Uued valikained Häädemeeste Keskkoolis

Meie õpetajad teevad suurepärast tööd põhikooli kolmanda astme valikainete loomisel ja rakendamisel. Põhikooli riiklikus õppekavas on praegu sätestatud, et lisaks kohustuslikele õppeainetele on koolil võimalus määrata eesti õppekeelega põhikooli esimeses kooliastmes kaheksa, teises kooliastmes kümme ja kolmandas kooliastmes neli valikainet. Eesti keelest erineva õppekeelega põhikooli esimeses kooliastmes kaks, teises üks ja kolmandas kooliastmes üks valikaine. … Jätka Uued valikained Häädemeeste Keskkoolis lugemist