Õpetajate suvekoolide välimääraja

2. juuni 2023 Sirje Pärismaa toimetaja - 5 Kommentaari
Eesti Inimeseõpetuse Ühingu suvekool Hiiumaal. Foto: Eesti Inimeseõpetuse Ühing

Õpetajate suve lahutamatu osa on ajast aega olnud enesetäiendamine ja kogemuste vahetamine. Aineseltside suvekoolid pakuvadki võimalust kolleegidega kohtuda, silmaringi laiendada ja lõõgastuda.

JUUNI

8. ja 9. juunil toimub Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse (EAHJÜ) suveseminar Võrus Kubija hotellis-loodusspaas.

Heda Kala, EAHJÜ esimees, Tartu Meelespea Lasteaia direktor:

Päevakorras on alushariduse ja lapsehoiuseaduse eelnõu ja kaasnevate eelnõude, sh alushariduse riikliku õppekava eelnõu hetkeseis, arutelus osaleb HTM-i alushariduse valdkonna juht Maila Rajamets. Räägitakse haridusjuhi kompetentsimudeli arendusest ja lasteaiajuhi ootustest selle rakendamisele. Ülli Kukumägi viib läbi motivatsioonikoolituse „Mõtte jõud – optimeeritud mõtteviis“.

Seminari kulu kaetakse HTM-i riigieelarvelisest eraldisest, EAHJÜ eelarvest, omaosalusest (liikmed 50, mitteliikmed 100 eurot). Osalejaid on ligi 100.

20. ja 21. juunil korraldab Eesti Klassiõpetajate Liit koostöös Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liiduga Pärnu Mai Koolis ja Strandi hotellis suveseminari.

Mart Soobik, tehnoloogiakasvatuse liidu juhatuse esimees, ja Piret Jõul, klassiõpetajate liidu juhatuse esimees:

Suveseminari teema on „Koostöö – emotsionaalne ja sotsiaalne kapital“. Toimuvad tunnustatud lektorite (nt Tauri Tallermaa, TTÜ professor Jaan Kers) päevakajalised esitlused, ühised õpitoad kogemuste jagamiseks, külastatakse ringmajandusprintsiibil sotsiaalse ettevõtlusega tegelevat töökeskust.

Osalustasu 45 eurot, osalejaid ca 50. Seminari toimumisele on õla alla pannud HTM.

20. ja 21. juunil toimub heaalguslase motivatsiooni- ja ideekorjeseminar Põlvamaal Käbliku talus.

Liivi Türbsal, MTÜ Hea Algus tegevjuht:

Teemaks on organisatsiooni tegevuse analüüs, õpikogukondade tegevuse aktiveerimine, MINULE-programmi käivitamine ja jätkutegevuse korraldamine 2023. aasta teises pooles.

Osaleb kuni 30 MTÜ liiget – haridusorganisatsioonide esindajad üle Eesti.

Rahastavad HTM (toetus Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmetele) ja MTÜ Hea Algus. Tasakaalupanus igalt osalejalt on 15 eurot.

26. ja 27. juunil toimub majandus- ja ettevõtlusõpetajate seltsi suvekool Viljandimaal Vanaõue puhkekeskuses.

Elbe Metsatalu, majandus- ja ettevõtlusõpetajate seltsi juhatuse liige:

Peamine teema on ringmajandus ja uute riiklike majandus- ja ettevõtlusõppe valikainekavade sisu ja muudatused. Tutvustame uusi metoodilisi õppematerjale, vahetame praktikult praktikule kogemusi, toimub seltsi aastakoosolek.

Kahjuks tuleb seekord ka õpetajal endal tasuda osalustasu, sest programm „Edu ja tegu“ enam ei toeta. Seltsi liikme osalustasu on 10, teistel majandusõpetajatel 30 eurot.

Ootame 40 osalejat. Suvekooli korraldame koostöös JA Eestiga. Registreerimine https://opetaja.ja.ee/. Info elbe.metsatalu@gmail.com.

27.–29. juunini toimub Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu suvekool Piusa ürgorus, Obinitsal, Vastseliinas, Piusa külastuskeskuses.

