Uued abimaterjalid karjääri planeerimiseks ja õpetamiseks

31. märts 2023 Sirje Pärismaa toimetaja - Kommenteeri artiklit

Programmi „Edu ja tegu“ raames on valminud kaks karjääriteemalist materjali, mis võiksid aidata õpilastel endas ja enda tulevikusoovides juba varakult selgusele jõuda. Materjale tutvustavad nende koostajad Laura Köidam ja Kadri Haavandi


Enesemääratlus- ja ettevõtlikkuspädevust arendav valikaine II kooliastmele

Loodud materjalid moodustavad tervikliku karjääri- ja ettevõtlikkusõppe valikaine. Esimene osa valmistab õppijaid ette projektitööd tegema ning teises osas viivad õppijad ise valitud projekti läbi. Materjalide loomisel on võetud arvesse 6. klassi õppijate ootusi ning esmajoones keskendutakse õppijate enesemääratlus- ja ettevõtlikkuspädevuse arendamisele. 

„Julgustan õppematerjale kasutama kõiki noortega tegelevaid spetsialiste: aine- ja klassiõpetajaid, valikaine juhendajaid ning noorsootöötajaid,“ lausub autor, haridus- ja noorteameti noorteosakonna peaekspert Laura Köidam. 

Töölehti saab kasutada ka näiteks klassijuhatajatunnis.

Valikaine esimeses osas tutvuvad õppijad mõistetega ning süvenevad valikaine vajalikkusse; analüüsivad oma isikuomadusi, tugevusi ja arengukohti; õpivad analüüsima ja sõnastama oma mõtteid ja sõnumeid ning planeerivad eelseisvat projektitööd. 

Valikaine teises pooles saavad õppijad valida projekti, millega hakkavad tegelema – näiteks karjääripäeva. Õppijad saavad valikaine jooksul teha grupi- ja individuaalset tööd ning arutleda üheskoos juhendajaga. Juhendaja on õppijatele kogu perioodi jooksul tugi ning partner. 

Laura Köidami sõnul on valikaine eelis võimalus läbida kogu õppematerjal loogilise tervikuna, aga saab valida ka vaid huvipakkuvaid teemakäsitlusi. 

„Minu kõige suurem soovitus seoses materjalide kasutama hakkamisega kõlab: tasub võtta aega, et sisuga tutvuda ning teemasid mõtestada,“ märgib Köidam. „Leia oma tugevused ja arengukohad, mõtle isikuomadustele. Selle kaudu on lihtsam suunata ka õppijat ennast analüüsima. Materjalide juurde kuuluvatest õpetaja tööjuhenditest leiab mitmeid soovitusi eneseanalüüsiks.“ 

Materjalid katavad 16 koolitundi ehk ca kaks õppeveerandit. Tundide planeerimisel on võetud aluseks 45-minutiline koolitund/kohtumine.

Vaata E-koolikotis: „Edu ja tegu“. Karjääriõppe materjalid II kooliastmele


Valikaine „Ettevõtlikuna töömaailma“ karjääriteemade tunnikavad ja töölehed 

Karjääriteemalised töölehed ja tunnikavad on loodud põhikooli valikõppeaine „Ettevõtlikuna töömaailma“ juurde, mis lõimib ettevõtlus- ja karjääriõppe olulised teemad. Materjali on koostanud Tartu Tamme Gümnaasiumi õpetaja ja karjäärikoordinaator Merit Luik, Töötukassa Tallinna karjäärikeskuse juht Liis Süsmalainen ning Paikuse Kooli õpetaja ja karjäärikoordinaator Kadri Haavandi. 

E-koolikotist leiab valikainekava juurest kümme töölehte ning nendega kokku käiva tunnikava õpetajale koos sissejuhatavate ning kinnistavate ülesannetega ja soovitustega allikatele, kust teemade kohta lisainfot saada. Teemadeks on karjääri kujundamine, oma karjääritee ja õpitee planeerimine, enda tööeelistuste tundmine, kogemuste mõtestamine, ametid täna ja tulevikus, tööturg, alaealise tööõigus, hariduse ja tööturu infoallikad, tööle kandideerimine ning kandideerimisdokumendid. 

„Kuigi materjalid on loodud valikõppeaine „Ettevõtlikuna töömaailma“ karjääriteemade juurde, sobib neid kasutada ka teistes ainetundides,“ ütleb Kadri Haavandi. „Elukestev õpe ning karjääri planeerimine (kujundamine) on põhikooli riiklikus õppekavas läbiv teema, mille kaudu suunatakse õpilast kujundama oma elu, tehes teadlikke otsuseid. Karjääriõpet annab ja tulebki lõimida kõikvõimalikesse ainetundidesse, et õpilane iseend tundma õpiks ning oma isiksusest, huvidest ning eelistustest lähtuvalt kujundaks teadlikult endale karjääritee ja avardaks oma teadmisi ning arusaama haridus- ja töövõimalustest.“

