Edumus viib kokku vabatahtlikud ja õpetajapuuduses koolid

4. juuni 2021 Annika Poldre toimetaja - Kommenteeri artiklit

Edumus on kaks aastat kestnud programm, mille kaudu on koolidesse leitud üle 40 vabatahtliku õpetaja.

„Edumuse idee sai alguse sellest, et mina ja Daniil (Edumuse turundusjuht Daniil Golubev toimetaja) toimetasime Junior Achievementis, korraldasime üritusi ja koolitusi ning nägime, et oma põhitöö kõrvalt on väga vahva haridusse panustada,“ tutvustas vabatahtlikke koolidesse õpetajaks värbavat programmi Edumus üks selle algataja Maria Rahamägi. „Ja seda on võimalik teha täiskohaga põhitöö kõrvalt. Sellest inspireerituna asutasime Edumuse, et ka teiste valdkondade spetsialistid saaksid tulla kooli ja õpetada seda, mis on neile südamelähedane.“

Osapooli siduv leping

Edumus toimib sel moel, et kokku viiakse õpetajaeeldustega spetsialistid ja koolid, kellel on spetsialiste vaja. Kui kool ja õpetaja saavad kokkuleppele, mis aineid ja millises klassis õpetada, siis sõlmitakse mõlema osapoolega lepingud ja sellega on õpetaja ametlikult Edumuse programmi võetud. Edumuse õpetajale algab programm augusti teises pooles kolme täispika koolituspäevaga, millele lisaks on õppeaasta vältel neli jätkukoolitust ning mentorlussessioonid.

Edumuse õpetajatel pole pedagoogilist kõrgharidust, kuid on kõrgharidus mõnes muus valdkonnas. Kui nad õpetavad oma põhitöö ja -tegevuse kõrvalt kaks kontakttundi nädalas õppeaasta vältel, mille juurde on arvestatud kaks tundi ettevalmistusaega, siis sellise mahuga koolitus ja mentorlus on Rahamägi sõnul piisav, et nad õpetamisega hästi hakkama saaksid. Edumuse õpetajad saavad tema teatel panustada väiksema koormusega või valikainetesse, õpetades üldiselt 7.–12. klassini. „Hea meelega näeksime, et kvalifitseeritud õpetajad võtavad suurema mahuga ained enda peale,“ lausus Rahamägi.

Kool maksab sellise õpetamisteenuse eest summas, mis on võrdne õpetaja miinimumpalgaga selle kursuse raames tööandja fondist. „Meie teeme koolile iga kuu arve nende kuude eest, kus Edumuse õpetaja õpetab,“ tutvustas Rahamägi. Kuna neil õpetajatel pedagoogikogemus puudub, osalevad nad programmis just koolituse ja mentorluse pärast. Seda väärtustavad nad Rahamägi sõnul kõige rohkem.

Kogu koolidelt teenitud tulu investeeritakse Edumuse õpetajate koolitamisse ja mentorlusse. Edumuse õpetaja õpetab ühe kooliaasta vältel ühe või kaks kursust tasu saamata, kuid saab tasuta osaleda koolitus- ja mentorlusprogrammis. Leping kooliga on rahalise väärtusega, millega tagatakse, et kõik, kes õpetama asuvad, tunnevad vastutust ega loobu kergel käel.

Plaan leida kuni 200 õpetajat

Kahe tegutsemisaasta jooksul on Edumuse kaudu leitud koolidesse üle 40 õpetaja. Tulevaseks õppeaastaks on eestvedajatel plaan saata üle Eesti koolidesse oma programmi kaudu kuni 200 õpetajat. Plaan on teostatav, sest juba on teada 290 huvilist inimest ja sada kooli. Korraldajad loodavad, et mõned alustajatest leiavad tee ka Ida-Virumaale.

