Värske
Päevakorral

Mis maksab kvaliteetne alusharidus?

23. sept. 2022 Tiina Vapper toimetaja

Praegu, mil hinnad kosmilise kiirusega tõusevad, tuleb just lastega peredel oma väljaminekuid hoolega planeerida. Mitu korda kasvanud toiduainete, energia- ja autokütuse hindadele lisaks on […]

Lasteaednike liidu esimees: „Laste tervise ja arengu arvelt kokku hoida ei saa“

23. sept. 2022 Tiina Vapper toimetaja

Lasteaednike liidu esimees Evelin Sarapuu, lasteaia kohatasud on omavalitsustes väga erinevad, kuid nõudmised alushariduse kvaliteedile üle Eesti sarnased. Seda küll. Kuigi alushariduse pakkumine on […]

Arvamus

Õpetajad on kõige mõjukamad julgeolekuohvitserid

23. sept. 2022 Kadri Paas sisejulgeoleku asjatundja

Kooliharidus ja õpetajad on väga võimas osa riigi pehmest jõust. Jõust, mis ei toimi eraldi kõvast jõust. Ja vastupidi, kõva jõud ei saa hakkama […]

Õpetajate põud ja kättesaamatu lugemisvara – Eestit ootav pimedus ulatub elektripirnist kaugemale

23. sept. 2022 Marko Šorin Riigikogu liige (Keskerakond)

Aeg on aru saada, et haridus ja kultuur on samasugune riigikaitse küsimus nagu tankidiviis või tipptasemel õhutõrje. Praegune valitsus ähvardab lasta välja surra kõigel […]

Üldharidus

Iga viies Eesti noor kaob radarilt

23. sept. 2022 Kärt Lehis Noored Kooli kommunikatsiooni- ja värbamisspetsialist

Sihtasutuse Noored Kooli kampaania „Kaotatud 2000“ kutsub teadvustama ja lahkama haridusliku ebavõrdsuse teemat süvitsi. EHIS-e andmetel lõpetab Eestis igal aastal põhikooli umbes 11 000 […]

Vene keele kolmanda kooliastme e-tasemetöö – kellele, milleks ja kuidas?

23. sept. 2022 Merle Jung haridus- ja noorteameti e-hindamise peaspetsialist

Kuigi seoses Venemaa agressiooniga on meedias võetud sõna vene keele õppimise vastu, on vene keele õppijate arv, eriti B-võõrkeelena, seni veel väga suur ja […]

Tugiharidus

Uuenev Tallinna Lastekodu ootab loovusmessile

9. sept. 2022 Tiina Vapper toimetaja

Tallinna Lastekodu 31 asendusperes elab kokku 170 last. Mustamäe maja on koduks 21 raske ja sügava puudega lapsele. Hoone on kahe viimase aastaga põhjalikult […]

Mis teeb psühholoogist koolipsühholoogi?

17. juuni 2022 Ada Urm Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi arengu- ja koolipsühholoogia nooremlektor

Viimastel aastatel on õigustatult tõusnud fookusesse inimeste vaimne tervis ja selle hoidmise olulisus. Teadlikkus vaimse tervise vallas on toonud kaasa järjest kasvava valmiduse abi […]

Alusharidus

Kooliks valmis. Laste koolivalmidus kujuneb aktiivse tegevuse käigus

16. sept. 2022 Reti Pääslane lasteaiaõpetaja ja ajakirjanik

Tallinna 2022. aasta parima lasteaiaõpetaja tiitliga tunnustatud õpetajate silmis on möödas lasteaias kooli mängimise ajad, mil 6–7-aastased lapsed laua ääres töövihikut täitsid. Kooliks ettevalmistamisel […]

Lapse esimesed sammud raamatute maailmas 

9. sept. 2022 Heldin Punga, Põlva Lepatriinu lasteaia Sinitriinude rühma õpetaja; Sirje Kepp, Põlva Lepatriinu lasteaia Sinitriinude rühma õpetaja assistent

Tore, kui raamatute ettelugemine, lugude vestmine ja näitemängude tegemine saadab lapsi juba alates sõimerühmast. Põlva Lepatriinu lasteaia Sinitriinude rühma kahe- ja kolmeaastastel mudilastel möödus […]

Kutseharidus

Ida-Virumaa ootab kutseõpetajaid

17. juuni 2022 Annika Poldre toimetaja

Tallinna Ülikooli üliõpilased, tulevased kutseõpetajad tutvusid töövõimalustega Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses.  Ida-Viru ettevõtluskeskus Hariduskopter tegutseb aktiivselt selle nimel, et maakonda tuleks uusi õpetajaid. Kevadel korraldati TLÜ […]

Kutsekooli praktika uutmoodi – ettevõttele kasulikumalt

10. juuni 2022 Annika Poldre toimetaja

Pärnumaa Kutsehariduskeskus korraldas seminari, kus tutvustati uut arengusuunda kutseõppes, s.o projektipõhist praktikat. Kui seni on selline praktika olnud kõrgkoolide pärusmaa, siis nüüd sobib ka […]

Õpetajaharidus

Kuidas loevad ja arvutavad kooliteed alustavad lapsed?

9. sept. 2022 Piret Soodla, TLÜ; Anu Palu, HARNO

Eelvaatle uues sakis Esimese klassi astuva lapse oskuste hindamiseks on loomisel hindamisvahend, mida saab kasutama hakata 2023. aasta sügisel. Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava (2008) […]

Voolimine eelkoolieas ja selle mõju peenmotoorikale

9. sept. 2022 Jekaterina Kuusik, füsioterapeut; Irja Vaas, Tartu Ülikooli käsitöö ja kodunduse didaktika nooremlektor

Koolieelses eas areneb laps kehaliselt kiiresti ja areng puudutab nii üld- kui ka peenmotoorikat. Peenmotoorika areng mõjutab iseseisvat toimetulekut igapäevaelu toimingutega, näiteks riietumisel nööpide […]

Inimene

KAHEKÕNE. Alushariduse seaduse pikk tulemine pidurdab kogu haridussüsteemi arendust

23. sept. 2022 Sirje Pärismaa toimetaja

Esimest korda said kahekõneks kokku koolieelsete lasteasutuste juhid: Heda Kala (Tartu Meelespea lasteaed) ja Ene Nool (Rakvere Rohuaia lasteaed). Mõlemad staažikad juhid loodavad, et alushariduse […]

Ülo Vooglaid: „Põhiküsimus on õpetaja“

19. aug. 2022 Annika Poldre toimetaja

8. oktoobril leiab aset kümnes aasta õpetaja gala. Kuidas on läinud varasematel laureaatidel? Nelja aasta eest elutööpreemiaga tunnustatud emeriitprofessor Ülo Vooglaid on tegelenud aastakümneid […]

Varia

Ooperiga söbraks

23. sept. 2022 Anne Aavik Klassikaraadio toimetaja

„Kui kaunilt see kõlab, kui ilus see hääl …“ Need sõnad ja viisijupp on nii mõnelegi õpilasele ja õpetajale tuttavad koolilaulikust – neilegi, kellele kohe […]

Haridustöötajad Yad Vashemis

16. sept. 2022 Mare Oja HTM-i üldhariduse valdkonna nõunik

Holokaust on keeruline ja tundlik teema, millele ei tohi läheneda lihtsustades, mustvalget pilti maalides ega õpilasi traumeerides. Õppimist kavandades on oluline arvestada õppija vanust […]