Ingrid Prees, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse esimees:

Suvekooli teema on „Kogume inspiratsiooni Lõuna-Eestist. Keele- ja kultuurikümblus Setumaal, Võrumaa radadel“. Eesmärk on tutvuda seto kultuuri, klaasiliiva kaevandamise, palveränduri eluga, jagada häid õpetamiskogemusi/-metoodikat õpetajalt õpetajale. Osalustasu on 90 eurot. Suvekooli toimumist toetab HTM. Oodatud on 40 liidu liiget. Täpsem info https://eestikeelteisekeelena.eu/.

Eesti Inimeseõpetuse Ühingu suvekool Nõiariigis 2021. aastal. Foto: Eesti Inimeseõpetuse Ühing

JUULI

11.–13. juulini toimub Eesti Lasteaednike Liidu (ELAL) suvekool Saaremaal Kuressaares.

Evelin Sarapuu, ELAL-i juhatuse esimees:

Suvekooli teema on „Mõtted ja mustrid“. Otsime vastust küsimusele, kuidas õpetajana muuta enda mõttemustreid, mis toetaksid nüüdisaegset lähenemist õppimisele ja õpetamisele.

Kulutustest (180 eurot) panustab 120 eurot ühendus ja 60 eurot osaleja. Osalejaid on 150.

AUGUST

2. ja 3. augustil toimuvad Eesti Prantsuse Keele Õpetajate Seltsi suvepäevad Pärnus.

Aleksandra Ljalikova, prantsuse keele õpetajate seltsi juhatuse liige:

Suvekoolis räägitakse Erasmuse projektitaotluse kirjutamisest ja uuendatud õppekava rakendamisest. Toimuvad töötoad.

Oodatud on 25 osalejat.

Saime toetust õpetajate ühenduste koostöökojalt, Haapsalu frankofiilide ühingult ja Charles Defforey sihtasutuselt (Prantsusmaa).

2.–4. augustini toimub haridusühenduste suvekool Toilas.

Korraldus koos Harnoga. Läbiv üldteema on eestikeelse hariduse jätkusuutlikkus. Oma sisupanuse annavad Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur, TÜ teaduskool, TÜ ja TLÜ, Harno, HTM ja haridusühendused. 

7. ja 8. augustil toimub Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse (ESPÜ) suvekool Võrumaal Vaskna turismitalus.

Minni Aia-Utsal, ESPÜ juhatuse esimees:

Suvekooli teema on „Sotsiaalpedagoog toetajana digimaailmas“. Koolitajate abiga õpime, milline on tänapäeva noor sotsiaalmeedias, kuidas toetada lapsi ja noori nutisõltuvuse korral, ning arutleme digimaailma võlude ja valude üle sotsiaalpedagoogilises töös. 

Suvekooli hinda ei oska veel öelda, kuna mõned kokkulepped on lahtised. Suvekooli eest on tasunud tavaliselt tööandja. Osalejaid on kuni 50.

8. ja 9. augustil toimub haridustehnoloogide suvekool Sillamäel Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses.

Diana Veskimägi, Eesti Haridustehnoloogide Liidu juhatuse esimees:

Suvekooli teema on „Koostöös on energiat“. Jagame kogemusi, arutleme haridustehnoloogilistel teemadel, toimuvad töötoad eri sihtrühmadele ja võrgustutakse ühiselt liikudes ja Ida-Virumaaga tutvudes.

Osalejaid oodatakse orienteeruvalt 70.  

Tasu sõltub liikmestaatusest ja jääb vahemikku 105–145 eurot. Osalejad maksavad ise.

Infot jagatakse haridustehnoloogide sotsiaalmeedia kanalites ja http://www.haridustehnoloogid.ee.

8.–10. augustini toimub Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi (EAÜÕS) suvekool Pärnumaal.

EAÜÕS-i juhatus:

Pärnumaa võõrustab suvekoolis osalejaid juba kolmandat korda ja sel korral langes valik Vändra ja Tori ümbrusele ning Lihula mõisas asuvale baltisaksa muuseumile. Plaanis on külastada ka Koidula muuseumis suvelavastust. Oodata on põnevaid ja harivaid esinejaid, täiendame end sisulistel ja didaktilistel teemadel, arutleme aktuaalsetel teemadel (üleminek eestikeelsele õppele jm). Suvekooli kutsume ka häid kolleege Soomest ja Lätist.

