eCheiron ehk Uus digikeskkondade otsimootor ja turuplats

11. nov. 2022 Raivo Juurak toimetaja - Kommenteeri artiklit
Kuidas sai antiiksest Cheironist nüüdisaegne eCheiron. Joonistas: Mait Luidalepp

Kose Gümnaasium on loonud digiplatvormi eCheiron, kust õpetajad leiavad kiiresti õppematerjalide valmistamiseks vajalikku tarkvara. 

Oletame, et õpetaja soovib panna kontrolltööd ja muud õppeülesanded graafilisele ajajoonele, et õpilastel oleks hea ülevaade sellest, mis neid ees ootab. Ajalooõpetaja tahab aga paigutada ajajoonele ajaloosündmused jne. Sel juhul on vaja siseneda eCheironisse ja vaadata, missuguseid rakendusi seal ajajoone tegemiseks on. 

Otsimootor annab vastuseks Tiki-Toki, Sutori jt. Õpetaja loeb nende tutvustusi. Selgub, et Tiki-Tokiga saab tasuta teha ainult ühe ajajoone, Sutori puhul sellist piirangut ei ole. Teisalt saab keerukama Tiki-Toki ajajoont kujutada eri värvides, ruumilisena (3D), kuid Sutoriga mitte. Siis vaatab õpetaja videot, kuidas ajajoont ruumiliseks tehakse, ja tundub, et see on lihtne. Õpetaja ei suuda siiski otsustada, kas valida tasuline Tiki-Toki või tasuta Sutori. Abi saamiseks vaatab ta eCheironist, kes tema kolleegidest neid äppe kasutavad, ja küsib nende käest, kumma rakendusega on parem töötada ja missuguse keskkonna õpilased paremini vastu võtavad. 

Näeme, et tänu eCheironile ei pea õpetaja mitmeid võimalikke lahendusi ise läbi proovima ja neid omavahel võrdlema, sest eCheironis on tema eest eelvalik ja võrdlused juba ära tehtud. 

Järgnevalt räägime lähemalt digitööriistade platvormi eCheironi loojatega, kes on Kose Gümnaasiumi ajalooõpetajad Moonika Oll ja Katrin Taniste ning direktor Martin Medar. 

eCheironi meeskonna veebikoosolek. Kuvaril on Mait Luidalepp, Kairo Koik, Martin Medar, Katrin Taniste, Moonika Oll ja Arthur Škurko.

Kust tuli eCheironi loomise idee?

Martin Medar: COVID-i ajal hakkasid õpetajad samade probleemide lahendamiseks kasutama väga erinevaid digitaalseid keskkondi. Õpilased ja õpetajad pidid tihti selgeks õppima palju programme, kusjuures mõne äraõppimine võis võtta päevi. Kuna meie koolis ei olnud ka haridustehnoloogi, siis puudus alguses ülevaade, mida keegi kasutab. Sellise olukorra lõpetamiseks otsustasimegi luua platvormi, kust oleks näha, missuguseid digikeskkondi koolis kasutatakse, kes kasutavad, mis hinnangu neile annavad, kuidas need programmid õpilastele meeldivad jne. Kui see info on olemas, näeme ka seda, kas mõni väga hea keskkond on meie koolis veel avastamata. 

Lõime koolis väikse grupi, mis hakkas äppide süsteemi looma ja teisi õpetajaid äppide valikul aitama. Kui kuulsime, et tulemas on haridushäkaton, otsustasime osaleda ja saime kohe ka auhinna. See süstis meisse optimismi ja nüüdseks oleme eCheironi beetaversiooni valmis saanud. Praegu kasutavad seda lisaks Kose kooli õpetajatele kolleegid 154 Eesti koolist. 

Moonika Oll: Praeguseks on maailmas tuhandeid e-õppe platvorme, testimiskeskkondi ja teisi õppetööks vajalikke tööriistu. Valik võtab pahatihti silme eest kirjuks, kuid eCheironisse on koondatud õpetajate hulgas kõige populaarsemad digikeskkonnad. Õpetaja saab salvestada endale sümpaatsed äpid lemmikute kataloogi, kus nad on kõik ühes kohas, ja nii ei lähe ka väga harva kasutatavad rakendused kaduma. 

