Ühe mehe mõttest sündinud kool

7. jaan. 2022 Annika Poldre toimetaja - Kommenteeri artiklit
Lastel möödub tund stressivabalt. Foto: Annika Poldre

Hiiumaal avati septembris uus Hiiumaa vabakool. Kõpu poolsaarel asub see nagu omaette maailmas keset saare loodust. Valla esimeses erakoolis-lasteaias tegutsetakse Waldorfi pedagoogikat järgides. 

Margarita Korol.

Jesper Parve, keda vabakoolis kutsutakse koolipapaks, on öelnud, et kooli avamisele eelnes vaid pool aastat intensiivset tööd. Koolijuht Margarita Korol ütleb, et Parvel tekkis mõte kool luua 2020. aasta jõululaupäeval. Paar päeva hiljem kutsus ta kokku inimesed, kellest arvas, et nad võivad koolist huvitatud olla.

Rahvakoosolekul selgus, et huvi oli nii kooli kui lasteaia vastu. Margarita Korol, kes tuttava õhutusel asja vastu huvi tundis, kohtus mõtte algataja Parve ja lastevanemate liidu juhi Aivar Halleriga ning peagi hakkas idee teoks saama. Veebruaris loodi MTÜ Hiiumaa Haridusselts, mille põhitegevuseks sai Waldorfi kooli ja lasteaia väljaarendamine. Eestvedajail oli kindel teadmine, et vaja on nii kooli kui lasteaeda, sest Kõpu piirkonnas polnud kumbagi. Lähim lasteaed on 23 ja põhikool 26 km kaugusel. Kuid algul polnud tegijail selge, milline loodav kool olema peab.

„Uurisin läbi kõik õppemeetodid, mida Eestis kasutatakse,“ räägib Korol. Suhelnud paljude koolidega ja uurinud meetodeid Eestis ja välismaal, jõudis Hiiumaa vabakooli eestvedajate kolmik järeldusele, et nemad tahavad teha Waldorfi kooli.  

„Miks?“ ennetab Korol küsimust ja vastab: „Esiteks, see on tavakoolist teistmoodi, teiseks on Waldorfi metoodika põhimõtted täpselt need, mida me tahame: et õpe oleks seotud looduse ja loovusega ja et kool oleks kogukonnakool.“ Kui Eestis on tavaks, et Waldorfi kool on leidnud endale seda meetodit tundvad õpetajad, siis Hiiumaal tehti vastupidi. „Oleme esimesed, kes tegid teistpidi,“ selgitab Korol. „Võtsime Waldorfi õppekava, leidsime õpetajad, koolitasime nad välja ning nüüd rakendame neid.“ 

Hiiumaa haridusseltsi ettevõtmist toetab Eesti vabade Waldorfi koolide ja lasteaedade ühendus ning kõplaste mentoriks on Rakvere Waldorfi kool. Selts on seadnud eesmärgi saada vaba Waldorfi kooli pidajaks järgneva kolme aasta jooksul. Seni tegutsetakse Waldorfi suunitlusega koolina.

Koroonapiirangute tõttu tehti esimene kolmenädalane intensiivkoolitus õpetajatele 2020. aasta augustis. See oli väljaõpe, mida tavaoludes jagatakse kogu aasta koolivaheaegade peale, Hiiumaal korraldati aga intensiivõppena. 

Tõkete ületamine enne avamist 

Libedalt kooli loomine siiski ei läinud, Koroli sõnul väljakutseid jagus. Vallalt saadud hoones oli varem olnud erivajadustega laste kool. Maja polnud pea kaks aastat kasutatud ja kui uued tulijad seal tegutsema hakkasid, selgusid hoonega seotud probleemid. Investeerida tui valgustusse, likvideerida veekahjustusi jm. 

