Reformierakonna eesmärk on hariduse senisest suurem väärtustamine

17. veebr. 2023 Liina Kersna Reformierakond, Riigikogu liige - Kommenteeri artiklit

Eesti haridus 2023. aasta valimiste valguses

Õpetajate Leht andis Riigikokku kandideerivatele suurematele erakondadele võimaluse tutvustada oma haridust puudutavaid seisukohti ning ühtlasi juhtida tähelepanu kitsaskohtadele, mis vajavad Eesti hariduses lahendamist ja ümbermõtestamist.


Liina Kersna. Reformierakond, Riigikogu liige.

Haridus- ja teadusministrina hoidsin tihedat kontakti haridusvaldkonna esindusorganisatsioonidega, sest avatud suhtlus inimestega oli minu jaoks kriitiliselt tähtis. Mul olid igal nädalal kohtumised koolijuhtide ühendusega, kuna lahendasime üheskoos COVID-i kriisi, aga õnneks saime arutada ka muude haridusvaldkonna teemade üle. Regulaarsed kohtumised olid õpetajate esindusorganisatsioonide ning tugispetsialistide katusorganisatsioonidega. 

Just nendelt kohtumistelt saadud info põhjal koostasime Reformierakonna haridusprogrammi, mis väärtustab õppivat ja koostöist koolikultuuri, kus on hoitud nii haridustöötajate kui ka õpilaste vaimne tervis, aga ka paindlikke õpiteid kõigis haridusastmetes, et iga inimese huvid saaksid arendatud. Peame oluliseks, et Eestis leiaksid kõik anded arendamist, hariduslikud erivajadused toetamist ning haridusvaldkonnas töötavad inimesed saaksid väärilist palka.
Õpetaja keskmine palk peab olema vähemalt 120% riigi keskmisest palgast. Õpetajad kui magistrikraadiga spetsialistid peavad saama konkurentsivõimelist palka. Selleks et tõsta õpetajaameti prestiiži, peavad haridusvaldkonna osapooled leppima muutunud olukorras kokku hariduseelarvete kujundamise ning õpetajate tasustamise põhialustes. Oluline on luua õpetajate karjäärimudel, mis peab tagama vähemalt 25-protsendilise palgaerinevuse sama õppeasutuse sees.

Õpetaja koormuse vähendamiseks loome tugiõpetajate ettevalmistamise süsteemi. Vaja on luua tugiõpetajate kvalifikatsioon, võimalused selle omandamiseks ning tasustamise kokkulepped. 

Oluline on ka koolijuhi kvalifikatsioon ja motivatsioon, millest sõltub õppeasutuse tegevus ja tulemuslikkus. Selleks et tagada koolidele professionaalsed juhid, tuleb maksta neile kui tippjuhtidele väärilist palka. Koolijuhtide ametikohtadele peab olema avatud ja aus konkurss, kus koolijuhi kandidaate hindab objektiivne ja kompetentne valimiskomisjon. 

Reformierakond toetab koostöise koolikultuuri, õpetajate ja koolijuhtide supervisiooni ja mentorsüsteemi arendamist. Õpetajate püsimine koolis sõltub mitte ainult palgast, vaid sellestki, kuidas nad end koolis tunnevad. Õpetajate omavaheline koostöö ja koostöö tugispetsialistide ning lastevanematega aitab raskustega toime tulla. Loome õpetajatele ja koolijuhtidele sarnaselt sotsiaalvaldkonnas töötavate spetsialistidega regulaarse supervisiooni võimaluse ning alustavatele koolijuhtidele ja õpetajatele mentorlussüsteemi.

Hariduses peab olema rohkem valikuvabadust. Reformierakonna eesmärk on muuta haridussüsteem paindlikumaks ja õppijakesksemaks kõigis haridusastmetes. Toetame riiklike õppekavade nüüdisajastamist, lõimides üldhariduse noorsootöö, huvi- ja kutseharidusega. 

Peame oluliseks arendada õpilaste annete süsteemi, sest iga laps on andekas. Avatud ja paindlik haridussüsteem peab olema suuteline märkama ja pakkuma toetust iga lapse ande väljaselgitamisel ja arendamisel. Selleks on vaja rakendada annete märkamise ja arendamise süsteemi. Annete arendamisel on oluline roll huviharidusel. 

Toetame süsteemset videoõppematerjalide arendamist eelkõige reaal- ja loodusainetes. Et noortel inimestel oleks võimalus õppida iseseisvalt emakeeles, toetame eelkõige põhikooli kolmanda astme ehk 7.–9. klassi reaal- ja loodusainetes süsteemset videoõppematerjalide arendamist, mis kataksid kogu õppekava ning oleksid seotud temaatiliste enesekontrolli testidega.

B-võõrkeele valikul peavad koolid pakkuma õpilastele võimalust valida vähemalt kahe võõrkeele vahel. Kehtiv seadus kohustab kooli pakkuma õpilasele teise võõrkeele õppimise valikut VÕIMALUSEL. Valdavalt on selleks valikuks kujunenud vene keel. Venemaa agressioon on ahendanud järsult vene keele kasutusala ja see tingib vajaduse kohustada koole suurendama teise võõrkeele valimise võimalusi. Vene keele õpetajad, kes kaotavad koormuse, on meie haridussüsteemis olulised. Neile pakume võimalust ümberõppeks näiteks eesti keele õpetajaks vene emakeelega lastele.

Sarnaselt Põhjamaadega seame lävendid järgmisesse kooliastmesse sisenemisel, mitte kooliastme lõppu. Hindamine ja eksamid peavad senisest enam toetama motiveeritud õppimist. Õpitulemuste tagasisidestamine ja mõõtmine on õppe loomulik osa. Lisaks aineteadmiste omandamisele on oluline tagasisidestada ka üldpädevuste, nt õpioskuste ja enesejuhtimise oskuste arengut. Arendame põhikooli lõpueksameid nii, et neid saaks kasutada järgmisele haridusastmele sisenemisel ja need poleks takistuseks põhikooli lõpetamisel.  

Õpetajate ja õpilaste vaimse heaolu toetamine on Reformierakonnale oluline. Vaimse tervise probleemide ennetamine, õigeaegne märkamine ja oskuslik sekkumine tagavad arenevatele noortele vaimset tervist toetava keskkonna. Selleks laiendame vaimse tervise esmaabi koolituste kättesaadavust nii noorte inimestega töötajatele kui ka teismelistele. 

Rahvusvahelised võrdlused näitavad, et Eesti lapsed kogevad jätkuvalt rohkem kiusamist kui paljudes teistes riikides. Toetame koolide tõendus- ja teaduspõhiseid vaimse tervise häireid ja riskikäitumist ennetavaid programme ja väärtusarendust, et arendada laste sotsiaal-emotsionaalseid oskusi ning koostöist koolikultuuri.   

Toetame koolis ka laste liikumisharjumuse kujunemist. Tegutseme selle nimel, et Tartu Ülikooli Liikumislabori „Liikuma kutsuva kooli“ programm laieneks kõikidesse koolidesse, et lapsed saaksid koolipäeva jooksul piisavalt liikuda, mis toetab nii nende vaimset tervist kui ka õppimisvõimet. Lisaks võtame kasutusele uue liikumisõpetuse ainekava. 

Hea õpetaja, Reformierakond seisab selle eest, et meie õpetajad oleksid hoitud ja tunneksid end hästi ja kindlalt. Siis tunnevad end hästi ja kindlalt ka lapsed ning suudavad paremini keskenduda õppimisele. 


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!