Õpetajate suvekoolide välimääraja

27. mai 2022 Sirje Pärismaa toimetaja - Kommenteeri artiklit


Nagu varasematel aastatel, õpivad õpetajad suvelgi. Enamik aineühendusi korraldab suvekoole ja pakub õpetajaile võimalust enne uut õppeaastat end täiendada, ametikaaslastega kohtuda ja lõõgastuda.


JUUNI

Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse (EAHJÜ) suveseminar toimub 9. ja 10. juunil Pärnus Strandi spaas ja konverentsikeskuses.

EAHJÜ juhatuse esimees Heda Kala:

Suvekoolis räägitakse alushariduse korralduse ja õppekava muudatustest (alushariduse ja lapsehoiuseaduse eelnõu), osalevad ka HTM-i alushariduse valdkonna juht Triin Rass ja Tiina Peterson. EAHJÜ üldkogu koosolekul tuleb jutuks ühenduse tegevuskava ja ootused tegevussuundadele 2023. aastal. Toimub motivatsioonikoolitus.

Osalustasu: EAHJÜ liikmetele 60, mitteliikmetele 100 eurot. 

Korralduskulud kaetakse HTM-i tegevustoetusest ja omaosalusest. 

Osalejaid 100. Suveseminar, sh üldkogu koosolek toimub igal aastal, üldjuhul samal ajal. 

• • •

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu ja Eesti Klassiõpetajate Liidu ühine rahvusvaheline suvekonverents koos Soome kolleegidega toimub 21. ja 22. juunil Luua Metsanduskoolis.

Tehnoloogiakasvatuse liidu juhatuse esimees Mart Soobik ja klassiõpetajate liidu juhatuse esimees Piret Jõul: 

Juba teist aastat korraldame suvekonverentsi koos. Eesmärk on aineühenduste koostöö ning Eestimaa eri paikade ja koolidega tutvumine. Ootame osalejaid ka Soomest. Suvekonverentsi nimi on „Rõõmuga metsa“. Esimesel päeval on päevakajalised esitlused ja liikumistegevused looduses, teisel mitmesugused töötoad õpikogemuste rakendamiseks koolitöös. Näiteks valmistatakse mootorsaega puukujusid, meisterdatakse rongi maketti ja jahitakse fotoaparaadi abil loodust.

Osalustasu on 66 eurot tehnoloogiakasvatuse ja klassiõpetajate liidu liikmetele, teistele 96 eurot. Õpetajate osalemise eest maksab osaleja ise või koolipidaja. Sellel aastal ei ole me rahvusvahelisele suvekonverentsile toetust taotlenud, aga vaatame veel taotlusvõimalusi.

Osalejate arvu on praegu raske prognoosida. Suvekonverentsile registreerimine on avatud kuni 11.06 lingil https://bit.ly/suveseminar2022.

• • •

Eesti käsitööõpetajate seltsi Aita ja Eesti Tööõpetajate Seltsi suvekursus toimub Rakveres 27.–29. juunini.

Käsitööõpetajate seltsi Aita esinaine Saima Tõigast:

Suvekooli teema on tervisliku keskkonna kujundamine ja heaolu saavutamine õpilaste paremaks toimetulekuks valdkonna ainetundides.

Võimalus on osaleda töötubades: kitarriõpetus, õnnetöötuba, makramee, soditöötuba taaskasutusest, märkmiku valmistamise ja kaane kujundamise töötuba, mobiilne orienteerumine, toolijooga, puuseentest ja rabarberikiududest paberi valmistamine jpm.  

Osalustasu on 198 eurot. Maksmine sõltub omavalitsusest. Valdavalt maksab kool (omavalitsus) 100%, mõningatel juhtudel 50%. On ka õpetajaid, kes maksavad ise.  

Eraldi rahastamist ei ole taotlenud. Küll aga kasutame õpetajate ühenduste koostöökoja kaudu saadud HTM-i tegevustoetust. 

Osalejaid on 80–100. Registreerimine oli avatud 10. maini, kuid osalemisvõimalus on veel olemas, sest ootame alati uusi liikmeid.

