Viimases lehes
Päevakorral

Kunstiõpetuse head ja vead

24. märts 2023 Merilin Mändveer

Õppekava uuendamine annab kunstiõpetajale varasemast rohkem vabadust. Kui õppekavas on vähem ettekirjutusi, võib see olla hea uudis kogenud kunstiõpetajale, samas kui noored õpetajad ei […]

Nädalakommentaar

Kunst loob head inimest

24. märts 2023 Anneli Porri kunstiteadlane, kunstikriitik, Eesti Kunstiakadeemia lektor

1936. aasta joonistamise ehk tolleaegse kunstiõpetuse test 7. klassile palus õpilasel visandada perspektiivis pang. Kindel on, et praegu ei ole kunstiõpetuse ülesanne enam tööstuse […]

Värske!

Teadusmalevas saab teha uurimistööd kosmosega seotud teadusvaldkonnas 

24. märts 2023 Tartu observatoorium

Tartu Ülikooli Tartu observatoorium ootab kandideerima teadusmalevasse. See on suvine 15–19-aastastekoolinoorte teaduslaager, kus tavaliste malevatööde asemel tehakse teadustööd kosmosega seotud uurimissuundadel. Õpilastel on võimalus veeta […]

Üldharidus

Kuidas jääb paremini meelde?

24. märts 2023 Anne-Ly Vips, Laivi Hallasoo, Merike Saar Tallinna Ülikooli ELU õppeaine „Uuriva õppija“ projekt

Haridusuuringud näitavad, et mitmed vägagi populaarsed õppimisviisid pole tegelikult tõhusad ja on aeg nendest loobuda. Näiteks viimasel õhtul kontrolltööks tuupimise asemel on mõttekas hajutada […]

Arvamus

Tee tööd armastusega, siis ei näe vaeva

24. märts 2023 Kati Bakradze EVÕL-i juhatuse aseesimees, Tallinna Ühisgümnaasiumi õpetaja

Veebruaris kogunes Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu kutsel veebiümarlaua taha Eesti ülikoolide, keeleõpetajate seltside ja liitude, üliõpilastest ja võõrkeeleõppe huvilistest koosnev grupp inimesi, kes valutas südant […]

Alusharidus

Õpetaja oma tööst vanematega lasteaias

24. märts 2023 Taisia Mahnatš Tartu lasteaia Naerumaa vanemõpetaja

Taisia Mahnatš on töötanud ühes ja samas lasteaias tervelt 34 aastat. On märkimist väärt, et lisaks on ta ise ka selle lasteaia kasvandik. Õpetajaametist […]

Alusharidus

Millal me lõpetame laste raamidesse surumise? 

24. märts 2023 Kristi Stahl kolme lapse ema

Lasteaias harjutame lapsi loovalt mõtlema. Loovus areneb nii uute olukordadega silmitsi seistes kui ka igavledes. Kuni seitsmenda eluaastani õpetame lastele, et ei ole olemas […]

Õpetajaharidus

Kolm vaadet 195-aastasele Tartu Õpetajate Seminarile

24. märts 2023 Krista Uibu Tartu Ülikooli algõpetuse professor, õpetajate seminari juhataja

Õpetajate seminari 195. aastapäeva tähistatakse märtsis loeng-seminaride sarjaga „Seitse aastakümmet õpetajate seminari õppejõu pilgu läbi“, kus heidetakse pilk selle õppeasutuse seitsmele viimasele kümnendile. Aga […]

Üldharidus

Vältides rutiini, hoiame end vormis

24. märts 2023 Sirje Pärismaa toimetaja

7. oktoobril leiab aset 11. aasta õpetaja gala. Uurime, kuidas on läinud varasematel laureaatidel. 2020. aasta õpetaja galal tunnustati esmakordselt ka huvihariduse edendajaid. Esimese […]

Üldharidus

Soome keele õpetuse tulevikku vaadates 

24. märts 2023 Agnes Tambet soome keele õpetaja üldharidus- ja kutsekoolis, ESKÕS-i liige 2018. aastast

30-aastaseks saanud Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi (ESKÕS) arengust ja juubeliseminaril kuuldust.  Arutlesime kolleegidega, kuidas on olukord võõrkeeleõpetuses muutunud. Esile kerkisid mitmed teemad: õpetajate […]

Üldharidus

Kuhu liigud, haridus?

