Orienteerumisjuhis ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe materjalide kasutamiseks

17. dets. 2021 Liina Pissarev haridus- ja noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi „Edu ja tegu“ kommunikatsioonijuht - Kommenteeri artiklit

Haridus- ja noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programmis „Edu ja tegu“ on loodud materjalid ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe läbiviimiseks nii ainena kui lõimingus kõigile haridustasemetele algklassidest kutsehariduseni. Valminud on ainekavad ja moodulid, kogumikud heade näidete ja metoodikatega ning interaktiivsed töölehed ja videod. 

Üldharidusele loodud ettevõtlus- ja/või karjääriõppe ainekavad  

  • 1.–4. kooliaste: ettevõtluspädevuse lõiming üldhariduse õppeainetes.
  • 3. kooliaste: üldhariduse valikaine – ettevõtlusõpetuse – ainekava.
  • 3. kooliaste: ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud ainekava „Ettevõtlikuna töömaailma“.
  • 4. kooliaste: üldhariduse valikaine – ettevõtlusõpetuse – ainekava gümnaasiumile.

Kutseharidusele loodud ettevõtlus- ja/või karjääriõppe moodulid 

  • Ettevõtlusõppe moodulid 2.–5. tasemele.
  • Lõimitud ettevõtlus- ja karjääriõppe moodul „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“.
  • Ettevõtlusõppe õpik kutseharidusele.

Ainekavad ja moodulid on üleval Moodle’i keskkonnas ning haridus- ja noorteameti  kodulehel  www.harno.ee/ettevotlusope ja kogu metoodiline materjal „Edu ja tegu“ kodulehel www.ettevõtlusõpe.ee/metoodika

Ainekavade ühe autori, haridus- ja noorteameti „Edu ja tegu“ programmi üldhariduse koordinaatori Erika Veide sõnul võib loodud ainekava võtta aluseks, et tekitada enda vajadustele vastav materjal. 

„Oleme ainekavas välja toonud maailmas aktuaalsed teemad, mida võiks vastava kooliastme õpilane teada ja mõista, meie ainekavade alus on ettevõtluspädevuste mudel. Tegevuste eesmärk on arendada nii teadmisi majanduse ja ettevõtluse teemadel kui ka ettevõtluspädevuse alapädevusi, mille koostoimel tegutseb üks ettevõtlik inimene, et teha paremaid valikuid elus, suunata teadlikult oma karjääri ja omada rohkem otsustusõigust oma elu üle,“ avab Erika Veide ainekavade sisu ja kasu. 

„Eesmärk on, et õpilased koguksid julgust, teadmisi ning oskusi, et viia oma ideed ellu. Näidisainekavad on loodud selleks, et iga õpetaja saaks kohandada neid oma keskkonnale vastavalt, asugu kool siis suurlinnas või piiriäärses maakohas, oluline on, et uus põlvkond oleks ennastjuhtiv ja looks väärtust,“ selgitas Veide. 

Loodud on ka ainekavasid toetavad materjalid, näiteks ettevõtluspädevuse enesehindamise juhend, töölehed, videod. 

Ettevõtlus- ja karjääriõppe interaktiivsed töölehed ja muud materjalid E-koolikotis  

Kuna ettevõtlus ja karjäär on koolis üldiselt valikained, on materjalid suures osas koostatud ja kasutatavad lõimingus eri õppeainete raames. Koolidel on soovitatav luua läbi eri kooliastmete eesmärgistatud süsteem algklassist kuni kooli lõpuni. Aineõpetajad saavad rikastada oma ainetunde ning arendada ettevõtluse ja karjääri kujundamise pädevusi. 

Ainekavade ja moodulite juurde ning ka lõimitult läbi erinevate haridustasemete kasutamiseks on loodud interaktiivsed töölehed, ettevõtjate videod ja mitmesugused kogumikud.

1.–4. klassi ettevõtlikkust ja rahatarkust arendavad töölehed 
https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/30579-EDU-JA-TEGU-Ettevotlus-ja-rahatarkuse-materjalid-1-kooliastmele

Kui õpetaja üks eesmärk on, et õpilased oleksid ettevõtlikud, teaksid rahatarkuse elementaarseid algtõdesid ja oskaksid näha enda rolli oma elu juhtimisel ning igapäevaelu situatsioonide lahendamisel, saab ta kasutada selleks loodud töölehti pisematele. Need sobivad täitmiseks nii ettevõtlusõppe tunnis, ringis kui klassijuhataja tunnis, samuti külalisõpetaja juhendamisel. 