Katrin Taniste: Vajalike digitööriistade leidmise teeb lihtsaks ka see, et otsinguid saab teostada kas meie digilahenduste kategooriapuu kaudu või sisestada otsimootorisse oma märksõna. Filtrid aitavad otsingutulemuste hulgast välja sõeluda õpetajale kõige sobivamad äpid. Selleks saab eraldi ära märkida kooliastme- ja keele-eelistused. 

Martin Medar: Otsingusõnadega leiab eCheironis ruttu vajaliku üles. Tipid näiteks otsingusse „Taskutark“ ja näed, et Kose koolis kasutab seda kolm õpetajat. Otsingusõna „Quizlet“ näitab, et meie koolis on sellel 14 kasutajat. Kui õpetaja otsib sobivat testimisäppi, saab ta otsingu „testide loomine“ kaudu teada, et kolleegid kasutavad sel päeval kõige enam Kahooti, Tebo õpiveebi, Quizizzist ja Classtime’i. Mida rohkem ühest koolist kasutajaid on, seda suurem on kasutegur igale õpetajale.

Moonika Oll: Praegu kasutab eCheironit üle 400 õpetaja 154 koolist. Kutsume kõiki eCheironiga liituma, sest sellest leiab vajalikud digitööriistad kiiresti üles ja saab ka vaadata, missuguseid digikeskkondi kolleegid kasutavad. Me loodame, et edaspidi hakkavad haridustehnoloogiliste teenuste pakkujad ise oma infot eCheironisse laadima ja meie kaudu Eesti õpetajatele oma keskkondi ja rakendusi tutvustama. Sellest järgmine etapp oleks teiste riikide õpetajate liitumine. Just sellepärast oleme teinud eCheironit algusest peale eesti- ja ingliskeelsena. 

Missuguseid digitööriistu eCheironist leiab?

Martin Medar: Oleme pannud eCheironisse palju universaalseid digitööriistu, mis sobivad nii lasteaia- ja põhikooliõpetajale kui ka ülikooli õppejõule. Palju on ka digitööriistu, mida saab kasutada pea kõigis õppeainetes, näiteks eelmainitud ajajoone äpid (Tiki-Toki, Sutori jt), aga ka testide koostamise rakendused (Quizizz, Kahoot, Socrative, Plicers jt), ristsõnade koostamise tarkvara (LearningApps, CrosswordLabs, Puzzle-maker jt), esitluste tegemise programmid (Genially, Canva, Emaze jt) ja palju muud. 

Moonika Oll: Teisalt on eCheironis ka digitööriistu, millega saab koostada õppevahendeid mõne konkreetse õppeaine õpetamiseks. Näiteks noodikirjutamise äpp MuseScore, kehalise kasvatuse äpp Sportlyzer, matemaatika töölehtede koostamiseks 99Math, Nutisport, 10Monkeys jt. 

Katrin Taniste: Kõikvõimalikud õppetöös kasutatavad lahendused on jaotatud eCheironis kaheksasse suurde kategooriasse, mis omakorda sisaldavad rohkem kui 80 alamkategooriat, kuid kõiki lahendusi leiab ka otsingusõnaga. 

Mille poolest on eCheiron eriline?

Moonika Oll: Maailmas ei ole praegu teist digikeskkonda, mis lubab haridustehnoloogilisi keskkondi omavahel nii detailselt võrrelda. Meilt on küsitud, mille poolest erineb eCheiron Schoolabyst. Cheiron on õppeplatvormide infosüsteem ja turuplats, Schoolaby aga õpihaldussüsteem. Meie vaatame haridustehnoloogia turgu oluliselt laiemalt, võimaldades leida kõike, mida eri ainetundides vähegi vaja võib minna, alates väga kitsa suunitlusega lahendustest kuni suurte ja mitmekülgsete õpi- ja koolihaldussüsteemideni.

Katrin Taniste: Schoolaby on väga hea materjalide kogu õpilase personaalse õpitee kujundamiseks – õpilane saab valida, missuguste õppematerjalide abil ta eesmärgini jõuab. eCheironis on lisaks õppematerjale koondavatele keskkondadele aga ka digitööriistad, mis sobivad eelkõige õpetajatele õppematerjalide ise koostamiseks. eCheiron ei paku valmis lahendusi, vaid avab digimaailma uksi. 

