Valminud on hindamisvahendid 1. ja 2. klassi õpilaste jaoks

3. okt. 2023 Piret Soodla, Tallinna Ülikool; Sirje Piht, Haridus- ja Noorteamet - Kommenteeri artiklit
Esimeses klassis viiakse testimine läbi õpilasega individuaalselt tahvelarvutis ning õpetaja saab vajadusel last juhendada. Foto: FREEPIK

Tallinna Ülikooli teadlaste koostöös Haridus- ja Noorteametiga on välja töötatud elektroonilised hindamisvahendid 1. ja 2. klassi õpilaste keele- ja matemaatikapädevuse, nende valdkondadega seotud õpipädevuse aspektide ning õppimise seisukohalt olulisemate kognitiivsete võimete hindamiseks. 

Hinnatakse neid pädevusi ja võimeid, mis on aluseks edasisele õppimisele koolis. Hindamisvahendid on valminud Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisel projekti „1. ja 2. klassi pädevustestide arendus“ raames. Hindamisvahendite ülesannete autorid on Piret Soodla, Anu Palu, Mairi Männamaa ja Eve Kikas. 

Tegemist on normeeritud hindamisvahenditega, mis annavad võimaluse iga lapse tulemusi positsioneerida teiste samal klassitasemel õppivate laste tulemuste suhtes ehk saada teada, kas õpilase teadmised ja oskused on eakohasel tasemel või sellest madalamad. 

Arengulise mahajäämuse võimalikult kiire tuvastamine annab õpetajale võimaluse varakult sekkuda. Hindamisvahendid asuvad eksamite infosüsteemis ning nende juurde kuulub juhendmaterjal, milles antakse põhjalik ülevaade sellest, kuidas teste läbi viia ja tulemusi interpreteerida. Lisaks jagatakse soovitusi, kuidas õpilase tulemusi tõlgendada ning millele võiks õppeprotsessis täiendavalt tähelepanu pöörata.

Mida ja milleks hinnatakse?

Et õpilaste arengut parimal viisil toetada, peab õpetamisel ja kasvatamisel arvestama õpilaste pädevuste ja nende komponentide (osade) hetketasemega. See tähendab, et on vaja osata neid võimalikult täpselt hinnata. Käesolevate arvutipõhiste vahenditega hinnatakse keele-, matemaatika- ja õpipädevuse näitajaid ning kognitiivseid protsesse, mille tähtsust õpilase edasises arengus ja õppimises on kinnitanud empiirilised uurimused. 

Näiteks keele valdkonnas hinnatakse 1. klassis lugemise ja kirjutamise eeloskusi ning esmast lugemisoskust, 2. klassis juba lugemisoskust laiemalt: lugemistehnikat ning loetud tekstist arusaamist. Matemaatikas omakorda hinnatakse 1. klassis loendamisoskust ning 5 ja 10 piires arvutamist, 2. klassis arvutamist suuremate arvudega ning probleemilahendusoskusi. Kui seni ei ole koolides olnud kättesaadavaid teste kognitiivsete võimete hindamiseks, siis uued hindamisvahendid annavad teavet ka töömälu, tähelepanu ja järeldamisoskuse kohta, mis on õppimise seisukohalt olulised. 

Millal hindamisvahendeid kasutada?

Esimese klassi hindamisvahend on mõeldud kasutamiseks klassi alguses (septembris-oktoobris), kuna keele ja matemaatika valdkonnas on aluseks võetud kooliteed alustavate laste oodatav oskuste tase. Teise klassi hindamisvahendil on kaks paralleelversiooni, millest ühte saab kasutada klassi alguses sügisel, teist aga näiteks talvel. Seega aitavad hindamise tulemused õpetajal tuvastada võimalikud puudujäägid lapse teadmiste ja oskuste tasemes, millega õppeprotsessi planeerides arvestada; teise klassi puhul võimaldavad teistkordse hindamise tulemused lisaks teada saada, kuidas on vahepeal rakendatud lisatugi (sekkumine) õpilasele mõju avaldanud.