„Seadus oli kirjutatud niimoodi, et sa pead olema valmis lasteaia ja kooli avama,“ jutustab Korol. Kui kohalik terviseameti inspektor andis tegutsemiseks loa, siis Tallinna inspektor võttis selle ära. Nõuti, et vooditel oleksid madratsid ja voodipesud, olemas oleksid rätikud, mängu- ja muud asjad. Voodid olid, voodipesu veel mitte. „Mõtlesime, et ei hakka enne tegevusloa saamist neid soetama. Suured asjad, lauad jm mööbel, olid olemas,“ meenutab koolijuht. „Pidime ruttu need investeeringud tegema, sellele kulus poolteist kuud.“ 

Teiseks väljakutseks nimetab ta õpetajate leidmist, mis kujunes raskeks ülesandeks. Kandidaate oli palju. Nendega pidas koolijuht pikki vestlusi enamasti teemal, et mis see Waldorfi pedagoogika on. „Tundsin, et enamik õpetajaid ei olnud selleks meetodiks valmis,“ põhjendab ta, miks venisid jutud pikaks. Aega kulus, sõelale jäid vähesed. Näiteks otsustas üks kandidaat, kuuldes, et Waldorfi koolis ei panda hindeid, et ta ei oska hindeid panemata õpetada. Teine, kes oli valmis tööle asuma ja läks tegutsevasse Waldorfi kooli praktikale, pidas seda tööd liiga keeruliseks. „Hea, et ta sai sellest aru enne septembrit,“ ütleb Korol. Waldorfi pedagoogika nõuab õpetajalt väga palju ja selles on palju ebatraditsioonilist, mõistab koolijuht loobujaid. Varem ise õpetanud, võttis ta sügisel enda peale vene ja inglise keele tunnid. 

Kahte võõrkeelt hakatakse selle meetodi puhul õppima esimesest klassist, kuid esimesed kolm aastat tehakse seda ainult suuliselt. Keeletunnis on palju rütmikat: koputatakse, plaksutatakse, nipsutatakse sõrmedega, õppides samas sõnu, ning õpetaja kasutab vaid õpitavat keelt. „Waldorfi pedagoogika on geniaalne,“ ütleb Korol.

„See oli väljakutse ka mulle õpetajana: kuidas sisustada tund nii, et lastel oleks põnev,“ ütleb ta ja jutustab, kuidas esimesel kuul valmistas iga koolitundi ette kaks tundi. „Sa saad loogikast aru. Kui tundi läbi mõtled, siis mõtled laste peale, õppekavale, sa pead õpitava seostama kuupidudega ja lõimima teiste ainetega.“ Õpikuid ega töövihikuid ei ole, õpilased koostavad endale töövihikud tunnis kuuldu põhjal ise. Liitklassi tundide ettevalmistamine nõuab veelgi rohkem aega. „Meie tunniplaan on paindlik, see on suur erinevus võrreldes tavakooliga,“ tõdeb koolijuht ja arvab, et vabakooli õpetajad pingutavad rohkemgi kui kolleegid tavakoolis.  

Võimatu osutus võimalikuks 

Lisaks tavapärasest erinevale õpetajakoolitusele on Hiiumaal esimene Waldorfi kool Eestis, kus on liitklass 1.–4. klassini. „Algul öeldi meile, et teeme võimatut,“ jutustab Korol. Kui oktoobris väisasid Hiiumaad Portugali õpetajad, kes külastasid ka vabakooli, siis selgus, et üks külalistest oli 1.–4. liitklassi õpetaja Waldorfi koolis, kus klassis õpib 18 last. Hiiumaal on õpilasi vaid viis: esimeses klassis kolm, teises ja neljandas kummaski üks. Järgmisel sügisel avatakse kaks liitklassi: 1. ja 3. ning 4. ja 5. Järgmise kooliaasta eelnimekirjas on esimesse klassi registreeritud juba kolm last. Järgmiseks aastaks otsitakse klassiõpetajat 4. ja 5. klassi. Kool korraldab uuele õpetajale ka Waldorfi meetodi väljaõppe. 

Meie kohtumise ajal vanal aastal oli kolmele õpetajale peagi lisandumas neljas. Üks pedagoogidest on tulnud tagasi Inglismaalt ning enne Hiiumaale jõudmist töötanud Tallinnas klassiõpetaja ja eripedagoogina. Tema abikaasagi on olnud Waldorfi lasteaias õpetaja. 

Viljandi kultuuriakadeemia diplomiga muusikaõpetaja Evelyn Reintam on tagasi kodusaarel. Nagu väikeses kohas tihti, jagab temagi end kahe kooli vahel. „Nüüd on asjad minu jaoks nii soodsad, et mulle pakuti siin täiskohaga tööd,“ ütleb ta. „Lisaks sellele, et ta on muusikaõpetaja, mängib pärimuspille ja laulab, on tal Hiiumaa juured. Tahtsime hiiu keelt ka õppeprogrammi, nii et meil oli jackpot – saime muusikaõpetaja lasteaeda ja kooli,“ lisab Korol. 

