Uued valikained Häädemeeste Keskkoolis

26. aug. 2022 Aule Kink Häädemeeste Keskkooli direktor - Kommenteeri artiklit
Häädemeeste õpilasgiidid Saksamaa Vogelsbergi kooliga Tallinna avastamas.

Meie õpetajad teevad suurepärast tööd põhikooli kolmanda astme valikainete loomisel ja rakendamisel.

Põhikooli riiklikus õppekavas on praegu sätestatud, et lisaks kohustuslikele õppeainetele on koolil võimalus määrata eesti õppekeelega põhikooli esimeses kooliastmes kaheksa, teises kooliastmes kümme ja kolmandas kooliastmes neli valikainet. Eesti keelest erineva õppekeelega põhikooli esimeses kooliastmes kaks, teises üks ja kolmandas kooliastmes üks valikaine. Aastaid on aruteludel käidud välja mõte, et kolmandas kooliastmes võiks olla valikaineid rohkem. Õpilasel on siis huvid juba välja kujunenud ja tal võiks olla võimalus õppida rohkem neid aineid, mille vastu tal on päriselt huvi.

Häädemeeste Keskkoolis oleme nüüd kaks õppeaastat praktiseerinud kolmandas kooliastmes valikainete õpetamist pisut tavalisest erineval moel. Meie õpetajad on töötanud välja järgmiste õppeainete ainekavad: humanitaar/loovus, programmeerimine / praktiline matemaatika, loodus/ettevõtlus, projektijuhtimine / praktiline inglise keel. Õppegruppides on koos 7.–9. klassi õpilased. Iga kolmanda kooliastme õpilane otsustab õppeaasta alguses, millises valikaines ta soovib osaleda.

Humanitaarsuunal keskenduvad õpetajad Kaire Laine ja Marika Ristmäe peamiselt loovuse arendamisele. Lisaks on neil järgmised õpieesmärgid: õpilane arendab selget hääldust, diktsiooni ja hääle kandvust; oskab teha koostööd; hindab enese ja kaaslaste töö tulemusi; arendab kohusetunnet ja vastutust. Õpetajate sõnul need õpitulemused õppeaasta lõpuks tõesti ka saavutati. Õpetaja Kaire Laine jaoks oli õpetajana kõige huvitavam jälgida, kuidas õpilased on muutunud valikaine tundide käigus julgemaks, nende oskused laval või luuletust lugedes järjest paranesid. Selgus nii mõnegi õpilase anne, mis tavalises koolitunnis oleks tähelepanuta jäänud. Tihti käis õpetajal peast läbi mõte, et on ikka andekad lapsed siia tundi jõudnud. Kevadeks valmis humanitaarsuuna valikaine õpilastel näidend, mis kooliperele ette kanti. Kõik õpilased võtsid vastutuse oma kostüümi eest enda peale ja tegidki selle ise valmis, kusjuures väga andekalt.

Projektijuhtimise / praktilise inglise keele suunal keskendutakse peamiselt mitteformaalsele õppimisele ja jooksvalt projektidega seotud ülesannete täitmisele. Häädemeeste Keskkoolis on käsil mitu rahvusvahelist projekti ning õpilastel on olnud palju inglise keeles suhtlemist nii praeguste kui varasemate projektipartneritega. Eelmisel õppeaastal käidi projektireisidel Sloveenias, Saksamaal ja Leedus. Toredad olid kohtumised Hispaania partnerkooliga video vahendusel: tutvustati inglise keeles Eestit ja Hispaaniat, koostati partnerriigi kohta Kahooti mäng, mille teema oli jõulud Eestis ja Hispaanias, valmistati ja saadeti partneritele jõulukaarte. Õpilastel on olnud palju tegemist seoses külaliste vastuvõtmisega Lätist, Leedust, Sloveeniast ja Saksamaalt, on osaletud projektinädalate raamkava väljatöötamisel. Õpilased on kohtunud spetsialistidega kogukonnast, et saada teadmisi giidindusest, kodukoha ajaloost ning sündmuste korraldamisest. Teistest riikidest külalisi vastu võttes oskavad õpilased inglise keeles oma kodukohta tutvustada ja on koostanud Häädemeestet ja Pärnut tutvustavad marsruudid. Inglise keele õpetaja Rene Kurm on väga rahul, et lapsed ei õpi „surnud keelt“, vaid saavad väga palju inglise keeles suhelda.

Loodus/ettevõtluse suunal alustati õpetaja Lenne Suigusaare juhendamisel ettevõtluse oluliste mõistete, nagu ettevõte, ettevõtja ja ettevõtlikkus, tundmaõppimisega. Kuna kool soovis luua matkarada, siis uuriti loodusmatkade ja õpperadade kohta, saadi tuttavaks kliendiks olemise teekonnaga ning arendati oskust leida endale õige siht­rühm kliendi profiili loomise kaudu. Kliendi juurest liiguti edasi pakettimise juurde ehk kuidas on võimalik matkarajal pakutavat müüa tervikuna, kaasates sinna olemasolevaid rajatisi, koostööpartnereid, lisaks terakest uudsust ning erisust. Vahepeatusena tutvuti meeskonnatööga ning eri rollidega meeskonnas, räägiti turundusest ehk kuidas oma teenust atraktiivselt müüa, mis vahe on tootel ja teenusel ning kuidas kujuneb kaubamärk ja sünnivad logod. Saadud teadmiste abil püüti luua matkarajale marsruuti ehk milliseid vaatamisväärsusi ja teavet sealt võiks leida ja kas saaks rajale rakendada mõnda õpieesmärgiga mängu: geopeitust, malet, ristsõnu jne. Kõige lõpuks kujundati infotahvlid materjaliga, mille õpilased olid looduse poolel koostanud. Loodusainete õpetaja Ülle Valgi juhendamisel õppisid õpilased tundma kohalikku loodust – enam levinud puid, loomi, linde, looduskaitsealasid, mitmesuguseid elupaiku – ja nii valmisid loodusrada tutvustavad materjalid. Koostöös kooli tehnoloogiaõpetajaga on valmimas loodusõpperada Arumetsa karjääri ümber. See koht valiti põhjusel, et piirkonnas on savi väga oluline maavara ning loodus on seal mitmekesine ja põnev. Loodame, et õpilased jt kohalikud loodushuvilised hakkavad loodusõpperada aktiivselt külastama.  

