2023. aasta olulised haridussündmused

13. jaan. 2023 Sirje Pärismaa toimetaja - Kommenteeri artiklit
Illustratsioon: Toomas Mitt

Juba kaheksandat korda kogus Õpetajate Leht uue aasta hariduskalendrisse valdkonna tähtsamad uuendused, muudatused, sündmused.

Ülevaate on koostanud SIRJE PÄRISMAA

Allikad: HTM, ETAg, Noored Kooli, EÕL, EHL, EKJÜ, EKEÜ, EAHJÜ, ELAL


Muudatused ja uuendused

Haridus- ja teadusministeeriumi tegevused    

Üks olulisemaid muudatusi ja uuendusi on üleminek täielikult eestikeelsele õppele, mis algab lasteaedades ning 1. ja 4. klassis 2024. aastal. 2023. aasta kulgeb selleks valmistumise tähe all. Riigikogu kinnitas 12. detsembril üleminekuks vajalikud seadusemuudatused. HTM on koostanud detailse tegevuskava ja eelarve kuni 2030. aastani. Lähem info ja korduma kippuvad küsimused www.hm.ee/uleminek.

Kui 2022. aastal avasid uksed Rakvere Riigigümnaasium, Saue Riigigümnaasium ning Tallinna Muusika- ja Balletikool MUBA, siis nüüd jätkuvad tööd 2023. aastal alustavate Tallinna (Tõnismäe, Mustamäe, Pelgulinna) ja Narva (Narva Gümnaasium, Narva Eesti Riigigümnaasium) loodavate riigigümnaasiumite avamiseks.

Väärtustame õpetajaid ja jätkame järelkasvu tegevuskava ellurakendamist. Õpetajate palga alammäär tõuseb 2023. aasta jaanuarist 1749 euroni, riigieelarvesse planeeritud lisavahendite toel on võimalik maksta õpetajale brutokuupalka enam kui 2000 eurot. 

Koostöös Tallinna ja Tartu ülikooliga oleme teinud ettevalmistusi Õpetajate Akadeemia käivitamiseks eesmärgiga tuua koolidesse rohkem loodus-, täppis- ja tehnikateaduste õpetajaid, matemaatikaõpetajaid, eesti keele kui teise keele õpetajaid ning kaasava hariduse ja eripedagoogika spetsialiste. Juba koolis töötavate õpetajate, aga ka karjääripöörajate jaoks töötatakse välja mikrokraadid, mis annavad võimaluse paindlikuks tasemeõppeks. Loodavate mikrokraadide omandamine on töötavatele õpetajatele tasuta.

2023. aastal käivitame tõukefondide toel inseneriakadeemia ehk tehnoloogiaprogrammi õppurite õpivalikute suunamiseks kutse- ja kõrghariduses. Selle eesmärk on muuta tehnikaerialad põhikoolilõpetajate seas populaarsemaks ja tagada vajalik järelkasv tehnoloogiasektori ettevõtetele.

2023. aastal valmib koolijuhi karjääri- ja kompetentsimudeli kirjeldus. Mudel kirjeldab, milliseid teekondi on koolijuhil võimalik Eesti haridussüsteemis läbida ning milliseid pädevusi selles töös vaja on. Mudel on abiks nii värbamisel, juhtide arendamisel kui ka karjääri planeerimisel. Koolijuhtide kompetentsi- ja karjäärimudeli loomist veavad Heateo Haridusfond ja Eesti Koolijuhtide Ühendus koostöös Fontese ning haridus- ja teadusministeeriumiga. Mudelile järgneb rakendusplaani väljatöötamine. 

2023. aastal on väljatöötamisel kutsestandarditel põhineva õpetaja karjäärimudeli põhimõtted ja õpetaja karjäärimudeli kasutuselevõtu toetamise tegevuskava.

Kuni aprillini 2023 kestab rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuring PIAAC. Uuringus on kavas kirjeldada vähemalt 7500 Eesti elaniku igapäevaoskust, nagu lugemisoskus ja matemaatiline kirjaoskus, info otsimise, arvuti- ja infotehnoloogia kasutamise oskus, elanike haridustase ja töökogemused. 32 riigis samal ajal toimuva uuringu tulemused peaksid meieni jõudma 2024. aasta teises pooles.

