Värske
Päevakorral

Pilli saab õppida mitut moodi

17. juuni 2022 Annika Poldre toimetaja

Pillimänguõppe traditsioon on meie kultuuriloos pikk ja võimalused selleks on tänapäeval mitmekesised, vastavalt õppija võimetele. Tähtis on, et neid võimalusi oleks üle Eesti kõikjal. […]

Õpetajate Leht 17. juunil

15. juuni 2022

Õpetajate Lehe kägistamisega riigirahandust päästmas Sirbi peatoimetaja Kaarel Tarand tõdeb: „On silmatorkav, et haridus- ja teadusminister Liina Kersna on suutnud juba pool aastat hoiduda […]

Arvamus

Õpetajate Lehe kägistamisega riigirahandust päästmas

17. juuni 2022 Kaarel Tarand Sirbi peatoimetaja

On silmatorkav, et haridus- ja teadusminister Liina Kersna on suutnud juba pool aastat hoiduda andmast selgitusi motiivide kohta, miks tema alluvad ministeeriumis raugematu innuga […]

Paberile trükitud sõna kiituseks

17. juuni 2022 Ilona Martson Tähekese peatoimetaja

Miks peaks Õpetajate Leht paberlehena edasi ilmuma? Jätaks majanduslikud kaalutlused kohe kõrvale (toimivat veebiväljaannet ei ole kindlasti odavam pidada; ehkki kahtlemata on odavam ajast […]

Üldharidus

Noored pole laevad, keda on vaja oskuste ja teadmistega täita

17. juuni 2022 Andu Rämmer, Anne Kivimäe, Maria Žuravljova, Kaur Kötsi TÜ Narva kolledži teadusrühma liikmed

Tartu Ülikooli Narva kolledži teadlased süstematiseerisid noortekeskse lähenemise kontseptsiooni.  Eestis kohtab ikka veel paiguti suhtumist, et noori on vaja „kujundada“ ja „arendada“, et neist […]

Õpetajana teisele ringile

17. juuni 2022 Maarja Moor, TÜ humanitaarvaldkonna didaktikakeskuse kommunikatsioonikoordinaator; Enel Põld, TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist

Viimasel ajal võib eesti keele õpetaja eriala magistrantuuris näha aina rohkem töötavaid õpetajaid, kelle kogemuspagas on lai ning kellel võib olla üks magistrikraad juba […]

Tugiharidus

Mis teeb psühholoogist koolipsühholoogi?

17. juuni 2022 Ada Urm Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi arengu- ja koolipsühholoogia nooremlektor

Viimastel aastatel on õigustatult tõusnud fookusesse inimeste vaimne tervis ja selle hoidmise olulisus. Teadlikkus vaimse tervise vallas on toonud kaasa järjest kasvava valmiduse abi […]

Töövarjuna Saksamaal ehk Kaasavat haridust uurimas 

3. juuni 2022 Raivo Juurak toimetaja

Kui Eestis mõistetakse kaasava hariduse all eelkõige hariduslike erivajadustega laste õpetamist tavakoolis, siis Müncheni Neuperlachi koolis tähendab kaasamine lisaks HEV-lastele ka uusimmigrantide laste Saksa […]

Alusharidus

Sõimerühmade õpetajad lõid tugigrupi

17. juuni 2022 Maia Alumaa Aegviidu Mesitaru lasteaia direktor

25. mail kogunesid Aegviidu Mesitaru lasteaias üheksa Tallinna ja Harjumaa sõimerühma õpetajat, et vahetada kogemusi ja saada juurde uusi teadmisi.  Selle omamoodi tugigrupi kokkukutsumise […]

Teel eestikeelse alushariduseni

10. juuni 2022 Tiina Vapper toimetaja

7. aprillil kiitis Vabariigi Valitsus uue alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu heaks ning esitas selle Riigikogule. 1. juunil lükkas Riigikogu eelnõu esimesel lugemisel tagasi […]

Kutseharidus

Ida-Virumaa ootab kutseõpetajaid

17. juuni 2022 Annika Poldre toimetaja

Tallinna Ülikooli üliõpilased, tulevased kutseõpetajad tutvusid töövõimalustega Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses.  Ida-Viru ettevõtluskeskus Hariduskopter tegutseb aktiivselt selle nimel, et maakonda tuleks uusi õpetajaid. Kevadel korraldati TLÜ […]

Kutsekooli praktika uutmoodi – ettevõttele kasulikumalt

10. juuni 2022 Annika Poldre toimetaja

Pärnumaa Kutsehariduskeskus korraldas seminari, kus tutvustati uut arengusuunda kutseõppes, s.o projektipõhist praktikat. Kui seni on selline praktika olnud kõrgkoolide pärusmaa, siis nüüd sobib ka […]

Kõrgharidus

Kiirlugemiskursus vallandab seni kasutamata potentsiaali

17. juuni 2022 Jaan Mikk Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Tartu Ülikoolis on kõikidel üliõpilastel võimalik võtta vabaainena kiirlugemiskursus mahuga 52 tundi üliõpilase tööd. Kursus on populaarne: õppeainete valiku avapäeval registreeris esimese minuti jooksul […]

Tulekul Eesti olümpiaadide 70. aastapäeva konverents

10. juuni 2022 Jonas Erik Laane Tartu Ülikooli teaduskooli kommunikatsiooni ja turunduse spetsialist

Tartu Ülikooli teaduskool korraldab Eesti olümpiaadide 70. aastapäeva tähistamiseks konverentsi „Talendid tuleviku teenistuses“, mille keskne teema on koostöö ja tugivõrgustikud kui edu võti andekate […]

Inimene

Mul on privileeg lasta lauludel enda juurde tulla

17. juuni 2022 Sirje Pärismaa toimetaja

Kliiniline psühholoog Airiin Demir oli haridusrahvale seni tuntud agressiivse käitumise ja vägivallaga toimetulekut õpetava Verge metoodika maaletooja ja treenerina. Äsja avas ta laiemale avalikkusele […]

Pille Vaiksaar – laste elus muutuste looja

3. juuni 2022 Annika Poldre toimetaja

1. juunil pälvis Pille Vaiksaar president Alar Kariselt muutuste looja aunimetuse. Tema nimi on haridus- ja sotsiaalvaldkonnas tegutsejate seas tuntud. Tiitel iseloomustab teda päris täpselt.  […]

Varia

Kas põllumajanduserialasid tasub õppida?

10. juuni 2022 Hannes Korjus tõlkija

Kõige rohkem vajavad Läti põllumajandustootjad põllumajandustehnika mehaanikuid.  Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) prognoosi järgi väheneb 2025. aastaks nõudlus põllumajandustöötajate järele. Ka Läti põllumajandusõppe ühe tippkeskuse […]