Distantsõpe. E-õppe võimalused noortele täiskasvanutele

12. mai 2023 Raivo Juurak toimetaja - Kommenteeri artiklit

Reio Kiidli valgustab Täiskasvanute E-Gümnaasiumi kogemust

Täiskasvanute E-Gümnaasium (TEG) on 2022. aastal loodud kool, mis ühendab õpetajaid, kellel on pikaaegne täiskasvanute distantsilt õpetamise kogemus.

Kuidas see kool konkreetselt töötab, selgitab koolijuht ja kooli pidava Õpitee OÜ juhatuse esimees REIO KIIDLI. 

Keda te distantsilt õpetate?

Meil on tegevusluba põhikooli kolmandas astmes ja gümnaasiumis õpetamiseks, ja seda mittestatsionaarses vormis. See tähendab, et põhikooliklassidesse võtame õppima noori alates 17. eluaastast, gümnaasiumisse aga kõik, kes soovi avaldavad. 

Meie kool tegutseb täieliku e-õppe koolina. Päevikuna kasutame eKooli rakendust. Õppetegevus toimub põhiliselt Harno hallatava Moodle’i keskkonnas, õppeainest sõltuvalt kasutame ka muid veebilahendusi.

TEG-i õpperuum Vilmsi tänaval. Fotod: TEG

Kas teil koolimaja üldse ongi?

Tegevusloa saamiseks peab koolil olema õppemateriaalne baas, sealhulgas õppehoone, ja see meil on. Meil on suur auditoorium, õpetajate tuba, kööginurk, ka tore suur terrass, kuid sisuliselt meil seda vaja ei ole. Kasutame oma ruume vaid kooliastme lõpueksamite läbiviimiseks. Igapäevane õppetöö käib veebis. 

Kui palju on teil õpetajaid ja õppijaid?

Töötame alles esimest aastat ja seepärast on õpetajad praegu alles 13 ja õppijaid 35.

E-õpe tähendab teistmoodi metoodikat. Te ei pea ju õppijatele loenguid?

Meie kursused jagunevad õppemetoodika järgi üldjoontes kaheks. On veebiseminaride toega e-kursused sellistes õppeainetes, mida õppijal on iseseisvalt raske omandada, näiteks eesti keel, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, võõrkeeled, enesejuhtimine. Teiseks on lihtsamate õppeainete e-kursused Moodle’i keskkonnas. Seal on kirjandus, ajalugu, ühiskonna- ja inimeseõpetus, muusika, kunst, geograafia, informaatika, uurimistöö. Need on õpetajate loodud tervikkursused, kus on just täiskasvanud õppija jaoks loodud õppematerjalid, enesekontrollitestid, ülesanded, mis on süstematiseeritud tervikkursusteks. 

Kas põhiline osa õppest on iseseisev töö?

On ka koostööpõhist õpet, näiteks tagasisidestavad õppijad üksteise töid, ja on ka muid meeskonnana õppimise võtteid.

Kust teie õpetajad e-õppe metoodikat õppisid?

Enamik meie õpetajatest on pärit Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumist. Lisaks oleme leidnud õpetajaid üle Eesti, näiteks Tapalt, Kuusalust, Pärnust, Valgast. Me rakendasime Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis esimesi e-õppe kursusi juba kaksteist aastat tagasi, munitsipaalkoolidest esimesena Eestis.

Teie juures saab õppida ka üksikuid õppeaineid. Miks seda vaja on?

Täiskasvanute gümnaasiumisse jõuab alati ka selliseid õppijaid, kes on lahkunud tavakoolist mõne üksiku õppeaine pärast, sest õpetaja õpetamisstiil ei sobinud, õpetajaga tekkis konflikt, rühmakaaslased kiusasid vms. Pakume võimalust üksikuid õppeaineid e-õppes järele õppida.

Kui koolil pole pädevat füüsikaõpetajat, kas siis õpilane saab õppida füüsikat teie juures?

