Esimest aastat koolis

1. sept. 2023 Tuulike Kivestu-Rotella toimetaja - Kommenteeri artiklit


Reeli Kõll,
Järva-Jaani Gümnaasiumi algklassiõpetaja, 1. klass

Reeli Kõll. Fotod: erakogu

Miks otsustasid õpetajaks saada ja kooli tööle asuda?

Olen elukutselt alushariduse pedagoog ning töötanud lasteaias üksteist aastat, millest seitse olen olnud lasteaiaõpetaja. Kaks aastat tagasi alushariduse magistrantuuri astudes ei mõelnud ma, et minust võiks saada klassiõpetaja, pigem arvasin, et see võiks aidata mul alushariduse vallas ametiredelil tõusta. Õpingute käigus veendusin, et minu kutsumus on õpetajaamet, kuid samas tundsin, et tahan proovida midagi uut, ja kooli tööle minemine tunduski uus ja põnev. Kohe, kui võimalus avanes, kandideerisin ja osutusin valituks. Kõige toredam on, et lähen kooli koos lasteaiarühmaga, kellega lasteaias viimati lõpetasin.

Mis on sinu jaoks suurim väljakutse õpetajatöös ja kuidas plaanid sellega hakkama saada?

Ei oska suurimaid väljakutseid veel välja tuua, sest ei tea mida oodata. Lasteaiaõpetajana oli mul juba välja kujunenud kindel töörütm ja teadsin, mida ja kuidas pean tegema. Klassiõpetaja töö tundub praegu hoopis teistsugune, aga kas tegelikult on? Tuletan endale ikka meelde, et mul on olemas kõik õpetajale vajalikud omadused ning kõik klassiõpetajale vajalikud oskused omandan töö käigus. Olen kindel, et võimalike raskustega aitavad toetavad kolleegid ja sõbralik juhtkond hakkama saada.

Mida ootad algavalt õppeaastalt?

Alustava klassiõpetajana ootan eelkõige kolleegide tuge. Olen juba mõni nädal ennast tööl sisse seadnud ja saanud selle käigus kinnitust, et seda ma ka saan. Üle kõige loodan, et vastata kõikide – laste, lastevanemate, kolleegide ja eelkõige iseenda – ootustele.

Mida soovid 1. septembri puhul oma kolleegidele, Eesti õpetajatele?

1. septembri puhul soovin oma kolleegidele ja kõikidele Eesti õpetajatele julget pealehakkamist ja vastupidavust ning endise lasteaiaõpetajana julgustan kooliõpetajaid leidma endas pisut lapsemeelsust – see omadus muudab elu värvilisemaks, lõbusamaks ja loovamaks.


Anneli Riisalu,
Rahumäe Põhikooli muusikaõpetaja

Anneli Riisalu.

Miks otsustasid õpetajaks saada ja kooli tööle asuda?

Ilmselt oli see sisemine kutse. Olen muusikaõpetaja ja minu armastus muusika vastu on lihtsalt nii suur, et tahan seda ka teistele jagada. Midagi seletamatut on selle juures ikkagi ka – tahe kedagi õpetada, oma teadmisi jagada on olnud minus juba lapsest saati.

Mis on sinu jaoks suurim väljakutse õpetajatöös ja kuidas plaanid sellega hakkama saada?

Eks alustava õpetaja jaoks on kõik üsna suur väljakutse. Kool ju lahinguvälja päris ette ei näita ning kõik see, mida lähed sinna tegema, on uus ja väljakutsuv. Tulen ise väikesest maakoolist ning tahaksin väga seda maakooli mõnusat hõngu ja olemist linnakooli õpilastele edasi anda.

Mida ootad algavalt õppeaastalt?

Ootan põhiliselt ise õppimist. Lähen samal ajal magistrantuuri ega ole kaugeltki veel kõiki vajalikke teadmisi omandanud. Ootan, et õpin töö käigus lastelt ja saan magistriõppes omandatud teadmisi tundides rakendada.

Mida soovid 1. septembri puhul oma kolleegidele, Eesti õpetajatele?

Naljatades võiks öelda, et raudset närvi. Tegelikult soovin aga, et õpetajad leiaksid aega iseenda jaoks ega mataks end täielikult töö alla. Õpetajad panevad kogu oma hinge ju töösse ja koos sellega tihti ka oma vaimse tervise ning vaba aja. Oluline on õpetajatöö kõrval ka iseennast hoida.


