Õpetajate koostööst lasteaiajuhtide pilguga 

31. okt. 2023 Kätrin Suurkivi, TÜ koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava vilistlane, Elva Gümnaasiumi klassiõpetaja; Merle Taimalu, TÜ haridusteaduste instituudi alushariduse kaasprofessor  - Kommenteeri artiklit
Elva Õnneseene lasteaia Peedu majade õpetajate ja lastevanemate koostöös alguse saanud metsa istutamine. Koostööd teeb kogu lasteaed: lapsed, vanemad ja õpetajad. Fotod: erakogu

Ilmselt ei kahtle keegi õpetajate koostöö olulisuses lasteaias, et rühm toimiks edukalt ja ühtse meeskonnana. Rühmaõpetajate koostöö aitab kaasa ka laste koostööoskuse arengule. Ent tõhus koostöö ei sõltu ainult õpetaja sisemisest valmisolekust ja heast paarilisest – seda peab toetama ka juhtkond. Selle aasta alguses tehtud uurimuses keskenduti lasteaedade koostöökultuuri ja õpetajate koostöö toetamisele lasteaiadirektori või õppejuhi silme läbi. 

Uurimuses osales 79 direktorit või õppejuhti lasteaedadest üle Eesti. Neile esitati nii suletud kui ka avatud küsimusi õpetajate omavahelise koostöö, lasteaia koostöökultuuri ja juhtkonna toetusmeetmete kohta. 

Vastustest selgus, et uurimuses osalenud lasteaedu iseloomustab koostööle avatud juhtkond, koostööd toetavad väärtused ja koostööle suunatud kultuur, kus õpetajad võivad üksteisele loota. Toodi välja üheskoos väärtuste loomist ja valitud väärtuste nimel töötamist. 

On hea meel tõdeda, et uurimuses osalenud lasteaedades tehakse koostööd kogu lasteaia, mitte vaid rühma piires. Peamised õpetajate koostöövormid on koosolekud ja igapäevased vestlused-arutlused laste arengu üle. Samuti tehakse koostööd laste arengu hindamisel. Üheskoos planeeritakse õppe- ja kasvatustegevust ning õpetajad osalevad koos professionaalses enesearenduses ehk siis ametialaste teadmiste ja oskuste täiendamisel. 

Samas paneb mõtlema, et mitme lasteaia juhtkonna liikme arvates ei vaatle õpetajad kolleegide tegevust, ei anna üksteisele regulaarselt tagasisidet ega pakugi üksteisele võimalust oma tegevust vaadelda. See on üllatav, sest professionaalse enesearenduse oluline komponent on refleksioon ning üksteise tegevuse vaatlemine on hea võimalus seda toetada. 

Õpetajad välja teenimas üksteise usaldust, mis on koostöö puhul väga oluline.

Koostööd toetavad tegevused

Juhtkonna ülesanne on kujundada koostööd toetav keskkond ja luua õppimisvõimalused, et toetada õpetajate professionaalset arengut. Üks selline võimalus on luua õpikogukonnad. Selgus, et mitmes lasteaias ongi edukalt toimivad õpikogukonnad, mida ka õpetajad kõrgelt hindavad. Näiteks on loodud õpikogukonnad, et üksteisele robootikat õpetada või jagada koolitustel saadud infot. 

Koostööd tehakse ka töörühmades, kus õpetajad on koondunud vabatahtlikult gruppidesse ja iga grupi fookuses on mingi teema, lasteaia jaoks oluline tegur, mida arendada. On näiteks keskkonna töörühm, ettevõtlikkuse või käelise tegevuse töörühm, tervisenõukogu. Samuti korraldatakse koos üritusi. 

Kasutatakse võimalusi kolleege märgata, tänada ja tunnustada. On rõõmustav, et kõik töötajad valivad üheskoos asutuse väärtustele tuginedes aasta kolleegi eri kategooriates ja ära pole unustatud ka abipersonali ja õpetaja abisid. Tore idee on tänupuu, kus iga töötaja saab kirjutada kolleegile tänusõnad. 

Lasteaedades korraldatakse meeskonnale ühiseid üritusi ja väljasõite, et toetada meie-tunnet. Käiakse ühiselt teatris, külastatakse teisi lasteaedu, valitakse igal kuul uued väljakutsed, et üheskoos tegutseda. 

Juhtkonnaliikmed tõid välja, et kõige enam toetavad nad õpetajaid, väärtustades nende tööd ja aidates kaasa heade suhete kujunemisele. Olulisel kohal koostööd soodustavate meetmetena on julgustamine uuteks algatusteks ning õpetajatele võimaluste pakkumine lasteaeda puudutavates otsustes osalemiseks. Kui õpetajad tunnevad, et nende töö on oluline ja töötajate suhted on head, teevad nad ka koostööd parema meelega. 

Uurimusest selgus, et valdav osa küsitletud lasteaiajuhtidest annab õpetajatele tagasisidet nende töö kohta. Paljud juhtkonnaliikmed tõid välja töötajate võrdsuse. See tähendab, et õpetaja abid ja assistendid on meeskonnas olulisel kohal ning neil on õpetajatega võrdne võimalus osaleda aruteludes, üritustel ja rääkida otsustamisel kaasa. Samas ei osanud sugugi kõik uurimuses osalenud juhid vastata, kas õpetajatel on võimalus rääkida lasteaeda puudutavates otsustes kaasa või kas korraldatakse koostööd soodustavaid koolitusi. 

On hea meel tõdeda, et uurimises osalenud lasteaedades on koostöine ja õpetajaid toetav koostöökultuur. Juhtkond soodustab teadlikult koostööd ja panustab selle arengusse. Kindlasti on igas lasteaias veel arenguruumi, sest koostöö on protsess ning iga osapool mõjutab selle kulgu. Kuid kui juhtkond on avatud uutele inimestele, võimalustele ja arengule, on võimalik koos saavutada palju enam kui üksi tegutsedes. 

Kätrin Suurkivi kaitses 2023. aasta suvel bakalaureusetöö „Koostöökultuur ja õpetajatevaheline koostöö ning selle toetamine lasteaias juhtkonna hinnangul“ Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekaval. Juhendaja oli Merle Taimalu.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!