Rahast ei saa jätta rääkimata

Hiiumaa vabakoolis on lasteaiaõpetaja palk võrdsustatud kooliõpetaja omaga. „Tahame hoida oma õpetajaid. See on ka õppe kvaliteedi ja väljaõppe küsimus. Kui tahame head õpetajat, siis peame saama talle maksta,“ lausub koolijuht.

Rahaga on keeruline, nendib Korol ja toob näite. Hiiumaal on ühe lasteaialapse kohatasu kuus 200–350 eurot, mille tasub vallavalitsus. Vabakooli lasteaeda toetab vald iga lapse eest 64 euroga. Vabakooli juht loodab vallavalitsusega läbirääkimistel parema kokkuleppeni jõuda. Lasteaeda oleks tulijaid rohkem, kui õppemaks seal oleks väiksem. 

Hiiumaa valla lasteaias maksab vanem 30 eurot kuutasu, vabakooli lasteaias 275, lisaks toiduraha 60 eurot, mida valla lasteaedades vanemad ei maksa. See pole küll üle Eesti kõige kallim eralasteaed, teab selle juht, aga 275 eurot lapse kohta on põhjus, miks esialgsest laste nimekirjast kadus kümme nime. „Me hakkame läbi rääkima,“ ütleb koolijuht. „Meil on küll erakool, aga tahame tegutseda teistega võrdsetel alustel.“ 

Ka iga vabakooli õpilast toetab vald 64 euroga. „Meil on üle Eesti kõige kallim Waldorfi kooli koht, 135 eurot kuus, sest meil on vähe lapsi,“ nendib Korol. Oma ametikohta vastu võttes kaotas ta palgas, suurenes igapäevane sõiduaeg ja kütusekulu. Võitu näeb ta selles, et vabakooli lasteaias saab tema laps teadlikuks ja õnnelikuks. Eesmärk on kasvatada õnnelikku last, ütleb ta ja usub, et samamoodi mõtlevaid lapsevanemaid on teisigi. Aga 275 eurot lasteaia ja 135 eurot kooli puhul võib saada otsustamisel määravaks, oletab ta. 


Eestis tegutseb 1990-ndate algusest vabade Waldorfi koolide ja lasteaedade ühendus, kuhu kuulub kodulehe andmetel 11 kooli ja 11 lasteaeda. 


Uuenduslik algatus / võimas tegu

Hiiumaa vallal on tavaks tunnustada vabaühendusi, vabatahtlikke ja nende toetajaid. 2021. aasta uuendusliku algatuse / võimsa teo tiitli pälvisid Jesper Parve ja Hiiumaa vabakool. 


Vabakool täiendab haridusvõrku

Hergo Tasuja.

Hergo Tasuja, Hiiumaa vallavanem 

Hiiumaa vabakool täiendab saare haridusvõrku ja rikastab Kõpu piirkonda, tuues selle poolsaare elanikele haridusasutused füüsiliselt lähemale ning pakkudes värskeid tuuli viimasel ajal hoogsalt arenema hakanud piirkonnas. Näeme lisaks hariduse poolele regionaalse arengu toetamist.

Hiiumaa vallavalitsus on tellinud haridusvõrgu analüüsi, mis vajab vaid lõppviimistlust. See kinnitab arvamust, et vabakool on pakkunud vajalikku tuge lasteaiateenuse pakkumisel, arvestades, et Hiiumaa elanike arv on tõusuteel ning rõõmustava asjaoluna suureneb ka sündide arv. Munitsipaalkoolides kohtade puudust ei ole ja klassikomplektid on väikesed. Samas pakub vabakool lapsevanematele valikuvõimalust alternatiivhariduse osas. Seega võiks veel palju lapsi Hiiumaale kolida.

Vald toetab erakooli soodsate renditingimustega: üüritulu ei teeni ja katame osaliselt ka asutuse kommunaalkulud. Maksame toetust iga kooli- ja lasteaialapse kohta. Vald plaanib erakooli ka edaspidi toetada, et tagada selle jätkusuutlikkus ning aidata sellel võtta sisse püsiv koht Hiiumaa hariduselus.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!