Osalustasu on 115 eurot, tavaliselt maksab kool. Saime olulise toetuse ka HTM-ilt.

Osalejaid on ligi 80.

10. ja 11. augustil toimub Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi suvekool Tartus.

Kaja Sarapuu, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse esimees:

Suvekooli teema on „Kirjandus väljaspool raamatut“. Käime Tartu muuseumides, suveteatrites, kohtume keele- ja kirjandusinimestega, arutame, kuidas tehisintellekt saab olla õpetaja liitlane. 

Osalustasu on 54 eurot, ülejäänu katame HTM-i poliitika elluviimise partneri toetuse ja seltsi oma vahenditega.

Osalejaid ootame 60 ringis.

Inimeseõpetuse õpetajate suvekool toimub 10. ja 11. augustil Jõgevamaal Jõgeva vallas Kuremaa järve kaldal Udu talus

Silja Piir, inimeseõpetuse ühingu juhatuse liige, Jõgevamaa Gümnaasiumi õpetaja:

Õpetajaid koolitab Grete Arro, kes räägib tõhusast õppimisest ja õpetamisest, emotsioonidest, õpioskustest ja motivatsioonist. Jagatakse õpetajalt õpetajale nippe. Külastame Palamuse muuseumi, Elistvere loomaparki ja Jääaja keskust. Osalus on 100 eurot, mis katab nii koolituse, ööbimise, toitlustuse kui külastused. Erandina saavad poole hinnaga osaleda Jõgevamaa õpetajad, kes osalevad ainult esimesel päeval. Viimastel aastatel maksab osalemise eest õppeasutus. Mõned üksikud õpetajad maksavad ise. Tavaliselt osaleb suvekoolis ca 30 õpetajat.

14.–16. augustini toimub Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi (ESÕS) suveseminar Kütioru puhkekeskuses Võrumaal.

Kalle Lina, ESÕS esimees:

Seminari teemad on õpilaste ettevalmistamine tõlkevõistluseks ja tehisintellekti võimalused võõrkeeleõpetuses. Jagatakse praktilisi kogemusi. Hueberi kirjastus tutvustab ja jagab osalejatele uusimat õppekirjandust.

Osalustasu on 130 eurot. Kohti on 30.

Lähem info ja registreerumislink on seltsi kodulehel https://www.edlv.ee/.

14.–16. augustini toimub Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) kooliraamatukogude sektsiooni suveseminar Tartu Rakenduslikus Kolledžis. 

Eelika Rand, kooliraamatukogude sektsiooni juhataja:

Suveseminaril täpsem teema puudub. Külastame koolide raamatukogusid, kuulame loenguid laste- ja noortekirjandusest, ulmekirjandusest, ainete lõimingust. 

Suveseminari eest maksab kas osaleja ise või kool. Tasu ERÜ liikmeile 150, mitteliikmeile 185 eurot.

Osalejate arvuks oleme planeerinud 30. 

14. ja 15. augustil korraldab Eesti Haridustöötajate Liit alustavate õpetajate motivatsioonilaagri Saku noortelaagris.

Üritus on mõeldud eelkõige õpetajaõppe tudengitele ning mõne aasta koolis töötanud õpetajatele. Kuulatakse põnevaid esinejaid, luuakse uusi toetavaid kontakte ning veedetakse koos lõbusalt aega.

14.–16. augustini toimub Eesti käsitööõpetajate seltsi (EKS) Aita ja Eesti Tööõpetajate Seltsi suvekursus Valgamaal Tõrvas.

EKS Aita esinaine Saima Tõigast:

Suvekursuse teema on„Mulgi pärandkultuuri sidumine uue õppekavaga“. Suvekursus toetab kahe seltsi ühistegevust ja tehnoloogiavaldkonna õpetajate ainealast koostööd. Jagatakse kogemusi, toimuvad õpitoad. Ööbimine Udumäe puhketalus. Bussiekskursioon Sangaste mõisa ringtalli.

Osalejaid ligi 100.

Osalustasu sõltuvalt majutusest 178–198 eurot. Maksavad enamasti koolid/vallad.

14.–18. augustini toimub Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu rahvusvaheline suvekursus Kadrinas. 