Grete Kangur,
Lahmuse Kooli toimetulekuklassi klassiõpetaja

Grete Kangur.

Miks otsustasid õpetajaks saada ja kooli tööle asuda?

Otsustasin kooli tööle asuda mitmel olulisel põhjusel. Esiteks olen ma veendunud hariduse olulisuses. Soovin anda oma panuse õpilaste haridusse ja arengusse, aidates neil omandada teadmisi, oskusi ning enesekindlust, mis valmistab neid ette edukaks tulevikuks.

Teiseks võimaldab koolis töötamine endal areneda ning õppida. Koolikeskkond on dünaamiline ja mitmekülgne ning nõuab pidevat enesearengut ja kohanemist. Tahan väga tuua oma teadmised ja ideed koolikeskkonda ning õppida samal ajal uusi aspekte haridusest ja õpetamisest.

Mis on sinu jaoks suurim väljakutse õpetajatöös ja kuidas plaanid sellega hakkama saada?

Üks suurimaid väljakutseid on mõista õpilaste individuaalseid vajadusi ja õpistiile ning luua nende vajadustele ja võimetele vastav toetav keskkond. Panustan, et luua õpilastele individuaalsed õppekavad ja toetussüsteemid, mis võimaldaks neil areneda nendele sobivas tempos.

Teine suur ülesanne on õpilasi motiveerida ning hoida nende huvi õppimise vastu. Selleks kavatsen teha tunnid interaktiivseks ja kaasahaaravaks, tuues sisse praktilisi näiteid ja elulisi olukordi. Leian, et edukad õpetajad suudavad mitte ainult teadmisi edastada, vaid ka inspireerida ja toetada iga õpilase arengut. Lisaks soovin luua õpikeskkonna, kus õpilased tunnevad end turvaliselt.

Kolmandaks on väga oluline suhtlus vanemate ja kolleegidega. Plaanin suhelda lastevanematega regulaarselt ja avatult, et arutada õpilaste arengut, kaasata neid õppeprotsessi ning vajadusel koostöös leida lahendusi võimalikele raskustele. Tean, et mind hakkavad ümbritsema õpetajad, kes on valmis minuga oma teadmisi jagama ning kellele saan vajadusel toetuda.

Kuigi vahel võib olla keeruline, tähendab raskuste ületamine pidevat eneseületamist, koostööd kolleegide ja spetsialistidega ning avatust uutele lähenemisviisidele, et pakkuda igale lapsele parimat võimalikku tuge ja aidata tal realiseerida enda arengupotentsiaali.

Mida ootad algavalt õppeaastalt?

Algavat õppeaastat ootan suure põnevuse ja ootusärevusega. Ootan võimalust kohtuda uute õpilastega ning luua nendega usalduslik side. Aitan õpilastel avastada uusi teadmisi ja oskusi ning jälgin nende arengut ja edusamme kooliaasta jooksul. Soovin olla õpilaste suurim toetaja nende teekonnal ning tekitada huvi ümbritseva vastu – näha nende silmades sära, kui nad avastavad midagi uut.

Olen põnevil, rakendades uusi õpetamisstrateegiaid ja metoodika, mida olen ülikoolis ning haridusvaldkonnas töötades õppinud.

Lisaks uutele õpilastele saan alustada tööd ka uute kolleegidega. Koostöö nendega on äärmiselt oluline, sest saame üksteiselt õppida ning toetada üksteist probleemide lahendamisel. Ootan meeskonnatööd ja ideede jagamist, mis aitavad luua tõeliselt rikastavat õpi- ja töökeskkonda.

Mida soovid 1. septembri puhul oma kolleegidele, Eesti õpetajatele?

Esimese septembri puhul soovin oma kolleegidele, teistele õpetajatele inspireerivat algust!

Olgu meie klass suur või väike, meil on võimalus luua mõtestatud õppekeskkond, mis innustab avastama teadmisi, arendama oskusi ning kasvama iseseisvateks isiksusteks.

Soovin, et õpetajate koostöö oleks tugev ja toetav. Olgu meie suhtlus avatud ja konstruktiivne ning las meie ühine eesmärk olla õpilaste edule kaasaaitamine.

Lisaks saatku meid igas päevas rõõm ja positiivne energia. Õpetajana puutume kokku eriilmeliste olukordadega, kuid meie pühendumine tööle loob keskkonna, kus õppida on nauditav ning edusammud märgatavad.

