Tugispetsialistide rollid haridusasutuses

Kõikide tugispetsialistide töös saab eristada kahte peamist osa: hindamine ja sekkumine, sh nõustamine. Valdkondi ja sihtgruppe analüüsides ilmneb, et need kattuvad enim eripedagoogil ja logopeedil ning koolipsühholoogil ja sotsiaalpedagoogil. Tugispetsialisti poole pöördutakse haridusasutuses enamasti siis, kui õppija igapäevane toimetulek on takistatud ning vaja läheb tugispetsialisti erialateadmisi takistuste ületamiseks. Abi otsija on teinud tugispetsialisti poole pöördumisega … Jätka Tugispetsialistide rollid haridusasutuses lugemist