Raina Luhakooder, Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu juhatuse esimees:

Suvekursus toimub Kadrina spordihoones ja välisväljakutel. Suvekursus on kehalise kasvatuse õpetajatele, liikumisõpetajatele, lasteaedade liikumisõpetajatele, treeneritele, klassiõpetajatele. Toimub palju töötube ja praktilist õpet, et toetada uuele õppekavale üleminekut ja pakkuda õpetajatele parimaid praktikaid.

Suvekursuste eest maksab osaleja või teda suunanud õppeasutus. Osavõtu hinnad sõltuvalt majutuspaketist on 270–420 eurot.

Osalejaid oodatakse 120.

14.–18. augustini toimub koorijuhtide ja muusikaõpetajate seminarlaager Haapsalu Kutsehariduskeskuses.

Jaanus Kann, Eesti Muusikaõpetajate Liidu juhatuse esimees:

Muusikaõpetajate liit ise suvekooli ei korralda, küll aga teevad seda EMTA ja Eesti Kooriühing.

Toimuvad loengud ja õpitoad − 2025. aasta üldlaulupeo kontseptsiooni ja repertuaari tutvustus; vokaalpedagoogika; tööõnnest ja vaimsest tervisest pingeliste aegade kiuste; töökultuur, ülekoormus ja selle vältimine, toimetulek uue generatsiooni õppuritega jpm. Ümarlaua arutelu koorijuhi-muusikaõpetaja rõõmudest, muredest ja lahendustest. Laagris annavad kontserdi ansambel Floridante, kammerkoor Collegium Musicale, segakoor HUIK! ja kammernaiskoor Musamari.

16.–18. augustini toimub Eesti Teadushuvihariduse Liidu alustava huviringi juhendaja koolitus Tartus, Viljandis ja Pärnus.

Koolitusel saab ülevaate pedagoogilistest ja ringitöö korralduslikest aspektidest, LTT-valdkonna spetsiifilistest teadmistest ja oskustest. Lisaks saab osaleda tunnivaatlustel ning läbida praktika juba tegutsevas huviringis ja lõputöös rakendada õpitud oskusi huviringi loomisel. Lisainfo www.teadushuvi.ee.

21.–23. augustini toimub Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu (EBÜ) suvekool Ida-Virumaal Alutagusel.

Leelo Lusik, EBÜ president:

Suvekooli teema on „Harrastusteadus ja ürgloodus Alutagusel“.

Tutvume põlismetsa ja ümbritsevate veekogudega, tegeleme loodusvaatlustega ja õpime nähtut üles märkima.

Rahastus tuleb HTM-ilt tegevustoetusena ja on ka osalejate (40–45 inimest) omaosalus. 

22.–24. augustini toimub informaatika- ja matemaatikaõpetajate suvekool Narva-Jõesuus Meresuu spaa hotellis.

Maia Lust, TLÜ nooremteadur:

Suvekooli teema on „Murrangulised tehnoloogiad, HEV-õpilaste toetamine ja ainetevaheline lõiming“.

Osalejaid on 120.

Registreerimine 21. juunini või kuni kohti jätkub.

Osalustasu on 140 eurot või 70 eurot ilma majutuseta. Osalejad maksavad ise või katab kulud õppeasutus.

Rohkem infot ja registreerimine https://www.tlu.ee/koolitused/informaatika-ja-matemaatikaopetajate-suvekool-2023.

23. ja 24. augustil toimub Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi suvekool Pärnu kolledžis.

Erika Puusemp, inglise keele õpetajate seltsi juhatuse esimees:

Suvekooli teema on „Learning is a treasure”. Toimuvad ingliskeelsed loengud, seminarid, töötoad.

Liikmete osalustasu 50 eurot, mitteliikmetel 60 eurot. Osalustasu maksavad õpetajad ise või maksab kool.

Esialgne kava https://eate.ee/.

Loodame vähemalt 150 osalejat, kuigi parimatel aegadel on olnud kuni 250 õpetajat.

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi 2021. aasta suvekool Tallinnas. Foto: Eesti Emakeeleõpetajate Selts

Eesti Keemiaõpetajate Liidu juhatus otsustab suvepäevade toimumise aja 7. juunil.

Ülle Seevri, Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu juhatuse esimees:

Geograafidel olid 19. ja 20. aprillil kevadpäevad Ida-Virumaal ja tulekul sügispäevad novembris. Suvel pole kokkusaamisi kunagi olnud. Mitme maakonna aineühendused teevad suviti õppeekskursioone.