24. märts 2023 Kristi Mumm, Tartu Forseliuse Kooli õppejuhT; Merle Ööpik, Tartu Karlova Kooli õppejuht

Esinejate ja Tartu õppejuhtide mõtted sõnastasid Tartu Forseliuse Kooli õppejuht Kristi Mumm ja Tartu Karlova Kooli õppejuht Merle Ööpik „Kuhu liigud, haridus?“ küsiti 16. […]

Arvamus

Riigi toetatud koolide missivalimised

24. märts 2023 Anna-Liisa Blaubrük Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpetaja

HTM kutsub kuuendat aastat koole osalema aasta kooli konkursil. Konkurss on ellu kutsutud HTM-i statuudi järgi, et tutvustada ja väärtustada Eestimaa koole. Kuid eesmärgist […]

Üldharidus

Aasta soome keele õpetaja Piret Meresma: „Teen seda, mis mulle päriselt meeldib“

24. märts 2023 Annika Poldre toimetaja

Eesti Soome Keele Õpetajate Seltsi (ESKÕS) 30. sünnipäeval, 17. märtsil kuulutati 2022. aasta soome keele õpetajaks Piret Meresma.   Piret Meresmal on soome keele õpetaja staaži […]

Värske!

Piirinihutaja auhind Peaasjade eestvedajale

24. märts 2023 Sirje Pärismaa toimetaja

Tartu Herbert Masingu Kooli 30. sünnipäeva konverentsil tunnustati Tiina Kallavuse nimelise Piirinihutaja auhinnaga kliinilist psühholoogi ja Peaasjade keskuse eestvedajat Anna-Kaisa Oidermaad. Anna-Kaisa Oidermaa on […]

Arvamus

Eesti õpetajate 5G

24. märts 2023 Eneli Kindsiko Arenguseire Keskuse ekspert

Esimest korda maailma ajaloos oleme jõudnud aega, kus tööturul on kõrvuti viis generatsiooni (5G), sest inimesed püsivad tööturul järjest kauem.  2022. aastal oli üks […]

Inimene

KÕRVALPILK. Reigo Ahven tooks kooli uue, reaaleluks ettevalmistava aine

24. märts 2023 Tuulike Kivestu-Rotella

On keeruline ette kujutada ettevõtlikumat inimest kui muusik Reigo Ahven. Praegu on tal käsil muusika start-up’i Fairmus rajamine, USA jazz-bändi Vanguard Jazz Orchestra kontserdi […]

Lastekultuur

Väikese Printsi auhinna pälvis Taavi Tõnisson

24. märts 2023 ASSITEJ Eesti keskus

Auhind anti pidulikult üle 21. märtsil pärast „Apelsinitüdruku“ etendust Eesti Noorsooteatris. Väikese Printsi auhind antakse välja noore vaataja teatri päeva puhul, mis on 20. […]

Lastekultuur

Teatrisäde kooli – kuidas rääkida õpilastega teatrist?

24. märts 2023 ASSITEJ Eesti keskus

Sel kevadel maikuus korraldab noore vaataja teatri rahvusvahelise organisatsiooni ASSITEJ Eesti keskus üldhariduskoolide õpetajatele teatrianalüüsi alase tasuta kahepäevase täiendkoolituse „Teatrisäde kooli – kuidas rääkida õpilastega […]

Arvamus

Kasulik viide. Isemääramisteooria

24. märts 2023 Kati Aus Tallinna Ülikool, õpetajahariduse teadur, HTM, hariduspsühholoogia nõunik

Eelmisel nädalal suunas Margus Pedaste lugejad kognitiivse kaasatuse eri tasandeid kirjeldava ICAP-mudelini. Kõrvalepõikena tasub soovitada ka uurimusi, mis aitavad vastata küsimusele, kuidas seda kõike […]

Värske!

Õpilased koostasid holokausti teemal õppematerjale

23. märts 2023 HTM

Haridus- ja Teadusministeerium koos Eesti Mälu Instituudi ning Eesti Juudi Muuseumiga viis õpilaste hulgas läbi holokaustiteemalise õppematerjalide koostamise konkursi.17. märtsil toimunud lõpuseminaril kuulutati välja […]