Programmi kaasasutajal Daniil Golubevil, kes on Ida-Virumaalt Kohtla-Järvelt pärit, on eriti suur soov saada õpetajaid oma kodumaakonda. Järgmiseks õppeaastaks on Edumuse platvormil loodud ka võimalus anda endast teada neil õpetajatel ja koolidel, kes on huvitatud distantsõppest.

Golubev loetles õppeaineid, mida huvilised on valmis õpetama. Need on keeled, matemaatika, majandus ja valikained, nagu karjääriõpe, psühholoogia, küberturvalisus, ettevõtlus, robootika, tarkvaraarendus jm. Inimesed, kes on valmis tasuta õpetama, on Golubevi sõnul väga erineva taustaga. Nad tegutsevad ettevõtluses ja turunduses, nende seas on raamatupidajaid, sotsiaaltöötajaid jm valdkondade esindajaid.

Koostöö Eesti Energiaga

Kaks aastat on Edumusega koostööd teinud suurettevõte Eesti Energia. Ettevõttesse töötajate värbamise ja järelkasvu eest vastutav Natalja Horohordina rääkis, et Edumus annab tippspetsialistile väga hea võimaluse jagada oma teadmisi ja noorele siduda oma teoreetilisi arusaamu töömaailmaga. Horohordina sõnul on Edumus praktiline ja jätkusuutlik. Ta on kogunud ka oma Edumuse kaudu koolis õpetanud töötajatelt selle kohta arvamusi. Töötajad saavad koolis ennast teostades hea tunde ja positiivset tagasisidet, õpilased aga taipavad spetsialiste kuulates paremini, miks on vaja õppida reegleid ja valemeid või miks on oluline mõelda oma karjääri kujundamisele.

Natalja Horohordina, kes tegeleb ka kõrgkoolidest praktikantide värbamisega, tõi näite, et noored ei oska ennast tutvustada, rääkida oma oskustest ja teadmistest või karjäärivõimalustest. Teadlikkus oma karjäärist on üks neist valdkondadest, mida peab noortele rohkem tutvustama, ja miks mitte pakkuda seda valikainena, leidsid veebiarutelul osalejad. Selle arutelu eesmärk oli tutvustada Edumust eelkõige Ida-Virumaa koolidele.

Üks kuulaja kurtis, et Ida-Virumaal on keeruline leida eesti keelt kõnelevaid õpetajaid. Maria Rahamägi sõnul saab Edumus ka sel puhul aidata, kas leida kohapealt või kaasata distantsilt õpetaja. Opetajaks.edumus.org platvormilt on leitav info, kuidas registreeruda ja suhtlust luua.


Maria Rahamägi: „Edumuses on väga palju huvitavaid kandidaate just valikainete õpetamiseks“

Vastab Edumuse tegevjuht ja asutaja Maria Rahamägi:

Mida endast kujutab kolmepoolne leping rahalise väärtusega, kus osalised on ilmselt kool, Edumuse esindaja ja õpetaja?

Kool maksab Edumusele tasu õpetamisteenuse eest samas summas, mis on õpetaja miinimumpalga tööandja fond vastavas mahus õpetamise kohta. Kuigi Edumuse õpetaja selles mahus õpetamise eest tasu ei saa, on lepinguga seotud koolitus ja mentorluskulud, mis on rahalise väärtusega. Niisiis: kuigi Edumuse õpetajad tasu ei saa, on vastavalt lepingule ka neil rahaline kohustus, kui nad peaks otsustama õpetamisest loobuda, sest nii meil kui ka koolil on keset õppeaastat väga keeruline või isegi võimatu talle asendajat leida.

Meie soov on tagada, et kõik Edumuse õpetajad saaksid aru vastutusest, mis nad programmiga liitudes võtavad. Õnneks meil senise kahe tegutsemisaasta jooksul neid probleeme tekkinud ei ole, pole pidanud seda lepinguklauslit rakendama.

Kaks kontakttundi nädalas töötab õpetaja tasuta. Kas seejuures on siis ka tundide ettevalmistamine tasuta?