Kirjutage meile eksaita.selts@gmail.com

Suvekursused on Aital väga pika ajalooga, juba alates 1990. aastast. Olude sunnil jäi suvekursus korraldamata ainult 2020. aastal. 

• • •

Ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe võrgustiku suvekool toimub Roosta puhkekeskuses 27.–29. juunini. 

Suvekooli korraldavad HARNO ettevõtlus- ja karjääriõppe programm „Edu ja tegu“, JA Eesti ja „Ettevõtlik kool“, rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Suvekooli sihtrühm on üldharidus- ja kutsekoolide ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõpetajad ning koolijuhid ja spetsialistid, kes neid teemasid koolide õppekavas otseselt arendavad ja toetavad. ESF-i toel on üritus sihtrühmale tasuta. 

Läbiv teema on ettevõtlus- ja karjääripädevuste ja üldpädevuste arendamine, sh emotsioonid ja motivatsioon, muutuste loogilised tasandid ehk kuidas muutusi ja nendega kohanemist toetada, kuidas märgata õpilase andeid ja vajadusi, vältides läbipõlemist, kogu kehaga õppimise metoodikad, eneseteadlikkuse tõstmine, eesmärkide saavutamine visualiseerimise kaudu jne. Loomulikult ei puudu kavast uute materjalide ja võimaluste töötoad, majanduse ülevaade ning õpirände kogemuste jagamine. 


JUULI

Eesti Lasteaednike Liidu (ELAL) suvekool toimub 5.–7. juulini Haapsalus.

ELAL-i juhatuse esinaine Evelin Sarapuu:

Suvekooli teema on, kuidas õpetajana tasakaalus püsida, hoida sära ja säilitada õhinat. Eesmärk on toetada alushariduses töötavate inimeste vaimset tervist. Toimuvad vaimse tervise õpitoad, loodusmatk Vormsi saarel.

Osalustasu on 50 eurot. Enamiku suvekooli kuludest kannab ühendus, osalustasu maksavad õpetajad ise, osal tasub lasteaed. Suvekooli korraldamiseks toetust ei taotlenud.

Osalejaid on 125. Registreerumine on lõppenud.

Suvekool on toimunud igal suvel ühenduse loomisest 1991. aastal.


AUGUST

Füüsikaõpetajate suvekool toimub 8. ja 9. augustil Setomaa turismitalus.

Eesti Füüsika Seltsi füüsikaõpetajate osakonna juhatuse liige Eveli Raudla:

Ühte konkreetset teemat suvekoolil ei ole, aga nagu alati keskendume põnevatele teadusteemadele ja füüsika õpetamisega seotule. Suvekooli kava on alles kokkupanemisel ja täiendamisel, kuid esialgsete plaanide kohaselt oleme lektoritena kaasamas teadlasi, kes tegelevad plasmafüüsikaga, pistame taas kord nina Euroopa Tuumauuringute keskuse (CERN) tegemistesse, uurime, kuidas läheb Solaride päikeseautol, ja vaatame, mida põnevat on välja mõelnud Praktikali meeskond. Nagu alati, ei puudu kavast töötoad, kus õpetajad jagavad oma kogemusi.

Oleme osalustasuks küsinud 15 eurot ning selle maksab üldjuhul ikka kool. Oleme varasemalt projektidest ja toetusmeetmetest rahastust küsinud ja ka saanud, aga aasta-aastalt on sellega aina keerulisem. Oleme pidanud ekstra vaeva nägema, et suvekool pidamata ei jääks, ja osaliselt töö rahastuse leidmise suunas veel alles käib.

Prognoosime, et suvekoolis osaleb umbes 75 õpetajat, registreerimine on veel avatud.

Füüsikaõpetajate suvekooli traditsioon sai alguse 2002. aastal ning toimub üle aasta, vaheldudes sügiskooliga.

• • •

Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse (ESPÜ) suvekool toimub 8. ja 9. augustil Lõuna-Eestis (koht täpsustamisel). 

ESPÜ juhatuse esimees Minni Aia-Utsal:

Suvekooli teema on „Sotsiaalpedagoogiline töö gruppidega“. Käsitletakse sotsiaalpedagoogiliseks töö võimalusi gruppidega (metoodikad, grupiprotsessidega arvestamine, grupinõustamine jne). 

