Kammeri kool – koht päikese all

4. juuni 2021 Kairi Kolk, direktor; Kristina Ruder, juhiabi; Ringo Saar, haridustehnoloog - Kommenteeri artiklit
Fotod: Ringo Saar

Kammeri kool on hea ja vajalik kool. Seda on öelnud nii õpilased, töötajad, vilistlased, lastevanemad kui ka koostööpartnerid.

Kool on tegutsenud Tartumaal Kammeris alates 1765. aastast, mis tähendab, et sellel õppeaastal tähistasime kooli 255. sünnipäeva. Praegune koolikompleks on ehitatud 2010. aastal.

Kammeri koolis õpivad hariduslike erivajadustega õpilased. Meil on iga õpilane hoitud, sest usume, et igas inimeses on arengupotentsiaali, mille nimel teeb tööd kogu koolipere: õpetajad, kasvatajad, tugispetsialistid, kooli juhtkond ja abipersonal. Õpilaste võimetest ja individuaalsetest vajadustest lähtuvalt loome toetava, rahuliku ja stabiilse keskkonna.

Õppija arengu toetamiseks on esmalt tarvis teda tundma õppida ning tagada süsteemne omavaheline koostöö. Õppetöös lähtume oma põhiväärtustest, milleks on eakohasus, asjatundlikkus, hoolivus, loovus, loodushoid ja töökasvatus. Need väärtused on meie koolis nähtaval Kastani logol.

Individuaalne õpitee

Kuidas me seda teeme? Igal nädalal toimuvad tugispetsialistide, õpetajate, juhtkonna ja kasvatajate koostöised kohtumised. Omavaheliste kokkusaamiste eesmärk on jälgida õpilase senist arengut ja planeerida edasist tegevust. Kogutud info põhjal kohandame õppetööd, kus arvestame õpilase isiksust, eripära ja vajadusi. Nimetame seda õpilase individuaalseks õpiteeks.

Rõõmu teeb, et sihikindel koostöö on andnud oodatud ja märgatavaid tulemusi. Sotsiaalseid oskusi arendame järjepidevalt õppeainete lõimimise ja loovate õppemeetodite kaudu. Üha rohkem on näha innustunud õppijat, õppija toimetulekut toetavad reeglid ja piirid. Meie õpilane õpib eelkõige kogemuse kaudu.

Teadvustame, et ebaõnnestumine on meie koolis õppimise tavapärane osa. Olenemata õppeainete sisust, töö iseloomust või omandatavate teadmiste hulgast, on parimate tulemuste saavutamiseks vaja rahulikku õpetamisstiili, õpetaja eripedagoogilisi oskusi ja õpilasele antud tagasisidet.

Inimese kasvamine vajab aega. Meie koolis on oluline, et õpilase ümber on tugivõrgustik, kuhu kuuluvad peale kooli töötajate ka kohalike omavalitsuste lastekaitsespetsialistid ja sotsiaaltöötajad, noorsoopolitsei, tugiisikud, lapsevanemad, hooldajad, sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse meeskond, vaimse tervise teenuse osutajad ning teised õpilast toetavad spetsialistid. Erivajaduste märkamine, jälgimine ja toetamine annab õpilasele võimaluse iseendaga hakkama saada.

Koostöö tulemusel on suurenenud õpilaste enesehinnang ja -usk. Meie vilistlased on tulnud külla ja tänanud õpetajaid tehtud töö eest. Nad on öelnud, et koolis omandatu on väärtus, mida nad on mõistnud alles hiljem. Kammeri kool on olnud nende jaoks inimeseks kasvamise koht.

Töökasvatuse põhimõtted

Kooli lõpetanud tunnistavad, et saavad siin omandatud oskustega ühiskonnas iseseisvalt hakkama. Usume, et see on võimalik tänu järjepidevale töökasvatusele. Töökasvatuse põhimõtted annavad võimaluse ise otsustada ja vastutust võtta. Seda väärtustavad ka praegused õppijad.