Edumuse õpetaja ei saa programmis osalemise eest raha, aga me ei kommunikeeri seejuures, et programmis osalemine on tasuta. Edumuse õpetajad saavad meie koolituse ja mentorlusprogrammi raames teadmised ja oskused, kuidas väikese koormusega õpetamisega hästi hakkama saada, ning omandatud juhioskuseid saab praktiseerida nii programmis kui ka tööalaselt. Lisaks on õpetama asumine emotsionaalselt vägagi tasuv ettevõtmine.

Võttes kokku Edumuse õpetajate tagasiside: näha sära noorte inimeste silmades, kelle elus oled oma elukogemuse ja kirega muutnud, on suurim tasu, mida ükski hobi või töö anda saab. See on hindamatu väärtusega kogemus, kuidas õppides ja raskusi ületades saada paremaks eestvedajaks, õpetajaks ja inimeseks.

Reaal- ja põhiainete puhul ilmselt kahest kontakttunnist nädalas ei piisa. Milline on siis õpetaja tasu, kui tunde on rohkem?

Kui Edumuse õpetaja lepib kooliga kokku suurema koormusega õpetamiseks, nagu mõningate ainete puhul vaja on, siis teeme kahe kontakttunni raames õpetamiseks eelnimetatud kolmepoolse lepingu ning ülejäänud tundide kohta ootame, et kool ja õpetaja teevad otselepingu. Nii saab Edumuse õpetaja selle täiendava koormuse eest ka palka.

Ida-Virumaa infopäeval oli üks kommentaar, et seal on keeruline leida eesti keelt kõnelevaid õpetajaid. Kuidas on venekeelsete õpetajatega, kas neid ka vajatakse ja kas leiate neid? Ja kas olete Tallinnas leidnud vene keelt kõnelevaid õpetajaid ja eesti keelt kõnelevaid õpetajaid vene emakeelega õpilastele?

Ida-Virumaal on nii eesti- kui ka venekeelseid huvilisi ning kui näeme koolide aktiivset huvi, siis saame vastavalt oma kommunikatsiooni muuta aktiivsemaks ka õpetajate leidmiseks. Lisaks julgustame koole kaasama õpetajaid distantsilt, mis avab kandidaatide ringi hoopis laiemalt ja isegi rahvusvaheliselt.“

Milliste ainete õpetajaid otsivad koolid Edumuse kaudu kõige rohkem?

Koolid otsivad kõige enam klassikaliste reaalainete, nagu füüsika, matemaatika, keemia õpetajaid, nendele on lisandunud tehnoloogiaõpetus. Mida aeg edasi, seda enam koolid teavad, et Edumuses on väga palju huvitavaid kandidaate just valikainete õpetamiseks. Edumuse spetsialistid on juba õpetanud animatsiooni ja globaliseeruvat maailma. Samas oleme sel aastal ka valikainete nimistu pikemaks muutnud ning kaasanud partnerid, kelle abiga veelgi põnevamaid teemasid koolidesse tuua. Näiteks on kultuuriülese kommunikatsiooni õpetamiseks pannud materjalid kokku Austraaliast pärit, aga Rootsis elav kommunikatsiooniekspert. Lisaks on välismaalt huviline õpetamaks Edumusega kursust, et aidata noortel kandideerida välismaistesse kõrgkoolidesse või praktikale.

Võimalusi on palju ning toimetame aktiivselt selle nimel, et neid veelgi enam juurde tekiks ‒ et iga kool saaks pakkuda võimalikult mitmekesist ning spetsiifilist haridust vastavalt sellele, mille vastu noortel huvi võiks olla.

Kas ja kuidas saate aidata väiksemates kohtades asuvaid koole? Võib-olla mõni õpetajakandidaat sõidakski kohale nt 60 km kauguselt kaks korda nädalas. Kas bensiinikulu kompenseeritakse?