Osalustasu on ESPÜ liikmetele 50, mitteliikmetele 80 eurot. Osalemise eest tasuvad arve alusel tavaliselt haridusasutused, kus sotsiaalpedagoogid töötavad. ESPÜ on samuti panustanud, kasutades riiklikku tegevustoetust. Tavaliselt osaleb suve- ja talvekoolis umbes 50 inimest. Registreerimine ei ole veel avatud, kuid info ja täpsem päevakava tuleb ESPÜ kodulehele www.sotsiaalpedagoogid.ee

Seekordne suvekool toimub kolmandat korda. Infos võib tulla muudatusi või täpsustusi, sest läbirääkimised koha ja esinejatega veel käivad.

• • •

Eesti Haridustehnoloogide Liidu suvekool toimub 9. ja 10. augustil Võrumaa Kutsehariduskeskuses.

Eesti Haridustehnoloogide Liidu juhatuse esimees Diana Veskimägi ja suvekooli korraldustoimkonna esindaja Piret Viil:

Suvekooli koondnimetus on võrukeelne väljend „Aigu om“. 

Koos on alles esialgne kava, mis veel täieneb, kuid tegevusi ja töötube toimub väga erinevaid: toimetame KHK uues õppeköögis, tutvume virtuaalreaalsuse võimalustega, õpime veebireklaami ning arutleme koolide digiturvalisuse ja informaatika uue õppekava üle. Lõõgastust saame Nopri talus ning ajalooga tutvuda Vastseliina linnuses. 

Osalustasu jääb täisliikmele 100 euro piiresse, täpne summa selgub siis, kui kogu kava on kinnitatud. Suvekooli korraldamise kulud katab liit omavahenditest ning osalustasudest. 

Osalejaid ootame orienteeruvalt 50–70. Registreerimine ei ole veel avatud. 

Suvekool on toimunud igal aastal. 

• • •

Eesti Ajalooõpetajate Seltsi suvekool toimub 9.–11. augustini Orissaares, ringi vaadatakse nii Saare- kui Muhumaal. 

Ajalooõpetajate seltsi esinaine Maarja Tinn:

Suvekooli loengud keskenduvad kriisidele, mis on ühiskonda valusalt puudutanud, ning panevad rõhku vaimse tervise teema käsitlusele. Antakse ülevaade Euroopa Komisjoni, Mondo ja KÜSK-i võimalustest. Suvekooli osa on alati ka ringsõit, kus vaadatakse üle piirkonna olulised kultuuriloolised paigad, see toetab ajalooõpetuse koduloolist aspekti. 

Osalustasu on 115 eurot, suvekooli eest maksab tööandja, vähestel juhtudel ka osaleja ise (näiteks kui on kaks töökohta või kool ei saa maksta). 

Seni on suvekooli toimumist toetanud HTM. Sel aastal muutus raha taotlemise kord – esitasime taotluse õpetajate ühenduste koostöökoja kaudu. Saime HTM-ilt seekord toetust vaid 1500 eurot, mistõttu otsisime rahastust ka mujalt, et suvekool saaks ikka toimuda. Meile tuli appi Euroopa Komisjoni esindus Eestis. Lisaks maksab selts oma varudest. Rahastusotsus meile suure üllatusena ei tulnud, kuna oleme sisuliselt sõjas tagalaks, mis nõuab meilt kõigilt palju, riigilt ja ministeeriumilt kindlasti ka raha. Sel aastal saame suvekooli kenasti küll tehtud, kuid tuleviku osas on tekkinud ebakindlus: kas õpetaja professionaalseks arenguks ja kollegiaalseks koostööks niivõrd vajalik suvekool toimub ikka ka edaspidi? Meie soov on sõlmida HTM-iga pikaajaline kokkulepe. 

Suvekool on toimunud igal aastal ning käib külakorda mööda Eesti maakondi. Osalejate arv on 80 inimese ringis, huvilised saavad endast veel teada anda, kuigi enamik on juba registreerunud. 

• • •

Eesti Inimeseõpetuse Ühingu suvekool toimub 9.–11. augustini Harjumaal Liipa talu koolitus- ja puhkekeskuses.