Head 1. septembrit! Töötame koos selle nimel, et luua haridusmaailmas häid muutusi ja jätta endast jälg tulevastele põlvedele!


Sten Zaitsev,
Kõrveküla Põhikooli muusikaõpetaja

Sten Zaitsev.

Miks otsustasid õpetajaks saada ja kooli tööle asuda?

Kooli otsustasin tööle asuda enamjaolt just seetõttu, et suur osa õpetajatööst on ise õppimine. Elukestva õppe idee on mulle alati meeldinud ja arvan, et õpilastelt, töökeskkonnalt, sealhulgas kolleegidelt on palju õppida. Õpetajatel on võimalik mõjutada õpilaste elukäiku, olgu seda siis vaid vähesel määral või lausa kogu tulevase elu planeerimisel.

Mis on sinu jaoks suurim väljakutse õpetajatöös ja kuidas plaanid sellega hakkama saada?

Olen mõelnud, kas ja kuidas leian ranguse ja leebuse tasakaalu. Minu haridusteel on olnud õpetajaid, kellest kogu klass lugu pidas, ja ka neid, kellele lihtsalt pähe istuti. Kardan, et just noore õpetajana ei suuda ma algul end piisavalt kehtestada. Olen mitmelt õpetajalt nõu küsinud ja vastuseks saanud alati, et mingit võluvalemit ei ole, kõik tuleb aja ja kogemusega.

Mida ootad algavalt õppeaastalt?

Ootan, et õpetajatöö ei kaotaks minus armastust oma eriala vastu. Lisaks eeldan võib-olla veidi isekalt, et kool on vastutulelik, juhul kui esimesed kuud ei lähe kõige paremini. Olen võtnud suure vastutuse ja loodan, et teadmistest vajaka ei jää.

Mida soovid 1. septembri puhul oma kolleegidele,  Eesti õpetajatele?
Soovin uueks õppeaastaks jõudu ja kannatust ning panen südamele: alles tööturule astunud õpetajad õpivad kogenenumatelt, leiate õpilasi ka oma noorte kolleegide seast!


Mart Kase,
Lüllemäe Põhikooli direktor

Mart Kase.

Miks otsustasid kooli tööle asuda?

Tundsin, et on õige hetk panustada Eesti hariduse ja piirkonna arengusse. 

Mis on Sinu jaoks suurim väljakutse uues ametis ja kuidas plaanid sellega hakkama saada?

Ühendada tulemuslikult korraga personali-, arendus-, majandus-, finants- ja tegevjuhi pädevused ning jõuda selle kõrvalt kõigi inimestega ka suhelda.

Mida ootad algavalt õppeaastalt?

Kvaliteetset ja tulemuslikku õppetööd, kus enda arengut rõõmsas keskkonnas naudivad nii õpilased kui õpetajad.

Mida soovid 1. septembri puhul oma kolleegidele,  Eesti õpetajatele?
Olge marudad, ärge unustage nalja teha!


Kaisa Kungus,
Saku Gümnaasiumi 1. klassi klassijuhataja

Kaisa Kungus.

Miks otsustasid kooli tööle asuda?

Kooli tööleasumine on minu kui õpetaja jaoks üsna loomulik. Varem olin lasteaiaõpetaja, kuid juba lapsest saadik olen tahtnud proovida ka kooliõpetaja tööd. Minu suur eeskuju oli ja on mu esimene õpetaja Ive. Loodan, et minu õpilased mäletavad mind tulevikus sama soojalt.

Mis on sinu jaoks suurim väljakutse uues ametis ja kuidas plaanid sellega hakkama saada?

Oma aja planeerimine võib olla keerukas, aga kindlasti ka oskus tekitada õpilastes õppimisel õhinat ja juurutada mõtteviisi, et tahad õppida, mitte ei pea.

Mida ootad algavalt õppeaastalt?

Põnevaid katsetusi, mõistvat suhtumist nii kolleegide kui ka lapsevanemate poolt, üksteiselt õppimist, toredaid ettevõtmisi ja seda, et kõige selle kõrvalt jääks aega ka oma pere ja sõprade jaoks. 

Mida soovid 1. septembri puhul oma kolleegidele, Eesti õpetajatele?
Soovin kolleegidele rahulikku meelt ja rõõmsaid hetki, ning et akud oleksid alati laetud ja vajaduste tass täidetud.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!