Millised on inglise keele riigieksami eksamineerijate ja hindajate koolituse uuendused?

20. jaan. 2023 Kristi Ruse, Liisbet Eero haridus- ja noorteameti inglise keele peaspetsialistid - Kommenteeri artiklit
Kristi Ruse.

Alates 2021. aastast viiakse inglise keele riigieksami intervjueerijate ja hindajate koolitus läbi veebipõhiselt testide andmekogus (EIS) ning õpetajad on selle väga hästi vastu võtnud. 

Koolituse peavad läbima gümnaasiumi inglise keele õpetajad, kes soovivad kvalifitseeruda eksami hindajaks, iga kolme aasta tagant. Hindaja on kvalifitseeritud inglise keele õpetaja, kes ei ole eksaminandi aineõpetaja, intervjueerija võib olla õpilase aineõpetaja. Mõlemad määrab kool. Ainult intervjueerija rollis osalejatele ei ole koolituse läbimine otseselt kohustuslik, on soovituslik, kuna koolitus sisaldab kasulikku infot ning näiteid eksamisituatsioonide kohta. Julgustame koolitust läbima ka neid, kes selle eelmisel või üle-eelmisel aastal läbi tegid, aga tunnevad, et vajavad meeldetuletust. 

Liisbet Eero.

Osaleda saavad kõik inglise keele õpetajad, kes registreerivad end koolitusele. Registreerimine on avatud veebruari lõpuni. Oma kehtivat hindaja õigust peab kontrollima juba jaanuaris, sest siis jõuab koolituse veel õigel ajal läbida.

Miks on vaja koolitusel osaleda? 

Inglise keele riigieksami suuline osa on 15-minutiline intervjuu, mille viib läbi intervjueerija, toetudes põhjalikult ettevalmistatud standardkäsikirjale (script). Intervjueerija annab eksaminandile ülesandeid ja esitab lisaküsimusi. Õpilase suulist kõnelemisoskust mõõdab hindaja, kes intervjuust osa ei võta, toetudes hindamisskaalale. Riigieksami suulise osa läbiviimisel tuleb tagada kõigile õpilastele võrdsed tingimused, see on üsna eripärane tegevus ning eeldab ranget protseduurireeglitest kinnipidamist.  

Koolituse üks eesmärk on rõhutada suulise osa standardkäsikirja järgimise olulisust. Kuna eksami kõik teised osad – kuulamine, lugemine ja kirjutamine – sooritatakse ühtsetes tingimustes ja ühtsete töökäskudega, on oluline, et kõik eksaminandid saavad suulise osa läbiviijatelt võimalikult samasuguse sisendi, milleks on standardkäsikiri. Selle mittejärgimine võib luua ebavõrdsed eksamitingimused, mis mõjutavad omakorda õpilase eksamisooritust ning tulemusi. Standardkäsikiri on koostatud pika, põhjaliku ja teaduspõhise arendustöö jooksul ning selle ülesehituses on arvestatud, et õpilane saab liikuda kitsamatelt teemadelt laiematele. 

Kuna inglise keele riigieksam on üles ehitatud teisiti kui mõned teised keeleeksamid, näiteks C1 Advanced eksam, on oluline õpilaste ja õpetajate teadlikkus eksami struktuurist ja hinnatavatest kriteeriumitest. Õpetaja roll on tutvustada õpilastele enne eksamit eksami ülesehitust ning iga ülesande funktsiooni ja olulisust. See eeldab eksamiülesannete läbiharjutamist. Nii õpilane kui ka õpetaja peavad mõistma, et ülesanded ei ole eksamisse suvaliselt sattunud, vaid on kujundatud kindlate põhimõtete ja eesmärkidega. 

Üks hindamiskriteerium (task completion) mõõdab, kas õpilane mõistab kõiki tööjuhiseid ning oskab neid järgida. Selle kaudu saab hindaja ülevaate õpilase sõnavarast ja keelekasutusest. Näiteks esimeses ülesandes tuleb õpilasel lahendada kolm ülesannet: kirjeldada ja võrrelda kahte pilti ning vastata seotud küsimusele. Ainult kõike kolme tehes on õpilasel võimalik saada maksimumpunktid töökäsu järgimise eest. 

Millest koolitus koosneb? 