Inimeseõpetuse ühingu juhatuse liige Silja Piir:

Suvekooli teemad on nutikad nipid ja veebimaterjalid, praktiline tegevus, mis mitmekesistab õppetööd; TORE metoodika inimeseõpetuse õpetamisel; õppekaardid ja kaardimängud inimeseõpetuses; reisiõpe (väljasõit Rootsi-Kallavere külamuuseumi, Ülgase koobastesse (luba taotlemisel), viiekilomeetrine matk Maardu põhjakarjääris).

Osalustasu liikmetele 130 eurot (kui liikmemaks on tasutud) ja mitteliikmetele 150 eurot. Hinnas on majutus, toitlustus, koolitus. Suvekooli korraldamiseks toetust ei taotlenud. 

Õpetajate osalemise eest on maksnud kool või õpetaja ise. Õnneks on üha rohkem õpetajaid, kelle eest tasub õppeasutus.

Suvekooli saab registreeruda 1. juulini. Viimane tähtaeg ülekande tegemiseks 12. juuli. Kohti on ainult 30 inimesele!

Suvekool on toimunud alates 2005 aastast ja jäänud ära ainult ühel korral, aastal 2020.

• • •

Informaatika- ja matemaatikaõpetajate suvekool toimub 11.–13. augustini Toilas.

TLÜ nooremteadur Maia Lust:

Informaatika- ja matemaatikaõpetajate suvekooli korraldab IT Akadeemia toel TLÜ digitehnoloogiate instituut koostöös TALTechi, TÜ arvutiteaduste instituudi ja informaatikaõpetajate seltsiga.

Suvekooli ajal arutatakse informaatika ja matemaatika ainekavades olevaid teemasid, matemaatikaõpetajatele tutvustatakse digitunde ja arutletakse matemaatika aineolümpiaadiga seotud küsimuste üle. 

Informaatikaõpetajate arutelu keskendub terminoloogiasõnastikule, raalmõtlemisele, programmeerimisele, uuendatud informaatikaõpikute sisule ja MATIK-nädalale.

Suvekooli osalustasu on 95 eurot.

Suvekooli korraldamiseks oleme saanud toetust IT Akadeemiast.

Ootame osalema kuni 120 inimest.

Registreerumine avaneb peatselt ja kestab, kuni kohad saavad täis.

Informaatikaõpetajate suvekool toimub kolmandat aastat ja teist aastat järjest on informaatikaõpetajatele seltsiks ka matemaatikaõpetajad ja osaliselt haridustehnoloogid.

• • •

Lasteaedade muusikaõpetajate suvekool toimub 15.–18. augustini Pärnus.

Eesti Muusikaõpetajate Liidu juhatuse esimees Jaanus Kann:

Suvekooli ei korralda liit, vaid EMTA. Liit korraldab traditsiooniliselt sügispäevi, mis sel aastal toimuvad 3. ja 4. novembril Viljandimaal. 

Sügispäevade programm on alles koostamisel, kuid kindlasti kuulub sinna koolide külastamine ja avatud muusikatunnid.

Tavaliselt on sügispäevi toetanud korraldava maakonna omavalitsused, ka muusikaõpetajate liit katab osa kuludest.

Registreerime algab sügisel. 

Muusikaõpetajate sügispäevad toimuvad juba aastast 1993, kaks viimast aastat jäid kahjuks vahele. Teadagi miks.

• • •

Eesti Kehalise Kasvatuse Liit (EKKL) korraldab suvise täiendkoolituse Nelijärve puhkekeskuses 15.–17. augustini.

EKKL-i juhatuse esimees Raina Luhakooder:

Suvekursustel käsitletakse kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse teemasid alates joogast ja lõpetades SUP-laudadega. On töötoad, mitu töötuba päeva jooksul.

Osalustasu on liidu liikmetel 180 ja mitteliikmetel 200 eurot. Maksab omavalitsus, kool või õpetaja ise.

Korraldamiseks taotlust ei teinud. Kuuludes õpetajate koostöökotta, saame kursuste korraldamiseks toetust.

Prognoosime osalejaid 60–80. Registreerumine veel käib.

Suvised kursused toimuvad igal aastal.

• • •

Eesti Matemaatika Seltsi suvised koolituspäevad toimuvad 17.–19. augustini Voorel.

