid need ebaregulaarsed ning selget süsteemi ei olnud, mistõttu võib öelda, et varasem süsteem ei toetanud niivõrd õpetajate professionaalset arengut. IRIS annab hea võimaluse analüüsida enda tundi sügavamalt, näha kolleegi tundi ka siis, kui endal on kontakttund, saada sügavat ja süsteemset tagasisidet oma õpetamise kohta. Samuti annab see võimaluse toetada alustavat õpetajat paremini, võttes eesmärgiks keskenduda ühele aspektile korraga ning vaadeldes ja analüüsides tunde üheskoos.

Tunni sügavam analüüs võtab aega, kuid väikse grupiga kohtusime regulaarselt ja jagasime omavahel kogemusi. Algselt nõudis enda nägemine videopildis harjumist, siis jõudsime järgmise etapini, kus õpetajad olid valmis oma tundi jagama ka kolleegiga. Kui esimesed jagatud tunnid olid pigem n-ö näidistunnid, siis usalduse kasvades jõuti arusaamani, et kõige efektiivsem õpetaja professionaalset arengut silmas pidades on jagada just seda klippi oma tunnist, mille kohta tahad kuulda kolleegi mõtteid, ideid ja tagasisidet. Selle grupiga jõudsimegi lõpuks niisuguse usalduse ja koostööni, kus jagasime sisulisi klippe, vaatasime neid üheskoos ning arutasime, milliseid võimalusi oleks olukorra lahendamiseks veel olnud või milliseid meetodeid oleks teatud teema õpetamisel võimalik veel kasutada. Need vestlused olid eriti rikastavad ning õpetajat toetavad.

„Mulle ei meeldi paigalseis. See on hea võimalus näha ennast teise pilguga ja leida võimalusi, et areneda. Nii saab ka näha rohkem tunde just siis, kui mul aega on. See on tõesti õpetanud rohkem ennast jälgima ja võib olla nägema, et mis nii väga hästi ei tööta. Mind on pannud see rohkem otsima teid, et õpilane saaks olla aktiivsem, ja leidma rohkem diferentseeritud töö võimalusi, et tund oleks kõigile efektiivsem,“ märkis klassiõpetaja Inga Lokko. Ka teised IRIS-t katsetanud õpetajad on välja toonud, et see on toetanud nende eneseanalüüsi ning õpetanud tunde sügavamalt ning tõhusamalt analüüsima. On ka öeldud, et IRIS-t kasutavate õpetajate koostöö on saanud tänu sellele teise tähenduse, kuna grupis on oluline omavaheline usaldus.

Praegu on koolil ostetud litsents 20 õpetajale aastani 2023 ning tegeleme aktiivselt sellega, et IRIS-e süsteemi hüvesid võimalikult maksimaalselt ära kasutada ning toetada õpetajate professionaalset arengut tõenduspõhiselt ja süsteemselt.

Suurt rõõmu teeb, et ka õpetajakoolituse üliõpilased saavad IRIS-e süsteemi kasutada: anname üliõpilastele praktikale tulles võimaluse oma tunde filmida ning toetame sellega nii nende kui ka enda arengut.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!