Eri ainete lõimimine võimaldab ühendada teoreetilised teadmised praktilise tegevusega. Üldained koos praktiliste õppeainetega (tehnikaõpetus, tööõpetus ja puidutöö, ehitusõpetus, käsitöö ja kodundusõpetus, aiandus) ühendavad endas õpimotivatsiooni, tahte ja teadmised mõtestatud tegevuseks. Nii kujuneb õpilasel adekvaatne maailmapilt, mis on tasakaalus ümbritseva keskkonna ja ühiskonna vajadustega. Õpilane tajub oskusi, analüüsib ja eesmärgistab oma tegevusi ning seeläbi säilib tal õpihuvi. Õpetamisel ja kasvatamisel on oluline näidata õpitu seost igapäevaeluga.

Õpilaste areng on erinev, see sõltub igaühe eakohasusest ja võimekusest. Nooremate klasside õpilased harjutavad aia- ja kodutööde tegemist (seemnete külvamine, taimede istutamine ja hooldus, köögivilja ja aiasaagi koristamine ning säilitamine, oma toa koristamine, mitmesugused puhastustööd, koristusvahendite tundmaõppimine, lume ja libeduse tõrje, lehekoristus, haljastustööd). Käsitöötunnis õpitakse valmistama tarbeesemeid ning omandatakse praktilisi tööoskusi. Õpitakse ka õigeid ja ohutuid töövõtteid. Kodundustundides valmistatakse süüa, õpitakse lauakombeid ja vajalikke majapidamistöid.

Puidutöös õpitakse tundma materjale, tööriistu ning vahendeid ja valmistatakse puidust esemeid. Tehnikatundides tutvutakse metalli- ja elektrotehniliste töödega. Õpilastöödena on valminud näiteks tuulekellad, küünlalaternad ja muud praktilised esemed. Õpitakse õigesti kasutama aiatööriistu, parandatakse ja hooldatakse neid.

Üldehitustundides õpilased pahteldavad, värvivad ja viimistlevad pindasid, teevad kooli ruumides vajalikke remonditöid. Ühistööna valminud tööriistakuuri saab näha kooliõuel.

Ringitegevus on meie õppetöö osa, mille abil arendame loovat mõtlemist ja süvendame õpilase oskusi. Koolis on rattapark, tõukerattad, rulluisud ja maastikurada, mille kaudu õpetatakse korrektset liikluskäitumist ja sisustatakse vaba aega. Lisaks on võimla, jõusaal, staadion, tenniseväljak ja mänguväljakud, mida kasutatakse sporditegevusteks.

Õpilaste seas on hinnatud savi- ja kunstiring, mille mõju on meie õpilastele teraapiline. Arenevad taju, fantaasia, ilumeel, väljendamisoskus ja ka usk oma võimetesse. Kunstilised tegevused vähendavad hirmu ebaõnnestuda. Õpilane, kes voolib savi või maalib pilti, saab teadmise, et järjepidev harjutamine teeb meistriks. Seda nii loomingus kui ka elus.

Meie pikaajalist tööd on tunnustanud ja märganud näiteks Elva perekodu, Tartumaa Rajaleidja keskuse töötajad ja valdade lastekaitsespetsialistid, EENA Tartu klubi, MC39 Äksi motoklubi, Tartu ülikooli õpetajakoolituse tudengid ja praktikandid. Täname kõiki, kes on Kammeri kooli arengule kaasa aidanud. See töö on olnud märkimisväärne.

Me oleme uhked, et on olemas Kammeri kool. See on parim koht päikese all!


Kammeri kooli kokaraamat

2020. aasta oktoobris ilmus Kammeri kooli kokaraamat. See ainulaadne õppematerjal on mõeldud kasutamiseks lihtsustatud ja toimetulekuõppekaval õppivatele õpilastele. Kokaraamatu on üle vaadanud ja heaks kiitnud eripedagoogid.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!