Praktilise matemaatika valikaines tegelevad õpilased õpetaja Kalmer Hüti juhendamisel järgmiste teemadega: Eesti maksusüsteem, riigieelarvesse laekuvad maksud (käibemaks, tulumaks, sotsiaalmaks), laen ja liising, intress, lihtintress ja liitintress, investeerimine jne. Ühesõnaga praktiline elu täis põnevat matemaatikat. 

Programmeerimise suunal on õpetaja Astrid Rosenberg loonud kolmeaastase tsükli. Informaatika õpitulemused on kolmandas kooliastmes juba sellised, et need pole igaühele jõukohased ning paljusid see ka ei huvita. Samas on palju programmeerimishuvilisi noori, kes saavad valikaines suurepärased teadmised ja oskused. On õpitud tundma Arduino arendusplaati ning selle valikaine tundides valmis mitmeid projekte, nt ilmajaam ja niiskuse mõõtja. Eelmisel õppeaastal õpiti Pythoni programmeerimiskeelt ning õpilased said teada, kuidas Pythoni abil automatiseerida matemaatikaülesannetele lahenduste leidmist ning luua graafiline liides algusest lõpuni ise. Lisaks said valikaine õpilased õpitut rakendada, korraldades Erasmus+ Integra (robootika integreerimine ainetundidesse) projektis kahel päeval Pythoni programmeerimise töötubasid väliskülalistele. Valikaines tehakse IT-alast koostööd Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudiga, mille abil saadi programmeerimisülesannete katsetamiseks ja õpilastele tagasiside andmiseks kasutada uudset õppekeskkonda lahendus.ut.ee.

Uue õppeaasta lõpus arutame õpetajatega taas, mis on valikainete korralduses hästi ja mida saaks teha paremini. Kui õpilane on juba aasta valikaines käinud ja tahab järgmisel aastal jätkata, kuid sama grupiga liituvad uued tulijad, siis kuidas seda tööd korraldada, kui osa grupist on algfaasi juba läbinud. Humanitaarsuunal näiteks improvisatsioonid, hääleharjutused, rollimängud jne. Samuti pakub väljakutseid tundide läbiviimine haiguste perioodil. Näiteks on näidendiproovi keeruline teha, kui igas tunnis keegi puudub.

Eks väljakutseid ole veelgi, kuid meie kooli kogemus näitab, et liigume õiges suunas. Õpilased on saanud ise otsustada, milline valdkond neid huvitab ning millega soovivad süvitsi tegeleda. Tulemused rõõmustavad kõiki.


Koostöölepe kolledžiga laiendab Pärnumaa gümnasistide valikuvõimalusi

22. augustil allkirjastati Häädemeeste ja Tõstamaa keskkooli ning Kilingi-Nõmme, Lihula, Sindi ja Vändra gümnaasiumi koostöölepe TÜ Pärnu kolledžiga.

Pärnumaa on Eesti suurim maakond, kaugematest punktidest on maakonna keskusse Pärnusse rohkem kui 70 kilomeetrit. Ehk on see üks põhjus, miks kõik Pärnumaa omavalitsused on otsustanud säilitada oma gümnaasiumihariduse omandamise võimaluse. Väikestel gümnaasiumidel on omad plussid, aga ka omad keerulised kohad. Raskem on pakkuda gümnasistidele valikaineid ning ka omavanustega suhtlemiseks napib võimalusi. Sellepärast ongi Pärnumaa kuue gümnaasiumi juhid juba mõnda aega arutanud, kuidas teha koostööd, et neid kitsaskohti vähendada. Esimeseks pääsukeseks ongi koostöölepe Tartu Ülikooli Pärnu kolledžiga, mille raames saavad nende koolide gümnasistid hakata õppima valikaineid ühiselt Pärnus.

Esimesel aastal saavad gümnasistid õppida Pärnus järgmisi valikaineid: „Majanduse ja ettevõtluse alused“, „Isikliku heaolu kujundamine“, „Projektijuhtimine“, „Turism ja külalisettevõtlus“, „Õiguse alused“.  Järgmisel õppeaastal pakub Pärnu kolledž juba rohkem valikaineid, kuid plaan on alustada koostööd õpilastele valikainete pakkumisel ka Eesti teiste kõrgkoolidega. Gümnasistid saavad õpingute käigus parema ettekujutuse kõrgkooli toimimisest, mis tuleb tulevikus kasuks. Kindlasti on ettevõtmisel ka regionaalne mõõde: gümnasistid saavad tuttavaks Pärnu kolledžiga ning kaaluvad seetõttu ehk võimalust seal edasi õppida, sidudes end nii ka tulevikus Pärnumaaga.

Koolide ja TÜ Pärnu kolledži koostööd toetab Pärnumaa omavalitsuste liit.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!