Tööriistad aitavad õpetajal rajal püsida

18. juuni 2021 Riina Nõupuum MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused turundusjuht; Heidi Uustalu, „Ettevõtliku kooli“ arendusjuht - Kommenteeri artiklit
Hetk Vändra gümnaasiumi tunnist, kus rakendati TULEM-i tööriista. Foto: Piret Torm-Mirontšik

Ettevõtlik inimene on pealehakkaja – ta mitte lihtsalt ei unista suurelt, vaid viib oma unistused ka ellu. Ta on valmis seatud sihtideni jõudmiseks pingutama ning kõvasti tööd tegema. On julge algataja, otsib pidevalt uusi lahendusi, püstitab uusi eesmärke ning on võimeline algatatu ka edukalt lõpuni viima.

Juba viis aastat on ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi „Edu ja tegu“ eestvedamisel ellu rakendatud tegevusi, mis edendavad ettevõtlus- ja karjääriõpet ning ettevõtlikku hoiakut kõigil haridustasemetel ja -liikides.

Programmi üks osa on haridusprogramm „Ettevõtlik kool“, mis on programmi „Edu ja tegu“ kaudu laienenud kõigisse Eesti maakondadesse. „Ettevõtlik kool“ pakub koolidele ja lasteaedadele tööriistu, mis aitavad hakkama saada noore kasvatamisel.

Ettevõtlik õpe on metoodika, mida rakendatakse igas õppeaines ja ka tunnivälises tegevuses, et tuua kooli ja lasteaeda rohkem iseseisvat hoiakut, arendada laste otsustusvõimet ning ärgitada koostöist tegutsemishimu. Need tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu, ning tulemuslikud, sest teooria on alati ilmestatud näidete ja tegevustega päriselust.

Õpetajatele on siinjuures abiks tööriist TULEM. See aitab õpetajal n-ö rajal püsida ja hoida fookuses ettevõtliku hoiaku kujundamist. Oma õppetööd planeerides ja läbi viies on tal „abiline“, mis tuletab meelde, kuidas õpetajana toetada ettevõtlikkuspädevust ja rakendada vastavat metoodikat.

Ka matemaatikat saab ettevõtlikult õpetada!

Ettevõtliku õppe eesmärk on valmistada laps ette elueksamiks. See tähendab, et õppimine on eluline, eakohane, parajalt pingutust nõudev juhendatud teekond targemaks, paremaks, osavamaks, ettevõtlikumaks saamisel.

Matemaatikat saab ettevõtlikult õppida, kui seda vaadatakse kui probleemi lahendamise oskuse õppimist. Õpetaja püstitab teema alguses probleemi – näiteks on meil vaja remontida korter (ehitada maja, küpsetada kook vms) – ja seda hakatakse koos lahendama. Selle käigus saab õppida mõõtmist, mõõtühikuid, pindala, ruumala jne ning lisaks muidugi keskenduda üldpädevustele.

Mida rohkem suudame teadmisi-oskusi lõimituna tegeliku eluga noorteni viia, seda paremini me neid eluks ette valmistame ja seda enam on nad valmis tööturu vajadustest lähtuvalt terve elu õppima.

Mis on tööriist TULEM?

Tunneme rolle ja püstitame eesmärgi.

 • Õpetaja selgitab välja õppija varasemad teadmised ja kohandab need õppe-eesmärkide ja õpiväljunditega.
 • Õpilane arendab enesejuhtimisega seotud pädevusi teadvustatult.

Usaldame vastutust ja teeme koostööd!

 • Õpetaja kaasab, inspireerib, on mentor ja kaasõppija.
 • Õpilane ja õpetaja loovad teadmisi koostöiselt, sh osalevad meeskonnatöös.

Lõimume eluga!

 • Õpetaja kasutab aktiivõpet ja sellega seotud õppemeetodeid.

Evime kogemust!

 • Õpetaja loob õppekeskkonna, kus on võimalik praktiliselt tegutseda.

Mõõdame mõju!

 • Õpilased hindavad eesmärgi saavutamist ja tegevuse tulemusi personaalsel, meeskondlikul ja väärtusloome tasandil.

Toila gümnaasiumi õpetaja Kristi Goldberg on TULEM-it rakendanud koolitundides juba pikemat aega. Tema sõnul aitab tööriist õpetajal üles ehitada tunni, mis on õppijakeskne ja väga sihitult suunatud õpieesmärkide saavutamisele.

„Püüan seejuures õpilasi kaasata algusest peale,“ selgitab Goldberg. „Mis on eesmärk, kuidas selleni jõuame, millised on parimad meetodid, tagasiside saavutatu kohta. Kui noorel on igal sammul võimalus kaasa rääkida juba lasteaiast peale, tekib temas harjumus ja soov kaasatud olla ning ka vastutada tulemuste eest.“

Goldbergi sõnul kujunevadki niiviisi noored, kes on harjunud kaasa mõtlema ja lahendusi leidma. Kõige raskem on olnud usaldada õppija valikut, leppida pikema ja käänulisema teekonnaga eesmärgi suunas, komistada, kukkuda ja kriimulise, kuid lõpuks siiski õnnelikuna kohale jõuda.