Eveli Raudla, Eesti Füüsika Seltsi füüsikaõpetajate osakonna juhatuse esinaine:

Füüsikaõpetajatel sel suvel suvekooli ei toimu, meie süsteem on selline, et suve- ja sügiskool toimuvad üle aasta. 2022. oli meil suvekool, seega 2023. aasta novembris toimub sügiskool.


Kuidas toetab suvekoolide korraldamist HTM?

Aire Koik, HTM-i kommunikatsiooninõunik:

Haridus- ja teadusministeerium eraldas 2023. aastal Õpetajate Ühenduste Koostöökojale kui strateegilisele partnerile toetust summas 300 000 eurot. Eesmärk on toetada oskusteabe vahendamist, õpetajate professionaalset arengut, õppekeskkonna mitmekesistamist, õpetajate võrgustumist ning valdkonna arendamist. Kuidas jaguneb toetus aineliitude vahel, on Õpetajate Ühenduste Koostöökoja otsustada. Kas või mil määral toetatakse oma suvekoole, otsustavad aineliidud ise.


5 arvamust teemale “Õpetajate suvekoolide välimääraja”

 1. Tartu õpetaja ütleb:

  Mina põhimõtteliselt ei võta oma suvepuhkusel reklaamitud üritustest osa. Miks ma peaksin puhkusel kasvõi kaudselt tööasjadega tegelema?
  Õpetaja töönädal ületab tavaliselt 40 tundi ja minu töönädal on tihti 50 tundi pikk. Ma arvan, et siis on minul ja minu perel õigus puhkust koos nautida.
  Kõik koolitused ning enesetäiendused toimugu ikka tööajal! Ma ei ole veel kuulnud, et minu tuttavad käivad puhkuse ajal koolitusel.

 2. Peep Leppik ütleb:

  Toetan Teid, Tartu Õpetaja,

  aga hoopis teisel põhjusel… Olen viimastel kuudel püüdnud tutvuda igasuguste õpetajate TÄIENDUSKURSUSTE sisuga, kuid ma pole leidnud mitte ühtegi (!) TEADUSPÕHIST KURSUST, st. koolitajad ei tunne seda valdkonda, millega nad tegelevad… See on kohutavalt KURB, sest lihtsalt lobisemine õpetajatööst (pealegi suvel!) ei anna midagi!

  Ise käisin ca 50 aastat tagasi suvel hea meelega kursustel. Siis toimis nn viieaastane tsükkel kõigile õpetajatele ja iga kord oma kindla teemaga – õpetatav(ad) aine(d), psühholoogia-pedagoogika ja didaktika metoodikaga (nn Eiseni süsteem). Kursused (eriti Värskas) olid ka vahelduseks-suhtluseks kolleegidega…

 3. Riina Timberg ütleb:

  Nii tore just!
  Kui keegi ütleb, et “lihtsalt lobisemine õpetajatööst (pealegi suvel!) ei anna midagi!”, siis minu arust just annab. Just seda ongi ühel niigi haritud, koolitatud ja targal õpetajal vaja, et kolleegidelt häid kogemusi ammutada, omi jagada ja täitsa niisama koos olla.
  Kahju, et vähesed saavad/tahavad osaleda. Oleks omakandi aineõpetajatega võimalik koostööd ja ühistegevusi planeerida.
  Kutsungi siinkohal kõiki Pärnu kandi inimeseõpetuse õpetajaid meie suvekoolis osalema! Lähme veedame mõnusalt aega ja teeme plaane 🙂
  Riina Timberg
  Sindi Gümnaasiumi ja Tori Põhikooli inimeseõpetuse õpetaja

 4. Henno ütleb:

  Tasemel koolitusi on tõesti vähevõitu. Umbes pooled. Aga mõnele on see lihtsalt hea äri. Õpetaja on ju viisakas , kuulab ära, ebameeldivaid küsimusi enamasti ei esita. Ja raha tuleb.

 5. Tartu Õpetaja ütleb:

  @Riina Timberg
  See kõik on muidugi tore ja kindlasti ka vajalik.
  Aga miks peab see toimuma puhkuse ajal???

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!