Kui kool ja õpetaja on omavahel kokkuleppele jõudnud, siis teeme lepingu, ja alles siis on inimene Edumuse programmis. Kui kool on kaugel õpetaja elukohast, siis esiteks soovitame kaaluda osalist distantsõpet ja selle vastu on ka mitmetel koolidel huvi olnud. Ma arvan, et kaugemad koolid on juba õpetajatele transpordikulusid kompenseerinud ja usun, et seda võivad nad pakkuda ka Edumuse õpetajatele.

Annika Poldre


Motivatsioon on kõrge

Vahur Luts.

Vahur Luts, Edumuse füüsikaõpetaja Gaia koolis:

Olen tegutsenud juba mitu aastat õppevara kirjastuses Skriibus, mis pakub esimesele kooliastmele õpikuid ja töövihikuid kõigis peamistes õppeainetes. Hoian end kursis kõige olulisemaga, mis meie hariduses toimub, ja nii jõudsin möödunud kevadel sellise suurepärase algatuseni nagu Edumuse programm.

Enda sidumine tundide andmisega koolis, pealegi vabatahtliku töö vormis, võib esmapilgul tunduda arusaamatu aktivismina. Pisut järele mõeldes taipasin, et see on kasulik mitte ainult minu jaoks, vaid palju laiemalt. Usun, et võin rääkida ka paljude teiste eest, kes programmis nüüd peaaegu terve aasta õpetanud on.

Edumusega liituvad inimesed, kellel on juba mingil määral elu- ja töökogemust. Näinud elu ja maailma ning teinud tähendusega tööd, leiad varem või hiljem endas missiooni – tahad jagada, edasi anda kõike seda olulist, mille ise aastate jooksul avastanud oled.

Minu elukäik on andnud mulle võimaluse näha päris mitmesuguseid maailmu: alustasin akadeemilise tööga Tartu ülikoolis, jätkasin meteoroloogina Soomes, hiljem olin pikalt lennunduses.

Minu kaaslased Edumuses on samuti väga erineva taustaga, igaühel on mingi missioon, miks nad on valinud õpetamise koolis. Kes õpetab orienteeruma meediamaailmas, kes aitab leida ennast teatri vahendite abil, kes avab õpilastele globaliseeruvat majandust ja kultuuri – kõik see rikastab ja laiendab koolis pakutava hariduse sisu.

Suur osa Edumuse õpetajatest annab oma panuse siiski tavapärase õppekava aineid õpetades. Nõnda olen ka mina septembrist andnud füüsikatunde 8. klassile. Minul oli õppeainet valida väga lihtne, sest olen Tartu ülikoolist saanud füüsikaõpetaja hariduse. Tõsi, koolis õpetajana ei ole ma kunagi töötanud. Seetõttu on Edumuse pakutav koolitusprogramm mulle sama vajalik kui minu kaaslastele.

Kujundame kirjastuses just oma õppevara ümber digiplatvormidele sobivaks (osa on koolidele juba kättesaadav). Selle juures on osutunud hindamatuks koolis õpetamise kogemus, mille olen Edumuse kaudu saanud. Oskan õppevara loomisel mõelda kohe õpetaja vaatenurgast: kas asi töötab või mitte.

Olen koolis praktiseerides jõudnud äratundmisele, kuidas õpetaja ja õpilane oma töös õpikuid, ülesandeid, lisamaterjale kasutavad – nii traditsiooniliselt paberil kui digitaalselt. Internetiavarustes leidub kolossaalses mahus allikaid, kus pakutakse õppimise jaoks sobivaid materjale, jaksaks vaid valida ja läbi töötada. Õpetaja peab neis kõigis orienteeruma ja suutma selle kõik siduda ladusaks õppeprotsessiks. Eriti praegustes oludes, kus kontakt õpilastega jääb kaugeks ja ekraani vahendatuks, on oluline säilitada õpilastes huvi, kuid ühtlasi jõuda tulemusteni.