Valikkursuse „Ettevõtlusõpetus“ interaktiivsed töölehed 3.–4. kooliastmele 
https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/31343-Edu-ja-Tegu-ettevotlus-ja-karjaar-valikkursus-Ettevotlusopetus-interaktiivsed-toolehed

Töölehed annavad uusi teadmisi ettevõtluse tahkude kohta (nt miks vajame tiimitööd, mis kasu annab eneseanalüüs, kuidas äriideest saab reaalne ettevõte, kuidas hoida end atraktiivsena ka pärast kümme aastat tegutsemist ja palju muud). 

OSKA andmebaasile tuginev karjääri- ja ettevõtlusõppe meetodite kogumik „Targad valikud tööturul“ 
https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/31346-Targad-valikud-tooturul

Kogumikku on koondatud õppemeetodeid, näiteks kuidas korraldada valdkondlikku teemapäeva või karjääriinfo teemal detektiivimängu, kasutada tulevikuameteid avavaid meetodeid, oskuste analüüsi ja palju muud, mis aitab noortel ennast tundma õppida ning karjääriotsuseid teha.

Kutsehariduse ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimitud mooduli „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“  töölehed 
https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/31384-Edu-ja-Tegu-ettevotlus-ja-karjaar-Opitee-ja-too-muutuvas-keskkonnas-Karjaari-ja-ettevotlusoppe-toolehed-kutsekoolidele

Töölehed aitavad õppijal ennast analüüsida, arendada ja teostada soovitud suunal, realiseerida julgemalt enda ideid ning saada uusi teadmisi enda, ettevõtluse, karjääri kohta. 

Muud ettevõtlus- ja karjääriõppe materjalid

Videointervjuud ettevõtjatega ettevõtlusest, vajalikest oskustest tööturul ja ettevõtluses on kasutatavad igal haridustasemel. Videote juurde loodud töölehed on leitavad iga ainekava/mooduli juurest Moodle’i keskkonnast. Videote ülevaate leiab „Edu ja tegu“ kodulehelt https://ettevotlusope.edu.ee/ettevotlusoppe-videod/

Ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumik  
https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/31365-Edu-ja-Tegu-ettevotlus-ja-karjaar-Heade-praktikate-kogumik

Kahte kogumikku on koondatud eri haridustaseme näiteid koostööst ettevõtjatega. Sealt saab ideid tundide rikastamiseks, koolielu mitmekesiseks muutmiseks, ainete lõimimiseks ja muuks ühistegevuseks ettevõtjatega. Koostööst võib kasu sündida ka kogukonnale laiemalt. Kogumiku eesmärk on anda ideid ettevõtjate sisuliseks ja järjepidevaks koostööks koolidega eri vormis.  

Tutvu kõigi „Edu ja tegu“ välja töötatud ettevõtlus- ja karjääriõppe ja õpet toetavate materjalidega: https://ettevotlusope.edu.ee/materjalid/.

E-koolikott – otsingusõna „Edu ja tegu“.

„Edu ja tegu“ Youtube’i kanal – ürituste salvestused, videointervjuud.

E-koolikotist leiad ka haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ materjale otsingusõnaga „Ettevõtlik kool“. 

E-koolikotist leiab kolleegide loodud materjale. 

Pärnu Rääma põhikooli õpetaja Mart Kimmel on aktiivne E-koolikoti kasutaja ning soovitab sealt otsida nii eespool mainitud kui ka teisi temaatilisi materjale tundide rikastamiseks eri otsingusõnade ja kategooriate abil. „Otsi endale vajalikke materjale ning kasuta neid samal kujul või ole ise looja, et teha enda käe järgi meelepärane e-õppematerjal, selleks pakub keskkond mitmekesiseid formaate ja võimalusi,“ lausus Kimmel.


Programmi „Edu ja tegu“ järgmised koolitused 


Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond. 


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!