Milline on olnud lasteaednike liidu roll Eesti hariduselus?

22. apr. 2021 Evelin Sarapuu Eesti lasteaednike liidu juhatuse esimees - Kommenteeri artiklit
Iga-aastane oodatud sündmus on lasteaednike liidu suveseminar, 2019. aastal toimus see Anija vallas.
 2020. aastal saadi kokku Räpinas, kus õpetajatel oli võimalus ka savitöökojas kätt proovida. Foto: Holar Sepp

9. aprillil möödus 30 aastat päevast, mil Eesti lasteaednikud otsustasid luua vabatahtliku ühenduse, et rääkida kaasa taastatud Eesti Vabariigi alushariduse edendamisel. Eesti lasteaednike liit loodi aastal 1991.

Lasteaednike liidu peamine ülesanne on koondada alushariduse valdkonnas tegutsevaid spetsialiste ja esindada neid riigi tasandil, tehes koostööd eri huvigruppidega. Ühendus hoiab fookuses alushariduses olulisi teemasid ning on kauaaegne, kindel ja arvestatav koostööpartner haridus- ja teadusministeeriumile ning alushariduse pedagooge ette valmistavatele ülikoolidele.

30 tegevusaasta jooksul on läbirääkimistel HTM-iga saavutatud nii mõndagi, mis praeguseks on sedavõrd iseenesestmõistetav, et teisiti töötada tunduks keeruline. Väga oluline roll oli lasteaednike liidul Eesti Vabariigi taasiseseisvumise algusaastatel, mil tehti hulganisti valdkonda arendavaid ettepanekuid. See oli aeg, mil enamikus valdkondades võeti eeskuju põhjamaadest. Meie naaberriikides kuulusid lasteaiad sotsiaalhoolekandeasutuste hulka ning oli suur võimalus, et nii hakkab olema ka Eestis. Eesti lasteaednike liidu liikmed seisid aga kindlalt selle eest, et lasteaiad oleksid haridusasutused ning tegutseksid haridusministeeriumi haldusalas.

Ühenduse ettepanekul nimetati lasteaiakasvatajad ümber lasteaiaõpetajateks. 1992. aastal esitati erialase kõrghariduse soovitus lasteaiadirektoritele – praeguseks on kõrghariduse kvalifikatsiooninõue ka õpetajatel –, samuti sooviti alushariduse valdkonna nõunike ametikoha säilimist piirkondade haridusosakondades. 1993. aastal tehti ettepanek võimaldada kõigi 5–7-aastaste laste kooliks ettevalmistamist koolieelses lasteasutuses. 1994. aastal esitati riigikogu kultuurikomisjonile ettepanek koolieelsete lasteasutuste seaduse muutmise kohta, et vähendada liiga suurt laste arvu rühmas.

Mis on ühenduse olulised tegevused praegu?

Lasteaednike liidu liikmed on oma esindajate kaudu osalised valdkonna seaduseloomes. Nad on mõelnud kaasa ja teinud hulganisti ettepanekuid nii alushariduse seaduse ja õppekava muutmise eelnõu väljatöötamisse kui ka „Eesti 2035“ haridusstrateegiasse, olles oma esindajate kaudu osalised vastavates töörühmades. Samuti on nad panustanud koolieelse lasteasutuse õpetaja kompetentsimudeli ja kutsestandardi väljatöötamisesse.

Kvaliteetne alusharidus ja lasteaiaõpetajate järelkasv on olnud varasemalt ning on ka praegu meie ühenduse prioriteete. Eesmärk on, et lasteaedades töötaksid õpetajad, kellel on erialane kõrgharidus, ning soovijatel oleks võimalus tasemekoolituses õppida ka erialases magistriõppes. Õpetajate karjäär peab motiveerima professionaalset arengut ning võimaldama edenemist. Seda toetab parimal moel diferentseeritud palgasüsteem vastavalt erialasele ettevalmistusele, tööstaažile ja kutsetasemele. Teisisõnu – karjäärimudel tuleb siduda töötasuga.