Mida annab „Ettevõtliku kooli“ programm tervikuna Vändra gümnaasiumile?

Marget Privits, Vändra gümnaasiumi direktor:

„Liitusime programmiga juba viis aastat tagasi, sest tundus, et „Ettevõtliku kooli“ standardil põhinev enesehindamine on ajakohane ja pakub just sellist ülevaadet, mida mina alustava koolijuhina näha tahtsin.

Programm tervikuna pakub koolile tänapäevast õpikäsitust toetavat personali- ja õpetajakoolitust, tööriistu tunni sisu loomiseks ja ülesehitamiseks, kasutame TULEM-i põhimõtteid. „Ettevõtliku kooli“ standard on koolile suurepärane juhtimis- ja enesehindamise tööriist. Väga väärtuslikud on koolitused koolijuhtidele. Iga-aastane haridusfestival on innustav ja sisukalt korraldatud ettevõtmine, mis pakub alati uusi ideid.

Koolide võrgustikku kuulumine ja maakonna arenduskeskustega koostöö on lisaväärtus, mis programmiga kaasa tuleb. Lisaks pakub programm haridusasutusele võimalust positsioneerida ennast baas-, hõbe- või kuldtasemele. Tase näitab kooli võimekust programmi kasutamisel.

„Ettevõtliku kooli“ programmi väärtus seisneb eelkõige selles, et see tervikuna toetab õpilaste üldpädevuste arendamist ja ettevõtliku eluhoiaku kujunemist, mis ainepädevuste kõrval on noore toimetulekuks võtmetähtsusega. Programmi teadvustatud ja süsteemne rakendamine mõjutab organisatsioonikultuuri ja loob võimaluse kujundada koolis edasiviivat mõtteviisi.

Kool on valinud „Ettevõtliku kooli“ ja „Kiusamisvaba kooli“ programmideks, mis aitavad koolielu toetada just nende jaoks olulises fookuses. Loodame, et ühel päeval on nende programmide pakutu nii iseenesestmõistetav, et on muutunud koolielu loomulikuks toimimise viisiks.”


Kuidas toetab „Ettevõtliku kooli“ standard kooli sisehindamist?

Jana Tiits, Lüllemäe põhikooli direktor:

„Ettevõtliku kooli standard on koostatud selliselt, et see katab ära kõik kooli sisehindamisel analüüsimist vajavad valdkonnad. Kui HTM-i vorm annab kätte märksõnad, mida analüüsida, siis „Ettevõtliku kooli“ standard kirjutab need täpsemalt lahti ning annab juurde ka mõõdikud. Kuna otsest kohustuslikku vormilist nõuet sisehindamisele ei ole, saab iga kool selle ise valida.

Meie teeme Lüllemäe põhikoolis esmakordselt sisehindamist „Ettevõtliku kooli“ standardi põhjal. Tean, et mitmetel Eesti koolidel on sellega seoses juba head kogemused. Nende eeskujust julgustatuna võtsime meiegi möödunud aasta juunis kooli meeskonnaga standardi ette ja analüüsisime selle iga teguri ilmnemist ning mõju meie koolis põhjalikult.

Tegime seda maailmakohviku meetodi sarnaselt, kus iga grupp analüüsis kõigepealt põhjalikult ühte valdkonda ning seejärel liikusid grupid kokkulepitud järjekorras roteeruvalt ülejäänud valdkondade juurde ning täiendasid eelnevate gruppide kirjapandut. Kõik täitsid selle töö käigus üht ja sama pilves olevat faili, mistõttu ei pea eraldi info kokku kirjutamisega enam vaeva nägema. Käesoleva aasta juuni keskel lisame samasse faili ka selle õppeaasta info ning augustiks on aruanne valmis. Selle põhjal saame sügisest hakata uut arengukava koostama.“ 


Programmi „Edu ja tegu“ uued digitaalsed töölehed ettevõtlus- ja karjääriõppe ning rahatarkuse arendamiseks

 • Esimesele kooliastmele on loodud programmi „Edu ja tegu“ töölehed rahatarkuse ja ettevõtlikkuse teemade arutamiseks ning lõimimiseks tundidesse. Lehti on mugav kasutada kõigil algklassiõpetajatel ning tunni asendajal. Teemade koostamisel on aluseks võetud ettevõtluspädevuse alapädevused.
 • Töölehed on digitaalsena saadaval ka E-koolikotis.
 • Ka 3.–4. kooliastmele on kasutamiseks digitaalsed ettevõtlus- ja karjääriõppe töölehed.
 • Leia õpetamist toetavad materjalid programmi „Edu ja tegu“ kodulehelt metoodika alt:
  https://ettevotlusope.edu.ee/metoodika/.


Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!