Ettevõtlikkuspädevuse uued hindamisvahendid

3. märts 2023 Kaja Mädamürk, Pirko Tõugu - Kommenteeri artiklit

Tallinna Ülikooli teadlaste ning Haridus- ja Noorteameti koostööna on valminud ettevõtlikkuspädevuse hindamisvahendid põhikooli II ja III kooliastme tarvis eesti ja vene keeles.

Ettevõtlikkuspädevuse testi saab täita eksamite infosüsteemis ning see on üles ehitatud põneva mõttemänguna, milles õpilased peavad läbi mõtlema ja lahendama ülesandeid seoses projekti (teises kooliastmes) või minifirma (kolmandas kooliastmes) elluviimisega. Testi käigus peavad õpilased mõtlema, kuidas nad mingid olukorras tegutseksid. Näiteks jääb üks minifirma liige enne olulist üritust haigeks ja seetõttu ta ei ole saanud oma ülesandeid ära teha. Õpilane peab mõtlema, mida edasi teha, kas jätta kogu meeskonnaga üritusele minemata, teha ise tegemata jäänud töö ära vms. Lisaks projekti või minifirma ülesannetele peavad õpilased lahendama ka muid ja vastama küsimustele.

Täpsemalt hinnatakse ülesannete ja küsimustikega väärtust loova mõtlemise oskust, lahenduste leidmise all näiteks loogilist mõtlemist, mõtlemise paindlikkust, aga ka ideerohkust. Sotsiaalsete olukordade lahendamise juures tegutsemisvõimet ja -julgust, enesehinnangulist impulsiivsust, aga ka meeskonnatööga seotud motivatsiooni ja koostöö tegemise aspekte. Enesejuhtimise all hinnatakse näiteks uskumusi eneseregulatsioonioskuste arendatavuse kohta, hedonistlikke ja eudaimoonilisi eesmärke ning mõtestatud ja eesmärgipärast tegutsemist.

Joonis 1. Näide koostöise tegutsemise soodustamise hindamiseks kasutatud ülesannetest.

Õpilasele esitatakse olukord, kus tuleb otsustada, mida projektis tegema hakatakse. Õpilane ise soovib, et minifirma hakkaks tootma märkmepabereid. Vastuseks peab õpilane valima, milliseid tegevusi ta selles olukorras teeks / ei teeks. Valikute põhjal kujuneb õpilase koostöise tegutsemise soodustamise ja koostöise tegutsemise pärssimise skoor.

Joonis 2. 9. klassi õpilaste (kokku 1145 õpilast) koostöise tegutsemise soodustamise ja koostöise tegutsemise pärssimise tulemused.

Tegemist on üsna mahuka testiga, kuid tänu sellele saavad nii õpilased kui ka õpetajad palju sisukat infot. Testi juures on märkimisväärne, et pärast testi täitmist saavad õpilased ja õpetajad tagasisidet selle kohta, milline on õpilase tulemus võrreldes tema eakaaslastega, lisaks esitatakse ka kirjeldused, mida tulemus täpsemalt tähendab ja mida sellise tulemuse puhul edasi teha. Näiteks palju koostööd pärssivaid valikuid teinud õpilase tulemuse juures saab tagasisidest lugeda, et sellise tulemusega õpilane ei pruugi küll igas olukorras sarnaselt käituda, kuid siiski võib tulemus peegeldada tema teadmisi koostöise suhtlemise osas. Tasub pöörata tähelepanu sellele, kuivõrd oli õpilane mõttega testi tegemise juures ning kuivõrd need valikud peegeldavad tema tegelikku arvamust. Üldiselt aitavad paremad teadmised kaasa sellele, et koostöö õnnestuks. Õpilast saab toetada, arutades võimaluste üle koostöiselt lahendusi leida ning luues klassiruumis võimalusi ka lahenduste teadlikuks praktiseerimiseks koostöögruppides.

