Seksuaalkasvatuse õpetajaraamat läbis uuenduskuuri

1. veebr. 2022 Merike Kull ja Kai Part autorid ja toimetajad - 1 Kommentaar

Uuendatud seksuaalkasvatuse õpetajaraamat toetab tundide ettevalmistamist, elluviimist ja seksuaalkasvatusega seotud õpiväljundite saavutamist inimeseõpetuse ainetsüklis 4.–9. klassini. Raamat annab ülevaate kooli seksuaalkasvatuse eesmärkidest ja sobilikest õppemeetoditest, laste ja noorte seksuaalse arengu etappidest ja noorte seksuaalsetest õigustest. Õpetajatele on toeks aktiivtööd, mis aitavad käsitleda noorte seksuaalse arenguga seotud teemasid.

Seksuaalkasvatuse eesmärk on toetada lapsi, sh teismelisi nii nende üldises kui ka seksuaalses arengus. Selleks tuleb õpetajal koos noortega läbida keerulisi ning tundlikke teemasid, olla toetav ja lugupidav teejuht ning väärtushinnangute kujundaja.

Eestis oleme õppekava ja õppevara arenduses lähtunud Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa seksuaalhariduse standardite laiapõhjalisest käsitlusest, mille kohaselt on seksuaalharidus eakohane õpetus inimese seksuaalsusest, mille kaudu laps ja noor saab vajalikud teadmised, oskused ja positiivsed hoiakud ja mille eesmärk on toetada laste tervet ja turvalist seksuaalset arengut ja -tervist. Laia teemaringiga ja eakohane seksuaalharidus loob eeltingimused tervete lähisuhete tekkimiseks ja eluterve positiivse hoiaku kujunemiseks seksuaalsusesse.

Tänapäevase seksuaalhariduse põhiväärtus on vastastikune nõusolek, inimeste võrdsus ning austus enda ja teiste suhtes.

Esimene seksuaalkasvatuse õpetajaraamat ilmus 2005. aastal ja see leidis laialdast kasutust inimeseõpetuse õpetajate hulgas. Aastatel 2005–2013 toimusid suures mahus õpetajaraamatut tutvustavad koolitused, mis andis tõuke seksuaalkasvatuse teemade senisest laialdasemaks ja mitmekesisemaks käsitlemiseks koolitundides. Koolis seksuaalkasvatuse hetkeseisu välja selgitanud uuringu järgi (2011) andsid seksuaalkasvatuse õpetajaraamatu kasutajad sellele üksmeelselt positiivse hinnangu. Leiti, et õpetajaraamat on tunduvalt kergendanud temaatiliste tundide andmist; on praktilises töös hästi kasutatav ja mitmekesise metoodikaga (aktiivtööd, slaidid); samuti anti positiivne hinnang kaasnevale koolitusele – muuhulgas seetõttu, et koolitus pakkus võimalust katsetada mitmesuguseid aktiivtööde meetodeid ja osaleda aruteludes.  

Vahepealsetel aastatel ei toimunud regulaarseid koolitusi tutvustamaks õpetajatele seksuaalkasvatuse põhiteemasid. On küll toimunud n-ö projektipõhiseid täiendkoolitusi, nt LGBTQ+ ja noorte kohtingu- ja seksuaalvägivalla ennetamise teemal. Koolidesse on vahepealsel ajal tööle asunud uusi õpetajaid ning harv pole olukord, kus inimeseõpetuse tunde annavad õpetajad, kes pole saanud ettevalmistust II ja III kooliastmes seksuaalkasvatuse teemade käsitlemiseks. Seetõttu tekkis vajadus 2021. aastal õpetajaraamatu uuendamiseks ning aasta lõpuks valmiski täiendatud versioon, mis on nüüd kättesaadav elektroonilise väljaandena.

Õpetajaraamat toetab tundide ettevalmistamist, elluviimist ja seksuaalkasvatusega seotud õpiväljundite saavutamist inimeseõpetuse ainetsükli raames II ja III kooliastmes (4.–9. klass).
Õpetajaraamatus toodud aktiivtööd on mõeldud 11–16-aastastele noortele, kuid raamatus sisalduvaid materjale võib kasutada ka gümnaasiumis. Tundide elluviimisel kehtib sama põhimõte, mis kogu seksuaalkasvatuse juures: pigem pisut vara kui liiga hilja.

Õpetajaraamatu esimeses osas anname ülevaate kooli seksuaalkasvatuse eesmärkidest ja sobilikest õppemeetoditest; kirjeldame laste ja noorte seksuaalse arengu etappe (sh tutvustame Cacciatore ja Poikeniemi-Kortela seksuaalsuse trepi mudelit) ja räägime noorte seksuaalsetest õigustest, mille hulka kuulub ka õigus omandada heal tasemel seksuaalharidust.

Teises osas on õpetajatele toeks 16 uuendatud aktiivtööd, mis aitavad käsitleda noorte seksuaalse arenguga seotud teemasid.

