Isamaa on hariduserakond, on seda alati olnud

17. veebr. 2023 Tõnis Lukas Isamaa, haridus- ja teadusminister - Kommenteeri artiklit

Eesti haridus 2023. aasta valimiste valguses

Õpetajate Leht andis Riigikokku kandideerivatele suurematele erakondadele võimaluse tutvustada oma haridust puudutavaid seisukohti ning ühtlasi juhtida tähelepanu kitsaskohtadele, mis vajavad Eesti hariduses lahendamist ja ümbermõtestamist.


Tõnis Lukas. Isamaa, haridus- ja teadusminister.

Isamaa valimisprogrammis on haridus tähtsaim teema ja alati, kui Isamaal on olnud haridus- ja teadusministriportfell, on valdkond saanud ka valitsuse prioriteediks. Olulisemat esile tuues tuleb alustada õpetajate töötasust. Oleme seisukohal, et hüppeline palgakasv peab jätkuma töötasu alammäära tõstmisega 125%-ni Eesti keskmisest. 

Õpetajate hea käekäik on Isamaa silmis palju enamat kui ühe sihtgrupi soovid ja vajadused. Haridusest sõltub meie rahvuse, keele ja kultuuri tulevik sõna otseses mõttes. Ja hariduse võimaldamine sõltub eelkõige õpetajatest – tavakooli kõrval ka huvialakoolide ja lasteaedade õpetajatest. 

Õpetaja väärib austust! Tasu kõrval peab keskenduma ka töötingimustele ning õpetajate karjäärimudeli taasloomisele. Õpetaja karjäärimudeli taasloomine ja ümberkorraldused palgapoliitikas on olulised, et koolijuht saaks lihtsamini vastavalt vajadusele diferentseerida õpetajate koormust ning õpetajal oleks võimalik ise rohkem mõjutada oma tasu suurust. Enda kvalifikatsiooni tõstmine on praegu peamiselt n-ö õhinapõhine, sest ei too kaasa suuremat palka. See peab muutuma. 

Samuti on näiteks klassijuhatajatöö eest makstav lisatasu sageli liiga madal, et olla tõeliselt motiveeriv. Ka see peab tõusma. 

Siia juurde käib hariduslike erivajadustega õpilastega tegelemise ümberkorraldamine. On küllaldaselt näiteid, kus praegune olukord koormab õpetajaid ja kaasõpilasi, sellega ei ole rahul laps ise, koolipere ega lastevanemad. Seega on mitmeid viise õpetaja koormuse vähendamiseks. Koolijuht, omavalitsus ja riik peavad seisma õpetaja kõrval ja toetama teda õppe- ja kasvatustöö olukordade lahendamisel.

Rakendada tuleb uut riiklikku palgatoetusmudelit ka huvialakoolide ning koolieelsete lasteasutuste õpetajatele. 

Viime kutsehariduse õppekavad ja koolivõrgu vastavusse tööturu vajadustega ja jätkame kutsekoolide (tulemus)-rahastust, mis sai alguse alles käesoleval aastal, kuigi seda oli lubatud juba aastaid varem. Üld- ja kõrghariduse kõrval ka kutseõppeasutustele eelarveraha eraldamine oli minu eesmärk kohe ametisse asudes. 

Lisaks sealsete õpetajate palgatõusule niisiis tulemusrahastuse komponendiks 6 miljonit eurot ja majanduskulude kasvu kompensatsioon. See suund jätkub.

Isamaa programmis on tähtsal kohal kõrghariduse piisav rahastamine, mis on kogu ühiskonna arengu eeldus ja oluline ka õpetajate järelkasvu ettevalmistamiseks. Kõrghariduse rahastamise oluline osa on üliõpilaste õppetoetuste ja -stipendiumide veenvamaks muutmine. Võimaldame tõsta ülikooli professori palgamäära Eesti keskmisest neljakordseks, kaasprofessoril kolmekordseks ja doktorikraadiga lektoril kahekordseks. 

Meie eesmärk on tagada õppejõudude järelkasv, tugevdades doktorantuuri rahastamist, tagades doktorantidest nooremteadurite palgatõusu ja suurendades teaduse rahastamist nii, et teadlase-õppejõu karjäär oleks atraktiivne. Doktoritööd olgu kas eestikeelsed või sisaldagu ammendavat eestikeelset kokkuvõtet. Tagame niisiis eestikeelse kõrghariduse kättesaadavuse ja otsime võimalusi motiveerida Eestis kõrghariduse omandanuid oma haridust just Eestis rakendama. Eraldi riigi tellimusega tõstame õpetajateks õppijate arvu.

Üleminek eestikeelsele õppele.Lähtuvalt selleks koostatud detailsest tegevuskavast peab jätkuma üleminek täielikule eestikeelsele õppele kõigis lasteaedades ja koolides. Juhime protsessi ning eraldame selleks vajaliku raha. Üleminek algab 2024. aastal ning viiakse põhikoolis lõpule 2029/2030. õppeaastaks. 

Muidugi on lisaks õppimisele oluline, et eesti keelt igapäevaelus kasutataks. Haridus- ja teaduminister vastutab ka keelepoliitika eest. Minu eesmärk on ka edaspidi, et keelekorralduse põhimõtted jääksid püsima ja õigekeelsussõnaraamat annaks kirjakeele normi, millest lähtuvalt head eesti keelt hinnata. Isamaa seisab selle eest, et eesti keele roll tugevneks ja säiliks nii kõrghariduses, teaduses kui ka teeninduses ja avalikus ruumis tervikuna. 

Olen senini ministrina valitsuses valdkonna põhivajadusi kaitsta suutnud ja see jääb nii ka edaspidi. Üleminek eesti õppekeelele, õpetajate palgatõus, õppekavade uuendus, kõrgharidus- ja teadusrahastuse tõus jne – need olid Isamaa eesmärgid selles valitsuses ja on ka kolmikliidu seitsme kuu ühised saavutused. 

Jätkame sama jõuliselt liikumist Eesti suurte eesmärkide poole, kus haridusvaldkond on prioriteetne. Aastaga suurenes haridusvaldkonna rahastamine SKT-ga võrreldes 5,24%-lt 6,28%-ni. Kui suudame seda vahekorda hoida –, juba siis saab suuri asju korda saata!


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!