Detsembris 2022 jõudis Riigikogu menetlusse kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise eelnõu, millega täpsustame õppekulude hüvitamise aluseid. Seadusemuudatuse eesmärk on tagada suuremale hulgale gümnaasiumilõpetajatele juurdepääs kõrgharidusele ja suunata õppijaid valima eriala vastutustundlikult. 

2022. aasta viimasel tööpäeval saadeti kooskõlastusringile pikalt ette valmistatud riiklike õppekavade muudatused, mis jõustuvad pärast valitsuse heakskiitu.


Eksamid 

 • Riigieksamitele registreerimise tähtaeg on 20. jaanuar. 
 • Riigieksamite periood algab eesti keele riigieksamiga 24. aprillil ja lõpeb 17. mail matemaatikaeksamiga.  

Koolivaheajad 

 • 27. veebruarist 5. märtsini; 
 • 24.-st 30. aprillini; 
 • 14. juunist 31. augustini (v.a lõpuklassid); 
 • 23.-st 29. oktoobrini; 
 • 21. detsembrist 7. jaanuarini 2024. 


Valik sündmusi, konkursse, võistlusi

Jaanuar 

 • Jätkub 2022. aasta septembris alanud rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring PIAAC. Uuringut tehakse Eestis koostöös statistikaametiga, eesmärk on koguda andmeid kokku 7500 inimese käest.
 • Kutsekoda jätkab infotundide ja koolituste sarjaga kutseandjatele, jälgi infot www.kutsekoda.ee.
 • „Distantsilt targemaks“ veebiseminaride sari jätkub, lisainfo www.harno.ee/distantsilt-targemaks-veebiseminarid.
 • 24. jaanuar – noortevaldkonna tunnustussündmus „Noorte heaks tänu“.
 • 25. ja 26. jaanuar – ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi „Edu ja tegu“ virtuaalkonverents „Teadlikult tulevikku“. https://ettevotlusope.edu.ee/uritused/konverents-2023/
 • 30. jaanuar – haridusteaduslike tööde riikliku konkursi tähtaeg. 

Veebruar 

 • 9. ja 10. veebruar – haridusjuhtide aastakonverents.
 • 9. ja 10. veebruar – „Noore meistri“ ettevõtlusoskuste kutsemeistrivõistlused Tartu Rakenduslikus Kolledžis.
 • 13. ja 14. veebruar – „Noore meistri“ IT-süsteemide spetsialisti kutsemeistrivõistlused Kehtna Kutsehariduskeskuses.
 • 15. veebruar – teaduse populariseerimise projektikonkursi tähtaeg.
 • 16. veebruar – „Tööle kaasa“ päev.
 • 20. veebruar – õpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg.
 • 20. ja 21. veebruar – „Noore meistri“ elektrooniku kutsemeistrivõistlused Tallinna Polütehnikumis.
 • 23. veebruar – Erasmus+ õpirände taotlustähtaeg üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses ning noortevaldkonnas.
 • Veebruaris antakse üle riigi kultuuri- ja teaduspreemiad ning Wiedemanni keeleauhind.
 • Veebruaris algab kutsehariduse digiõppevara konkurss.

Märts

 • 2. märts – „Noore meistri“ kondiitri kutsemeistrivõistlused Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.
 • 14. märts – üle Eesti tähistatakse emakeelepäeva, e-etteütlus Vikerraadios.
 • Märts – selguvad 2022. aasta keeleteo konkursi parimad.  
 • Märts – kuulutatakse välja aasta kooli ja aasta õpetaja konkurss.
 • 23. märts – Erasmus+ koostööprojektide tähtaeg üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses ja
  noortevaldkonnas.
 • 23. märts – „Noore meistri“ pagari ja juuksuri kutsemeistrivõistlused Ida-Virumaa
  Kutsehariduskeskuses.
 • 23. märts – „Noore meistri“ laotöötaja kutsemeistrivõistlused Järvamaa Kutsehariduskeskuses.
 • 23. ja 24. märts – „Noore meistri“ ehitusviimistleja kutsemeistrivõistlused Järvamaa Kutsehariduskeskuses.
 • 29. märts – „Noore meistri“ majutusteenindaja ja vastuvõtu administraatori kutsemeistrivõistlused Kuressaare Ametikoolis.
 • 29. ja 30. märts – „Noore meistri“ plaatija kutsemeistrivõistlused Tartu Rakenduslikus Kolledžis.