Et koostöise tegutsemise tulemusest veel paremini aru saada, on vaja seda seostada ka õpilase teiste ettevõtlikkuspädevuse testi tulemustega ning muidugi ka tema oskuste, teadmiste ja hoiakutega teistes olukordades. Näiteks tuli tulemustest välja, et õpilased, kes valisid rohkem variante, mis koostööd ei soodustanud, kaldusid pidama koostöö tegemist ka üldiselt liiga väsitavaks ja ebahuvitavaks. Lisaks oli koostöine tegutsemine seotud näiteks ideede rohkusega – koostööd soodustavatel õpilastel kaldus olema rohkem ideid või lahendusi teiste etteantud olukordade jaoks. 

Nagu kõikide hindamisvahendite puhul, on ka ettevõtlikkuspädevuse testi kasutades vaja õpetajatel ettevõtlikkuspädevust paremini tundma õppida. Selleks kuulub testi juurde juhendmaterjal ning palju abi on tulemuste juures olevast kirjalikust tagasisidest. Julgustame õpetajaid ettevõtlikkuspädevuse kohta teadmisi otsima ka teiste materjalide ja koolituste kaudu. Õpilaste testimine mahukate üldpädevustestidega võib esmalt tunduda aeganõudev ja keerukas ettevõtmine, kuid hindamisvahendeid ja nende kasutamist tundma õppides on lõpuks lihtsam planeerida õppetööd ning toetada õpilaste arengut.  

Riikliku õppekava alusel on ettevõtlikkuspädevus üldpädevus, mida kujundatakse õpilastes nii II kui ka III kooliastmes. Ettevõtlikkuspädevus on suutlikkus näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi, ideid genereerida, eesmärke seada ja ideid ellu viia, tegutseda nii iseseisvalt kui koostöiselt ning reageerida paindlikult muutustele, võttes aeg-ajalt ka arukaid riske. Nagu definitsioonist näha, on ettevõtlikkuspädevuse määratlus mitmetahuline ning ettevõtlikkuse tähendus ja väljendumine mitmeti mõistetav.

Õpetajale on pädevuse kujundamisel toeks olnud „Edu ja tegu“ programm, mille kaudu on eri haridusastmetel ettevõtlikkust arendatud juba 2016. aastast alates. „Edu ja tegu“ programmi raames on täpsustatud ka ettevõtlikkuspädevuse mudel, mille järgi on ettevõtlikkuspädevusel neli peamist komponenti: 1) väärtust loov mõtlemine ja lahenduste leidmine, 2) enesejuhtimine, 3) sotsiaalsete olukordade lahendamine ja 4) äriideede elluviimine. Need jagunevad omakorda alakomponentideks.

Ettevõtlikkuspädevus on oluline üldpädevus, mis ei ole seotud ainult ettevõtlusega, vaid aitab toime tulla väga erinevates olukordades ning toetab ka üldisemalt inimese heaolu. Ettevõtlikkuspädevuse, nagu ka kõikide teiste üldpädevuste arengu toetamiseks on selle hindamine väga oluline: nii saab õpetaja teada, millised oskused või teadmised õpilasel või klassil kõige enam toetamist vajavad, ning ehk ka ideid, milliseid ülesandeid ja materjale õpilas(t)ele tutvustada.

Sellest aastast alates on võimalik põhikoolis ettevõtlikkuspädevust hinnata vastvalminud testidega. Hindamisvahendite arendust toetati Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Ettevõtlus- ja karjääriõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ („Edu ja tegu“) raames. Testide koostamisel lähtuti „Edu ja tegu“ ettevõtlusõppe programmi raames välja töötatud ettevõtlikkuspädevuse mudelist. Teise ja kolmanda kooliastme testides keskenduti eelkõige esimesele kolmele komponendile, kuid testile on lisatud ka äriideede elluviimise all olev rahatarkuse osa. Vastvalminud test koos juhendmaterjaliga aitab õpetajatel mõista ettevõtlikkuspädevuse olemust ning saada testi kasutamise kaudu olulist infot ka õpilaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kohta.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!