Loodud materjalides on välja toodud lõimimisvõimalused inimeseõpetuse, ühiskonnaõpetuse, eesti keele, matemaatika ja informaatikaga, iga õpetaja leiab nendest midagi, mis sobib tema ainetundi. Materjale võib kasutada tervikuna, iga tunnikava on mõeldud ühe 45-minutilise tunni jaoks, kuid kavadest võib õpetaja noppida ka lõimimiseks sobilikke meetodeid või kasutada töölehti oma äranägemise järgi, et tuua karjääriõpe oma ainetundi. Materjalid on loodud, pidades silmas III kooliastet, kuid pisut kohandades sobivad mitmed nendest ka II kooliastmele või hoopis gümnaasiumis ja kutsekoolis kasutamiseks.

„Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sätestab õpilastele lubatud õppekoormuse ning kohustuslike õppeainete kõrval on koolil üsna vähe mänguruumi eri õppeainete pakkumisel õpilasele,“ märgib Haavandi. Seega ei pruugi karjääriõpe iga kooli õppekavasse mahtuda, kuid karjääri kujundamiseks vajalikud pädevused peab õpilane siiski omandama. Karjääriõppe lõimimine teistesse ainetundidesse just seda võimaldabki. 

Olulisi küsimusi, mis aitavad õpilastel luua seoseid ja kujundada oma tulevikku, saab küsida igas ainetunnis. Õpetaja toetab karjääriõpet ka seostades: millised oskused, kogemused, ainetunni teadmised sobivad ühe või teise ameti või valdkonnaga kokku. Mõistmine, kuidas koolis õpitav on seotud tema tuleviku ja elukvaliteediga, mõjutab õpilaste õpimotivatsiooni. Loodetavasti ärgitavad loodud materjalid ka õpetajat mitte ainult mõtlema, kuidas karjääri oma ainetundi mahutada, vaid neid ka päriselt kasutama. 

Vaata E-koolikotis: „Edu ja tegu“: põhikooli valikõppeaine „Ettevõtlikuna töömaailma“


Ilmus Vinks-Vonksi rahatarkuse laulude noodiraamat

Noodiraamatusse koondatud laulud on mõeldud alushariduse ettevõtlusõppe ja rahatarkuse materjali „Vinks-Vonks 2 julgeb ja proovib“ juurde, kuid olenevalt käsitletavast teemast sobib neid kasutada ka huvikoolis, üldhariduskoolis, lasteaias ja kodus. Laule ja fonogramme saab kuulata „Edu ja tegu“ Youtube’i kanalis. Fonogrammid annavad võimaluse ise laulda, soovi korral aga ka loominguline olla ning viisile uued sõnad luua või neid kohandada. Laulude sõnumi abil saab toetada ettevõtluspädevuse mõne alapädevuse kujunemist.

Lauludele sõnad loonud haridus- ja noorteameti programmi „Edu ja tegu“ alus- ja üldhariduse koordinaator Erika Veide pidas silmas iga teema õpitulemusi ning ammutas inspiratsiooni oma üle paarikümneaastasest töökogemusest lastega ning ka oma perest, kus on neli last. Noodiraamatus on autor iga laulu ees välja toonud õpitulemused ja teemakäsitluse ning soovitused. Viisi on kirjutanud Piret Laikre ning fonogrammid ning laulud mänginud sisse Laikrete perebänd.

Noodiraamat on elektrooniliselt olemas koos kõigi teiste „Edu ja tegu“ materjalidega E-koolikotis ning huvilised saavad tellida noodiraamatu oma asutusse kas kohaliku maakondliku arenduskeskuse või „Edu ja tegu“ programmi kaudu.

Tellimiseks pöörduda liina.pissarev@harno.ee või erika.veide@harno.ee.


Koolitus

  • 21. aprillil toimub Tallinnas TalTechis koolitus „Vastutustundlik tarbijakäitumine ja ettevõtlus: kuidas tõsta teadlikkust inimkonna mõjust planeedile“.
  • Kursuse eesmärk on selgitada jätkusuutliku ettevõtluse ja tarbimise aktuaalsust ning anda tööriistad kestliku käitumise poole liikumiseks.
  • Kursus on suunatud kõrg-, kutse- ja üldhariduskoolide ettevõtluse õppejõududele ja õpetajatele, kes käsitlevad oma õppeainetes jätkusuutlikkust, keskkonnaprobleeme, tarbijakäitumist.
  • Kursuse teemad: jätkusuutlikkuse põhimudelid ja juhised; planeedi hetkeolukord ja kestlikkuse võimalused; tarbijakäitumise roll jätkusuutlikus arengus; ökoloogilise jalajälje komponendid, nende mõjutegurid ja vähendamise võimalused; jätkusuutlikkuse teemade integreerimine õppesse.

Registreeru koolitusele www.ettevõtlusõpe.ee.


Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond. 


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!