Aprill 

 •  11. ja 12. aprill – õpilaste teadusfestival Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Õpilaste teadustööde konkursi teine voor ja autasustamine.
 • 12. ja 13. aprill – „Noore meistri“ koka ja mehhatrooniku kutsemeistrivõistlused Tartu Rakenduslikus Kolledžis.
 • 13. ja 14. aprill – „Noore meistri“ mööblitisleri kutsemeistrivõistlused Võrumaa Kutsehariduskeskuses.
 • 14. aprill – rahvusvaheline õuesõppepäev. 
 • 18. ja 19. aprill – „Noore meistri“ automaatiku kutsemeistrivõistlused Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses.
 • 19. ja 20. aprill – „Noore meistri“ müürsepa kutsemeistrivõistlused Viljandi Kutseõppekeskuses.
 • 20. aprill – „Noore meistri“ klienditeenindaja kaubanduses kutsemeistrivõistlused
  Tallinnas koostöös Tallinna Teeninduskooliga.
 • 20. aprill – kandidaatide esitamine täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. 
 • 27. aprill – „Noore meistri“ sekretäri ja bürootöötaja kutsemeistrivõistlused Tallinna Majanduskoolis.
 • Aprill – lõpeb rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring PIAAC. Uuringu tulemused ja kokkuvõte peaks meieni jõudma aastal 2024.

Mai 

 • 3. ja 4. mai – „Noore meistri“ restoraniteenindaja kutsemeistrivõistlused Tartu
  Rakenduslikus Kolledžis.
 • 4. ja 5. mai – „Noore meistri“ automaalri kutsemeistrivõistlused Tartu Rakenduslikus Kolledžis.
 • 9. mai – „Noore meistri“ sõiduautotehniku kutsemeistrivõistlused Tallinna Lasnamäe
  Mehaanikakoolis.
 • 9. mai – Euroopa päev ja parimate Erasmus+ projektitegijate tunnustamine.
 • 10. mai – „Noore meistri“ puhastusteenindaja kutsemeistrivõistlused Järvamaa
  Kutsehariduskeskuses.
 • 10. ja 11. mai – karjäärispetsialistide kevadkool.
 • 11. ja 12. mai – „Noore meistri“ ehituspuusepa kutsemeistrivõistlused koostöös Pärnumaa Kutsehariduskeskusega.
 • 17. ja 18. mai – „Noore meistri“ floristi ja maastikuehitaja kutsemeistrivõistlused
  Räpina Aianduskoolis.
 • 17. ja 18. mai – noortevaldkonna foorum.
 • Mais toimub koolitajate mittekonverents.
 • Mais on kandidaatide esitamise tähtaeg Euroopa keeleõppe tunnuskirjale.

Juuni 

 • Juuni – haridusteaduste konverents.
 • 8. juuni – õpetajate rahvusvahelise koostöövõrgustiku eTwinning õppeaasta lõpu tänusündmus.

Juuli

 • Juuli alguses on presidendi ning haridus- ja teadusministri vastuvõtt parimatele koolilõpetajatele.

August 

 • 11. ja 12. august – arvamusfestival Paides.
 • 12. august – rahvusvaheline noortepäev. 
 • 15. ja 16. august – miks.ee suvekool teaduse populariseerijatele. 
 • 17. ja 18. august – õpetajate rahvusvahelise koostöövõrgustiku eTwinning suvekool projektitöös aktiivsetele õpetajatele. Lisainfo www.harno.ee/etwinning.  
 • August –  Haridusühenduste suveseminar. 
 • Augustis antakse üle noore õpetlase stipendiumid. Lisainfo https://www.harno.ee/
  noore-opetlase-stipendium
  .

September 

 • 1. september – koolirahu väljakuulutamine, tarkusepäev.
 • 5.–9. september – EuroSkills 2023 üleeuroopalised kutsemeistrivõistlused Poolas Gdanskis.
 • 15. september – üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg.
 • 15. september – Eesti teaduse populariseerimise riikliku auhinna konkursi tähtaeg.
 • 26. september – Euroopa keeltepäev.
 • 29. ja 30. september – õpetajate rahvusvahelise koostöövõrgustiku eTwinning koolitus. Lisainfo www.harno.ee/etwinning.