Koolituse sisu moodustavad riigieksami suulise osa eri etappe selgitavad lühivideod, millele järgnevad interaktiivsed ülesanded õpitu kontrollimiseks. Kuigi suulise osa struktuur ja olemus on viimase kaheksa aasta jooksul olnud sama, on nii intervjueerijal kui hindajal vaja meelde tuletada selle etapid ja juhised. Lisaks eksami läbiviimist puudutava info kinnistamisele saavad osalejad analüüsida näidisintervjuusid ning sooritada mõned mõtlemisülesanded eksamisituatsioonis sagedamini esinevate probleemide lahendamiseks.

Koolituse teise osa moodustab hindamisoskuste lihvimine: hindamisjuhendi analüüs, näidisintervjuu punktide kommentaar ja lõpuks intervjuude iseseisev hindamine. Oleme peale eelmist läbiviimist koolitust täiendanud ning lisanud varasemate osalejate soovil mitu uut autentset näidisintervjuud, mida hindamisoskuse treenimiseks kasutada saab. Koolitusel osaleja saab hinnata intervjuud iseseisvalt ning võrrelda enda antud punkte ekspertrühma antud punktidega, millele on lisatud ka antud punktide põhjendused. Sellise praktilise lahenduse eesmärk on luua aktiivne õpikeskkond, kus koolitusel osalevad õpetajad saavad reflekteerida oma intervjueerimis- ja hindamisoskuste üle ning võrrelda enda tulemusi ekspertrühma seatud standardiga. Teoreetilised selgitused ning praktilised harjutusülesanded on omavahel tihedalt seotud. 

Kuidas saab koolituse läbi teha? 

Iga kursuslane saab koolitusprogrammi läbida omas tempos ning endale sobival ajal. Pärast iga ülesande tegemist saab osaleja kohe tagasisidet ja lõpus näeb ka oma üldist tulemust. Vajadusel on võimalik koolitusprogramm läbida ka osadena, sest vastused salvestab süsteem automaatselt ning uuesti sisse logides on võimalik jätkata samast kohast, kus pooleli jäi. Samas on eelnev kogemus näidanud, et suurem osa osalejatest on eelistanud läbida koolituse järjest täies mahus, kuna siis on õpitud materjal värskelt meeles. Samuti on koolitus süsteemselt üles ehitatud viisil, kus teoreetilised selgitused ning praktilised harjutusülesanded on omavahel tihedalt seotud. 

Suulise osa hindamise tulemustest

Kahjuks on riigieksami vaiete käigus toimunud analüüsis selgunud, et just suulise osa hindamisel on olnud möödalaskmisi. Suulise osa salvestisi üle kuulates on selgunud, et õpilaste tulemusi on üle hinnatud. Näiteks on õpilase riigieksami suulise osa tulemust pärast eksamitulemuse väljakuulutamist vaide tulemusena langetatud koguni seitsme hindepalli võrra, kuna seda ei olnud hinnatud hindamisskaalast lähtuvalt. Seega on äärmiselt oluline, et eksaminandi sooritust hinnatakse adekvaatselt ja individuaalselt, lähtudes hindamisjuhendist. Hindaja peab hoiduma intervjueerijast aineõpetaja kommentaaridest või õpilaste omavahelisest võrdlemisest.

2021. aasta kevadel läbis koolituse 194 ning eelmisel kevadel 197 õpetajat. 


  • Sel aastal peaksid koolitusel osalema õpetajad, kes käisid viimati seminaril enne 1. septembrit 2020 või kes ei ole varem eksameid hinnanud, aga on seotud 2023. aasta inglise keele riigieksami suulise osa hindamisega. 
  • Koolituse saab läbida EIS-is ajavahemikul 15.02–18.03. Veebiseminarile saab ennast registreerida täiendkoolituste infosüsteemis Juhan (https://koolitus.edu.ee/training/9352/register).  
  • Õpetajad saavad kontrollida oma kehtivat õigust inglise keele riigieksami hindajana EIS-ist. Selleks peab logima EIS-i, klikkima paremal üleval nurgas oma nimel, valima „Testide läbiviimise nõusolekud“ ja vaatama oma profiililehte, millel kuvatakse läbitud koolitused (https://eis.ekk.edu.ee/eis/nousolekud/profiil).

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!