Tänu minu kogemusele koolis oleme kirjastuses saanud seada sihte, kuidas aidata luua toimivat õppeprotsessi: ideaalis on õppevara organiseeritud selliselt, et nii õpetaja kui õpilane leiavad vaevata üles materjali, tagasiside töötab mõlemat pidi sujuvalt, õppimine on köitev ja samas arendav, arvestatakse erinevate õpilaste vajadustega.

Lõpetuseks, keegi Edumusega kaasa tulnutest ei õpetaks koolis, kui me ei oskaks hinnata neid võlusid, mis kaasnevad noortega töötamisel. Teeme oma asja ju vabatahtlikult, seega on motivatsioon kõrge. Mitmedki mu kaaslased on otsustanud jätkata õpetajana pärast programmi lõppu. Minagi olen andnud nõusoleku minna sügisest edasi, siis juba kahe klassiga.


Ideaalne võimalus mõneks tunniks nädalas

Maardu gümnaasium alustas koostööd Edumuse programmiga sel õppeaastal, kui koolis oli otsustatud avada uued hiliskeelekümbluse klassid ja üks ainult eestikeelse õppetööga 10. klass. Kool vajas uusi õpetajaid, kes annaks oma aineid 1–2 korda nädalas eesti keeles. Keelekümblusklassi vajati füüsika, bioloogia ja kunstiõpetajat, lisaks soovis kool pakkuda gümnasistidele uusi valikaineid. Neid õpetajaid, kes oleks valmis eesti keeles õpetama, polnud Maardus lihtne leida, kuid Edumuse kaudu nad leiti. Õpetajaametisse asus toitumisterapeut, kes õpetab 10. klassile bioloogiat, robootika osakonna juht annab 10. klassile füüsikat ja kunstiteadlane keelekümblusklassidele kunstiteadust.

Maardu gümnaasiumi direktor Julia Rozova.

Kooli direktori Julia Rozova sõnul on uued õpetajad kenasti hakkama saanud nii kontakt- kui ka distantsõppega. Mõned Edumuse õpetajad on võtnud lisaks neid kursusi ja koolitusi, kus end täiendavad Maardu gümnaasiumi pedagoogid, nagu näiteks LAK-õppe koolitused. Uued õpetajad on direktori sõnul rõõmsameelsed ja avatud ning koostöö sujub hästi. Suureks abiks on neile Edumuse pakutud ettevalmistus ja mentori tugi kogu õppeaasta jooksul.

Rozova hinnangul on Edumuse pakkumine ideaalne võimalus, kui on vaja õpetajat nädalas üheks-kaheks tunniks. Kui enamasti soovivad õpetajad täiskoormust, kuna sellest sõltub nende sissetulek, siis Edumuse kaudu tulnud töötavad õpilastega oma põhitöö kõrvalt ja koolile see sobib. Gümnasistidele valikainete pakkumisel on samuti hea võimalus Edumuse õpetajaid kaasata. „Kindlasti on nad ka abijõud neile õpetajatele, kellel on liiga suur koormus,“ rääkis Rozova. Sel puhul on võimalik, et Edumuse õpetaja võtab paar-kolm tundi endale.

„Väga suur pluss on, et nad teevad oma tööd vabatahtlikult, neil on tugev sisemine motivatsioon,“ sõnas Maardu gümnaasiumi direktor. „Nad tulid kooli selleks, et jagada õpilastega oma kogemusi ja teadmisi.“ Kui esimese õppeaasta lõpus on Edumuse õpetaja jätkuvalt huvitatud koolitööst ja kool tunneb tema vastu huvi, siis on võimalik sõlmida edaspidiseks otse tööleping. „Meie saime nii kaks väga toredat õpetajat järgmiseks õppeaastaks, nad võtavad siis natuke suurema koormuse. See on suur pluss,“ ütles Rozova. Tema sõnul on huvitav, kuidas väljastpoolt koolisüsteemi tulnud mõjutavad õppeprotsessi värskendavalt.

Annika Poldre


Loe ka:


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!