Oktoober 

 • 7. oktoober – aasta õpetaja gala.
 • 11. oktoober – üle-eestiline õpitund.
 • 11.–22. oktoober – täiskasvanud õppija nädal. 
 • 12. oktoober – täiskasvanuhariduse tänusündmus.  
 • 15. oktoober – õpilasleiutajate riikliku konkursi tähtaeg. 
 • Oktoober – vaimse tervise teemakuu Teeviida portaalis.
 • Oktoober – meediapädevuse kuu.
 • Oktoober – täiskasvanud õppija foorum.

November 

 • Novembris toimub noorsootöö nädal.
 • Novembris toimub teaduskommunikatsiooni konverents ja antakse üle teaduse populariseerimise auhinnad.
 • Novembris toimub tunnustussündmus rahvusvahelistel võistlustel edukalt osalenud noortele ja nende juhendajatele.
 • Novembris toimub täiskasvanuhariduse foorum.
 • Novembris toimub eesti keele õpetajate sügiskonverents. 
 • Novembris toimub Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu konverents. 

Detsember

 • 5. detsember – õpilasleiutajate auhindade üleandmine. 
 • 12. detsember – üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi auhindamine. 

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL)

 • Aprillis toimub EHL-i traditsiooniline aastakonverents, kus osaleb haridus- ja teadusminister ning leiavad aset päevakajalised hariduselu puudutavad ettekanded ning vahetatakse vabamas vormis kogemusi.
 • 14. ja 15. august − traditsiooniline noorte õpetajate motivatsioonilaager, mis on suunatud alustavatele ja kuni kolm aastat töötanud õpetajatele. Motivatsioonilaagris saavad alustavad ja juba alustanud õpetajad vahetada kogemusi ning toimuvad töötoad ja
  loengud/rühmatööd.
 • 17. augustil toimub Paide Vallimäel EHL-i ja Meaningful Talksi koostöös teist korda õppeaastat käima tõmbav Haridustreff, mille osalenud eelmisel aastal väga hästi vastu võtsid.
 • Oktoobris toimub õpetajate uute esindajate – EHL-i usaldusisikute – koolitus, et Eesti õpetajate esindajad igas haridusasutuses oleksid kompetentsed ja oskaksid parimal viisil kolleege esindada ja olla haridusasutuste juhtidele partneriks.

Eesti Õpetajate Liit (EÕL)

 • 5. veebruar ja 5. oktoober – õpetajakutse taotlemise tähtajad. Kutse taotlemist tutvustavad seminarid toimuvad 2.01, 26.06., 22.08 ja 28.12.
 • Iga kuu viimasel esmaspäeval toimub haridussalong (välja arvatud juunis, juulis ja detsembris).
 • 11. aprill – õpetajate meistriklass. 
 • 17. november – õpetajate inspiratsioonipäev.
 • 25. mai − EÕL tähistab sünnipäeva koolikülastusega.

Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus (EAHJÜ)

 • 10. veebruar –  EAHJÜ infotund  alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu hetkeseisust, osalevad lasteaiadirektorid ja õppealajuhatajad (haridusjuhtide aastakonverentsil).
 • 30. ja 31. märts – laiendatud juhatuse (piirkondade juhtide esindajad) seminar Rakveres. 
 • 8. ja 9. juuni – EAHJÜ üldkogu suveseminar (asukoht täpsustamisel). 
 • 14. ja 15. september – laiendatud juhatuse seminar (asukoht täpsustamisel), piirkondlike seminaride ettevalmistamine. 
 • September–november – piirkondlikud seminarid.

Eesti Lasteaednike Liit (ELAL)

 • Aprill–mai − üleriigilised alushariduse teabepäevad „Alushariduseseadus ja õppekava“ Tartus ja Tallinnas. 
 • 11.–13. juuli – Eesti Lasteaednike Liidu suveseminar Saaremaal.
 • Oktoober − alushariduse konverents „Mänguline õppimine“ Tartus. 

Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing (EKEÜ)

 • 16. ja 17. märtsil − EKEÜ kevadseminar Pühajärvel.

Eesti Koolijuhtide Ühendus (EKJÜ)

 • 9. ja 10. veebruar – haridusjuhtide aastakonverents.

„Noored kooli“

 • 19. märts – „Noored kooli“ 17. lennu kandideerimistähtaeg. Lend alustab koolides tööd
  2023. aasta septembris.
 • Novembris toimub „Noored kooli“ kogukonnakonverents „Haridustorm“.

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!