Põhimõtteliselt jah, kuigi meil sellist kogemust veel ei ole. Kui näiteks Eesti äärealal asuval koolil ei ole võimalik mingi õppeaine õpetajat leida, siis on võimalik meiega koos lahendus leida. Kuid meie e-kursused on mõeldud eelkõige täiskasvanutele ja eeldavad iseseisvat õppijat. 

Kas abiturient saab oma kooli kõrvalt teie juures üksikuid õppeaineid õppida?

Saab. Kuid asjal on ka juriidiline pool. Kui noor on oma kooli nimekirjas ja selgub, et tal on x õppeaine omandamisega probleeme või ei saa ta oma õpetajaga läbi ja soovib õppida seda ainet meie juures, peab ta kõigepealt rääkima sellest oma kooli õppejuhile ja küsima luba. Õppejuht vaatab, kas meie e-gümnaasiumi kursus vastab nende kooli õppekavale. Kui vastab, siis pole probleemi – kool saab meie välja antud tunnistust oma koolis arvesse võtta. Enamasti kattuvad meie õppekavad teiste üldhariduskoolide omadega, sest lähtume riiklikust õppekavast.

Pärast COVID-it e-õppest enam eriti ei räägita. Kas seda alahinnatakse?

Arvan küll, et e-õpe on alahinnatud. Noorem põlvkond otsib oma probleemidele lahendust enamasti iseseisvalt internetist. Aga tõsi, mõnda teemat on iseseisvalt lihtsam omandada, mõnda raskem. Seepärast olemegi oma õppeainete õppimise niimoodi ära jaganud, et raskematel õppeainetel on veebiseminari tugi ehk silmast silma õpe, kus saab kohe küsida ja kohe ka vastuse. 

E-õpe peaks ju sobima ka ennastjuhtiva õppija kontseptsiooniga.

Absoluutselt. E-õpe sobib neile, kes suudavad oma õppimist ise korraldada, kes ei oota õpetajalt käske ja juhtnööre, kellel on tugev enesedistsipliin. E-õpe sobib ka elukestva õppe kontseptsiooniga. Ennesejuhtimine on oskus, mida on vaja kogu elu jooksul. 

Usun, et varem või hiljem hakatakse üldhariduskoolides lihtsama sisuga õppematerjali omandama e-õppena. Näiteks selliseid kirjeldavaid õppeained nagu muusika- ja kunstiajalugu, kirjandus, geograafia jt. Meie kogemus ütleb, et neid õppeaineid ei ole üldse keeruline e-õppes omandada, eriti kui kasutatakse mitmekesiseid meetodeid: selgitavad tekstid, video- ja audiomaterjalid, automatiseeritud kontrolliga tekstid, testid jne. Me oleme võrrelnud õpetaja eestvedamisel ja e-õppes autonoomselt õppinud noorte tulemusi – kooli lõpetamise protsendis neil vahet ei ole.

Meil on õpetajate puudus. 

Jah, väikestes külakoolides on tihti keeruline kõigile õppeainetele õpetajaid leida. Aga nemadki saavad e-õpet kasutada. Narva noored saavad e-õppes eesti keelt õppida. Nad saavad luua meie õpetajaga kontakti ja siis üksikult või grupina õppida. Praegu valmistamegi ette eesti keele e-kursusi nendele vene emakeelega noortele, kes soovivad oma eesti keele oskust parandada, et üleminek eestikeelsele õppele oleks sujuvam. Õppekava on meil selleks välja töötatud, praegu ehitame sinna juriidilist poolt juurde. Loodetavasti saavad vene noored juba suvest alates meie juures eesti keele e-õppe kursusi võtta.

Meil on ka ärevushäirega noori.

Kui me tegevusluba taotlesime, meeldis ministeeriumile, et meie juures saavad õppida ka tähelepanu- ja ärevushäirega ning muude psüühiliste probleemidega noored, kes ei suuda tavaklassis teiste hulgas õppida. Kui vaatasin tänaseks intervjuuks valmistudes meie õppijate nimekirja üle, siis päris mitmed kannatavadki ärevushäire all.