Mis see kõik maksab?

Katrin Taniste: eCheironiga liitumine on õpetajatele tasuta praegu ja edaspidigi. Kooli konto omamine, mille kaudu kooli juhtkond või haridustehnoloog saab hallata kasutajaid ja vaadata kooli statistikat, on praegu samuti tasuta. Platvormi arenedes ja teenuste lisandudes hakkame koolidele pakkuma tasulisi pakette. 

Martin Medar: Mind kui direktorit huvitab väga digitarkvara hind. Kui mulle mingit äppi pakutakse, siis vaatan eCheironist järele, kui palju õpetajaid mul seda kasutab, küsin neilt, kas seda tasub kogu koolile tellida. Hiljuti küsis eKool minult matemaatika digitarkvara Eduten kohta. Vaatasin eCheironist järele, kui palju Eduteni kasutajaid meie koolis on, ja uurisin, mis nad sellest programmist arvavad. Üks meie eesmärk on, et tulevikus saaksidki ka eKool või Eduten eCheironi kaudu kiiret tagasisidet. 

Moonika Oll: Peame rääkima ka eCheironi arendamisest. Meil on väga tubli arendajate meeskond (Mait Luidalepp, Kairo Koik ja Arthur Škurko), kes panustavad suure osa tööst vabatahtlikuna oma põhitöö kõrvalt. Tegime eCheironi beetaversiooni kiiresti valmis, et saaks kasutajatelt tagasisidet ja ettepanekuid. Loodame, et nüüd läheb ka investorite leidmine lihtsamaks. 

Katrin Taniste: Loodame, et kõigi koolide õpetajad leiavad eCheironi üles ja vaatavad, mida huvitavat sealt leida on ja mida nad saaksid ise eCheironisse uut välja pakkuda.

Miks on platvormi nimi eCheiron?

Moonika Oll: Kuna oleme Katriniga ajalooõpetajad, siis tuli meil nime mõeldes meelde Vana-Kreeka kentaur Cheiron, kes õpetas müütilistele kangelastele ravikunsti, jahipidamist, ratsutamist, relvade valmistamist ja muusikat. Tema kuulsaim õpilane oli Achilleus. Muuhulgas leiutas Cheiron lüüra. Nüüd õpetab meie loodud digitaalne eCheiron tänapäeva kangelasi ehk õpetajaid. 


KOMMENTAARID

Ahti Noor.

AHTI NOOR, Keila Kooli õppejuht, Edumus Schooli juht:

Digikeskkondi, mida õpetajad kasutavad, on palju ning nende arv kasvab pidevalt, seepärast ongi vaja platvormi, kuhu on koondatud kõige paremad keskkonnad.

Teiseks usun, et igasugune haridusinnovatsioon muudab haridust paindlikumaks. Selle olulisim ja suurim mõju on lõpuks õpilasele hariduse lähemale viimine ning tema jaoks sobivamaks muutmine. See on üks personaliseeritud õpitee võimalikke realiseerumiskohti.

Aivar Hiio.

AIVAR HIIO, haridus- ja teadusministeeriumi õpiradade valdkonna peaekspert:

eCheironi meeskond arendab lahendust haridusasutuste jaoks aktuaalsele probleemile, tehes digikeskkondade valikud õpetajate jaoks selgemaks ja haridusasutusele kergemini hallatavaks. Loodame näha eCheironi ja teiste digitaalsete lahenduste arenemist ning ka integreerumist riiklike süsteemidega nagu näiteks HarID. Töötame eri teenusepakkujatega selle nimel, et koonduvad andmed õppimise kohta aitaksid õppijaid üha sisukamalt oma õpirajal edasi.

Tiia Tasuja.

TIIA TASUJA, Saue Kooli füüsikaõpetaja:

Olen leidnud eCheironist palju põnevaid keskkondi, mida ma varasemalt ei kasutanud. Hea, et saan seal oma lemmikud ära märkida, nii on olemas koht, kust leian vajalikud digiplatvormi kohe üles. Mulle meeldib jälgida, mida teised õpetajad kasutavad, seega kasutan eCheironit ka teiste jälgimiseks. Olen lisanud ikooni oma töölauale ning saan minna otseteena eCheironisse.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!