Uued valikained Häädemeeste Keskkoolis

Meie õpetajad teevad suurepärast tööd põhikooli kolmanda astme valikainete loomisel ja rakendamisel. Põhikooli riiklikus õppekavas on praegu sätestatud, et lisaks kohustuslikele õppeainetele on koolil võimalus määrata eesti õppekeelega põhikooli esimeses … Jätka Uued valikained Häädemeeste Keskkoolis lugemist