Matemaatika seltsi koolimatemaatika ühenduse esimees Hele Kiisel:

Registreerimine pole veel alanud.

Jagame infot seltsi kodulehel https://matemaatika.eu/ ja maakondade ainesektsioonide listides.

• • •

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu (EBÜ) suvekool toimub 22.–24. augustini Järvamaal.

EBÜ president Aiki Jõgeva:

Tutvume Järvamaa kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas õpetatavate erialadega ja selle kandi loodusega. Suvekoolis paneme rõhku praktilisele loodusetundmisele ja metoodikale. Tavaliselt osaleb suvekoolis 50–60 õpetajat, planeerime sel aastal samamoodi. Registreerumise avame varsti. Osalustasu jääb 50–60 euro kanti. Kasutame osaliselt ühingu raha, saime ka HTM-ist tegevustoetust 1500 eurot, millest osa kasutame suvekooli kuludeks. Suvekool on toimunud igal aastal. 

• • •

Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi (ESÕS) suveseminar toimub 22.–24. augustini Kehtnas. 

ESÕS-i esimees Kalle Lina: 

Koolitus leiab aset kutsehariduskeskuse õppehoones, majutus kooli hostelis. Osalustasu seltsi liikmetele 75 eurot. Esimese ja kolmanda päeva töötoad viiakse läbi ühisnimetajaga „Kolleegilt kolleegile“. Teise päeva esimese poole sisustab Hueberi kirjastuse lektor. Järgneb tutvumine Rapla Gümnaasiumiga ja rabamatk. 

Täpsem info ja link registreerumiseks seltsi kodulehel https://www.edlv.ee/.

• • •

Vene Keele Õpetajate Seltsi (VÕS) suvepäevad toimuvad Tartus 24. ja 25. augustil.

VÕS-i juhatuse esimees Eva Viidemann: 

Peamine teema on Juri Lotmani 100. sünniaastapäev. Registreerimine algab 1. juunil, info läheb liikmetele ning kodulehele www.rki.ee.

Täpsem info on koostamisel.

• • •

Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi suvekool toimub 23. ja 24. augustil Pärnus.

Inglise keele õpetajate seltsi juhatuse esimees Erika Puusemp:

Suvekoolis toimuvad loengud ja töötoad, üldteema on „Language Learning: Focus on Success“ („Keeleõpe: tähelepanu edule“).

Osalustasu on seltsi liikmetele 50 ja mitteliikmetele 60 eurot. Mõned koolid maksavad osalemistasu. Kui ei maksa, tasub osaleja ise.

HTM jagab toetusi õpetajate aineühenduste koostöökoja kaudu, sel aastal eraldi taotleda polnud vaja.

Registreeruda saab kodulehel (https://eate.ee/) oleva lingi kaudu. Loodame vähemalt 200 osalist.

Suvekool on toimunud igal aastal. Korra jäi koroona tõttu ära.


Eesti Haiglaõpetajate Seltsi juhatuse liige Hele Täär:

Seltsil suvekooli ei toimu. Kuna meil on liikmeid väga vähe ja rahavõimalused piiratud, siis piirdume suveseminariga seltsi liikmetele, mis toimub Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskuse loovkojas 13. juunil. Teema on „Meelega mängides”.

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse esimees Ingrid Prees: 

Oleme suvekooli rahastaja vastuse ootel, seega praeguse seisuga suvekooli ei toimu.

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse esimees Kaja Sarapuu: 

Tänavu me suvekooli ei korralda. Keerulistest oludest hoolimata on eelmistel suvedel meie suvekoolid toimunud ja olnud rohkearvulised, mis tähendab, et suvine kokkusaamine on oodatud. Haridusministeerium vähendas oluliselt seltsi tegevustoetust, nii et püüame vähem kulutada. Kindlasti jätkame kevad- ja sügispäevade traditsiooni. Mais ja varasügisel teeme oma liikmetele supervisioone. 

Eesti Geograafiaõpetajate Seltsi juhatuse esimees Ülle Seevri:

Geograafiaõpetajatel pole suvekooli. Meil olid kevadpäevad 13. ja 14. mail Raplamaal.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!