1. Seksuaalsuse mõiste.

2. Seksuaalsuse kujutamine meedias ja pornograafia.

3. Murdeea muutused

4. Tüdrukute muutused.

5. Poiste muutused.

6. Suguelundite ehitus ja talitus.

7. Suhted ja sõprus.

8. Seksuaalne areng: seksuaalsuse trepp.

9. Suhted ja armastus.

10. Millal on õige aeg: esimene seksuaalvahekord.

11. Rasedusest hoidumine.

12. Seksuaalsel teel levivad haigused.

13. HIV leviku viisid.

14. Kui lähedus ei ole hea: seksuaalvägivald.

15. Seksuaalsus ja identiteet.

16. Soorollid ja seksuaalsus.

Iga teema puhul saab õpetaja soovi korral täiendada oma teadmisi ja oskusi vastava teema kohta koostatud lühikesest teooria ülevaatest. Tundide aktiivtööd sisaldavad soovitust, mis klassis teemat käsitleda, õpilaste teemakohaseid küsimusi, õpiväljundeid, vajalike vahendite loetelu, tunni sissejuhatust ja tunni käigus läbi viidavate rühmatööde, arutelude, rollimängude, töölehtede jms kirjeldusi.

Tundide illustreerimiseks saab õpetaja kasutada pilte (autor Hillar Mets). Uuendasime ja täiendasime nõu ja abi pakkuvate asutuste, spetsialistide ja veebilehtede loetelu ja lisasime lõppu kirjanduse nimekirja, mida õpetaja saab soovitada õpilastele või millega ise tunde ette valmistades tutvuda.

Uuendatud õpetajaraamatu tutvustamiseks korraldas Tervise Arengu Instituut koostöös Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskusega eelmisel aastal kahele õpetajate rühmale kuuetunnised veebikoolitused „Seksuaalkasvatus põhikoolis – baaskursus“. Osalejad andsid nii uuendatud õpetajaraamatule kui kursusele ülekaalukalt positiivset tagasisidet. Eraldi toodi välja, et meeldis lähenemine, mille kohaselt seksuaalsus on palju laiem mõiste kui seks; saadi uusi teadmisi rasestumisvastaste vahendite teema õpetamiseks; meeldis, et poiste ja tüdrukute murdeea muutustest soovitatakse rääkida koos; meeldis lähenemine keha ja suguelundite funktsioonide õpetamisele; saadi julgustust papilloomiviirusest ja emakakaelavähi vastasest vaktsiinist rääkimiseks õpilastega; saadi mõtteid, kuidas seksuaalkasvatuse teemasid distantsõppes käsitleda; saadi uusi ideid ja metoodikaid kuidas õpilasi kaasata aruteludesse ja kuidas teemasid avada.

Ka sel aastal viime läbi kahele rühmale veebikoolitused, uuendusena 2-päevasena. Esimesel päeval käsitleme seksuaalkasvatuse põhiteemasid ja tutvustame õpetajaraamatut. Teisel päeval käsitleme eraldi meedia ja seksuaalsusega seonduvad (sh pornograafiat) ja seksuaalse mitmekesisuse teemat ning õpime Lipusüsteemi metoodika järgi eristama laste ja noorte loomulikku, sobimatut ja lubamatut seksuaalkäitumist ning sellele reageerimist.
I rühm: 24.03 ja 25.04

II rühm: 30.03 ja 28.04

Peagi on avatud ka registreerimine ja täpsem info: https://www.tai.ee/et/koolitused-sundmused.


Hetkel ainult üks arvamus teemale “Seksuaalkasvatuse õpetajaraamat läbis uuenduskuuri”

  1. Peep Leppik ütleb:

    Inimene on INTEGREERITUD TERVIK –
    rõhutas üks meie akadeemikuid õigesti. Kui kisume inimesest välja mõne eluvaldkonna, siis tekitame vaid segaduse-mõistmatuse … Ja meie põhihäda Eestis – me ei tunne ARENGUPSÜHHOLOOGIAT ega mõista lapse LOODUSPÄRASEID arenguprotsesse, mis viivad lapse-alaealise maailmas toimuva MÕISTMISENI. Koolis peaks sellele kaasa aitama paljude aastate jooksul kogu üldharidus – tasakaalustatult. Aga selleks tuleb tunda DIDAKTIKAT!

    Probleem on ka selles, et oleme loonud ühiskonna, kuhu lapsed-alaealised enam ei sobigi… Kui lapsukesel on võimalik igal ajal vaadata räiget PORNOT, siis muutuvad loomalikud instinktid tähtsaimaks ja sureb VAIMSUS emotsioonidega (eriti murdeajal). Nii ongi juhtunud – paljud 9.klassi poisid-tüdrukud isegi elavad koos ja kui eksameid ka ei pea tegema, siis … Stress tuleb ju sellest, et varasest lapsepõlvest peale ei tohi olla keelde ega raskusi, kuid ükskord nad ikka tulevad. Kuid SELLINE kursus raiskab koolis vaid aega …

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!