Värske
Päevakorral

Esmakordselt ületab õpetajate keskmine palk kahe tuhande euro piiri

30. sept. 2022 Sirje Pärismaa toimetaja

Järgmise aasta riigieelarve läbirääkimised on seljataga ja haridusrahval põhjust rõõmustada rohkem kui varasematel aastatel. Milles kokku lepiti? Lühiülevaate annab haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. […]

Kommentaar: Esimene samm on viimaks tehtud

30. sept. 2022 Irene Käosaar Narva Eesti Riigigümnaasiumi direktor

Irene Käosaar, Narva Eesti Riigigümnaasiumi direktor: Olen siiralt rõõmus kahe olulise otsuse üle, mida on liigagi kaua oodatud: eestikeelsele õppele üleminek põhikoolis ja õpetajate […]

Arvamus

Õpetajate palgatõus PEAB jätkuma

30. sept. 2022 Reemo Voltri EHL-i esimees

Eesti õpetajate töötasu on viimase kümne aasta jooksul suurenenud, kuid liiga väikeste sammudega.  Õpetajad streikisid viimati aastal 2012, kui töötasu miinimum riigi keskmise palgaga […]

Keelekaste: Keelemees Google

30. sept. 2022 Priit Põhjala

Kes on pikima patsientide nimistuga arst maailmas? Loomulikult doktor Google. Hämmastavalt suur hulk inimesi, selmet pöörduda otse tõelise väljaõppinud tohtri poole, usaldab oma tervise […]

Üldharidus

Ministeeriumi eksperdid lõdvendasid Saaremaal pinget

30. sept. 2022 Sirje Pärismaa toimetaja

Alanud õppeaasta üks suuremaid väljakutseid koolidele on Ukrainast tulnud laste õppe korraldamine. HTM on koondanud veebi abimaterjali ja ametnikke kutsutakse koolidesse, et õpetajate-koolijuhtide küsimustele […]

Ka täiskasvanu andekus on oluline

30. sept. 2022 Halliki Põlda Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi elukestva õppe dotsent

Koolides kõneldakse kaasava hariduse võimalusest toetada õpilaste individuaalseid andeid juba suhteliselt palju, kuid kaasavat haridust on vaja rakendada ka täiskasvanuhariduses.  „Ei, suured inimesed küll […]

Tugiharidus

Uuenev Tallinna Lastekodu ootab loovusmessile

9. sept. 2022 Tiina Vapper toimetaja

Tallinna Lastekodu 31 asendusperes elab kokku 170 last. Mustamäe maja on koduks 21 raske ja sügava puudega lapsele. Hoone on kahe viimase aastaga põhjalikult […]

Mis teeb psühholoogist koolipsühholoogi?

17. juuni 2022 Ada Urm Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi arengu- ja koolipsühholoogia nooremlektor

Viimastel aastatel on õigustatult tõusnud fookusesse inimeste vaimne tervis ja selle hoidmise olulisus. Teadlikkus vaimse tervise vallas on toonud kaasa järjest kasvava valmiduse abi […]

Alusharidus

Kooliks valmis. Laste koolivalmidus kujuneb aktiivse tegevuse käigus

16. sept. 2022 Reti Pääslane lasteaiaõpetaja ja ajakirjanik

Tallinna 2022. aasta parima lasteaiaõpetaja tiitliga tunnustatud õpetajate silmis on möödas lasteaias kooli mängimise ajad, mil 6–7-aastased lapsed laua ääres töövihikut täitsid. Kooliks ettevalmistamisel […]

Lapse esimesed sammud raamatute maailmas 

9. sept. 2022 Heldin Punga, Põlva Lepatriinu lasteaia Sinitriinude rühma õpetaja; Sirje Kepp, Põlva Lepatriinu lasteaia Sinitriinude rühma õpetaja assistent

Tore, kui raamatute ettelugemine, lugude vestmine ja näitemängude tegemine saadab lapsi juba alates sõimerühmast. Põlva Lepatriinu lasteaia Sinitriinude rühma kahe- ja kolmeaastastel mudilastel möödus […]

Kutseharidus

Ida-Virumaa ootab kutseõpetajaid

17. juuni 2022 Annika Poldre toimetaja

Tallinna Ülikooli üliõpilased, tulevased kutseõpetajad tutvusid töövõimalustega Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses.  Ida-Viru ettevõtluskeskus Hariduskopter tegutseb aktiivselt selle nimel, et maakonda tuleks uusi õpetajaid. Kevadel korraldati TLÜ […]

Kutsekooli praktika uutmoodi – ettevõttele kasulikumalt

10. juuni 2022 Annika Poldre toimetaja

Pärnumaa Kutsehariduskeskus korraldas seminari, kus tutvustati uut arengusuunda kutseõppes, s.o projektipõhist praktikat. Kui seni on selline praktika olnud kõrgkoolide pärusmaa, siis nüüd sobib ka […]

Õpetajaharidus

Kuidas loevad ja arvutavad kooliteed alustavad lapsed?

9. sept. 2022 Piret Soodla, TLÜ; Anu Palu, HARNO

Eelvaatle uues sakis Esimese klassi astuva lapse oskuste hindamiseks on loomisel hindamisvahend, mida saab kasutama hakata 2023. aasta sügisel. Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava (2008) […]

Voolimine eelkoolieas ja selle mõju peenmotoorikale

9. sept. 2022 Jekaterina Kuusik, füsioterapeut; Irja Vaas, Tartu Ülikooli käsitöö ja kodunduse didaktika nooremlektor

Koolieelses eas areneb laps kehaliselt kiiresti ja areng puudutab nii üld- kui ka peenmotoorikat. Peenmotoorika areng mõjutab iseseisvat toimetulekut igapäevaelu toimingutega, näiteks riietumisel nööpide […]

Inimene

KAHEKÕNE. Alushariduse seaduse pikk tulemine pidurdab kogu haridussüsteemi arendust

23. sept. 2022 Sirje Pärismaa toimetaja

Esimest korda said kahekõneks kokku koolieelsete lasteasutuste juhid: Heda Kala (Tartu Meelespea lasteaed) ja Ene Nool (Rakvere Rohuaia lasteaed). Mõlemad staažikad juhid loodavad, et alushariduse […]

Ülo Vooglaid: „Põhiküsimus on õpetaja“

19. aug. 2022 Annika Poldre toimetaja

8. oktoobril leiab aset kümnes aasta õpetaja gala. Kuidas on läinud varasematel laureaatidel? Nelja aasta eest elutööpreemiaga tunnustatud emeriitprofessor Ülo Vooglaid on tegelenud aastakümneid […]

Varia

Haridustöötajad Yad Vashemis

16. sept. 2022 Mare Oja HTM-i üldhariduse valdkonna nõunik

Holokaust on keeruline ja tundlik teema, millele ei tohi läheneda lihtsustades, mustvalget pilti maalides ega õpilasi traumeerides. Õppimist kavandades on oluline arvestada õppija vanust […]