2020. aastal viis ELAL läbi lasteaiaõpetajate rahulolu-uuringu, millest võttis osa üle tuhande õpetaja. Selgus, et rohkem kui poolte uuringus osalenud õpetajate tööülesanded ei mahu tööaja sisse ning õpetajad panustavad tööülesandeid täites ka oma vabast ajast. ELAL seisab selle eest, et lasteaiaõpetaja kõik tööülesanded saaksid tehtud tööajal. Soovime taastada 2013. aastal kehtivuse lõpetanud määruses sätestatud põhimõtted, et õppe-kasvatustöö tundide arv lasteaiaõpetajal on 30 tundi, millele lisandub viis tundi üldtööaega nädalas.

2015. aastal algatas ELAL kampaania „Lasteaiaõpetajale õpetaja palk“, mille tulemusena kehtestati 2019. aastal üleriigiline lasteaiaõpetajate palga alammäär. See aitab väärtustada lasteaiaõpetaja tegevust ühiskonnas ja motiveerib noori valima lasteaiaõpetaja elukutset.

Lasteaiaõpetaja igapäevaste töökohustuste hulka kuulub tegevusi, mis sarnanevad klassijuhataja tööga koolis. Arvestades, et töötatakse ka kaasava hariduse tingimustes, soovime, et lasteaiaõpetajaid koheldaks võrdselt kooliõpetajatega lisaks palgatasemele ka puhkuse pikkuse osas. Seisame oma võimaluste piires hea selle eest, et üle riigi kehtestataks lasteaiaõpetajate puhkuse määraks 56 kalendripäeva.

ELAL toetab nii oma liikmete kui kogu õpetajaskonna professionaalset arengut. Koostöös HTM-ga korraldatakse üleriigilisi alushariduse teabepäevi ja ümarlaudu, traditsioonilisi konverentse „Tarkus tuleb tasapisi“ ja muid koolitusi tänapäeva aktuaalsetel haridusteemadel. Ühenduse liikmetele toimuvad iga-aastased mitmepäevased suveseminarid Eesti eri paigus. Ühendus osales Paide arvamusfestivalil teemaga „Tuleviku lasteaed – mõtteviisist algab muutus“.

ELAL populariseerib nüüdisaegset õpikäsitust ja korraldab parimate praktikate tutvustamist, toetab lapsest lähtuvat tegevuskultuuri ja kaasavat haridust, tutvustab lapsi aktiveerivaid õppemeetodeid, sh projektõpet lasteaias, pöörab tähelepanu nii laste kui ka õpetajate vaimsele ja füüsilisele tervisele.

Tehes uuringuid selgitab ühendus välja õpetajate huvid ja vajadused ning valdkonna kitsaskohad, et neile andmetele tuginedes seista õpetajaskonna ja kogu alushariduse valdkonna hea käekäigu eest, otsides koostööpartneritega parimaid võimalikke lahendusi.

Miks kuuluda liitu ja kuidas liikmeks saada?

Lasteaednike liitu kuulumine annab võimaluse kuuluda samade huvide ja väärtustega kolleegide hulka ning panustada alushariduse valdkonna arengusse. ELAL-i tegevus pakub eneseteostuse võimalusi ning algallikatele toetuvat infot. Meie ühenduse liikmetel on võimalik osaleda ja jagada oma töökogemusi konverentsidel, ümarlaudadel, koolituspäevadel. ELAL korraldab õpirändeid nii Eesti piires kui kaugemale, et vahetada häid töökogemusi.

Liidu liikmeks saab astuda meie kodulehe kaudu www.elal.ee. Liitumisel avanevad ka kodulehe lisavõimalused, kus erialane informatsioon ja konverentside materjalid on kättesaadavad vaid liikmetele.

ELAL-i tegevust ja alushariduses aktuaalseid teemasid kajastatakse taskuhäälingus „Kes aias? Mis aias?“ https://linktr.ee/KesMisAias.

Hea kolleeg alushariduses! Oled oodatud Eesti lasteaednike liidu liikmeks.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!