Kes saavad hindamisvahendeid kasutada?

Hindamisvahendid on mõeldud kasutamiseks koolides töötavatele õpetajatele ja eripedagoogidele. Seejuures rõhutame eriti eripedagoogi rolli, kelle kutsestandard näeb ühe tööosana ette õpilaste psüühiliste protsesside, kõne, õpioskuste jm hindamise. Käesolevad hindamisvahendid on koolisüsteemis töötavatele eripedagoogidele seega oluline tööriist õpilastele sobiva õpetuse planeerimisel.

Kuidas hindamisvahendeid kasutada?

Hindamine nõuab õpetajalt ja eripedagoogilt teadmisi laste arengu iseärasustest vastavas valdkonnas, kuid ka haridusliku ja psühholoogilise hindamise põhimõtetest (sealhulgas eetika printsiipidest), millest kinni pidada. Abiks on juhendmaterjal, mis tuleb enne õpilaste testimist läbi töötada. Hindamisvahendi kodulehel on ka õppevideo, kus õpetajale näidatakse, kuidas testimist läbi viia. Pärast testi lõpetamist saab testi läbiviija kohe tagasisidet iga õpilase ning klassi kui terviku tulemuste kohta.

Esimeses klassis viiakse testimine läbi õpilasega individuaalselt tahvelarvutis ning õpetaja saab vajadusel last juhendada. Individuaalsel testimisel on võimalus lapse käitumist testi sooritamise ajal ka vaadelda, mis annab lisainfot lapse õppimisraskuste võimalike põhjuste kohta. Teises klassis sooritavad õpilased teste grupis.

Täpsemad juhised hindamisvahendite kasutamise kohta ning otsetee hindamisvahenditele leiab aadressil
https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=88477660.

Täname kõiki koole, õpetajaid ja tugispetsialiste, kes aitasid hindamisvahendite loomisele kaasa, ning loodame, et uued vahendid võetakse koolides aktiivselt kasutusse!


Õpetaja arvamus

Karin Simso. Foto: erakogu

Karin Simso, Põlva Kooli eripedagoog

Katsetasime Põlva Koolis hindamisvahendit nii esimeses kui teises klassis normide kogumise perioodil ning nägime valmimas suurepärast nüüdisaegset hindamisvahendit, mida olime kaua oodanud. Testide avanemisel kasutasime kooli tugimeeskonnaga kohe võimalust esimeste klasside õpilaste üldpädevusi hinnata. Praegu on töö pooleli. Hindamisvahend annab väga hea ülevaate õpilase keelelistest, matemaatilistest ja kognitiivsetest oskustest. Õpilaste individuaalne ning kogu klassi kokkuvõttev tagasiside lihtsustab klassiõpetajal töö planeerimist ning aitab tugispetsialistidel abivajavad lapsed kiiresti üles leida ning neile tuge pakkuda. 1. klassi test on õpilase jaoks väga mänguline ning paneb naeratama ka tõsised ja arglikud lapsed. Arvestada saab õpilase eripäradega. Näiteks kehvemini lugeda oskava lapse puhul on võimalik pikemate lausete lugemine vahele jätta. Ülesannete hulgas leidub igale lapsele midagi, millest ta saab testi käigus eduelamuse. Teise klassi hindamisvahendid annavad võimaluse hinnata ühe klassi õpilasi korraga (hoiab aega kokku). Peategelane Mari ja mõned eelmisest aastast tuttavad ülesanded tekitavad õpilastes kindluse, et nad saavad arvutiga üksi hakkama. Minu poolt testitud õpilased said selles digikeskkonnas hakkama kõik. Testide juurde kuulub väga põhjaliku käsitlusega juhendmaterjal, mida soovitan lugeda ka neil õpetajatel, kes testida ei kavatse. Julgustan nii õpetajaid kui tugispetsialiste kasutama seda ainulaadset ja hästi töötavat hindamisvahendit.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!