Ärevushäirega õppijal on teistega koos ruumis olles keeruline keskenduda. Mõnele on isegi õpetajaga silmast silma õppimine üle jõu. Sel juhul lubab õpetaja tal veebikaamera välja lülitada, et ta saaks õpetajat lihtsalt kuulata. See kergendab õpetajaga suhtlemist. Samas võivad sellised õppijad olla väga andekad. E-õpe on nende võimalus.

Teil on tasuline õpe.

Jah, meil maksab üks kursus ehk 35 tundi 70 eurot. Kui õppija maksab korraga kõigi kursuste eest, mis ta meil läbib, saab ta 15% soodustust. Kui maksab osamaksetena, siis jääb hinnaks 70 eurot kursus. 

Kui õppija on osa kursusi oma koolis juba läbinud, siis me võtame neid arvesse, neid kursusi pole vaja uuesti teha. Kasutame ka VÕTA-t – hindame, kui hästi õppija midagi oskab. Näiteks oleme võõrkeeles töötavatel noortel lugenud võõrkeele sooritatuks. 

Kuid meil on ka stipendiumide süsteem. Kellel on õpitulemused väga head, saab taotleda stipendiumi ehk tasuta e-õpet. Esitab avalduse ja motivatsioonikirja ning selle alusel moodustub pingerida, mille alusel otsustame. Avaldusi stipendiumiga õppekohale hakkame vastu võtma juunis. Kõigile me kahjuks stipendiumi pakkuda ei saa.

Kes on Täiskasvanute E-Gümnaasiumi asutajad?

Need on meie neli pikaajalise täiskasvanute koolitamise kogemuse õpetajat. Üks neist olen mina ise, Reio Kiidli, lisaks õpetajad Ave Soekov, Piret Meresma, Eveli Torma.

AVE SOEKOV (keemia): „E-õppematerjal on kohandatud täiskasvanud õppijaga. Arvestame ka õppija eelnevat õpikogemust teistes koolides ja tööelus omandatut, kui seda saab õppekavaga siduda (VÕTA). Õpetajalt saab personaalselt tagasisidet ja veebikonsultatsioone.“

SIGRID ABILINE (ajalugu): „E-õpe võimaldab tõusta neil, kes koolis ei saa käia, sotsiaalsel redelil järgmisele astmele. See mõjutab positiivselt ka ühiskonda laiemalt. Enamikul TEG-i õpetajatest on pikk e-õppe kogemus ja nad oskavad täiskasvanud õppijat vajadusel toetada ning motiveerida.“

KARMELA KAASIK (geograafia): „Saad õppida ükskõik kus. Saad õppida ükskõik millal. Saad õppida omas tempos.“

E-õppe eelised

Mis asjaoludel tasub mõtelda õppimisele Täiskasvanute E-Gümnaasiumis?

  • TÖÖ KÕRVALT ÕPPIMINE. Täiskasvanute E-Gümnaasium sobib töötavatele noortele, kes soovivad veebi teel põhi- või keskharidust omandada.
  • ÄÄREMAAL ELAMINE. Sobib eriti hästi ääremaade noortele, kellel muidu tuleks sõita õppima pika maa taha. Näiteks Ida-Virumaa noortel on hea veebi teel oma eesti keelt täiendada.
  • KONFLIKT KOOLIS. Siin saavad õpinguid jätkata oma klassikaaslaste või õpetajaga konflikti sattunud noored. 
  • ÜKSIKUD ÕPIRASKUSED. Üksikutes õppeainetes raskustesse sattunud saavad need õppeained veebi teel järele õppida.
  • ÄREVUSHÄIRE. Väga hästi sobib see kool tähelepanu- või ärevushäirega noortele, sest siin on võimalik töötada õpetajaga individuaalselt.

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!