Riigikontroll: kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate puudus on seniarvatust suurem

26. jaan. 2024 Riigikontroll - Kommenteeri artiklit

Kvalifikatsiooninõuetele vastavate üldhariduskoolide õpetajate puudus on tegelikkuses veel suurem, kui Eesti hariduse infosüsteem seda näitab, järeldas Riigikontroll oma täna avaldatud auditiaruandes. Lisaks on probleemiks puuduliku ainepädevusega õpetajate hulk: auditi valimisse sattunud ligi 500 õpetajast, kes annavad põhikoolide loodus- ja täppisteaduste aineid, enam kui veerandil polnud nende ainete õpetamiseks vajalikku ettevalmistust.

Riigikontroll leiab, et Haridus- ja Teadusministeerium on õpetajate järelkasvu osas oma eesmärkidest kaugemale triivimas.Ehkki õpetajate järelkasvu tagamiseks koostatud tegevuskava kohaselt peaks aastal 2026 üldhariduskoolides kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal olema 90%, ei ole selle sihi saavutamine tõenäoline. Kui 2014. aastal vastas Haridussilma andmetel kvalifikatsiooninõuetele 90,2% õpetajatest, siis 2022. aastaks oli nende osakaal langenud 81,2%-le. Kui tänavu 1. augustist lisandub kvalifikatsiooninõuete hulka eesti keele oskuse nõue, nihkub eesmärk veelgi kaugemale.

„Auditi käigus sai selgeks, et korrektseid andmeid õpetajate kvalifikatsiooninõuete kohta pole. Riigikontrolli valimis ei vastanud ligikaudu iga neljas loodus- ja täppisteaduste õpetaja kvalifikatsiooninõuetele,“ ütles Riigikontrolli auditijuht Rauno Vinni.

Kui Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) andmed näitasid, et auditi valimisse võetud 486 põhikoolide loodus- ja täppisteaduste õpetajast 82% vastas kvalifikatsiooninõuetele, siis auditi käigus selgus, et tegelikkuses oli kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal väiksem (76%). Probleemil on kaks peamist põhjust: koolijuhid eksivad kvalifikatsiooninõuete hindamisel, sest nõuetele vastavuse hindamisel on liiga palju tõlgendamisruumi, ja EHIS-esse sisestatakse andmeid valesti.

Riigikontroll juhib tähelepanu, et piisava ettevalmistusega õpetajate nappus halvendab üldhariduse taset. Riigikontrolli analüüs näitas, et õpetajate nappuse tingimustes annavad loodus- ja täppisteaduste tunde sageli koolis töötavad teised aine- või klassiõpetajad ning nn karjääripöörajad. Õpetaja võib seejuures formaalselt kvalifikatsiooninõuetele vastata – tal võib olla nii nõutav magistrikraad kui ka õpetajakutse –, kuid samal ajal võib tal puududa erialane ettevalmistus õpetatavas aines. Siiski eeldab näiteks keemia, füüsika või matemaatika heal tasemel õpetamine lisaks õppeaine valdamisele ka ainedidaktika ehk aine õpetamise praktika ja teooria tundmist. Nii koolijuhid, koolipidajad kui ka Haridus- ja Teadusministeerium on õpetajate ainepädevuse arendamisele vähe tähelepanu pööranud.

„Tihti annavad õpetajad mitut õppeainet, ent Riigikontrolli valimis oli vaid 34%-l õpetajatest kõigis nende õpetatavates loodus- ja täppisteaduse ainetes vajalik ettevalmistus,“ nentis auditijuht Rauno Vinni. „Seda on liiga vähe. Lisaks puudus 27%-l vaadeldud õpetajatest ainete õpetamiseks vajalik ettevalmistus sootuks. Seda on jälle liiga palju.“

Riigikontroll soovitab Haridus- ja Teadusministeeriumil rohkem pingutada õpetajate kvalifikatsiooniandmete korrastamise nimel EHIS-es. Kvalifikatsiooninõuete hindamist tuleks koolijuhtidele paremini selgitada. Õigeid ja asjakohaseid andmeid õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastavuse kohta on vaja, et märgata muutusi õpetajaskonnas; mõista, mida on vaja teha hariduse kvaliteedi tagamiseks ning kui palju selleks on raha ja inimesi tarvis.

Riigikontroll soovitab Haridus- ja Teadusministeeriumil aktiivsemalt toetada nii õpetajate ainepädevuse arendamist kui ka kvalifikatsiooninõuete täitmist. Õpetajad vajavad kvalifikatsiooninõuete täitmisel ja ainepädevuse tõstmisel senisest süsteemsemat tuge, sest õpetajate teadmiste ja oskuste tase mõjutab otseselt hariduse kvaliteeti. On vaja otsustavalt minna edasi nii õpetajate järelkasvu tegevuskava elluviimisega kui ka teiste hariduspoliitika otsuste langetamisega, näiteks koolivõrgu korrastamine võiks pakkuda ressursisäästu ja luua eeldused selleks, et pakkuda pädevatele õpetajatele paremaid töötingimusi: kõrgemat palka ja mõistlikku töökoormust oma erialal.


Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!